Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOKOSZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Czynność pęcherzyka żółciowego i wchłanianie tłuszczów w przebiegu chirurgicznego leczenia wola guzowatego.
Tytuł angielski: Gallbladder function and absorption of lipids during the course of surgical treatment of nodular goiter.
Autorzy: Dzienis Henryk, Kokoszko Maciej, Łebkowska Urszula
Opracowanie edytorskie: Kuzdak Krzysztof (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.172-182, il., tab., bibliogr. 20 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynności pęcherzyka żółciowego oraz wchłaniania tłuszczów przed i po operacji wola guzowatego. Materiał i metodyka. U 10 chorych z wolem obojętnym i 10 z wolem nadczynnym określano ultrasonograficznie objętość pęcherzyka na czczo oraz po posiłku testowym. Równolegle oznaczano stężenia całkowitych kwasów tłuszczowych (TFA) w surowicy metodą hydroksamową. Wyniki. U chorych z wolem obojętnym, objętość pęcherzyka zmnijszała się po posiłku o ok. 50 proc., przy wolu nadczynnym zaś o 88 proc. Po farmakologicznym uzyskaniu eutyreozy wyniki były jak w wolu obojętnym, natomiast po strumektomii - podobnie jak w grupie kontrolnej. Stężenia całkowitych kwasów tłuszczowych w surowicy chorych z wolem obojętnym lub nadczynnym były niższe, jednakże ich poposiłkowy przyrost wynosił średnio 100 mg/dL. Po subtotalnej strumektomii wykazano wartości całkowitych kwasow tłuszczowych zbliżone do wyników kontrolnych. Wnioski. U chorych z wolem nadczynnym występują zmiany w kurczliwości pęcherzyka żółciowego, obniżeniem całkowitych kwasów tłuszczowych w surowicy. Stan eutyreozy oraz wycięcie wola powodują poprawę czynności pęcherzyka i wchłaniania tłuszczów.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate gallbladder function and lipid absorption before and after nodular goiter surgery. Material and methods. The gallbladder volume was defined by means of ultrasonography in 10 patients with neutral goiters and 10 with thyrotoxic goiters during fasting conditions and after a test meal. At the same time, serum concentrations of total fatty acids (TFA) were also estimated using the hydroxamic method. Results. The gallbladder volume of neutral goiter decreased after meals, approximately by 50 p.c., while the volume in thyrotoxic patients was 88 p.c. lower than before consumption. When pharmacological euthyreosis was obtained, gallbladder volumes were comparable to results in neutral goiter subjects and finally after strumectomy similar to control groups values. Serum TFA concentrations either in nontoxic or thyrotoxic patients were decreased. However, postprandial increase of TFA amounted to an average 100 mg/dL. Subtotal strumectomy resulted in TFA related to control values. Conclusions. Changes of gallbladder contractility in connection with a decrease of serum TFA concentrations occur in thyrotoxic goiter patients. Euthyreosis and subsequent improve gallbladder functioning and lipid absorbtion.


  2/3

  Tytuł oryginału: Hipoglikemia - nowe spojrzenie na problem klasyfikacji i diagnostyki klinicznej.
  Tytuł angielski: Hypoglycemia - a new view on the problem of classification and clinical diagnostic.
  Autorzy: Kokoszko Agnieszka, Płuciennik Agnieszka, Zieleniewski Wojciech, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.158-159, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powszechnie stosowany podział hipoglikemii, wyróżniający hipoglikemię reaktywną i niereaktywną jest zbyt ogólny i często niewystarczający w praktyce klinicznej. W pracy przedstawiono klasyfikację opierającą się na klinicznej charakterystyce osób z hipoglikemią. Zaproponowano również schematy umożliwiające właściwe postępowanie diagnostyczne w każdej z grup objętych klasyfikacją.

  Streszczenie angielskie: The commonly applied division of hypoglycemia intoreactive and non-reactive one is too general and oftentimes insufficient in clinical practice. The authors of this study presented a classification based on the clinical profile of patients with hypoglycemia. They also recommended patterns allowing proper diagnostic procedure in each classified group.


  3/3

  Tytuł oryginału: Rak zewnątrz wydzielniczej części trzustki - występowanie, diagnostyka i możliwości leczenia chirurgicznego
  Autorzy: Hady Hady R., Puchalski Zbigniew, Ładny Jerzy R., Barczyk Janusz, Dadan Jacek, Serwatko Wojciech, Kokoszko Maciej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.417-424, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: