Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KONKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przezżylne zamknięcie dużego ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu drugiego w zespole Lutembachera.
Tytuł angielski: Transcatheter closure of a large secundum atrial septal defect in a patient with Lutembacher syndrome - a case report.
Autorzy: Kądziela Jacek, Demkow Marcin, Konka Marek, Wilczyński Janusz, Rużyłło Witold
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.52-54, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisujemy przypadek 53-letniej pacjentki z rozpoznanym zespołem Lutembachera z dużym ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu drugiego. Istnienie dużego lewo-prawego przecieku uniemożliwiło wiarygodną echokardiograficzną ocenę zwężenia zastawki mitralnej i wybór metody leczenia. Wykonano zabieg czasowego zamknięcia ubytku balonem i oceniono zwężenie zastawki dwudzielnej jako nieistotne. Ubytek międzyprzedsionkowy zamknięto szczelnie metodą nieoperacyjną - przezżylnie, przy pomocy okludera Amplatza.

  Streszczenie angielskie: The case of a 53-year-old female with Lutembacher syndrome is presented.. The precise evaluation of mitral valve stenosis was difficult because of a large-to-right shunting through the atrial septal defect. Temporary defect occlusion with the Amplatzer sizing balloon was performed and the mitral valve stenosis was evaluated at that time as nonsignificant. Atrial septal defect was then transvenously closed with the Amplatzer septal occluder.


  2/4

  Tytuł oryginału: Pobudzenia przedwczesne komorowe z obrzeża pierścienia trójdzielnego przewodzone wstecznie przyczyną postępującej przebudowy serca.
  Tytuł angielski: Ventricular ectopy originating from the border of tricuspid annulus as cause of progressive cardiac remodelling.
  Autorzy: Walczak Franciszek, Szumowski Łukasz, Szufladowicz Ewa, Kwiatkowski Andrzej, Konka Marek, Koźluk Edward, Baranowski Rafał, Stępińska Janina, Kępski Roman
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.375-379, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  3/4

  Tytuł oryginału: Implikacje kliniczne różnej lokalizacji ubytków przegrody międzyprzedsionkowej.
  Tytuł angielski: Clinical implications of different locations of atrial septal defects.
  Autorzy: Hoffman Piotr, Konka Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.713-718, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej są często występującą wadą szczególnie w postaci izolowanej. Ubytki typu otworu drugiego stanowia 6 do 10 proc. wszystkich wrodzonych anomalii i są najczęściej występującą postacią - 65 do 70 proc. - tej wady. Rzadsze odmiany przecieku miedzyprzedsionkowego to ubytek typu otworu pierwszego stanowiacy 15 - 20 proc., ubytek typu żyły głownej (zatoki żylnej) 5 - 10 proc. i wyjątkowo spotykana niezasklepiona zatoka wieńcowa. Przedstawiana praca stanowi podsumowanie podobieństw i różnic wynikajacych z rozwoju embriologicznego, obrazu klininczego, możliwości metod idagnostycznych i formy leczenia.

  Streszczenie angielskie: A frequent congential heart disease in adults is the atrial septal defects (ASD). THe pathology represents substantial variability due to the different mechanisms of developmental failure that may occur during embryogenesis. Subsequently, the clinical manifestation of the defect varies despite some similatriteis. Theis article presents classification, prevalence, clinical manifestation of various forms of atrial septal defects and scope of available treatment.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń rytmu serca i przewodzenia przedsionkowo-komorowego u pacjentów po roku od zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej lub drożnego otworu owalnego metodą przezskórną.
  Tytuł angielski: Evaluation of cardiac arrythmias and conduction abnormalities one year after transcatheter closure of atrial septal defect and patent foramen ovale.
  Autorzy: Kumor Magdalena, Baranowski Rafał, Jakubowska Ewa, Demkow Marcin, Rużyłło Witold, Konka Marek, Walczak Franciszek
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.553-558, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy jest ocena zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego u pacjentów po roku od zamknięcia zapinką Amplatza ubytku przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) lub drożnego otworu owalnego (PFO). Materiał i metody: Przeanalizowano i porównano 24-godzinne badania EKG metodą Holtera wykonane u 34 pacjentów (30 po zamknięciu ASD i 4 po zamknięciu PFO), wykonane bezpośrednio i 12 miesięcy po zabiegu. Wyniki: Średnie i minimalne częstości rytmu serca nie różniły się istotnie, częstości maksymalne zaś były istotnie wyższe. U 1 osoby w trakcie obserwacji wystąpiła zmiana rytmu prowadzącego z zatokowego na migotanie przedsionków. Liczba komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca nie różniła się istotnie. U 2 pacjentek rejestrowano nasilenie nadkomorowych zaburzeń rytmu w okresie do 2 tygodni po zabiegu. U jednej z nich wykonano skuteczną ablację podłoża arytmii, drugą leczono á-blokerem. U 3 osób z migotaniem przedsionków rejestrowano pauzy 2-3,9 s podczas obu rejestracji. U 1 osoby z rytmem zatokowym wystąpiły pojedyczne pauzy, spowodowane przerwą wyrównawczą i zahamowaniem zatokowym. Rok po zabiegu u jednego pacjenta wystąpił również epizod nadkomorowego wędrowania rozrusznika. Wnioski: We wczesnym okresie po zabiegu przezskó nego zamknięcia ASD lub PFO u niektórych pacjentów może dochodzić do nasilenia nadkomorowych zaburzeń rytmu serca. Ich występowanie można tłumaczyć procesami gojenia na obrzeżach zapinki. W obserwacji rocznej nie dochodzi do zmian częstości rytmu zatokowego, wystąpienia istotnych klinicznie nowych zaburzeń rytmu serca ani zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Wyniki wymagają potwierdzenia na większej liczbie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to evaluate incidence of arrhythmia and conduction abnormalities one year after transcatheter closure of atrial septal defect (ASD) or patent foramen ovale (PFO) with Amplatzer septal occluder. Material and methods: We analysed and compared 24 hour ECG monitoring early and one year after the procedure in 34 patients (30 patients had ASD and 4 had PFO closure). Results: Mean and minimal heart rate values did not differ significantly. Maximal heart rates were significantly higher after one year. In two patients we found significant increase of number of supraventricular ectopic beats up to 2 weeks after the procedure. One was treated successfully with radiofrequency ablation and the other one with á-blocker. In 3 patients with atrial fibrillation we registered pauses 2-3.9 s long in both recordings. One patient with sinus rhythm had benign sinus pauses after ectopic beats. One episode of wandering pacemaker occurred one year after the closure. Conclusions: Transcatheter closure of ASD or PFO with Amplatzer septal occluder is connected with low risk of early increase of supraventricular arrhythmia. They can be associated with heeling processes on the edge of the device. During one-year follow-up there were neither clinically significant new arrhythmia, changes in coducting rhytm, heart rate nor conduction disturbances. The further follow-up is necessary.

  stosując format: