Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOLIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Objawy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego u chorych leczonych z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy.
Tytuł angielski: Symptoms of temporomanidbular joint dysfunction in patients treated for the condylar fractures.
Autorzy: Wojciechowicz Jolanta, Tomaszewski Tomasz, Koliński Piotr, Bartoszcze-Tomaszewska Małgorzata, Buczarski Bartosz
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.423-429, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Lublinie w latach 1992-1996 z powodu złamań wyrostka stawowego żuchwy leczono 124 pacjentów, w wieku od 7 do 70 lat. Autorzy przeprowadzili kontrolne badania kliniczne i radiologiczne u 42 chorych leczonych zachowawczo z powodu złamań wyrostków stawowych żuchwy. Okres obserwacji od chwili złamania wynosił 5 lat. W ocenie wyników brano pod uwagę zakres odwodzenia żuchwy, funkcję stawu skroniowo-żuchwowego, zbaczanie żuchwy w czasie rozwierania szczęk, przemieszczenie linii pośrodkowej szczęk, zgryz i objawy akustyczne w stawie skroniowo-żuchwowym.

  Streszczenie angielskie: 124 patients atthe age of 7 to 70 years with condylar fractures were treated in the Department of Dental and Maxillo-Facial Surgery in the years 1992-96. The authors carried out control clinical examination and the radiographic investigations in 42 patients treated conservatively. late results of treatment were assessed after 5 since post fracture. In the assessment the range of mandible abduction, function of temporomandibular joints, mandibular malposition following movements, occlusal disturbance, dislocation of the central line, and the acoustic symptoms in TMJ.


  2/2

  Tytuł oryginału: Aksetyl cefuroksymu w ambulatoryjnym leczeniu bakteryjnych zakażeń układu oddechowego.
  Autorzy: Albrecht Piotr, Koliński Piotr, Okrzeja Dariusz
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.380-385, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: