Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KONDRACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Salt iodination as a effective method of iodine supplementation.
Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Kondracka Agnieszka, Słoń Milena, Wojda Marzena, Nauman Janusz
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR288-CR291, il., bibliogr. 18 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In January 1997 a new approach to preventing iodine deficiency was introduced in Poland. The goal of the present study was to determine whether the mandatory iodization of kitchen salt (30 mg KI/kg) has had any impact on ioduria. Material/Methods: The study was performed on 29 healthy volunteers, aged 22-29 (average age 23.93 ń 1.14), examined in 1996 and retested after 36 months of iodine supplementation in 1999. Each person underwent a physical examination and thyroid ultrasonography. The iodine level was determined using morning urine samples. Results: For the duration of the study thyroid volume remained unchanged, ranging from 11.48 ń 3.89 ml in 1996 to 12.11 ń 3.85 ml in 1998. THe echostructure was normal in all subjects both in 1996 and in 1999. In 1996 the iodine concentration in urine (ICU) in the study group averaged 100.4 ń 41.5 ćg/L (range from 43.3 to 175.6 ćg/L). Seventeen persons had an iodine cncentration below 100 ćg/L. In 1999 the average ICU was 140.7 ń 78.87 ćg/L. Three subjects had a lower ICU in 1999 (53.93 ń 24.65 ćg/L) than in 1996 (104.1 ń 24.6 ćg/L). These persons claimed to have completely eliminated the use of added salt in their diet. Conclusion: We conclude that mandatory iodine supplementation method is sufficiently effective when salt is used in the diet. In the case of restrictions on salt consumption the use of preparations containing iodine should be recommended.


  2/4

  Tytuł oryginału: Jak to robią w Ameryce?
  Autorzy: Kondracka Elżbieta Teresa
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.48-49
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/4

  Tytuł oryginału: Jak to robią w Ameryce? Medycyna komplementarna.
  Autorzy: Kondracka Elżbieta Teresa
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (11) s.77-79, il., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ profilaktyki jodowej na występowanie wola u dzieci.
  Tytuł angielski: The effect of obligatory salt iodisation on thyroid volume in schoolchildren.
  Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Bar-Andziak Ewa, Łazęcki Dariusz, Kondracka Agnieszka, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.51-61, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapoczątkowana w Polsce profilaktyka jodowa w 1935 roku była przerwana podczas drugiej wojny światowej oraz w 1980 z przyczyn ekonmicznych. W 1986 roku rozpoczęto jodowanie soli spożywczej ale jej wykorzystywanie miało charakter dobrowolny. W 1992 roku z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego powołano Polski Komitet ds. Zwalczania Chorób Zależnych od Niedoboru Jodu, a w wyniku działania tego Komitetu i z inicjatywy Ministra Zdrowia w 1997 roku Sejm R.P. uchwalił ustawę a od 1997 roku wprowadzono obligatoryjne jodowanie soli kuchennej na poziomie 30 mg KI/kg soli. I obligatoryjnej dystrybucji takiej soli w skali całego Kraju. W 1992 roku badaliśmy grupę 675 szkolnych dzieci w wieku od 6 do 12 lat z losowo wybranych szkół wiejskich i miejskich znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego. Protokół obejmował ocenę zawartości jodu w porannej próbce moczu oraz określenie objętości tarczycy przy pomocy USG. W 2000 roku, trzy lata po wprowadzeniu jodowania soli spożywczej i jej obowiązkowej dystrybucji powtórzono badania u 779 dzieci w wieku od 6 do 14 lat w tych samych szkołach opierając się na tym samym protokole postępowania. W 1992 roku według polskich norm wole występowało u 29 proc. badanych dzieci obu płci. W 2000 roku obecność wola stwierdzono tylko u 7 proc. dzieci. W 1992 roku średnie stężenie jodu w moczu porannym wynosiło 56,9 ń 42,3 ćg/L podczas gdy w 2000 roku stwierdzono stężenie to wynosiło średnio 115,6 ń 76,5 ćg/L. Wniosek: Obecne wyniki wskazują, że profilaktyka jodowa oparta tylko na jodowaniu soli spożywczej jest efektywna i doprowadziła do likwidacji wola endemicznego u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Iodine prophylaxis in Poland started in 1935 and has been interrupted by Second World War as well as in 1980 for economic reason. In 1986 iodination of household salt started again as a voluntary and since 1997 as obligatory model with 30 mg KI/kg salt. In 1992 we investigated a group of 675 schoolchildren aged 6-12 from randomly selected school in towns and villages of Mazovia District. The aim of this study was the evaluation of the iodine supplementation and goiter frequency. Protocol included estimation of iodine concentration in morning sample of urine (UIC) and evaluation of thyroid volume by ultrasound (USG). In 2000, 3 years after the introduction of mandatory salt iodination we repeated the study in the same schools and again 779 children, aged 6-14 years, were examined according to the previous protocol. In 1992 using Polish references values for the thyroid volume the goiter was present in about 28 p.c. fo examined schoolchildren, however according to WHo reference values the goiter occurred only in 7 p.c. of subjects. In 2000 these values decreased to 7 p.c. (with Polish reference values) and to 3.6 p.c (WHO reference) respectively. in 1992 mean morning UIC was found to be 56.9 ń 42.3 ćg/L where as in 2000 it reached value of 115.6 ń 76.5 ćg/L. COnclusion: THe present findings indicate that iodine prophylaxis based only on iodinated household salt is effective.

  stosując format: