Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KONOPKA
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Tytuł oryginału: Wartość tympanotomii eksploratywnej przedniej w różnicowaniu przyczyn przewodzeniowych uszkodzeń słuchu oraz ocena wyników ich leczenia.
Tytuł angielski: Value of exploratory anterior tympanotomy in differentiation causes of conductives hearing loss and assessment of results treatment.
Autorzy: Olszewski Jurek, Zalewski Piotr, Konopka Wiesław
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.5-9, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości tympanotomii eksploratywnej przedniej w różnicowaniu przyczyn przewodzeniowych uszkodzeń słuchu oraz wyników ich leczenia. Materiał badań stanowiło 34 chorych w wieku 15 - 66 lat, leczonych w latach 1995 - 2000, których zakwalifikowano do tympanotomii eksploratywnej przedniej w celu ustalenia przyczyny upośledzenia słuchu typu przewodzeniowego. Wśród nich było 14 chorych z podejrzeniem otosklerozy (41,2 proc.), 12 z niejasną etiologią niedosłuchu (35,3 proc.) i 8 z pogorszeniem słuchu po stapedektomii (23,5 proc.). Diagnostyka przedoperacyjna obejmowała: wywiad chorobowy, badanie przedmiotowe, pełne badanie audiologiczne oraz w wybranych przypadkach ocenę radiologiczną kości skroniowej za pomocą tomografii komputerowej. Po ustaleniu śródoperacyjnie przyczyny niedosłuchu przewodzeniowego wykonywano zabiegi poprawiające słuch i porównywano średni ubytek słuchu wg CPT i PTA przed i po leczeniu operacyjnym. Po wykonaniu tympanotomii eksploratywnej stwierdzono następujące przyczyny niedosłuchu przewodzeniowego: otosklerozę (61,8 proc.), rozłączenie protezki po stapedektomii (14,7 proc.), zrosty protezki z błoną bębenkową (8,8 proc.) oraz, w pojedynczych przypadkach, zrosty kosteczek w jamie bębenkowej i tympanosklerozę (po 5,9 proc.) oraz wadę ucha środkowego (2,9 proc.). Największą poprawę słuchu po operacjach naprawczych układu przewodzeniowego uzyskano w przypadkach stapedektomii, wymiany protezki po stapedektomii, odtworzeniu układu ...

  Streszczenie angielskie: The aim of examination was value of exploratory anterior tympanotomy in differentiation causes of conductives hearing loss and assessment of results treatment. Materials of examinations determined 34 pateitns aged 15 - 66 years, trated in 1995 - 2000 years, who qualified to exploaratory anterior tympanotomy in aim decision of cause of conductives hearing loss. Among of examined were 14 patients with suspicion of otosclerosis (41,2 proc.), 12 patients with unclear etiology of hypoacusis (35,3) and 8 patietns with deterioration of hearing after stapedectomy (23,5 proc.). Preoperative diagnostic embraced: a history, otolaryngologic examination, full audiologic examination and chosen cases of radiologic assessment of temporal bone by computer tomography. After perioperative decision cause of conductive hypoacousis were performed of operations of improved hearing and comprised of average hearing loss by CPT and PTA pre- and postoperative treatment. After performed of exploratory tympanotomy there vere stated following causes of conductive hypoacusis: otosclerosis (61,8 p.c.), separated of prosthesis after stapedectomy (14,7 p.c.) synechia of prosthesis with tympanic membrane (8,8 p.c.) and in singles casues of ossicular synechia in tympanic cavum (5,9 p.c.), tympanosclerosis (5,9 p.c.) and vitium of middle ear (2,9 p.c.) The best of hearing improvement after repairment operations of conductive system were obtained in cases of stapedectomy, exchange of prosthesis after ...


  2/34

  Tytuł oryginału: Assessment of the quality and frequency of mutations occurrence in PTEN gene in endometrial carcinomas and hyperplasias.
  Autorzy: Konopka Bożena, Paszko Zygmunt, Janiec-Jankowska Aneta, Goluda Marian
  Źródło: Cancer Lett. 2002: 178 (1) s.43-51, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,023

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The quality and frequency of mutations in PTEN gene were assessed in 59 carcinomas and 6 hyperplasias of the endometrium in women. Screening for mutations was done in all exons of PTEN gene by the PCR-SSCP analysis and DNA sequencing. Results were correlated with histological status and clinical features of endometrial carcinomas. In 45.8 p.c. (27/59) of carcinomas, 36 somatic mutations were detected in PTEN gene. In seven carcinomas, two mutations and in one carcinoma there mutations coexisted simultaneously. Moreover in 33.3 p.c. (2/6) of hyperplasia cases mutations were shown. Most identified mutations (57.9 p.c.) were present in exons 5 and 8, less frequently in exons 2 (15.8 p.c.) and 7 (13.2 p.c.) and they were least frequent in exons 1 and 3 (5.3 p.c. each). No mutations were found in exons 4, 6 and 9. Of all identified mutations, 73.7 p.c. of these resulting in truncated protein were present due to deletions, insertions and nonsense mutations. Missense mutations accounted for 13.2 p.c. of mutations and they were present only in exon 5. One point mutation (2.5 p.c.) was in intronic splice site. The remaining 10.5 p.c.of mutations were neutral polymorphisms. No statistically significant correlation were found between the frequency of PTEN gene mutations and the clinical stage of endometrial carcinomas. However, evident statistically significant, reverse correlation were observed between the frequency of mutations and the grade of morphological differentation of the diseases (Xý = 7.2393, ŕ = 0.0071). In conclusion, our data support the view that PTEN gene mutations are frequent events involved in development of endometrial carcinomas in women.


  3/34

  Tytuł oryginału: Ocena akustyczna głosu w przypadkach rozszczepów podniebienia.
  Tytuł angielski: Voice acoustic evaluation for children with cleft palate.
  Autorzy: Gubrynowicz Ryszard, Eberhardt Grażyna, Chojnacka-Wądołowska Danuta, Konopka Cecylia
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.69-76, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problemy związane z oceną zmian w głosie zachodzących w przypadkach rozszczepów podniebienia miękkiego u dzieci w wieku 3-11 lat. Podstawowym zaburzeniem jest nosowanie ciągłe spowodowane trwałym udziałem części nosowej w formowaniu dźwięków mowy. Potrzeba obiektywnej obserwacji zmian po operacji rozszczepu zachodzących w głosie podczas terapii jest niezbędna do oceny jej wyników, prognozowania końcowego rezultatu dla zastosowanej metody. Omówiono podstawy akustycznej metody oceny nosowania oraz trudności związane z jej stosowaniem w praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The study presents some problems related to objective methods of evaluation of nasalization due to a cleft palate. A group of 30 children 3-11 years old were referred for evaluation of nasalization through acoustics. The primary factor of children speech disability with cleft palate is velopharyngeal valving malfunction which results in hypernasal voice quality. The hypernasality is one of the most important features of cleft palate speech and its objective evaluation after surgical operation is recommended to assessment of velopharyngeal insufficiency and therapy efficiency prognosis. Some problems in clinical application of acoustical methods of speech nasality evaluation are discussed.


  4/34

  Tytuł oryginału: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Giebel Sebastian, Krzemień Sławomira, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Jagoda Krystyna, Kopera Małgorzata, Hołowiecka Beata, Grosicki Sebastian, Hellmann Andrzej, Dmoszyńska Anna, Paluszewska Monika, Robak Tadeusz, Konopka Lech, Maj Stanisław, Wojnar Jerzy, Wojciechowska Maria, Skotnicki Aleksander, Baran Wojciech, Cioch Maria
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.315-325, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sixty-four untreated adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were randomized to receive chemotherapy alone, n = 31 or chemotherapy and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), n = 33. During induction patients received G-CSF for 5 days between four weekly Epirubicin + Vcradministrations, starting 36 h after each application and finishing 48 h before the next one with the intention to possibly generate a cell cycle dependent protection of normal hematopoietic progenitors and to stimulate granulopoiesis. The complete remission (CR) rate equaled 94 p.c. in the G-CSF group and 87 p.c in controls. Patients who received G-CSF, if compared to the controls, had shorter granulocytopenia during induction and consolidation, displayed a lower infection rate, completed the induction-consolidation quicker and stayed shorter in hospital during induction, p 0.001 - 0.04. Follow-up at 2 years revealed a rather higher probability of survival (59 vs. 27 p.c., p = 0.04) and a lower relapse rate (32 vs. 60 p.c.) in G-CSF arm than in controls. The beneficial influence of G-CSF administered in time-sequenced fashion on survival needs further confirmation.


  5/34

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie periodontologiczne w materiale Katedry i Zakładu Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: Surgical periodontal therapy in material collected at the Periodontal Department of Wrocław Medical University.
  Autorzy: Konopka Tomasz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.9-15, tab., bibliogr. s. 15, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza 1182 zabiegów chirurgicznych wykonanych w latach 1996-2000 w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wykonano 986 (83,4 proc.) zabiegów eliminacji lub zmniejszenia głębokości kieszonek dziąsłowych (kiretaży, zabiegów płatowych połączonych z aplikacją biomateriałów lub z metodą regeneracji tkanek przyzębia, gingiwoplastyk), 186 (15,7 proc.) zabiegów w ramach chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej (pokryć recesji dziąsła, eliminacji nieprawidłowych wędzidełek i westibuloplastyk), 7 zabiegów leczenia furkacji II stopnia oraz 3 zabiegi usunięcia nadziąślaków. Zwrócono uwagę na wiek i płeć pacjentów, rozpoznanie periodontologiczne, lokalizację zabiegu oraz porównano rozkład stosowanych technik z poprzednią taką analizą przeprowadzoną w latach 1992-1995.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the analysis of 1182 surgical periodontal procedures performed in the years 1996-2000 at the Periodontal Department of Wroclaw Medical University. 986 (83.4 p.c.) procedures have been carried out for elimination or reduction of periodontal pockets (curretage, flap procedures in combination with implantation of biomaterials or regenerative methods, gingivoplasty), 186 (15.7 p.c.) mucogingival surgical procedures (root coverage procedures, removal of aberrant frena and vestibular extension procedures), 7 procedures for the tratment of class II furcation defects and 3 excisions of epulises. Age, sex, form of periodontal disease and the localisation of procedures have been taken into consideration. These were compared to the frequency of these procedures over the years 1992-1995.


  6/34

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych.
  Tytuł angielski: Report from a meeting of the heads of academic centres of periodontology.
  Opracowanie edytorskie: Górska Renata (Oprac.), Konopka Tomasz (oprac.), Ziętek Marek (oprac.).
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.55-56
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: W dniu 20 listopada 2001 roku w Warszawie odbyło się zebranie kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych z całego kraju. Głównym celem spotkania było przyjęcie nowego podziału chorób przyzębia zaproponowanego na Międzynarodowych Warsztatach Periodontologicznych, które odbyły się w dniach 30.10-2.11.1999 roku w Illinois.


  7/34

  Tytuł oryginału: Recesje dziąseł w odniesieniu do potencjalnych czynników etiopatologicznych.
  Tytuł angielski: Gingival recessions in relation to potential aetiologiacl factors.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz, Szajowski Krzysztof
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.22-28, tab., bibliogr. s. 27-28, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oszacowanie wpływu znanych czynników ryzyka na występowanie recesji dziąsła. Zbadano 35 osób w wieku od 15 do 55 lat z przynajmniej jedną obnażoną powierzchnią korzenia (w I lub II klasie Millera). Średnia liczba powierzchni z recesją wynosiła 4,79 dla mężczyzn i 3,7 dla kobiet. Informacje o szczotkowaniu zębów, leczeniu ortodontycznym i nikotynizmie zbierano w wywiadzie. Badanie kliniczne obejmowało określenie wady zębowej oraz analizę zwarcia. Zastosowano model regresji wielokrotnej dla oceny związku pomiędzy zmienną zależną (liczbą recesji) a zmiennymi niezależnymi (wiekiem, płcią, nikotynizmem, twardością szczoteczki, częstotliwością szczotkowania, czasem szczotkowania, leczeniem ortodontycznym, wadą zębową, zaburzeniami zwarcia centrycznego i ekscentrycznego, parafunkcjami). Wyniki wskazały, że recesje dziąsła u naszych pacjentów były związane z wiekiem, płcią, nikotynizmem, używaniem twardej szczoteczki, częstotliwością szczotkowania, występowaniem wad zębowych, leczeniem ortodongtycznym, przedwczesnymi kontaktami w zwarciu centrycznym i ruchu protruzyjnym, parafunkcjami.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of well-known risk factors on the occurrence of gingival recession. 55 subjects, 15 to 55 years of age, with at least one exposed root surface (Miller Class I or II) were examined. The mean number of surface with recession was 4.79 for men and 3.7 for women. Information about toothbrushing, orthodontic therapy and smokeless tobacco use was collected in an interview. The clinical examination involved assessment of malposition of teeth and functional occlusion. Multiple regression analysis was used to examine the association between the dependent variable (number of recessions) and the independent variables (age, sex, smokeless tobacco use, toothbrush hardness, daily brushing frequency, time spent on toothbrushing, orthodontic treatment, malposition of teeth, occlusal trauma in centric occlusion and in eccentric relation, parafunctions). The findings showed that gingival recession in our patients was associated with age, sex, smokeless tobacco use, use of hard toothbrushes, frequent brushing, malposition of teeth, orthodontic treatment, premature contact in centric occlusion and in protrusion, and parafunctions.


  8/34

  Tytuł oryginału: Nowy podział chorób przyzębia. Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych.
  Autorzy: Górska Renata, Konopka Tomasz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.46-47
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  9/34

  Tytuł oryginału: Changes in BRCA1 gene in patients with familial breast cancer in the Warsaw region of Poland.
  Tytuł polski: Zmiany w genie BRCA1 u chorych na rodzinnego raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie.
  Autorzy: Paszko Zygmunt, Skasko Elżbieta, Wiśniewska Alicja, Konopka Bożena, Kluska Anna, Jagielska Agnieszka, Wieczorek Ewa, Janiec-Jankowska Aneta, Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Mazur Słwomir
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.97-103, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród przeszło 500 kobiet chorych na raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie, wyselekcjonowano 52 probantki, które były obarczone rodzinnym występowaniem kilku raków sutka i innych nowotworów. Materiałem badawczym było DNA, izolowane z leukocytów krwi obwodowej. Procedurą PCR-SSCP posługiwaliśmy się w celu poszukiwania mutacji we wszystkich kodujących białko eksonach genu BRCA1. Fragmenty podejrzane o obecność muatcji poddawano sekwencjonowaniu. U 36 probantek w genie BRCA1 wykryto 11 rodzajów zmian w eksonach i 5 rodzajów zmian w intronach. U 19 (36,5 proc.) probantek nie wykryto w genie BRCA1 żadnych zmian. Wśród zmian eksonowych trzy z nich powszechnie uznawane są za mutacje patogenne: 5382insC (3 rodziny; 6 przypadków), T300G (2 probantki), 3819del5 (1 probantka). Spośród zmian intronowych zmiana IVS6 + 28 (C - A) podejrzewana jest przez nas o patogenne właściwości, gdyż umiejscowiona jest w obszarze intronu, który bierze udział w składaniu eksonów. Występowała ona u trzech sióstr (dwie chore i jedna zdrowa). Pozostałych 8 zmian, wykrytych w eksonach 11, 13 i 16 (A1186G, C2201T T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G), to polimorfizmy. Jedna z nich - A1186G występowała jako zmiana heterozygotyczna częściej u chorych na raka sutka (18,8 proc.), niż u kobiet zdrowych (4 proc.). Wśród badanych chorych zaobserwowaliśmy w eksonach genu BRCA1 częste nagromadzanie się u tej samej chorej kilku (3-6) polimorfizmów. Dwie heterozygotyczne zmiany (T300G i A1186G), znalezione w DNA z krwi dwóch nie spokrewnionych chorych, utraciło swą heterozygotyczność w DNA izolowanym z guza.

  Streszczenie angielskie: 52 patient-probands with a family history of breast cancer and other tumours were selected from among 500 breast cancer patietns trated at the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology. We studied DNA isolated from peripheral blood. The PCR-SSCP procedure was used for seeking mutations in all protein coding exons of the BRCA1 gene. Fragments suspected of mutation presence were subjected to sequencing. In 36 probands of the BRCA1 gene 11 types of changes were found in exons and 5 types in introns. In 19 (36.5 p.c.) probands no changes were detected within the BRCA1 gene. Among exon changes 3 were ones generally regarded as pathogenic mutations: 5382insC (3 families; 6 cases), T300G (2 probands), 3819delGTAAA (1 proband). Among intron changes we suspect the IVS6 +28 (C - mA) change to be pathogenic, since it is present in intron area participating in exons splicing. It was found in three sisters (two had breast cancer, one was healthy). The remaining 8 changes were disclosed in exons 11, 13 and 16 (A1186G, C2201T, T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G) and regarded as polymorphisms. One of them, A1186G, was, as a heterozygotic change, more frequent in breast cancer cases (18.8 p.c.) than in healthy women (4 p.c.). We observed frequent presence of several types of polymorhisms (3-6) in BRCA1 gene exons. Two heterozygotic changes (T300G and A1186G) inthe blood DNA of two unrelated patients lost their heterozygosity in tumour DNA.


  10/34

  Tytuł oryginału: Powikłania związane z leczeniem chirurgicznym recesji dziąsła.
  Tytuł angielski: Complications associated with surgical treatment of gingival recession.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.14-20, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opisanie i wyjaśnienie powikłań około- i pozabiegowych oraz przypadków niepowodzeń po zabiegach przesuwania dokoronowego płata mostkowego podwójnie uszypułowanego (DPBF), przeszczepu tkanki łącznej podnabłonkowej (CTG) i sterowanej regeneracji tkanek (GTR) z wykorzystaniem biodegradujących się błon kolagenowych. Leczeniem objęto 52 pacjentów w wieku od 18 do 55 lat, u których leczono łącznie 131 recesji dziąsła w I lub II klasie wg Millera. Największa liczba powikłań wystąpiła po zabiegu CTG: w 6 przypadkach były to zaburzenia wgajania przeszczepu, a w 3 martwica przeszczepu. Po zabiegu DPBF u 2 osób stwierdzono matwicę płata zreponowanego dokoronowo, po zabiegu GTR w 2 przypadkach zaobserwowano całkowity brak pokrycia recesji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe and explain operative and postoperative complications and examples of cases in procedures involving pericoronal placement of double pedicle bridge flaps (DPBF), subepithelial connective tissue grafts (CTG) and guided tissue regeneration (GTR) using biodegradable collagen membranes. In total 52 patients between the ages of 18-55 were treated and of these 131 cases in total of gingival recession classifield as I or II class accordng to Miller. The greatest number of complications occurred after CTG: in 6 cases these were disturbances in the healing-in of the graft and in 3 necrosis of graft. After DPBF necrosis was found in 2 individuals with pericoronal flaps and after GTR there were 2 cases of total absence of covering of the recession.


  11/34

  Tytuł oryginału: Ocena i analiza hałasu impulsowego oraz badanie jego wpływu na narząd słuchu z wykorzystaniem emisji otoakustycznych.
  Tytuł angielski: Evaluation and analysis of impulse noise and study of its influence on hearing organ using otoacoustic emissions.
  Autorzy: Konopka Wiesław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.515-517 - Streszczenie pracy habil.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • streszczenie
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  12/34

  Tytuł oryginału: Enrichment of normal progenitors in counter-flow centrifugal elutriation (CCE) fractions of fresh chronic myeloid leukemia leukapheresis products.
  Autorzy: Dłubek Dorota, Dybko Jarosław, Wysoczańska Barbara, Laba Anna, Klimczak Aleksandra, Kryczek Ilona, Konopka Lech, Lange Andrzej
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 68 (5) s.281-288, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to assess the suitability of a technique based on counter-flow centrifugal elutriation (CCE), which should allow one to enrich chronic myeloid leukemia (CML) patients' unstimalated native leukapheresis product (nLP) in CD34+ HLADR cells and BCR-ABL negative cells. Methods: Six newly diagnosed CML patients were subjected to leukapheresis, and the products were subfractionated with the use of CCE. nLP and all fractions were studied for the presence of CD34+ cells and a proportion of BCR-ABL fluorescence in situ hybridization (FISH)+ cells. Results: CCE fractions with a high flow rate contained the highest proportion of CD34+ cells [mean (SEM) 6.89 p.c. (3.88)]. However, CD34+ cells present in low-rate CCE fractions showed a higher proportion of HLADR- [49.6 p.c. (13.5 in 70 mL min -1) and 21.5 p.c. (11.6 in 110 mL min-1)] than those in 170 mL min-1 [3.2 p.c.(2.5)] and 'rotor off'[3.4 p.c. (1.9)]. This was associated with lower proportions of BCR-ABL FISH+ [8.1 p.c. (4.8) and 1.9 (1.7)] and smaller BCR-ABL to ABL transcript ratios [0.58 (17) and 0.26 (0.08) in 70 and 110 mL min-1] fractions as compared to 140 and 170 mL min-1 fractions [21.6 p.c. (5.2) and 31.6 p.c. (15.3) for BCR-ABL FISH+ cells and 0.75 (0.16) and 0.90 (0.24) for BCR-ABL/ABL]. Fractions with the lowest proportions of BCR-ABL-positive cells and the lowest BCR-ABL/ABL transcript ratios (110 mL min-1) contained from 1.3 x 10**6 to 82.7 x 10**6 (median: 3.97 x 10**6) CD34+ cells. Conclusions: In the present study we have shown that CCE may be used effectively to obtain nLP fractions enriched in normal hematopoietic progrenitors.


  13/34

  Tytuł oryginału: " Krótkotrwała choroba realnie zagrażająca życiu".
  Tytuł angielski: " Short-lived disease that is a real life hazard".
  Autorzy: Konopka Tomasz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.121-125, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na marginesie opinii wydanej dla Instytutu Pamięci Narodowej w tzw. sprawie Obrońców Krzyża, omówiono pojęcie "stanu chwilowego zagrożenia życia", występujące w kodeksie karnym z 1932 roku.


  14/34

  Tytuł oryginału: Osobnicza powtarzalność obrazów analizy czasowo-częstotliwościowej TEOAE.
  Tytuł angielski: Personal long-term reproducibility of the TEOAE time-frequency distributions.
  Autorzy: Konopka Wiesław, Grzanka Antoni, Zalewski Piotr
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.701-706, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analiza sygnału TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic Emission) odbywa się zazwyczaj za pomocą transformaty Fouriera-FT (Fourier Transform). Ponieważ sygnał TEOAE jest niestacjonarny, a jego widmo zmienia się w czasie, tzn. zmienia się amplituda, jak również liczba drgań na jednostkę czasu, to metoda ta może dawać wyniki o umiarkowanym znaczeniu. Inną techniką jest analiza czasowo-częstotliwościowa (time frequency analysis - TF) rozkładu Wignera-Ville'a z regionalnym wygładzeniem. Celem pracy była anliza i porównanie osobniczych obrazów zapisu sygnału TEOAE z wykorzystaniem analizy czasowo-częstotliwościowej przed i po upływie roku. Materiał badań stanowiło 152 młodych mężczyzn (304 uszu) w wieku 18-19 lat bez obciążeń otologicznych, u których rejestrowano dobrej jakości emisje otoakustyczne typu TEOAE. Na podstawie przeprowadzonej analizy obrazów (TF) zapisu emisji - TEOAE stwierdzono, że istnieje bardzo duże podobieństwo osobnicze w obrazie graficznym rozkładów czasowo-częstotliwościowych mimo upływu długiego czasu między badaniami. Obserwowano je w 274 uszach, tj. 90 proc., a w 24 (8 proc.) było ono mniejsze, natomiast jego brak odnotowano w 6 uszach (2 proc.). Osobnicze podobieństwo (u 90 proc. badanych) oraz różnice międzyosobnicze widma sygnału TEOAE mogą świadczyć o indywidualnym rozkładzie i morfologii komórek słuchowych zewnętrznych. Uzyskane obrazy analizy czasowo-częstotliwościowej TOEAE moga mieć zastosowanie w technikach biometrycznych.


  15/34

  Tytuł oryginału: Laseroterapia biostymulacyjna a powikłania po przeszczepach podnabłonkowej tkanki łącznej.
  Tytuł angielski: Biostymulation laserotherapy and the complications after connective tissue grafting.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.146-150, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Connective tissue grafting is the most universal and expectation method in surgical treatment of gingival recession. There were onbserved the greatest percentage of average coverage of recessions, but there could be the great risk of multi complications which provide to decrease of therapeutic effectiveness of this procedure. One of that were desturbance of graft healing causes wrong or delay revascularization. In own observation there were proved possibility of using low power of biostymulation lasertherapy as the ajunctive therapy of healing connective tissue graft.


  16/34

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna angiografii tomografii komputerowej w obrazowaniu morfologii tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł angielski: The diagnostic efficacy of the computed tomography arteriography in the imaging of the morphology of intracranial aneurysms.
  Autorzy: Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gruszczyńska Katarzyna, Konopka Marek, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.14-18, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to assess the diagnostic value of he computed tomography angiography (angio-CT) in intracerebral aneurysms. The results of angio-CT in 78 patients were compared with the intraoperative findings and with catheter angiography. Seventy six aneurysm were diagnozed in angio-CT. The sensitivity of the of the angi-CT in the diagnosis of the intracerebral aneurysm was 94 p.c. versus operation and 88 p.c. versus catheter angiography. The high diagnostic value of the angio-CT makes possible to use this method as method of choice for subarachnoid hemorrhage.


  17/34

  Tytuł oryginału: Re-treatment with cladribine-based regimens in relapsed patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Efficacy and toxicity in comparison with previous treatment.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Boński Jerzy Z., Kasznicki Marek, Góra-Tybor Joanna, Hellmann Andrzej, Konopka Lech, Dmoszyńska Anna, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Wołowiec Dariusz
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 69 (1) s.27-36, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effectiveness and toxicity of cladribine (2-CdA) used alone or in combination with prednisone (P) or cyclophosphamide and mitoxantrone in te-treatment of patients with progressive B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). We analyzed treatment outcome in 40 patients who had responded to previous treatment with 2-Cd-A-based regimens. Criteria for re-treatment were the same as for the first treatment. The patients were retreated with the same agents if they responded to the first treatment and then relapsed with progressive disease not earlier than 3 months after achieving the first response. Eight patients received 2-CdA alone (0.12 mg kg-1 d-1) i.v. for 5 d, and 21 patients additionally were given P (30 mg m-2 d-1) orally, also for 5 d. Eleven patients received 2-CdA for 3 d combined with cyclophosphamide (650 mg m-2) i.v. and mitoxantrone (10 mg m-2) i.v. on day 1 (CMC regimen). The cycles were repeated usually at 4 wk intervals or longer if severe myelosuppression or infections occurred. The therapy was finished if complete remission (CR) was achieved or until maximum of sic courses. Overall response (IR) in re-treatment was obtained in 16 out of 40 (40 p.c.) patients (95 p.c. CI 16-64), including 62 p.c. after 2-CdA, 33 p.c. after 2-CdA + P and 36 p.c. after CMC. CR was obtained in four (10 p.c.) patients. Residual disease evaluated in the patients with CR by surface immunophenotyping had been demonstrated in 5 out of 16 (31 p.c.) patients after the first treatment and in one out of four (25 p.c.) patients after re-treatment. The median...


  18/34

  Tytuł oryginału: Ocena i analiza środowiska akustycznego u żołnierzy narażonych na hałas impulsowy.
  Tytuł angielski: Assessment and analysis of the acoustic environment of soldiers exposed to impulse noise.
  Autorzy: Konopka Wiesław, Pawlaczyk-Łuszczyńska Małgorzata, Zalewski Piotr, Miłoński Jarosław
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.391-396, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena środowiska akustycznego w warunkach rocznej zasadniczej służby wojskowej. Materiał badań stanowiło 13 rodzajów broni używanej w czasie rocznej służby przez żołnierzy służby zasadniczej. W czasie ćwiczeń strzeleckich oddzielnie dla prawego i lewego ucha mierzono: równoważny poziom dźwięku A (L A eq Te), maksymalny poziom dźwięku A (L A F max) i szczytowy poziom dźwięku C (L C peak). czas pomiaru obejmował kilka pojedynczych strzałów lub ich serię. Dodatkowo przeprowadzano analizę widmową w pasmach tercjowych z przedziału częśtotliwości 40-50 000 Hz. Zmierzone w bezpośrednim sąsiedztwie uszu: L a eq Te zawierały się w przedziale 106,2 - 119,5 dB (średnia 112,2 dB) dla ucha prawego i 104,2 - 118,4 (śrenia 113,2 dB) - dla ucha lewego; L A F max - w przedziale od 124,5 dB do 132,3 dB (średnia: 128,3 dB) - dla ucha prawego i od 116,3 dB do 135,1 dB (średnia: 128,1 dB) - dla ucha lewego; L C peak - w przedziale od 151,8 dB do 156,5 dB (średnia: 154,8 dB/155dB) - ucho prawe i 151,9 - 156,2 dB (średnia: 155,4 dB) - dla ucha lwewego. W widnmie hałasu dominowały składowe z zakresu częstotliwości słyszalnych 160-300 Hz (głównie dla broni dużego kalibru) i 1600 - 6300 Hz dla ucha prawego i lewego szcyt (2500 - 4000 Hz) dla broni małokalibrowej i 6300 - 16 000 oraz ultradźwiękowych 25 000 - 50 000 Hz. Nie stwierdzono istotnych różnic w pomiarach przy uchu prawym i lewym.


  19/34

  Tytuł oryginału: Limfocyty T i komórki NK u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną B po leczeniu 2-chlorodezoksyadenozyną (2CdA).
  Tytuł angielski: T lymphocytes and NK cells in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia after 2-chlorodeoxyadenosine (2CdA) treatment.
  Autorzy: Podstawka Urszula, Pałynyczko Grażyna, Konopka Lech, Kopeć-Szlęzak Joanna, Gawroński Krzysztof, Sułek Kazmierz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.117-121, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dane z piśmiennictwa sugerują występwoanie długotrwałej immunosupresji u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną B (PBL B) po leczeniu analogami puryn. Cel pracy: Ocena liczebności populacji komórek T i NK w krwi obwodowej chorych na PBL B w trakcie rozpoznania i po leczeniu 2-chlorodezoksy-adenozyną (2CdA, kladrybina). Materiał i metody: Materiał stanowiły limfocyty krwi obwodowej 116 pacjentów z PBL B: 81 w trakcie rozpoznania i 35 po leczeniu 2CdA - 17 z częściową odpowiedzią (PR) i 18 z całkowitą odpowiedzią (CR) kliniczną. Antygeny powierzchniowe limfocytów analizowane były za pomocą fluorocytometrii przepływowej. Przeprowadzano bezpośrednie barwienie przeciwciałami monoklonalnymi sprzężonymi z fluorochromami. Oznaczano bezwzględną liczbę komórek badanych subpopulacji. Wyniki: Liczba komórek T CD4+ i CD8+ oraz NK Cd16+CD3- u pacjentów z PBL B w trakcie rozpoznania była znamiennie wyższa niż w kontroli. Po leczeniu 2CdA w grupie PR i CR stwierdzono istotne zmniejszenie liczebności komórek T CD4+ i NK CD16+CD3- w porównaniu z kontrolą. Liczba komórek T CD8+ była istotnie obniżona (poniżej wartości kontrolnych) w grupie CR, a w grupie PR - zbliżona do wartości kontrolnych. Wnioski: Leczenie chorych na PBL B za pomocą 2CdA powoduje supresję komórek T, szczególnie CD4+. Komórki NK są mniej wrażliwe na traktowanie kladrybiną.


  20/34

  Tytuł oryginału: Skryty przebieg raka piersi z rozległymi przerzutami - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases.
  Autorzy: Traczyk Zdzisław, Konopka Lech, Pieńkowski Tadeusz, Ząbek Ada, Krawcewicz Angelika, Prohorec Maria, Maryniak Renata, Proniewski Jacek, Dobkowski Piotr
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.103-106, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadko obserwowany przebieg utajonego raka gruczołowego piersi z rozległymi przerzutami do kości. W pracy omówiono trudności związane z diagnostyką ogniska pierwotnego, w którym do końca obserwacji nie udało się potwierdzić obecności komórek nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases is presented. Even though the primary site of carcinoma in the right mammae was suspected from the start, till the very end of the observation period it was impossible to confirm the presence of malignant cells.


  21/34

  Tytuł oryginału: Łagodny guz zastawki aortalnej u chorego z ciasną stenozą aortalną.
  Tytuł angielski: Benign tumour of aortic valve in a patient with tight aortic stenosis - a case report.
  Autorzy: Konopka Anna, Stępińska Janina, Łastowiecka Ewa, Leszek Przemysław, Rywik Tomasz, Biederman Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.448-450, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A case of 58-year-old male with aortic stenosis who was admitted due to chest pain suggesting acute myocardial infarction, is presented. Transthoracic and transesophageal echocardiography revealed the presence of aortic valve tumour and the patient underwent successful surgery. Symptomatology and treatment of cardiac tumours are discussed.


  22/34

  Tytuł oryginału: Czynnik transkrypcyjny AP-1 jako potencjalny punkt uchwytu dla terapii antyneurodegeneracyjnych
  Autorzy: Konopka Witold
  Źródło: W: Bio-Forum III : biotechnology business-science conference - Łódź, 2002 s.63-67, il. - Konferencja Bio-Forum III nt. biotechnologii Łódź 20-21.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  23/34

  Tytuł oryginału: Choroba Hallervordena-Spatza - opis przypadku o mniej typowym obrazie rezonansu magnetycznego (MRI).
  Tytuł angielski: Hallervorden-Spatz disease - case report of less typical MRI image.
  Autorzy: Biernawska Jolanta, Tubek Iwona, Konopka Marek, Tubek Sławomir, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.65-67, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Choroba Hallervordena-Spatza (ch. H-S) wsytępuje rzadko. W jej przebiegu dochodzi do zaburzeń metabolizmu żelaza, które gromadzi się głównie w gałkach bladych i części siatkowej istoty czarnej. Przyżyciowe rozpoznanie ch. H-S stało się możliwe dzięki rozwojowi metod neuroobrazowania. Cel: Przedstawienie przypadku ch. H-S o mniej typowym obrazie zmian w badaniu MRI. Materiał i metody: 16-letni chłopiec z narastającym od 9 lat osłabieniem ostrości wzroku i rozpoznanym przed 2 laty zespołem pozapiramidowo-piramidowym, bez zmian w CT mózgowia. W wieku 14 i 16 lat wykonano u niego 2 badania MRI głowy, przy stacjonarnym stanie neurologicznym. Wyniki: Stwierdzono ewolucję zmian w kolejnych badaniach MRI z początkowo niejednorodnym, a następnie intensywnym jednolitym obniżeniem sygnału gałek bladych.

  Streszczenie angielskie: Background: Hallervorden-Spatz's disease (H-S d.) occurs rarely and it presents iron metabolism's disturbance, with iron's storage in globi pallidi and in reticular part of substantia nigra. Development of neuroimaging makes the intravital diagnosis of H-S d. possible. Aim: Case report of H-S d. with less typical NRM image. Patient and Methods: 16-years-old boy suffering for 9 years from progressive warsening of visnual acuity. Two years ago diagnosis of extrapyramido - pyramidal syndrome was made in him, with normal brain's CT result. At the age of 14 and 16 years two NRM examinations of head have been performed, while patient's neurological state remained stationary. Results: The evolution of NMR images was observed: initially heterogeneity, and then - intensive uniform decrease of signal of the globi pallidi.


  24/34

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności klinicznej chirurgicznych metod leczenia recesji dziąsła.
  Tytuł angielski: Comparative clinical study of surgical procedures in the treatment of gingival recession.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.428-441, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Głównym celem badań była analiza skuteczności klinicznej proponowanych współcześnie technik chirurgicznego leczenia resekcji dziąsła w obserwacji 12-miesięcznej. Leczono łącznie 52 pacjentów w wieku od 15 do 55 lat z recesjami w I lub II klasie wg Millera. Pokryto 131 recesji. W ocenie klinicznej uwzględniono pomiary wysokości i szerokości recesji, odsetki całkowitego pokrycia recesji, klinicznego położenia przyczepu łącznotkankowego, szerokości strefy dziąsła właściwego, odległości pomiędzy granicą szkliwno-cementową a śluzówkowo-dziąsłową, wskaźników PBI wg Saxera i Mhlemanna i PI wg O'Leary'ego. Całkowite pokrycie powierzchni korzenia 12 m-cy od zabiegu odnotowano w przypadku 58 proc. recesji leczonych z przesunięciem płata podwójnie uszypułowanego, a w 70 proc. recesji leczonych z przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej oraz 62,5 proc. recesji po zastosowaniu sterowanej regeneracji tkanek. Nie wykazano zdecydowanej przewagi którejś z ocenianych technik zabiegowych. Najbardziej uniwersalna okazała się metoda dokoronowego przesunięcia płata w połączeniu z przeszczepem ponadbłonkowej tkanki łącznej.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the study was to analyse the clinical effectiveness of the latest surgical treatments of gingival recession in a 12-month observation. A total of 52 patients were treated, at the ages of 15 to 55, with recession of Miller's class I or II. One hundred and thirty-one recessions were covered. Clinical evaluation included the following measurements: depth and width of the recession, percentage of complete root coverage, clinical attachment level, height of keratinised tissue, distance between the cemento-enamel junction and the mucogingival junction, Saxer's and Mhlemann's papilla bleeding index, O'Lary plaque index. Complete root coverage 12 months postoperatively was recorded in 58 p.c. of recessions treated with DPBF, 70 p.c. treated with CTG an d62.5 p.c. treated with GTR. The 3 methods compared gave similar clinical effects, but the CTG was found to be the most universal.


  25/34

  Tytuł oryginału: Wpływ metod chirurgicznego pokrywania recesji dziąsłowych na grubość dziąsła właściwego.
  Tytuł angielski: The effect of surgical techniques for covering gingival recessions on the thickness of the attached gingiva.
  Autorzy: Konopka Tomasz, Dominiak Marzena, Ćwirko Marek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.626-633, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie przeszczepu ponadbłonkowego tkanki łącznej (CTG) i sterowanej regeneracji tkanek z wykorzystaniem bioresorbowalnych błon kolagenowych (GTR) na grubość dziąsła właściwego po pokryciu recesji dziąsła w badaniu ultrasonograficznym. U 49 pacjentów wykonano 34 zabiegi z wykorzystaniem CTG dla pokrycia 54 recesji w I lub II klasie wg Millera oraz 28 zabiegów GTR dla pokrycia 32 recesji w I lub II klasie wg Millera. W badaniu ultrasonograficznym 6 miesięcy po wykonaniu zabiegu stwierdzono 131 proc. wzrost średniej grubości dziąsła właściwego po przeszczepie tkanki łącznej oraz 67 proc. wzrost grubości dziąsła po użyciu błon kolagenowych, co może być jednym z ważniejszych czynników decydujących o trwałości wyników pokrycia recesji po tych metodach.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study to compare the effect of a subepithelial connective tissue graft (CTG) and guided tissue regeneration (GTR) using bioresorbable collagen membranes on the gingival thickness following root patients treated, 34 procedures using CTG were performed to cover 54 recessions of class I or II acc. Miller, and 28 procedures using GTR were performed to cover 32 recessions. The ultrasonographic evaluation 6 months postoperatively showed an increase in the average thickness of the attached gingiva by 131 p.c. after CTG, and an increase by 67 p.c. after GTR with the use of collagen membranes. This may be one of the most important factors that decide about the permanence of the results of recession covering after using these methods.


  26/34

  Tytuł oryginału: Anatomia kliniczna otoczenia stawu biodrowego w obrazach MR.
  Tytuł angielski: Clinical anatomy in the vicinity of the hip joint in magnetic resonance imaging.
  Autorzy: Jaworski Jerzy M., Gaździk Tadeusz Sz., Kluczewska Ewa, Kaleta Marek, Wójcik Krzysztof, Kluczewska-Zygan Katarzyna, Konopka Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.667-672, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Analizie poddano obrazy uzyskane w badaniu MR miednicy u 24 pacjentów kierowanych do badania narządów miednicy małej, u których w badaniu MR nie stwierdzono patologii w zakresie stawów biodrowych. Wyniki i wnioski. W oparciu o znajomość anatomii opisowej i topograficznej otoczenia stawu biodrowego zidentyfikowano na uzyskanych obrazach głównie struktury kostne stawu biodrowego oraz otaczające go mięśnie, naczynia krwionośne i nerwy. Zaproponowano kliniczny podział mięśni otaczających staw biodrowy.

  Streszczenie angielskie: Background. MRIs were obtained from 24 patients with suspicion of small pelvis pathology, with no indication of hip joint pathology. Results and conclusions. Based on the normal descriptive and topographical anatomy of the hip joint and its vivinity, the authors identified onthe MRIs the main bony, muscular, vascular and nervous structures comprising and surrounding the hip joint. A clinical division of the muscles surrounding the hip joint is proposed.


  27/34

  Tytuł oryginału: Sterowana regeneracja tkanek przyzębia w ocenie klinicznej.
  Tytuł angielski: Guided tissue regeneration of periodontal tissues. A clinical evaluation.
  Autorzy: Konopka Tomasz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.26-31, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sterowana regeneracja tkanek jest efektywną metodą chirurgicznego leczenia periodontologicznego w wybranych przypadkach klinicznych. W celu regeneracji utraconych tkanek przyzębia - więzadeł ozębnej, cementu i kości stosuje się zarówno błony nieresorbowalne, jak i resorbowalne. Celem pracy było przedstawienie odległych wyników klinicznych po zastosowanoi błon w leczeniu kieszonek kostnych, furkacji II klasy i w pokrywaniu recesji dziąsła.

  Streszczenie angielskie: Guided tissue regeneration is an effective method of surgical periodontol treatment in selected clinical situation. This is used in order to regenerate lost periodontal tissues, periodontal ligament, cementum and bone by the use of both non-resorbable and resorbable membranes. The aim of the study was to present differing clinical results after the use of membranes in the treatment of infrabony pockets, class II fructions and in covering gingival recession.


  28/34

  Tytuł oryginału: Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in "de novo" adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity.
  Tytuł polski: Daunorubicyna, cytarabina i 2-CdA (DAC-7) w leczeniu indukującym remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową "de novo". Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwbiałaczkowej.
  Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Robak Tadeusz, Kyrcz-Krzemień Sławomira, Grosicki Sebastian, Wrzesień-Kuś Agata, Hellmann Andrzej, Skotnicki Aleksander, Jędrzejczak Wiesław, Konopka Lech, Zdziarska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.239-247, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 2-Chlorodenoksyadenozyna (2-CdA, cladeybina, Biodribin) jest analogiem nukleozydów purynowych aktywnym w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego. Na początku lat dziewięćdziesiątych wykazano synergiczną interakcję inhibitorów reduktazy rybonukleotydowej (fludarabiny i 2-CdA) i cytarabiny (Ara-C), w wyniku której wzrasta stężenie Ara-CTP w mieloblastach. Na podstawie tych obserwacji Polska Grupa Ostrych Białaczek (PALG) rozpoczęła pilotowe badania, których celem była ocena skojarzonego leczenia cytarabiną daunorubicyną i kladrybiną (DAC-7) jako pierwszej linii chemioterapii indukującej remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML). Do badań zakwalifikowano 50 chorych na AML w wieku 18-59 lat (mediana 45 lat), 28 kobiet i 22 mężczyzn, u których chorobę rozpoznano w latach 1999-2000. U 36 chorych (72 proc.) uzyskano całkowitą remisję (CR). U wszystkich wystąpiła granulocytopenia i małopłytkowość IV stopnia wg klasyfikacji WHO. U 38 chorych w okresie neutropernii wystąpiła infekcja III lub IV stopnia. Objawy niepożądane ze strony wątroby, nerek lub serca obserwowano rzadko. Dziewięciu chorych (18 proc.) zmarło w okresie polekowej neuropenii. U 5 chorych opornych na leczenie DAC-7 zastosowano alternatywną chemioterapię II linii. Uzyskane wyniki uzasadniły rozpoczęcie wieloośrodkowych, randomizowanych badań porównujących DAC-7 ze standardową chemioterapią danorubicyną i cytarabiną (3x7).

  Streszczenie angielskie: 2-chloro-2-deoxyadenosine (2-CdA, cladribine. Biodribin) is a purine analogue effective in lymhoid and haematopoietic malignancies. In 1992-93 synergistic interaction of ribonucleotide reductase inhibitors (fladarabine, 2-CdA) and cytarabine (Ara-C) increasing Ara-CTP concentration in myeloblasts was proved. Based on these findings the Polish Acute Leukaemia Group (PALG) started a pilot study on administration of cytarabine, daunorubicin and cladrybine (DAC-7) as the first-line induction treatment of adult acute myeloid leukaemia (AML) patients. Fifty adult AML patients, aged 18-59 (median 45), 28 women, 22 men diagnosed in 1999-2000 were included into the study. Thirt six patients (72 p.c.) achieved complete remission (CR). All of them developed thrombocytophenia and agranulocytosis (WHO grade IV). The latter was associated with grade III or IV infection rate of 38 p.c. Liver, kidney or cardiac side-effects were rarely observed. No patients (18 p.c. died in the course of postherapeutic pancytopenia. In 5 patients with refractory disease alternative second-line treatment was administered. Those results encouraged us to design an original, randomized, multicenter trial comparing DAC-7 with the standard daunorubicin + cytarabine (3+7) induction programme. This project is currently under way.


  29/34

  Tytuł oryginału: Nocna napadowa hemoglobinuria - analiza 27 chorych.
  Tytuł angielski: Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria - analysis of 27 patients.
  Autorzy: Żupańska Barbara, Konopka Lech, Robak Tadeusz, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Bogdanik Irena, Pyl Hanna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.361-369, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano objawy kliniczne i defekt inhibitorów komplementu na erytrocytach i granulocytach u 27 chorych ze wstępnie rozpoznaną nocną napadową hemoglobinurię (NNH) na podstawie dodatnich wyników testów przesiewowych (hemolitycznych i/lub testu z żelem). Analizę inhibitorów komplementu i innych białek GPI odpowiedzialnych za defekt NNH przeprowadzono we fluorocytometrze przepływowym (FC) z przeciwciałami anty-CD59, -CD55, -CD67, -CD16. U wszystkich 27 chorych badanie FC potwierdziło rozpoznanie NNH, scharakteryzowało nasilenie defektu, wykazało, że jest ono większe na granulocytach niż erytrocytach oraz, że najbardziej przydatnymi przeciwciałami w diagnostyce są anty -CD59 i -CD67. Analiza kliniczna wykazała hemolizę u wszystkich chorych, hemoglobinurię u 55 proc., małopłytkowość u 70 proc., leukopenię u 44 proc., a łączne występowanie cytopenii u 35 proc. W 52 proc. obserwowano aplazję/hypoplazję szpiku, która często wyprzedzała rozpoznanie NNH. Zakrzepy rozpoznano u 11 proc. chorych. Obserwacje nasze zwracają uwagę na różnorodność objawów klinicznych u chorych z NNH, a czasami nawet dominację ich nad ogólnie spodziewanymi (hemoliza, hemoglobinuria).

  Streszczenie angielskie: We analyzed clinical symptoms and the defect of complement inhibitors on erythrocytes and granulocytes in 27 patients with preliminary diagnosed paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) by positive screening tests (haemolytic and/or gel test). The analysis of GPI proteins responsible for the defect was done by flow cytometry (FC) using anti-cd59, -CD55, -CD67, -CD16. In all the 27 cases the FC analysis allowed us to assess the severity of the defect, showed that it is more pronounced on granulocytes than on erythrocytes and indicated that anti-cD59 and -CD67 are most useful for PNH diagnosis. Clinical data showed the haemolysis in all the patietns, haemoglobiuria in 55 p.c., thrombocytopenia in 0 p.c. leucopenia in 44 p.c., but both cytopenias in 35 p.c. In 52 p.c. cases bone marrow aplasia/hypoplasia was observed, often preceeded PNH diagnosis. Thrombosis was found in 11 p.c. Our observations drive the attention to a variaty of clinical symptoms in PNH, which are sometimes even more pronounced than that usually expected (haemolysis, haemoglobinuria).


  30/34

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metod badania komórek układu immunologicznego in vitro do oceny odporności przeciw Toxoplasma gondii powstającej w przebiegu zarażenia i immunizacji : praca doktorska
  Autorzy: Konopka Ewa, Dzbeński Tadeusz Hubert (promot.).; Państwowy Zakład Higieny Zakład Parazytologii Lekarskiej w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 85 k. : il., bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20695

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  31/34

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych.
  Tytuł angielski: Report from a meeting of the heads of academic centres of periodontology.
  Autorzy: Górska Renata, Konopka Tomasz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.149-150, tab.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie


  32/34

  Tytuł oryginału: Zapalenie przyzębia jako czynnik ryzyka porodu przedwczesnego - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Periodontitis as a risk factor for preterm labour - review of the literature.
  Autorzy: Konopka Tomasz, Rutkowska Monika
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.259-264, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania naukowe ostatniej dekady wykazały, że obecność bakterii w kieszonkach pzryzębnych matki może wpływać na przedwczesny poród i niską masę urodzeniową dziecka. Zapalenie przyzębia może być markerem podatności na przedwczesny poród oraz potencjalnym czynnikiem ryzyka tej patologii. W pracy przedstawiono współczesne dowody na podstawie badań eksperymentalnych u zwierząt i kliniczno-kontrolnych u ludzi, na związek między chorobami przyzębia a przedwczesnymi porodami. Przedstawiono także mechanizmy etiopatologiczne łączące te patologie. Nadreaktywność w wydzielaniu cytokin prozapalnych oraz PGE2 przez komórki jednojądrzaste krwi i komórki błon płodowych stymulowane bakteryjnymi lipopolisacharydami może indukować zarówno przedwczasne zniszczenie łożyska, jak i niszczenie tkanek w przebiegu zapalenia przyzębia.

  Streszczenie angielskie: In the past decade scientific studies demonstrated that periodontal infections can influence on the preterm low birth weight. Periodontitis may be a marker for preterm delivery susceptibility, as well as a potential risk factor. This article reviews the current evidence from experimental studies in animals and human case-control studies on the relationship between maternal periodontal diseases and preterm labour. Potential etiopathogenic mechanisms between these pathologies have been shown. The hyperreactivity to synthesise of pro-inflammatory cytokines and PGE2 by bacterial lipopolysaccharides stimulated maternal mononuclear blood cells and fetal membrane cells can induce as well the premature placenta destory, of tissue during periodontitis.


  33/34

  Tytuł oryginału: Czteroletnia ocena stosowania biomateriałów w chirurgicznym leczeniu zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of bone grafts in periodontal surgery - four years outcome assessment.
  Autorzy: Ziętek Marek, Markowska Joanna, Konopka Tomasz, Radwan-Oczko Małgorzata, Kozłowski Zbigniew
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.109-115, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Pionowe ubytki kości wyrostka zębodołowego wciąż pozostają ważnym problemem terapeutycznym we współczesnej periodontologii. W ich leczeniu są stoswane zabiegi chirurgiczne w połączeniu z implantacją biomateriałów. Cel pracy. Przeprowadzono kliniczną i radiologiczną ocenę efektywności leczenia chirurgiczneo zapaleń przyzębia cztery lata po zastosowaniu różnych biomateriałów (Bio-Oss, Biogran, HA-Biocer). Materiał i metody. W ocenie uwzględniono stan higieny jamy ustenj, wpływ leczenia na stan zapalny przyzębia, głębokość kieszonek dziąsłowych oraz odbudowę kości wyrostka zębodołowego. Ocena kliniczna i radiologiczna została przeprowadzona przed zabiegiem chirurgicznym oraz rok, dwa, trzy, cztery lata po zabiegu. Ocena kliniczna obejmowała badanie głębokości kieszonek dziąsłowych, oznaczenie procentowego wskaźnika higieny na powierzchniach stycznych zębów API, oznaczenie zmodyfikowanego wskaźnika krwawienia SBI proc. Ocena radiologiczna polegała na obliczeniu wskaźnika Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wyniki. W czteroletnim okresie obserwacji stwierdzono pogorszenie poziomu higieny jamy ustnej, zwiększeniem liczby miejsc krwawiącyh oraz zmniejszenie wartości wskaźnika radiologicznego Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wnioski. Aby utrzymać trwałość efektów leczniczych z zastosowaniem wszczepów, niezbędnie jest przeprowadzanie stałej kontroli stanu przyzębia, ciągły nadzór nad poziomem higieny jamy ustnej oraz motywacja pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Bakground. Intra-bony defects remain a significant tehrapeutic problem in periodontal therapy. Periodontal surgery with various bone grafts is being used. Objectives. Clinical and radiographic measurements of four-years stability following periodontal surgery with grafting procedures with Bio-Oss, Biogran and HA-Biocer were assessed. Material and methods. Pre- and post-surgical therapy clinical and raiographic measurements were performed. Following parameters were made: probing pocket depth, approximal plaque index (API), sulcus bleeding index (SBI), radiographic Engelberger, Marthaler and Rateitschak index. Results. Over a four years study period clinical and radiographic parameters decerease was observed. Conclusions. Appropriate oral hygiene and regular supportive care program is a requisite for a successful and stable outcome of periodontal therapy.


  34/34

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na rolę zaburzeń czynnościowych granulocytów obojętnochłonnych w etiopatogenezie zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Modern apsects of neutrophils dysfunctions in the pathogenesis of periodontitis.
  Autorzy: Konopka Tomasz, Ziętek Marek
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.117-126, tab., bibliogr 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Powstawanie zapaleń przyzębia determinuje całokształt oddziaływań między bakteriami w kieszonkach przyzębnych a wrodzonymi i nabytymi czynnikami gospodarza. W pracy przeanalizowano znaczenie zaburzeń czynnościowych granulocytów obojętnochłonnych jako czynnika ryzyka powstawania zapaleń przyzębia. Przdstawiono zaburzenia adherencji, chemotaksji, fagocytozy, mechanizmów zabijania drobnoustrojów i biosyntezy cytokin prozapalnych przez neutrofile oraz wyniki badań własnych nad adherencją, chemotaksją, fagocytozą i wybuchem oddechowym tych komórek u pacjentów ze zlkolizowanym i uogólnionym zapaleniem przyzębia. Występują kontrowersje co do podstaw molekularnych zaburzeń, czy występują one na poziomie receptorowym, pozareceptorowym (endogenne defekty komórkowe), czy też są następstwem oddziaływania czynników środowiskowych (defekty nabywane). Uważamy, że większość tych zaburzeń jest skutkiem wrodzonej nadreaktywności odpowiedzi immunologicznej gospodarza na czynniki patogenne. Podwyższone wydzielanie cytokin prozapalnych jest powiązane z układem genów cytkokinowych.

  Streszczenie angielskie: The complex interplay bewteen the bacterial challenge in the periodontal pocket and innate andacquired host factors determines the pathogenesis of periodontitis. In this review, we analyse the role of neutrophil dysfunction as a risk factor for he onset of periodontitis. Disorders of neutrophils adherence, chemotaxis, phagocytosis, microbial killing and biosynthesis of pro-inflammatory cytokines have been shown. We present our own investigations on neutrophil adherence, chemotaxis, phagocytosis and respiratory burst in patients with localized and generalized aggressive periodontitis. Controversy exists on the molecular nature of these defects, whether they occur at the receptor level, in postreceptor pathways (intrinsic cellular defcets) or as a result of environmental factores(acquired abnormalities). We think that majority of these dysfunctions are thr consequence of an congenital hyperactive immune response during the host-pathogen interaction. The most important factor for elevated pro-inflammatory cytokines synthesis is associatiion with a composite of cytokine genes.

  stosując format: