Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOMOSIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rozumienie pojęcia szczęście przez młodych pacjentów.
Tytuł angielski: Young patient's idea of happiness.
Autorzy: Komosińska Jadwiga
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.94-95, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozważaniami o szczęściu człowieka zajmowali się już od okresu starożytności sławni filozofowie i artyści. Podjęcie tego zagadnienia przez psychologa miało na celu: 1. poznanie treści i kategorii pojęcia szczęścia w różnych stadiach rozwoju myślenia, 2. poprawę zadowolenia z życia ludzi chorych. Podstawę teoretyczną badań stanowiły psychologiczne prace J. Piageta nad rozwojem myślenia, V. Lowenfelda o rozwoju rysunku i filozoficzne o szczęściu W. Tatarkiewicza. Osobami badanymi byli pacjenci w wieku od 4 do 17 lat z Kliniki Otolaryngologicznej w Białymstoku. Badaniami objęłam 55 osób. W pracy posłużyłam się rozmową psychologiczną i rysunkiem. Uzyskane wyniki wskazują, że pojęcie szczęścia jest znane niektórym dzieciom już od 5 roku życia. W stadium operacji konkretnych (do 11 roku życia) przeważa przedmiotowy charakter tego pojęcia, natomiast w stadium operacji formalnych ma ono charakter podmiotowy. Do treści dominujących pojęcia szczęście należą: wygrana na loterii, posiadanie zgodnej rodziny i zdobycie miłości oraz powodzenie w szkole. Ujęcie plastyczne tematu miało w większości charakter realistyczny. uzyskane dane wskazują, że niektóre pojęcia abstrakcyjne możemy kształtować już u dzieci w wieku przedszkolnym. Wspólne wypracowanie różnych jego treści przez młodych pacjentów ma znaczenie terapeutyczne. Dla tych, którzy przeżywali niepokój o zdrowie, prace kolegów były wsparciem i pokazywały, że szczęście można przeżywać w warunkach szpitalnych i tam spotkać przyjaciół.

  Streszczenie angielskie: Famous philosophers and artists took human's heppiness into consideration from the antiquity era. The purpose of this psychological study was to: 1) compare the substance and category idea of happiness in different stages of thinking., 2) improve living, satisfaction of ills. Theoretical basis was Piaget's work, Lowenfeld's book about drawing and Tatarkiewicz philosophical consideration. The research included 55 patients age 4 - 17 from Otolaryngology Clinic in Białystok. Methods were talk and draft. Results indicated an objective understanding of happiness to age 11 and subjective in older group. The main substances of the idea concern to: 1) win a lottery, 2) conquer love of friends and having good relationship with the family, 3) successes in school. Most drafts were realistic. Individual analysis suggested that we can form the idea in kindergarten age, some children understood happiness symbolic and subjective. Elaborating contents the idea together had therapeutic aspects. Patient's works indicated that we can have good look in a hospital and meet in it friends.


  2/2

  Tytuł oryginału: Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (2001).
  Tytuł angielski: Bibliography of health education and promotion (2001).
  Autorzy: Woynarowska Barbara, Kowalewska Anna, Komosińska Krystyna, Kołoło Hanna, Charońska Elżbieta, Małkowska Agnieszka, Wrona-Wolny Weronika, Wdowik Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.551-559
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: