Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOMOROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Angiogenesis of endocrine gland tumours - new molecular targets in diagnostics and therapy.
Autorzy: Stępień H. M., Kołomecki K., Pasieka Z., Komorowski J., Stępień T., Kuzdak K.
Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (2) s.143-151, tab., bibliogr. 96 poz.
Sygnatura GBL: 301,344

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis in one of the key stages in the development of neoplastic tumours, in which a small group of mutated cells transforms into a large malignant tumour metastasising to the neighbouring tissues and organs. The studies on the significance of neoangiogenesis in the progression of endocrine gland neoplasms have recently become one of the most rapidly evolving branches of molecular endocrinology. The induction of angiogenesis has been demonstrated to result from the imbalance between positive and negative factors which control this process. Our paper presents the results of current studies on the role of factors such as molecular markers of angiogenesis (e.g. vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor), metalloproteinases (which regulate the decomposition of the extracellular matrix) and their inhibitors, and adhesive molecules (e.g. soluble vascular cellular adhesion molecule-1 and soluble intracelular adhesion lecule-1) in the pathogenesis and diagnostics of endocrine gland tumours in humans. Also, we discuss new therapeutic strategies for inhibiting the growth of neoplasms by blocking the formation of blood vessels using angiogenesis antagonists, which inhibit various stages of angiogenesis. More and more data are being accumulated suggesting that these preparations could, in the near future, be used in the pharmacotherapy of some endocrine gland neoplasms.


  2/4

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XI Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (European Society of Surgical Oncology).
  Autorzy: Komorowski Andrzej, Łobaziewicz Wojciech
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.359-360 - 11 Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Lille 17-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej


  3/4

  Tytuł oryginału: Problemy bezpieczeństwa żywności w kontekście zdrowia publicznego.
  Autorzy: Komorowski Andrzej, Żak Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.74-78, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Bezpieczeństwo żywności jest nierozerwalnie związane z szeroko pojętym zdrowiem publicznym i stanowi jego podstawowy element. Wzrastająca świadomość konsumenta w zakresie żywienia oraz chęć posiadania informacji o jakości produktu, który spożywa, sprawia, że muszą zostać podjęte działania, aby tę jakość zapewnić. Zatem bezpieczeństwo, jakość żywności bez wątpienia stanowią najwyższe kryterium w ocenie żywności. Od dłuższego czasu odnotowujemy narastające zagrożenia dla społeczeństwa ze strony żywności. Wiążę się to ze zmianą sposobu produkcji żywności oraz z problemami natury biologicznej, które pojwiły się w ciągu ostatnich lat (np. nowe choroby u zwierząt). Starając sie o wejście do Unii Europejskiej będziemy musieli wcześniej czy później mieć opracowaną i dobrze przygotowaną strategię obejmującą problematykę bezpieczeństwa żywności. Polska będzie musiała podjąć takie działania, które sprostają wymaganiom Unii a zarazem zagwarantują bezpieczeństwo żywności. W artykule została przedstawiona organizacja polskiego systemu w obszarze bezpieczeństwa żywności w aspekcie rozwiązań unijnych.

  Streszczenie angielskie: Safe foods closley consist with aspects of public health Consuumers are more and more conscious in nourishment and they seek for all information about quality of each product. So safety and quality food are undoubtedly the highest criteria in opinion of foods. Trying of cases to UE Polish administration should develop good strategy safety foods produce in Poland.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ neuropeptydów podwzgórzowych: gonadoliberyny (GN-RH), tyreoliberyny (TRH) oraz kortykoliberyny (CRF) na stężenia leptyny we krwi u kobiet z prawidłową masą ciała i u kobiet z otyłością : praca doktorska
  Autorzy: Jankiewicz-Wika Joanna, Komorowski Jan (promot.).; Uniwersytet Medyczny Instytut Endokrynologii, Klinika Endokrynologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 174 k. : il., tab., bibliogr. 378 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: