Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOKOT
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/39

Tytuł oryginału: Influence of the alpha-1-adrenergic receptor blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
Autorzy: Nowicki Michał, Waluś Tomasz, Kokot Franciszek
Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura GBL: 313,314

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background/Aim: Hyperkalemic responses to both physical exercise and ŕ-adreenergic stimulation are enhanced in patients with terminal renal failure. ŕ-Adrenergic blockade was found to protect against hyperkalemia during vigorous exercise in healthy men. The aim of the study was to examine the effects of the ŕ-adrenergic blocker doxazosin on exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients. Methods: In a randomized, placebo-controlled, crossover design study, 15 anuric, chronic hemodialysis patietns were included. Doxazosin or placebo was given in a random order for 4 days before exercise. At the end of each phase of the study, a 30-min treadmill exercise test with a constant workload of 2 metabolic equivalents was performed followed by a 30-min recovery period. Results: The patients achieved 64 ń 3 and 62 ń 3 p.c. of maximal heart rate during the exercise test on doxazosin and placebo, respectively. The baseline plasma concentration of potassium was similar both on active treatment and on placebo (5.1 ń 0.2 mmol/l on doxazosin and 4.9 ń 0.1 mmol/l on placebo). The serum potassium concentration increased significantly and to a similar extent during the tests. The mean rates of potassium increment during exercise were 8.4 ń 1.5 ćmol/l/min on doxazosin and 6.9 ń 1.3 ćmol/l/min on placebo. During the recovery period, the serum potassium concentration significantly decreased in both arms of the study. There were no significant changes in plasma sodium, calcium, and phosphate levels during the tests. Hydrogen ion concentration in blood, serum insulin and glucose, and plasma aldosterone and renin activity were similar before the exercise tests...


  2/39

  Tytuł oryginału: The adipose tissue - a novel endocrine organ of interest to the nephrologist.
  Autorzy: Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Chudek Jerzy, Adamczak Marcin
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (2) s.191-195, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/39

  Tytuł oryginału: Carvedilol does not modulate moderate exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
  Autorzy: Nowicki M., Szewczyk-Seifert G., Klimek D., Kokot F[ranciszek]
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 57 (5) s.352-358, il., tab., bibliogr. s. 357-358
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and aim: Non-selective á-adrenergic blockers may cause yperkalemia in patients with end-stage renal failure. In contrast, ŕ-adrenergic blockade has been found to decrease the hyperkalemic effect of physical exercise in healthy subjects, although we were unable to confirm this effect in hemodialysis patients. In a crossover design, we studied the effect of carvedilol, a non-selective á-adrenergic blocker with an additional ŕ1-blocking activity, on exercise-induced hyperkalemia in 17 anuric hemodialysis patients. Methods: All subjects were hiven either carvedilol (25 mg/day) or placebo for 2 weeks in a random order with a 2-week wash-out period. At the end of each treatment period they underwent a 30-minute exercise test on a bicycle ergometer with a fixed load of 20 W. Results: The treatment with carvedilol caused a significant decrease in blood pressure. Serum potassium before exercise tests was similar (5.37 ń 0.2 and 5.24 ń 0.2 mmol/l on carvedilol and placebo, respectively; mean ń SE). During the exercise, serum postassium oncreased significantly (p 0.001 in both tests) and subsequently decreased during 30 minutes of recovery (p 0.05). The mean rate of potassium increment during the exercise was similar (23.3 ń 3.3 ćmol/min on carvedilol and 20.0 ń 3.6 ćmol/l/min on placebo). during recovery, the mean rate of potassium decrement was 5.0 ń 3.0 ćmol/l/min and 6.7 ń 2.7 ćmol/l/min, respectively. Serum sodium, ionized calcium, insulin and plasma renin activity were similar before the exercise tests and did not change during the exercise. Conclusion: Carvedilol does not enhance the hyperkalemic effect of moderate physical exercise in anuric hemodialysis patients.


  4/39

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie nerek.
  Autorzy: Lao Mieczysław, Kokot Franciszek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.80-82, bibliogr. [13] poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia
 • transplantologia


  5/39

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia [z nefrologii].
  Autorzy: Kokot Franciszek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.84-86, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/39

  Tytuł oryginału: Oznaczanie "całej" cząsteczki parathormonu (PTH-1-84) w surowicy krwi - aspekty diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł angielski: Estimation of the "total" parathyroid hormone molecule (PTH-1-84) - diagnostic and therapeutic aspects.
  Autorzy: Kokot Franciszek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.321-323, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/39

  Tytuł oryginału: Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu (ABR, DPOAE) u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą.
  Tytuł angielski: Electrophysiological examinations (ABR and DPOAE) of hearing organ in haemodialysed patients suffering from chronic renal failure.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kokot Franciszek, Paluch Jarosław, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.189-194, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano obiektywne badania narządu słuchu u 31 chorych (16 kobiet, 15 mężczyzn, średnia wieku 43 lata) na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.) leczonych hemodializami (HD) przez okres 2-5 lat. Protokół badań obejmował badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR), audiometrię impedancyjną oraz badanie znieksztłceń nieliniowych otoemisji wywołanej (DPOAE). Stwierdzono znamienne statystycznie wydłużenie latencji fali I, III, V i interwału I-V u chorych na p.n.n. w badaniu ABR oraz zmniejszenie emisji DPOAE. Oceniono wpływ jednoznacznego zabiegu HD na powyższe parametry. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w latencji fal ABR ani w emisji DPOAE na skutek leczenia HD.

  Streszczenie angielskie: Deterioration of function of hearing organ is one of the most important clinical problem in uremic patients with chronic renal failure. The presented study aimed to assess the function of hearing organ using the brainstem auditory evoked response (ABR), impedance audiometry and distortion product otoacoustic emission cochlear function (DPOAE) in 31 haemodialysed patient with chronic renal failure (16 females and 15 males, mean age 43,0 years). The control group consisted of 15 healthly subjects. THe latency of the waves I, III, V and I-V interpeak in evoked responsee audiometery were significantly longer in the patients with CRF (chronic renal failure) compared to the control group. Measurement of DPOAE showed decrease of DPOAE level in patients suffering from CRF. A influence of single hemodialysis and treatment of hemodialysis by 6 months on ABR latencies and DPOAE values were not observed.


  8/39

  Tytuł oryginału: Interna. T. 1 - 3
  Opracowanie edytorskie: Januszewicz Włodzimierz (red.), Kokot Franciszek (red.), Gibiński Kornel (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 3 t. (X, [2], 600, [2], XXXI s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; VI, [2], 603-965, [1], XXXI, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; VI, [2], 967-1582, [2], XXXI, [3] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]), 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,162

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/39

  Tytuł oryginału: Ostra niewydolność nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej - opis przypadku, trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Acute renal failure in a patient with disseminated intravascular coagulation accomapnied by acute promielocytic leukaemia - case report, diagnostic difficulties.
  Autorzy: Chudek Jerzy, Kopera Małgorzata, Kokot Franciszek, Nieszporek Teresa, Witkowicz Joanna, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.61-62, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera opis przypadku 24-letniej chorej z ostrą niewydolnością nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej (APL). Typowy dla APL obraz DIC został zdominowany przez objawy wstrząsu, ostrej niewydolności nerek i ostrej niewydolności oddechowej, co wobec nieobecności blastów we krwi obwodowej utrudniło postawienie rozpoznania i opóźniło wdrożenie leczenia białaczki.

  Streszczenie angielskie: A 24-years old female patient with acute renal failure and disseminated intravascular coagulation (DIC) acompanied by abute promielocytic leukaemia (APL) is described. The typical for APL features of DIC was dominated by signs of shock, acute renal failure and acute respiratory failure. The absence of blast in peripheral blood was the reason of diagnostic difficulties and delayed treatment of leukaemia.


  10/39

  Tytuł oryginału: Eutanazja - aspekty medyczne.
  Autorzy: Kokot Franciszek
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.5-6, 8, bibliogr. 21 poz. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/39

  Tytuł oryginału: Czy noworodki urodzone przedwcześnie różnią się czynnością parakrynno/endokrynną śródbłonka naczyniowego od noworodków donoszonych?
  Tytuł angielski: Do preterm infants differ from healthy newborns by endothelin para/endocrine function.
  Autorzy: Baumert Małgorzata, Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Sikora Jerzy, Osuch-Jaczewska Rozalia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.57-60, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono stężenie endoteliny 1 (ET-1), metabolitów tlenku azotu (NOx) i czynnika von Willebranda (vWF) w surowicy krwi pępowinowej oraz w surowicy matek. Badaniami objęto 13 par matka-dziecko urodzone przedwcześnie, 11 par matka-dziecko urodzone siłami natury (SN) i 11 par matka-dziecko urodzone przez cięcie cesarskie elektywne (CC). Stężenie ET-1 w surowicy zarówno krwi pępowinowej, jak i żylnej pobranej w 4. dniu po urodzeniu wcześniaków było znamiennie wyższe w porównaniu do stężenia ET-1 w surowicy krwi pępowinowej noworodków urodzonych zarówno siłami natury (p 0,05), jak i urodzonych przez cięcie cesarskie (p 0,05). Wykazano dodatnią korelację pomiędzy ET-1 i NOx (p 0,05) oraz pomiędzy ET-1 i vWF (p 0,05) w surowicy matek wcześniaków. Ponadto wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem ET-1 w surowicy krwi pępowinowej wcześniaków i stanem noworodków wg Apgar. Występowanie zwiększoncyh stężeń ET-1, NOx i czynnika vWF w surowicy krwi pępowinowej wcześniaków w porównaniu ze zdrowymi noworodkami sugeruje zwiększoną aktywację śródbłonka naczyń u tych dzieci, indukowaną niedotlenieniem.

  Streszczenie angielskie: We measured plasma concentration of endothelin-1 (ET-1), nitric oxide metabolits (NOx) and von Willebrand factor (vWF) in maternal and umbilical cord blood in 11 spontaneous (SN), 11 elective cesarean section (CC) and 13 preterm deliveries. Plasma concentrations of ET-1 in umbilical cord blood of preterm infants and systemic blood withdrawn 4 days after birth was higher then in respective healthy infants delivered by natural forces or elective cesarean section. Positive correlation were found between ET-1 and NOx (p 0.05) and between ET-1 and vWF (p 0.05) in maternal blood with preterm delivery. In umbilical cord of preterm infants a negative correlation between ET-1 and Apgar score was notices. Higher concentrations of ET-1, NOx and vWF found in umbilical cord blood of preterm infants as compared with respective values assessed in healthy infants delivered per vaginam or by cesarean section respectively seem to be induced by hypoxia.


  12/39

  Tytuł oryginału: The influence of luteinizing hormone-releasing hormone analog on serum leptin and body composition in women with solitary uterine myoma.
  Autorzy: Nowicki Michał, Adamkiewicz Grażyna, Bryc Władysław, Kokot Franciszek
  Źródło: Am. J. Obstet. Gynecol. 2002: 186 (3) s.340-344, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 300,265

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The purpose of this study was to examine the influence of luteinizing hormone-releasing hormone analog goserelin on serum leptin and body composition in women with solitary uterine myoma. Study design: Fifteen women who were regularly menstruating and not obese were included. In all subjects, serum concentrations of leptin, insulin, testosterone, progesterone, and estradiol and body mass index and waist-to-hip ratio were measured before and after 4, 8, and 12 weeks of treatment with goserelin (3.6 mg every 4 weeks). Fat mass and lean body mass were measured by dual energy radiographic densitometry at baseline and after 12 weeks of therapy. Data were analyzed by multiple way analysis of variance and both simple and multiple regression. Results: The treatment caused a significant regression of myoma. Body weight, fat, ane lean mass were unchanged. No changes in plasma leptin (even after correction for fat mass) were noted during the treatment. Plasma estradiol decreased below castrate levels. Plasma progesterone decreased significantly, and testosterone tended to decline during the study. At baseline a highly significant positive correlation was found between serum leptin and fat mass. In a multiple regression analysis, neither the change in fat mass nor any of the hormonal parameters explained the significant portion of variance of plasma leptin during the treatment. Conclusion: Pharmacologic gonadectomy does not influence plasma leptin concentrations in women if body fat mass is unchanged.


  13/39

  Tytuł oryginału: Wpływ starzenia na stężenie leptyny w osoczu.
  Tytuł angielski: Influence of aging on plasma leptin concentration.
  Autorzy: Rzepka Ewa, Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Więcek Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.125-133, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U osób w podeszłym wieku dochodzi do istotnych zmian hormonalnych oraz obniżenia podstawowej przemiany materii. Leptyna jest hormonem wytwarzanym głównie przez adypocyty, uczestniczącym w regulacji łaknienia i wydatkowania energii. Niniejsza praca miała odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim stopniu wiek wpływa na kształtowanie się stężenia leptyny w osoczu. Do badań zakwalifikowano łącznie 144 zdrowe osoby w wieku od 20 do 93 lat (72 kobiety i 72 mężczyzn). Wszystkich badanych rozdzielono na pięć grup w zależności od wieku (Grupa A - wiek od 20 do 40 lat, Grupa B - wiek od 41 do 60 lat, Grupa C - wiek od 61 do 70 lat, Grupa D - wiek od 71 do 80 lat, Grupa E - wiek powyżej 81 lat). U wszystkich badanych osób oznaczono leptynemię, insulinemię i glikemię trzykrotnie w ciągu doby, tj. o godzinie 8.00, 16.00, 24.00 oraz obliczono wskaźnik masy ciała (BMI). Stężenia leptyny w osoczu o godzinie 8.00 w poszczególnych grupach wiekowych nie różniły się znamiennie pomiędzy sobą (A = 10,4 ń 1,33; B = 12,5 ń 2,18; C = 9,8 ń 1,48; D = 14,4 ń 3,12; E = 10,5 ń 1,99 ng/ml). Stężenie leptyny w osoczu było znamiennie wyższe o godzinie 24.00 w porównaniu z wartościami leptynemii o godz. 8.00 i 16.00 we wszystkich badanych grupach wiekowych. Kobiety charakteryzowały się znamiennie wyższą leptynemią w porównaniu z odpowiednimi wartościami uzyskanymi u mężczyzn, we wszystkich grupach wiekowych. We wszystkich badanych grupach wiekowych (za wyjątkiem grupy A) stwierdzono występowanie ...

  Streszczenie angielskie: Aging is associated both with clinically important hormonal changes and with a decrease of energy expenditure. Leptin is a protein hormone, predominantly produced by adipocytes, which is presumed to be involved in the regulation of appetite and energy expenditure. The present study aimed to assess the relationship between leptinaemia and age. 144 healthy subjects (72 females and 72 males) age from 20 to 93 years were enrolled in this study. All studied subjects were divided according to the age into five groups (group A comprised subjectes aged 20 to 40 years, group B - from 41 to 60 years, group C - from 61 to 70 years, group D - from 71 to 80 years and group E - aged over 81 years). In all examined subjects plasma leptin, insulin and glucose concentrations were estimated at 8 a.m., 4 p.m. and 12 p.m. respectively. Body mass index (BMI) was also calculated in all studied subjects. Basal (8 a.m.) plasma leptin concentration did not differ significantly in all age groups: A = 10.4 ń 1.33; B = 12.5 ń 2.18; C = 9.8 ń 1.48; D = 14.4 ń 3.12; E = 10.5 ń 1.99 ng/ml). In all examined groups plasma leptin concentrations were significantly higher at 12 p.m. than at 8 a.m. and 4 p.m. respectively. Females were characterized by significantly higher plasma leptin concentration in all age groups. A significant positive correlation was found between plasma leptin concentration and BMI in all age groups (except group A). No relationship between age and plasma leptin concentration ...


  14/39

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Postępowanie w encefalopatii wątrobowej. Aktualne (2001) wytyczne American College of Gastroenterology i American Gastroenterological Association].
  Autorzy: Habior Andrzej, Kokot Franciszek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.118-119, bibliogr. 12 poz. - Tł. artyk. z czas. The American Journal of Gastroenterology 2001; 96 : 1968-1975
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/39

  Tytuł oryginału: Zastosowanie czynnika martwicy nowotworu (TNF-alfa) w leczeniu choroby nowotworowej - nadzieje i fakty.
  Tytuł angielski: TNF-alpha in cancer diseases - clinical application.
  Autorzy: Nowakowska-Zajdel Ewa, Kokot Teresa, Sosada Krystyn, Wierzgoń Janusz, Klakla Katarzyna, Cichocka Mirosława, Zubelewicz Barbara, Muc-Wierzgoń Małgorzata
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.801-808, tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/39

  Tytuł oryginału: Erytropoetynemia u chorych na raka płuca.
  Tytuł angielski: Plasma erythropoietin concentration in lung cancer patients.
  Autorzy: Łapa Katarzyna, Kokot Franciszek, Oklek Kazimierz, Cieślicki Jan, Machalski Marek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.243-250, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The goal of this study was to evaluate serum level of EPO in 32 men with lung cancer (Squamous cell lung cancer N = 11, Adenocarcinoma N = 10, Small cell cancer N = 11) in relation to the degree of anemia, stage of disease and the regimen of anticancer therapy. The control group consisted of 29 men, among whom were of blood count, serum concentration of EPO, iron, total iron binding capacity (TIBC) and ferritin. The assessment of all parameters was repeated after 3 months of therap. Results: Patients suffering from lung cancer were characterized by a lower hemoglobin level and higher level of EPO as compared with the control group. A significant negative correlation was found between hemoglobin level and EPO serum concentration in all groups of patients and in the control group. The strongest correlation was observed in the control group t = -0.812. In each group of patients the serum level of EPO increased after treatment; although a significant increase was found only in surgically treated patients and patients after chemotherapy. After treatment the correlation between hemoglobin and EPO became stronger especially in the group of patients with small cell lung cancer. Conclusions: 1. Patients with lung cancer are characterized by inappropriately low serum EPO levels when related to the degree of anemia. 2. The suppressive effect of lung cancer on EPO secretion depends on the histologicaal type of the cancer (with the exception of small cell lung cancer). 3. The increase of EPO level after treatment seems to be caused not only by a decrease of hemoglobin concentration, but also by reduction of the tumor mass.


  17/39

  Tytuł oryginału: Rola układu reninowo-angiotensynowo-aldosteronowego (RAA) w patogenezie nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Role of the renin-angiotensjon-aldosterone system in the pathogenesis of arterial hypertension.
  Autorzy: Kokot Franciszek, Ficek Rafał
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.117-122, il., bibliogr. 94 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Systemowy (krążący we krwi) i lokalne układy reninowo-angiotensynowo-aldosteronowe (RAA) są ważnymi ogniwami regulacji ciśnienia tętniczego w warunkach fizjologicznych. Układy te wykazują istotny wpływ na dwie główne determinanty ciśnienia tętniczego tj. opór naczyń krwionośnych i wolemię. Układy te odgrywają istotną rolę w patogenezie nie tylko wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego ale również nadciśnienia samoistnego. Za taką rolą przemawiają wyniki badań doświadczalnych, molekularnych jak i klinicznych. Uzależnienie terapii przeciwnadciśnieniowej blokeramii układu RAA tylko od profilu reninowego osocza jest patofizjologicznie nieuzasadnione.

  Streszczenie angielskie: Both the systemic (circulating) and local renin-angiotensin-aldosterone systems are essential factors participating in the regulation of blood pressure under physiological conditions. These systems are markedly influencing the two main determinants of blood pressure - volaemia and vascular resistance. They are involved not only in the pathogenesis of secondary but also of essential arterial hypertension. The pathogenic role of the RAA in arterial hypertension is confirmed by experimental, molecular and clinical studies. Dependence of usage of RAA blockers in hypertensive patients only on the plasma renin profile is pathophysiologically unjustified.


  18/39

  Tytuł oryginału: Leptyna - czy uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego?
  Tytuł angielski: Leptin - does it participate in the regulation of arterial blood pressure?
  Autorzy: Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Więcek Andrzej
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.129-132, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Leptyna, białko syntetyzowane głównie przez komórki tkanki tłuszczowej (adypocyty), jest ogniwem sprzężenia zwrotnego pomiędzy zapasami tłuszczu w ustroju a ośrodkiem sytości w ośrodkowym układzie nerwowym. Hormon ten pełni istotną rolę w regulacji łaknienia i wydatkowania energii. Badania na zwierzętach i doświadczenia in vitro wykazały, że leptyna uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego poprzez wpływ na współczulny układ nerwowy, wolemię, czynność śródbłonka i procesy przebudowy układu krążenia. W pracy podsumowano stan wiedzy na temat roli leptyny w patogenezie nadciśnienia tętniczego.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a protein produced mainly by adipocytes, is a part of a negative feedback between body fat stores and satiety center in the central nervous system. This hormone is involved in food intake and energy expenditure regulation. Animal experiments and in vitro experiments showed that leptin plays a role in blood pressure regulation by activation of the sympathetic nervous system, and influencing the water-electrolyte balance, endothelial function and vascular remodeling. In this paper up-to-date knowledge on the role of leptin in pathogenesis of arterial hypertension is presented.


  19/39

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  20/39

  Tytuł oryginału: Układ reninowo-angiotensynowo-aldosteronowy (RAA) - wczoraj i dziś
  Autorzy: Kokot Franciszek, Ficek Rafał
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.17-24, il. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/39

  Tytuł oryginału: Effect of renin-angiotensin system activation by dietary sodium restriction and upright position on plasma leptin concentration in patietns with essential hypertension.
  Autorzy: Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR473-CR477, tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Both leptin and the renin-angiotensin system (RAS) are involved in the regulation of arterial blood pressure. This study was undertaken to assess the relationship between RAS and plasma leptin concentration in hypertensive patients under conditions of normal and restricted sodium supply and upright postion. Material/Methods: In 31 patietns with essential hypertension (EHP - 14 F, 17 M, age 44 ń 14 years, BMI 29.3 ń 6.4 kg/mý) and 8 healthy subjects (NHS - 4 F, 4 M, age 37 (17 years, BMI 25.3 ń 6.6 kg/mý) plasma leptin cocnentration, plasma renin activity (PRA), and 24-hour urinary sodium exretion (UNa) were evaluated twice: first on a diet containing 100-120 mmol sodium per day and after 8 hours overnight bed rest, and a seond time after 3 days of dietary sodium restriction (10-20 mmol daily) adn 3 horus in upright position. Results: Dietary sodium restriction and upright position was followed by a significant increase in PRA and decrease of UNa. By contrast, plasma leptin concentration showed a moderate decrease both in EHP and NHS. No significant correlation was found between PRA and plasma leptin concentrations in either of the groups examined. Cocnlusion: From the results obtained in this study we may conclude that dietary sodium restriction and upright positon exerts only a moderate effect on plasma leptin concentration, in contrast to PRA, in both hypertensive and normotensive subjects.


  22/39

  Tytuł oryginału: Relationship between body composition, sex hormones and leptinemia in hemodialyzed patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek J., Adamczak M., Kokot F[ranciszek], Karkoszka H., Ignacy W., Klimek D., Więcek A.
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 58 (6) s.431-437, il., tab., bibliogr. [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Female are characterized by significantly higher plasma leptin concentration than males. It seems likely that sex hormones influence leptinemia independently from differences in body composition. The aim of the present study was to analyze the contribution of plasma concentrations of testosterone and estradiol on leptinemia in hemodialyzed patients. Methods: 110 hemodialyzed patient - HD (60 M. 50 F) and 70 healthy subjects (HS) (30 M, 40 F) were enrolled in this study. Plasma leptin, testosterone or estradiol and CRP concentrations and body composition by dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) were assessed. Results: Total body fat was significantly higher in femals than in males (27.5 ń 1.5 p.c. vs. 17.2 ń 1.0 p.c. of body weight in HD and 36.0 ń 1.0 p.c. vs. 18.2 ń 1.4 p.c. in HS, respectively). Plasma leptin concentrations were markedly higher in females than in mals both in HD (27.9 ń 5.4 ng/ml vs. 9.6 ń 1.9 ng/ml) and HS (16.5 ń 1.7 ng/ml vs. 3.1 ń 0.4 ng/ml). A highly significant, strong positive correlation was found between total fat mass (TFM) and leptinemia in all studied groups. No significant univaried correlation between plasma leptin and testosterone or estradiol concentrations respectively was found both in HD and HS. Multiple regerssion analyses showed that the main determinant of leptinemia is TFM (á = 0.623 and 0.798 in HS females and males respectively, and á = 1.058 and 0.797 in HD females and males respectively). Plasma concentration of testosterone (á = -0.139 and á = - 0.075 in male HD and HS respectively)...


  23/39

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Stosowanie dopaminy w ostrej niewydolności nerek - metaanaliza].
  Autorzy: Kokot Franciszek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.158 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Critical Care Medicine 2001; 29 : 1526-1531
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka


  24/39

  Tytuł oryginału: Freedom from rejection and stable kidney function are excellent criteria for steroid withdrawal in tacrolimus-treated kidney transplant recipients.
  Autorzy: Włodarczyk Z., Wałaszewski J., Perner F., Vitko S., Ostrowski M., Bachleda P., Kokot F[ranciszek], Klinger M., Szenohradsky P., Studenik P., Navratil P., Asztalos L., Rutkowski B., Nagy K. Karmar, Hickey D.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.28-31, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: This prospective, randomized, multicentre study investigated the efficacy and safety of two tacrolimus-based regimens and their potential to withdraw steroids. Methods: In total 489 patients were randomised to receive either tacrolimus and MMF (n=243) or tacrolimus and azathioprine (n=246) concomitantly with steroids in both treatment groups. The initial oral dose of tacrolimus was 0.2 mg/kg/day, MMF dose was 1 g/day, azathioprine was administered at 1-2 mg/day. Steroids were tapered from 20 mg/day to 5 mg/day. From month 3 onwards, steroids were withdrawn in patients who were free from steroid-resistant rejection and who had serum creatinine concentrations 160 ćmol/L. Study duration was 6 months. Results: Patient survival at month 6 was 98.3 p.c. (Tac/MMF/S) and 98.4 p.c. (Tac/AzaS), graft survival at 6 month was 95.0 p.c. (Tac/MMF/S) and 93.5 p.c. (Tac/Aza/S). The 6-month incidences of biopdy-proven acute rejection were 18.9 p.c. (Tac/MMF/S compared with 28.8 p.c. (Tac/Aza/S), p=0.038. The 6-month incidence of steroid-resistant acute rejection were 2.1 p.c. (Tac/MMF/S) and 4.9 p.c. (Tac/Aza/S), p=ns. At the end of month 3, steroid withdrawal was performed in 60.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 48.8 p.c. (Tac/Aza/S) of patients, p 0.01. During months 4-6, 2.7 p.c. of patients in the Tac/MMF group had a biopsy-confirmed acute rejection compared with 0.8 p.c. of patients in the Tac/Aza group. In patients who continued to receive steroids, the incidences of biopsy-proven acute rejection during months 4-6 were 3.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 132,8 ćmol/L (Tac/Aza/S). Conclusion: Both tacrolimus regimens are efficacious and safe. The combination of Tacrolimus and MMF achieved a lower rejection rate and permitted a higher proportion of steroid-free patients. Ther overall incidence of acute rejection was low and kidney function was good.


  25/39

  Tytuł oryginału: Przedmioty fakultatywne dla studentów Wydziału Farmaceutycznego zatwierdzone przez Radę Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2001 r.
  Opracowanie edytorskie: Bobkiewicz-Kozłowska Teresa (red.), Kokot Zenon (red.), Słomińska Beata (red.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 167 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  26/39

  Tytuł oryginału: Optymalizacja programów nauczania języków obcych w środowisku medycznym.
  Tytuł angielski: Achieving optimal programmes of foreign language teaching in medical environment.
  Autorzy: Kokot Urszula
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.79-85, bibliogr. 53 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  27/39

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zapobieganie nefropatii wywoływanej przez radiologiczne środki cieniujące u chorych poddawanych przezskórnej wewnątrznaczyniowej angioplastyce wieńcowej - porównanie dwóch sposobów nawadniania].
  Autorzy: Kokot Franciszek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (9) s.74 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Archives of Internal Medicine 2002; 162 : 329-336
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/39

  Tytuł oryginału: Informator o szkoleniu podyplomowym w roku akademickim 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Kokot Zenon (przedm.), Górecki Mieczysław (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 15 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,787

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  29/39

  Tytuł oryginału: The quality of life in patients suffer from resistant ascites treated with intraperitoneal infusion of hr TNF ŕ.
  Autorzy: Nowakowska-Zajdel Ewa, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara, Wierzgoń Janusz, Klakla Katarzyna, Kokot Teresa, Kozowicz Andrzej, Cichocka Mirosława
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.73-79, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  30/39

  Tytuł oryginału: Influence of antihypertensive treatment with perindopril, pindolol or felodipin on plasma leptin concentration in patients with essential hypertension.
  Autorzy: Ficek J., Kokot F[ranciszek], Chudek J., Adamczak M., Ficek R., Więcek A.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (11/12) s.703-708, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Leptin - produced predominantly by adipocytes - is presumably also involved in pathogenesis of essential hypertension (EH). In the present study, we addressed the question whether and to what extent antihypertensive monotherapy does influence leptinemia in patients with mild or moderate EH. Forty-two EH patients were enrolled in this randomized, open-labeled study. In all subjects, plasma concentrations of leptin, insulin, glucose, cholesterol, triglicerides and creatinine were estimated twice - before and one month after initiation of monotherapy with perindopril, pindolol or felodipin, respectively. Plasma leptin concentration, in the afteron and midnight, was significantly higher in patients with esential hypertension than normotensive healthy subjects (p 0.01). Therapy with perindopril or felodipin did not influence the daily profile of leptinemia or insulinemia, respectively. However, pindolol monotherapy showed a marked (p 0.01) suppressive effect on the daily profile of leptinemia, but did not influence insulinemia. Conclusions: First, patients with essential hypertension are characterized by higher plasma leptin levels as compared with normotensive healthy subjects; second, suppressive effect of pindolol on leptinemia may be pathophysiological relevance in the course of weight gain during á-blocker therapy.


  31/39

  Tytuł oryginału: Rola czynnika martwicy nowotworów (TNFalfa), leptyny i parathormonu (PTH) w patogenezie ostrej i przewlekłej niewydolność nerek : praca doktorska
  Autorzy: Ficek Rafał, Kokot Franciszek (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii w Katowicach
  Źródło: 2002, 148 k. : il., tab., bibliogr. 228 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20389

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  32/39

  Tytuł oryginału: Wydział Farmaceutyczny : Oddział Analityki Medycznej : kierunek studiów: Analityka medyczna : ECTS [European Credit Transfer System] informator o studiach 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Rybczyńska Maria (red.), Kokot Zenon (red.), Przystanowicz Aleksander (red.), Rębała Leszek (red.), Frencel Eugenia (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 170, [2] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  33/39

  Tytuł oryginału: Badania laboratoryjne : zakres norm i interpretacja
  Autorzy: Kokot Franciszek, Kokot Stefan
  Wydanie: - Wyd. 4 rozsz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 280, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 280-281, 20 cm.
  Sygnatura GBL: 612,928


  34/39

  Tytuł oryginału: Parathormon - nowe aspekty patofizjologiczne.
  Tytuł angielski: Parathormone - new pathophysiological aspects.
  Autorzy: Kokot Franciszek, Ficek Rafał
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.23-25, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The parathyroid hormone is an important factor in the regulation of calcium metabolism. PTH secretion is dependent not only on ionic calcium concentration but also on activity and number of calcium receptors, concentration but also on activity and number of calcium receptors, concentration of 1,25 (OH)2D and activity of its receptors, phosphatemia and activity of sodium-phosphate cotransporter and activity of calcium channels respectively. The target organs of all main players of calcium metabolism are the gastrointestinal tract, the kidneys and the bones. Calcaemia is the end result of a concerted interaction of calcium absorption in the gastrointestinal tract, calcium resorption or deposition in bones and calcium excretion by the kidneys. Progress in the field of calcium metabolism resulted in teh development of calcimimetics and vitamin D analogues which suppress PTH secretion with only little or no influence on calcaemia (pharmacological parathyroidectomy). Finally it was shown, that the parathyroid glands are the site of synthesis not only of PTH-1-84. The pathophysiological importance of these findings needs further investigations.


  35/39

  Tytuł oryginału: Przytarczyczki - nowe aspekty patofizjologiczne, diagnostyczne i lecznicze.
  Autorzy: Kokot F[ranciszek]
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.105-112, bibliogr. 41 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/39

  Tytuł oryginału: Biochemia Harpera
  Autorzy: Murray Robert K., Granner Daryl K., Mayes Peter A., Rodwell Victor W.
  Opracowanie edytorskie: Kokot Franciszek (red.), Koj Aleksander (red.), Aleksandrowicz Zenon (tł.), Chorąży Mieczysław (tł.), Kiliańska Zofia Maria (tł.), Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia (tł.), Kokot Franciszek (tł.), Krajewska Wanda Małgorzata (tł.), Kucharz Eugeniusz (tł.), Lewandowicz Andrzej (tł.), Lewartowski Bohdan (tł.), Lipińska Anna (tł.), Vetulani Jerzy (tł.), Węglarz Ludmiła (tł.), Wilczok Tadeusz (aut.), Wilczok Adam (aut.), Żydowo Mariusz (tł.).
  Wydanie: - Wyd. 5
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1132 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Harper's biochemistry
  Sygnatura GBL: 736,537


  37/39

  Tytuł oryginału: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1
  Opracowanie edytorskie: Więcek Andrzej (red.), Kokot Franciszek (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 168 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 30 cm. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  38/39

  Tytuł oryginału: Nowe aspekty patofizjologiczne i lecznicze gospodarki wapniowo-fosforanowej
  Autorzy: Kokot Franciszek
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.21, bibliogr. 4 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/39

  Tytuł oryginału: Aspekty medyczne eutanazji
  Autorzy: Kokot Franciszek
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.145 - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: