Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KONIECZNY
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Przydatność kultury fizycznej w życiu osób starszych.
Tytuł angielski: Usefulness of physical culture in life of the elderly.
Autorzy: Konieczny Grzegorz, Wrzosek Zdzisława
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.109-113, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W szerokich kręgach społeczeństwa polskiego zainteresowanie kulturą fizyczną wyraża się w częstym oglądaniu telewizyjnych programów sportowych, słuchaniu audycji radiowych lub też lektury stron prasowych o tematyce sportowej. Trudno więc dziwić się, że bardziej czynne działanie poprzez uprawianie sportu czy chociażby zwiększoną aktywność ruchową wciąż pozostaje zjawiskiem śladowym w skali społecznej. Każdy człowiek winien troszczyć się o własne zdrowie. Zdrowie można i należy wzmacniać. Oznacza ono harmonię funkcji cielesnych i duchowych. Zdrowym jest tylko ten, kto nauczył się żyć w zgodnie ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym. Ze stylem życia wiąże się zachowanie jednostki oraz środowisko społeczne, w jakim się ona znajduje. Te dwa czynniki mają decydujący wpływ na ogólny stan zdrowia, jak również na problem przedwczesnych zgonów w polskim społeczeńswie. Znana jest skłonność osób w starszym wieku do znacznego ograniczania lub nawet unikania ruchu i prowadzenia wygodnego, sedenteryjnego trybu życia. Sytaucja ta jest szczególnie niekorzystna dla zdrowia, gdyż przyspiesza pojawienie się niepełnosprawności fizycznej, wynikającej z braku aktywności ruchowej. Dlatego też tak ważna jest szeroko zakrojona profilaktyka. Istotnym elementem profilaktyki jest aktywność ruchowa występująca we wszystkich formach uczestnictwa w kulturze fizycznej.

  Streszczenie angielskie: Interest of physical culture among polish society is expressed by watching TV sport program, reading of newspapers sport pages or listen radio broadcast. It is hard to be surprise that more activity such as practising sport or increasing movement activity is scarce in the society. Each man should care about health and it should become stronger. Man in good health is man who learnt to live with agreement with natural and social envirnment. The way of life is connected with behaviour and social environment. These two factors will influence general state of health and problem of premature death in polish society. It is known the elderly predisposition to limitation or avoidance of movement and lead sitting way of life. This situation is disadvantages for health, because accelerates an appearance of physical disability as a result of movement activity lack. Therefor global prevention is so important. Prevention essential element is movement activity connected with all forms of participation in physical culture.


  2/9

  Tytuł oryginału: Egg yolk platelet proteins from "Xenopus laevis" are amyloidogenic.
  Autorzy: Zemanek Grzegorz, Konieczny Leszek, Piekarska Barbara, Rybarska Janina, Stopa Barbara, Spólnik Paweł, Urbanowicz Barbara, Nowak Mateusz, Król Marcin, Roterman Irena
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.311-318, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The association of amphibian (Xenopus laevis) egg yolk platelet proteins, represented predominantly by lipovitellin, was studied as a model of the formation of amyloid deposits. Two kinds of molecular organization formed by this protein material - native and heat-denatured - were found to exhibit amyloid properties, although they differ significantly in structural organization. The first consisted in protein molecules arranged in the natural, physiological, net-like platelet organization, with a tendency to orient uni-directionally. The second was obtained by the gradual removal of Congo red from lipovitellin denatured by heating in an excess of dye. This procedure produced twisted fibrillar organization of molecules typical for amyloids, represented predodminantly by end-to-end associated major polypeptide chains of lipovitallin. Both native and denatured structural forms bind Congo red and produce a green birefringence effect, confirming the near-parallel alignment of the complexed Congo red molecules. However, a dye (1,4-bis(1-amino-4-sulfonaphtyl-2-azo)phenylene) closely related to Congo red but with a very weak self-assembling tendency appeared inactive when the spectral shift was studied in a cross-polarization systsem, indicating in this way that dye supramolecularity is an extra factor which may determine binding to amyloid proteins and specific spectral effects.


  3/9

  Tytuł oryginału: The striatum as a target for anti-rigor effects of an antagonist of mGluR1, but not an agonist of group II metabotropic glutamate receptors.
  Autorzy: Ossowska Krystyna, Konieczny Jolanta, Pilc Andrzej, Wolfarth Stanisław
  Źródło: Brain Res. 2002: 950 (1/2) s.88-94, il., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to find out whether the metabotropic receptor 1 (mGluR1) and group II mGluRs, localized in the striatum, are involved in antiparkinonian-like effects in rats. Haloperidol (1 mg/kg ip) induced parkinsonian-like muscle rigidity measured as an increased resistance of a rat's hind foot to passive flexion and extension at the ankle joint. (RS)-1-aminoindian-1,5-dicarboxylic acid (AIDA; 0.5-15 ćg/0.5 ćl), a potent and selective mGluR1 antagonist, or (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-2,4-dicarboxylate (2R,4R-APDC; 7.5-15 ćg/0.5 ćl), a selective group II agonist, was injected bilaterally into the striatum of haloperidol-treated animals. AIDS in doses of 7.5-15 ć/g/0.5 ćl diminished the haloperidol-induced muscle rigidity. In contrast, 2R,4R-APDC injections were ineffective. The present results may suggest that the blockade of striatal mGluR1, but not the stimulation of group II mGluRs, may ameliorate parkinsonian muscle rigidity.


  4/9

  Tytuł oryginału: Efekty blokady glutaminianergicznych receptorów metabotropowych (mGluR) 1 i 5 w modelach choroby Parkinsona u szczurów.
  Tytuł angielski: Effects of blockade of metabotropic glutamate receptors, subtype 1 and 5 in rat's models of Parkinson's disease.
  Autorzy: Ossowska Krystyna, Wolfarth Stanisław, Konieczny Jolanta, Wardas Jadwiga
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (13) s.114-116, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  5/9

  Tytuł oryginału: Szpitalne oddziały ratunkowe województwa kujawsko-pomorskiego w systemie zarządzania jakością świadczeń zdrowotnych : praca doktorska
  Autorzy: Patalas Eligiusz, Konieczny Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Poznaniu
  Źródło: 2002, 178 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19823

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/9

  Tytuł oryginału: Determinanty usprawniania w aspekcie powikłań u pacjentów leczonych z powodu złamań bliższej części kości udowej
  Autorzy: Wrzosek Zdzisława, Dragan Szymon, Konieczny Grzegorz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.159-162, bibliogr. 3 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Funkcjonowanie pacjentów po złamaniu szyjki kości udowej niepodlegających leczeniu operacyjnemu
  Autorzy: Konieczny Grzegorz, Wrzosek Zdzisława, Dragan Szymon
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.293-295, il., tab., bibliogr. 2 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Plazmidy o szerokim zakresie gospodarzy.
  Tytuł angielski: Broad-host range plasmids.
  Autorzy: Konieczny Igor
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (3) s.273-281, il., bibliogr. [43] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: Broad-host-range plasmids are model systems for exploring replication mechanisms in diverse bacterial species and can extend our understanding of universal rules guiding DNA metabolism. Despite extensive work carried out in many laboratories, several critical aspects of the plasmid DNA metabolism still remain unclear. This review is restricted to specification of the molecular events during theta replication initiation of the iteron containing broad-host-range plasmids. The discussion concerns RC (rolling circle) broad-host-range plasmids replicating via sigma mode and the well biochemically characterized initiation of replication at Escherichia coli oricc. Recent extensive biochemical investigations of replication initiation of narrow-host-range plasmids: pSC101, R1, P1, F, R6K, and broad-host-range plasmids RSF1010 and RK2 allow us to discuss the specificity of DNA replication initiation at broad-host-range origins.


  9/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia przewodzenia w przedsionkach u chorych z tachyarytmiami przedsionkowymi : praca doktorska
  Autorzy: Konieczny Marek, Widomska-Czekajska Teresa (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Szpital Specjalistyczny Oddział Kardiologii w Puławach
  Źródło: 2002, [3], 109 k. : il., tab., bibliogr. 136 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: