Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOLASIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  2/5

  Tytuł oryginału: Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym.
  Autorzy: Kolasiński Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.35-44
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Internacja psychiatryczna w Kodeksie Karnym z 1997 roku.
  Autorzy: Kolasiński Błażej
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.147-151, bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria


  4/5

  Tytuł oryginału: Hair transplantation for the treatment of post-irradiation alopecia.
  Tytuł polski: Przeszczep włosów w leczeniu łysienia po napromienianiu.
  Autorzy: Kolasiński Jerzy, Kolenda Małgorzata, Skowronek Janusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.502-505, il., tab., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Leczenie chorób nowotworowych w obrębie głowy i szyi, a także leczenie białaczek wymaga często radioterapii. Konsekwencją takiego postępowania jest wielokrotnie trwałe łysienie obszarów skóry owłosionej głowy, podanej ekspozycji na promieniowanie. Materiał i metody. Jednym ze skutecznych sposobów leczenia łysienia poradiacyjnego jest przeszczep włosów. W okresie 18 lat leczono w Hair Clinic Poznań 42 pacjentów z powodu łysienia popromiennego. Ze względu na zmiany w obrębie skóry okolicy biorczej i dawczej zastosowano szereg modyfikacji korekcji łysienia. Wyniki. Zastosowane leczenie pozwoliło na uzyskanie satysfakcjonujących efektów kosmetycznych bez ryzyka wystąpienia powikłań. Dyskusja. Włosy pobrane w okolicy potylicznej głowy, nie podlegają łysieniu, a przeniesione w okolic łysiejące zachowują swoje właściwości i pozwalają uzyskać odrost włosów. Przeszczep włosów jest zwykle stosowany w korekcjach łysienia androgenowego u mężczyzn i kobiet, jak również w leczeniu łysienia po urazach i radioterapii. Odrost włosów u pacjentów po radioterapii następuje później niż u pacjentów z łysieniem androgenowym. Jest to spowodowane gorszym ukrwieniem okolicy biorczej. Podsumowanie. Autogenny przeszczep mieszków włosowych jest leczeniem z wyboru w korekcji łysienia popromiennego, a uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego znacznie poprawia komfort życia pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Treatment of head and neck tumours and of leukaemia often necessitates radiotherapy. However, permanent alopecia in the scalp exposed to irradiation is a common problem. Material and methods. One of the effective methods of treatment of post-irradiation alopecia is hair transplantation. Over a period of 18 years 42 patients were treated at the Hair Clinic Poznań for post-irradiation alopecia. Dut to the presence of numerous lesions in the donor and recipient scalp areas many modifications were introduced into alopecia correection. Results. The treatment assured good cosmetic effects, free of te risk of complications. Discussion. Scalps from occipital areas do not go bald when transferred to scalp areas afected by balding. On the contrary - they retain original properties, thus resulting in hair re-growth. Hair follicle transplantation is usually applied for the correction of androgenic alopecia in men and women although it may also be applied in post-trauma and post-irradiation alopecia treatment. Hair regrowth in radiotherapy patients occurs later than in androgenic alopecia patients. This phenomenon is caused by blood supply deficits in the recipient area. Summary. Autogenic hair follicle transplantation is a treatment of choice in the correction of post-irradiation alopecia, while the good cosmemtic efects considearably improve the patients' quality of life.


  5/5

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnozowaniu obrażeń mnogich i powikłań pourazowych w warunkach współczesnej intensywnej terapii.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Trojanowska Iwona, Galicki Jacek, Sowińska Elżbieta, Kolasiński Piotr
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.40-41, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: