Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOLCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłą Wanga w diagnostyce zmian obwodowych w płucach.
Tytuł angielski: Transbronchial needle aspiration biopsy in the diagnosis of peripheral lung lesions.
Autorzy: Cieślicki Jan, Ziora Dariusz, Kozielski Jerzy, Niepsuj Grzegorz, Jastrzębski Dariusz, Krzywiecki Andrzej, Oklek Kazimierz, Kolczyński Andrzej
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.284-289, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 1996-2000 in 55 patients (16 females, 39 males) admitted to Department Phtisiopneumonology in Zabrze because of peripheral lung lesions (diameter 2,5 - 9,5 cm mean 4,5 cm). The transbronchial aspiration needle biopsy (TANB) was performed as diagnostic procedure during fiberoptic bronchoscopy. Subjects classified to TANB showed on pathologic changes in the bronchial tree during fiberoptic bronchoscopy. In all subjects the TANB was performed using special Wang's needles and always under fluoroscopy supervision. Based on pathologic examination of specimens obtained by Wang's needle the diagnosis was established in 29 (52,7 p.c.) cases. The most frequent diagnosis was non small cell carcinoma - in 22 (40 p.c.) of examined patients. The small cell carcinoma was confirmed only in 1 patient. In 3 (5,5 p.c.) patients tuberculosis was diagnosed. TANB was good tolerated by almost all patients, only in 1 patient small pneumonothorax was recorded and in 6 cases small bleeding occurred. We conclude that transbronchial aspiration needle biopsy is safe and efficient method in diagnosis or peripheral lung tumors.


  2/3

  Tytuł oryginału: Etiologia płynów opłucnowych w materiale Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy : praca doktorska
  Autorzy: Kolczyński Andrzej, Oklek Kazimierz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy Oddział III Chorób Płuc w Orzeszu
  Źródło: 2002, [2], 83 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20046

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na jakość życia pacjentów.
  Tytuł angielski: Quality of life in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Kolcz Anna, Rożek-Mróz Krystyna
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.18-24, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w języku ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było określenie wpływu jaki wywiera przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) na zmianę stylu życia pacjentów oraz przybliżenie znaczenia fizjoterapii i psychoterapii jako czynników wspomagających leczenie i ograniczających pogorszenie jakości życia przewlekle chorych pacjentów. Materiał badań stanowiła grupa trzydziestu (siedemnastu mężczyzn i trzynastu kobiet) hospitalizowanych pacjentów z rozpoznaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Narzędziem do przeprowadzenia niezbędnych w pracy badań była ankieta. W badanej grupie wykazano ewidentny wpływ POChP na jakość życia, który wraz z upływem czasu nasila się. Badani mieli niewielki kontakt z psychologiem, co pośrednio mogło przyczynić się do obniżenia jakości życia.

  stosując format: