Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOMENDER
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Ocena i postępowanie w przypadku prób samobójczych dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: Asessment and management strategies in child and adolescent suicide attempts.
Autorzy: Brzozowska Agata, Ciupak Marian, Komender Jadwiga
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.279-284, bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu współczesnego piśmiennictwa nt. diagnozy i postępowania z dziećmi i młodzieżą, która podjęła próbę samobójczą. Przedstawiono wskazówki dot. strategii opieki nad pacjentami, którzy z powodu medycznych skutków próby samobójczej są leczeni przez pediatrów i lekarzy innych specjalności.

  Streszczenie angielskie: The authors present a reviev of the literature on diagnosis and treatment recommended for child and adolescent suicide attempters. Aftercare strategies have been suggested for pediatricians or other medical doctors who treat suicide attempters due to medical consequences of suicidal behaviour.


  2/9

  Tytuł oryginału: Ocena i postępowanie w przypadku prób samobójczych dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Assessment and management strategies in child and adolescent suicide attempts.
  Autorzy: Brzozowska Agata, Ciupak Marian, Komender Jadwiga
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.279-284, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali przeglądu współczesnego piśmiennictwa na temat diagnozy i postępowania z dziećmi i młodzieżą, która podjęła próbę samobójczą. Przedstawiono wskazówki dot. strategii opieki nad pacjentami, którzy z powodu medycznych skutków próby samobójczej są leczeni przez pediatrów i lekarzy innych specjalności.

  Streszczenie angielskie: The authors present a review of the literature on diagnosis and treatment recommended for child and adolescent suicide attempters. Aftercare strategies have been suggested for pediatricians or other medical doctors who treat suicide attempters due to medical consequences of suicidal behaviour.


  3/9

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Ostre powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego.
  Tytuł angielski: Acute medical complications in anorexia nervosa.
  Autorzy: Tomaszewicz-Libudzic Celina, Jagielska Gabriela, Komender Jadwiga
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.6-16, bibliogr. 43 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jadłowstręt psychiczny obarczony jest licznymi powikłaniami somatycznymi, z których część może być niebezpieczna dla życia. Najbardziej zagrożeni wystąpieniem powikłań somatycznych są pacjenci skrajnie wyniszczeni, pacjenci, którzy w krótkim okresie znacznie obniżyli swoją masę ciała, oraz pacjenci wymiotujący, stosujący środki przeczyszczające, a także chorzy z napadami żarłoczności. Szczególną uwagę u chorych na j.p. powinno się zwracać na stan układu krążenia, gdyż powikłania z jego strony są najczęściej obok samobójstw przyczyną zgonów w j.p. U chorych należy systematycznie kontrolować ciśnienie i tętno oraz przeprowadzać badania EKG z oceną QTc. Pacjenci wymagają wnikliwej oceny zgłaszanych przez siebie dolegliwości pod kątem możliwych, groźnych dla życia powikłań zd strony przewodu pokarmowego oraz zaburzeń metabolicznych (zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, hipoglikemia, mocznica). Pacjenci, u których w badaniach laboratoryjnych obserwuje się poważne odchylenia, powinni być leczeni w warunkach szpitalnych. Należy kontrolować rownież stan układu krwiotwórczego oraz być wyczulonym na możliwości wystąpienia ostrych infekcji bez wyraźnego wzrostu wskaźników procesu zapalnego (gorączka, podwyższona leukocytoza i OB). Szczególnej uwagi wymagają pacjenci w początkowym okresie leczenia. Należy unikać zbyt szybkiego nawadniania i zbyt gwałtownych przyrostów masy ciala. Pacjenci z hipofosfatemią wymagają wyrównywania stężenia fosforanów ...

  Streszczenie angielskie: Anorexia nervosa is encumbered with many somatic complications, some of which can put our lives at risk. Most exposed to somatic complications are extremely emacited patients, who in a short time considerably reduced their body weight, vomited, used laxatives and dehydrants, as well as patients with voracity attacks. In anorexia nervosa patients, special attention should be paid to circulatory system because its complications are the most common - after suicides - cause of deaths. The patients should have their blood pressure and pulse systematically checked and ECG with QTc assessment made. The ailments reported by the patients have to be examined thoroughly in view of possible complications of alimentary tract and metabolic disorders (water-electrolyte and acid-base equilibrium, hypoglycaemia, uraemia). Patients with severe deviations found in laboratory tests should be treated under hospital conditions. Besides, the haematopoietic system should be controlled and observation should be directed towards possible occurrence of acute infections without evident increase in inflammatory process symptom (fever, increased leucocytosis and OB). Special attention should be paid to patients at the initial stage of treatment. Too rapid hydration and body weight increases should be avoided. patients with hypophosphataemia should have the concentration of phosphates equalized through oral or intravenous administration. For these patients there are contraindications to the use of ...


  5/9

  Tytuł oryginału: Powikłania chirurgiczne w trakcie szpitalnego leczenia jadłowstrętu psychicznego - przegląd piśmiennictwa i omówienie trzech przypadków.
  Tytuł angielski: The surgical complications occurring during hospitalisation of patients with anorexia nervosa - literature review and discussion of three cases.
  Autorzy: Żerańska Maria, Tomaszewicz-Libudzic Celina, Jagielska Gabriela, Komender Jadwiga
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.579-589, bibliogr. 43 poz., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Anorexia nervosa (a.n.) is a mental disorder connected with the high mortality coming up to 18 p.c. The death causes are suicide and somatic complications resulting from cachexy, laxatives and diuretics abuse, which occurs in some patients and from vomiting provocation. The digestive tract complications are considered to be the death causes in a.n. as well. Among the surgical complications, which usuall occur in the initial period of the intensive nutrition the most serious and frequent ones are oesophageal rupture in the course of vomiting provocation (Boerhaave's syndrome) and the syndrome of compression of the horizontal part of the duodenum, by the mesentery (superior mesenteric artery syndrome) leading to the gastrectasia and possible gastric necrosis and perforation. In this paper the review of the current literature concerning the digestive tract complications in a.n. has been made. Also, the courses of the diseases and the complications requiring surgical intervention in 3 patients treated between 1998 and 2000 in the department of Child Psychiatry and the Department of Cardiosurgery of the Medical University of warsaw have been discussed. The patients developed segmental enteritis, gastrectasia caused by the superior mesentric artery syndrome and small intenstine strangulation. The early surgical intervention in the latter case and the proper maintenance in two other ones allowed to avoid more serious complications. The authors postulate profound analysis of the abdomnal complaints from the point view of surgical complications in anorectic patients...


  6/9

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nietypowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym].
  Autorzy: Komender Jadwiga
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (4) s.61
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Stosowanie leków stymulujących w zespole nadpobudliwości psychoruchowej].
  Autorzy: Komender Jadwiga
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.25 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(2)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia tikowe u młodzieży: epidemiologia, obraz kliniczny i postawa wobec choroby : praca doktorska
  Autorzy: Stefanoff Paweł, Komender Jadwiga (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie
  Źródło: 2002, VI, 114 k. : il., tab., bibliogr. 83 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20943

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia zachowania u dzieci z zespołem hiperkinetycznym (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej) : praca doktorska
  Autorzy: Kołakowski Artur, Komender Jadwiga (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie
  Źródło: 2002, 248 k. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20945

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: