Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KONECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Postępowanie terapeutyczne w encefalopatii wątrobowej.
Tytuł angielski: Therapeutic management in hepatic encephalopathy.
Autorzy: Helewski Krzysztof J., Kowalczyk-Ziomek Grażyna I., Konecki Janusz J.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.301-309, bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępowanie terapeutyczne w encefalopatii wątrobowej zależy od jej etiologii i stopnia zaawansowania. Zarówno w ostrej, jak i w przewlekłej encefalopatii należ dążyć do ustalenia i usunięcia prawdopodobnych czynników przyczynowych. Jednym z najważniejszych działań jest przede wszystkim ograniczenie białek w diecie. W celu obniżenia jelitowej produkcji amoniaku stosje się najczęściej: niewchłaniające się dwucukry (laktuloza), antybiotyki (neomycyna) oraz benzoesan sodu. Aminokwasy z rozgałęzionym łańcuchem bocznym podawane doustnie lub pozajelitowo mogą być pomocne w poprawie stanu chorego i przywróceniu równowagi aminokwasów krążących we krwi. Teoria receptora GABA-benzodwuazepinowego doprowadziła do zastosowania w leczeniu encefalopatii wątrobowej jego antagonistów, takich jak flumazenil. Zmienny - i często mało charakterystyczny - przebieg encefalopatii wątrobowej powoduje jednak, że zastosowanie odpowiedniego leczenia nie jest proste. Co więcej, przeprowadzone próby kliniczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do skuteczności wielu leków stosowanych w terapii encefalopatii wątrobowej.

  Streszczenie angielskie: Therapeutic management in hepatic encephalopathy depends on tis etiology as well as progression degree. Both in acute and chronic encephalopathy one should tend to establish probable causes and try to eliminate them. Cutting down on proteins in diet is one of the most important suggestions in chronic hepatic encephalopathy. In order to reduce intestinal production of ammonia, non-absorbable disaccharides (lactulose), antibiotics (neomycin) and sodium benzoate are the most commonly used. Branched chain amino acids administered orally or parenterally may be useful in improving patient's condition and restoring the balance of blood amino acids. The GABA-benzodiazepine receptor theory led to application of its antagonists, such as flumazenil, in the management of hepatic encephalopathy. However, providing a proper treatment is not easy due to unstable and often not very characteristic course of hepatic encephalopathy. What is more, clinical trials of some drugs used in the treatment of hepatic encephalopathy do not confirm their effectiveness.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena jakościowa i ilościowa nacieku limfocytarnego oraz fibroblastów w ogniskach twardziny ograniczonej : praca doktorska
  Autorzy: Pogorzelska-Antkowiak Anna, Konecki Janusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 99 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20016

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Liczba komórek Langerhansa w złośliwych nabłonkowych nowotworach skóry : praca doktorska
  Autorzy: Pogorzelska-Dyrbuś Joanna, Konecki Janusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20017

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Wspomaganie leczenia w metodzie Ryodoraku, poprzez stosowanie diety zrównoważonej według zasady pięciu elementów.
  Tytuł angielski: Therapeutic assistance in the Ryodorak method by equilibrated diet according to five elements' rule.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz, Konecki Tomasz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.807-811, bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wspomaganie leczenia w metodzie Ryodaraku poprzez odpowiedni indywidualny dobór diety według zasady 5 elementów. Zwrócono uwagę na rolę i odpowiedni dobór 5 podstawowych smaków.

  Streszczenie angielskie: The authors present the therapeutic assistance in the Ryodarak method with a suitable individual dietary selection based on the five elements' rule. Attention to the role and adequate selection o five basal tastes has been paid.

  stosując format: