Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCZY
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : (40 lat działalności 1962-2002). [T. 1.]. T. 2-3: Konkurs - prace
Opracowanie edytorskie: Korczak Cezary W. (oprac.), Koczyński Andrzej (oprac.).
Polskie Towarzystwo Higieniczne w Warszawie
Źródło: - Warszawa, PTH 2002, 3 t. (224 s. : il. ; 269 s. : il. ; 171 s. : il., tab.), 17 cm.
Seria: Hygeia / Polskie Towarzystwo Higieniczne 25,26,27
Sygnatura GBL: 612,894

Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne


  2/6

  Tytuł oryginału: Zmiany patologiczne części miękkich szyi okolicy kąta żuchwy w obrazie ultrasonograficznym u dzieci.
  Tytuł angielski: Ultrasound imaging of pathological soft tissues in the region of mandibular angle in children.
  Autorzy: Koczyński Andrzej, Rajtar-Leontiew Zofia
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.53-57, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper presents the most often pathological situations occured in the upper parts of the neck in children.


  3/6

  Tytuł oryginału: Objawy ultrasonograficzne zakażeń pasożytniczych górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Ultrasound manifestation of helminthiasis in children.
  Autorzy: Koczyński Andrzej, Rajtar-Leontiew Zofia
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.77-80, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper presents the most common ultrasound signs found in children examined because of abdominal pains in the course of infestation.


  4/6

  Tytuł oryginału: Jubileusz 100 lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego okres 1957-1997
  Opracowanie edytorskie: Korczak Cezary Włodzimierz (przedm.), Wentlandtowa Hanna (przedm.), Sobótka Jan (przedm.), Ekiert Janusz (przedm.), Koczyński Andrzej (przedm.).
  Źródło: W: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : wybór tekstów prac nadesłanych na konkurs z okazji 40 lat działalności Funduszu (1962-2002). T. [1] - Warszawa, 2002 s.167-204, il.
  Sygnatura GBL: 612,894

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne


  5/6

  Tytuł oryginału: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : wybór tekstów prac nadesłanych na konkurs z okazji 40 lat działalności Funduszu (1962-2002). T. 2: Konkurs : prace
  Opracowanie edytorskie: Korczak Cezary W[łodzimierz] (oprac.), Koczyński Andrzej (oprac.).
  Polskie Towarzystwo Higieniczne
  Źródło: - Warszawa, PTH 2002, 269 s. : il., 16 cm.
  Seria: Hygeia/Polskie Towarzystwo Higieniczne 26
  Sygnatura GBL: 612,894

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne


  6/6

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia ścięgna Achillesa u osób uprawiających aktywność fizyczną o charakterze sportowym.
  Tytuł angielski: Achilles tendom injuries and sports activity.
  Autorzy: Łukasik Piotr, Widuchowski Wojciech, Pająk Jan, Faltus Ryszard, Koczy Bogdan, Widuchowski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.489-493, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego 83 pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa, którzy byli leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich na Oddziałach I i II w latach 1997-2001. Materiał i metody. Materiał obejmował 82 mężczyzn i 1 kobietę w wieku 19-73 lata (średnio 39,3). U prawie 72 proc. pacjentów uszkodzenie ścięgna Achillesa miało związek z rekreacyjnym uprawianiem sportu. W pracy zaprezentowano metody leczenia, postępowania pooperacyjnego i usprawniania stosowane w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej. Wyniki. Wyniki oceniano na podstawie własnej skali obejmującej ocenę subiektywną pacjenta, ocenę obiektywną i czas powrotu do uprawianej wcześniej dyscypliny sportu. Uzyskano 65 proc. wyników dobrych. Wnmioski. Warunkiem powodzenia leczenia jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. U osób młodych oraz leczonych operacyjnie we wczesnym okresie od urazu (do 7 dni) uzyskano znamiennie lepsze wyniki.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Eighty three patients were treated in the District Hospital of Traumatology in Piekary Śląskie in years 1997-2001 due to Achilles tendon injuries. Material and methods. The patients were 82 males and 1 female in the age of 19-73 years (39,3). In nearly 72 p.c. of cases the injury was due to practising recreative sports. The study reveals methods of operative and postoperative treatment and practised in District Hospital of Traumatology. Results. The results were assessed by the use of the own scale including patient's subjective appreciation, objective estimation and the time of returning to sports. There were 65 p.c. of good results. Conclusions. The most important are quick diagnosis and proper treatment method. The symptomatic better results were obtained in young patients and in patients operated in the early stage of injury.

  stosując format: