Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KONDURACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: The effects of LDL-apheresis on exercise tolerance and selected parameters of endothelial function in patietns with coronary heart disease.
Tytuł polski: Wpływ LDL-aferezy na tolerancję wysiłku oraz wybrane parametry funkcji śródbłonka w chorobie niedokrwiennej serca.
Autorzy: Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Konduracka Ewa, Dudek Dariusz, Dembińska-Kieć Aldona, Hartwig Jadwiga, Zdzienicka Anna, Piwowarska Wiesława, Sadowski Jerzy, Sułowicz Władysław, Dubiel Jacek S.
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.188-199, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The reduction of plasma LDL-cholesterol (LDL-Ch) by LDL-apheresis has been suggested to improve endothelial function and increase myocardial blood flow. Aim. To assess the LDL-apheresis-induced lipid changes on endothelial function and exercise tolerance. Methods. After one month of treatment with diet and statins 7 patients with total cholesterol (TCh) 6 mmol/l scheduled for coronary revascularisation underwent LDL-apheresis as well as simvastatin (20-40 mg/day) and diet therapy. LDL-apheresis was introduced 2-3 days before revascularisation and was continued (with 7-14 day intervals) for up to 3 months. The control 8 patients underwent coronary revascularisation and received simvastatin (20-40 mg/day) as well as diet therapy. The exercise test as well as the evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) which is involved in atheromatous plaque progression and von Willebrand factor (vWF) (the endothelial damage marker) were performed before, immediately, 6 and 12 months afte LDL-apheresis. Results. LDL-apheresis decreased T-Ch by 49 p.c., LDL-Ch by 58 p.c., and triglyceride by 62 p.c. (p 0.01). The susceptibility of LDL fraction to oxidation was also decreased (p 0.01). The vWF level was significantly lowered from 123 ń 23.2 p.c. to 72 ń 12.7 p.c., and VEGF165 concentration was decreased from 39 ń 8 pg/ml to 15 pg/ml (below the detection level). After 12 months the VEGF and vWF levels remained significantly decreased (22 ń 4 and 105 ń 55, respectively). After 6 and 12 months the exercise tolerance was preserved in the LDL-apheresis group...


  2/2

  Tytuł oryginału: Upośledzenie funkcji mięśnia serca i naczyń wieńcowych u osób z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Myocardial and coronary vessel dysfunction in diabetes 1 patients.
  Autorzy: Konduracka Ewa, Galicka-Latała Danuta, Piwowarska Wiesława, Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.514-518, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomimo znacznego postępu w diagnostyce i leczeniu pacjentów z cukrzycą, powikłania w układzie sercowo-naczyniowym są wciąż główną przyczyną śmierci u tych pacjentów. Cukrzyca wpływa na funkcję mięśnia serca i naczyń wieńcowych przez makroangiopatię, mikroangiopatię, zaburzenia metaboliczne oraz neuropatię autonomicznej części układu nerwowego. Wszystkie te czynniki prowadzą do zaburzeń funkcji rozkurczowej i skurczowej mięśnia serca. Kardiomiopatia, zastoinowa niewydolność krążeniowa oraz groźne zaburzenia rytmu serca są końcowym stadium tych powikłań. Makroangiopatia przebiega jako przyspieszona miażdżyca (obejmująca także tętnice wieńcowe), której skutki mogą być obserwowane u osób już około 30 roku życia. Przyczyny zwiększonego ryzyka makroangiopatii u osób z cukrzycą typu 1 nie są do końca jasne. Jest niewiele perspektywnych badań klinicznych, pozwalających ocenić rzeczywistą przyczynę zwiększonej częstości i śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca w tej grupie pacjentów. Oprócz tradycyjnych czynników ryzyka miażdżycy takich jak: predyspozycja genetyczna, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemie, otyłość, palenie papierosów, niewłaściwa dieta, u chorych z cukrzycą obserwuje się wiele innych istotnych czynników ryzyka miażdżycy. Tylko nieliczne badania sugerują, że hiperglikemia, procesy glikacji, glikoksydacji białek, lipoprotein, zmiany w ich składzie oraz mikroalbuminiria, zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy są dodatkowymi czynnikami ryzyka ...

  Streszczenie angielskie: Despite of dramatical improvement in diagnostic procedures and treatment of diabetic patients, cardio-vascular complications are still the most frequent causes of death in these patients. Diabetes influences myocardial and coronary vessels function by coexisting macroangiopathy, microangiopathy, metabolic disturbances and autonomic nervous system neuropathy. All these factors results in diastolic dysfunction of the heart. Cardiomyopathy, congestive heart failure and serious arrhythmias are the end stage of diabetic complications. Macroangiopathy demonstrates accelerated atherosclerosis (involving coronary arteries), which consequences can be observed in 1 type diabetes patients at around the age of 30. Causes of increased risk of macroangiography in type 1 diabetic patients are not clear. There are not many clinical, prospective trials which can allow for etiology determination of the increased incidence of atherosclerosis and mortality due to coronary artery disease in this population. Adding to traditional risk factors of atherosclerosis like genetic factors, hypertension, dyslipidaemia, obesity, smoking and improper diet, other important risk factors are observed in diabetic patients. Only few clinical trials suggest that hyperglycemia, glycation, glycoxidation of proteins, lipoproteins, changes in their composition, microalbuminuria, coagulation, fibrinolytic disturbances are additional risk factors of endothelium dysfunction and atherosclerosis. Prevention and ...

  stosując format: