Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCUR
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wpływ immunomodulacji BCG na stężenie interleukiny 1á i antagonisty jej receptora w moczu i surowicy chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego.
Tytuł angielski: Effect of blg immunomodulation on interleukin-1á and its antagonist urine and serum concentration in patients with bladder surface cancer.
Autorzy: Kaczmarek Piotr, Pokoca Lech, Zeman Krzysztof, Niemirowicz Jerzy, Kocur Eugeniusz
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.33-37, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z form leczenia nowotworów jest stymulacja układu odpornościowego. Oceniając odpowiedź tego układu, badaliśmy wartości stężenia interleukiny 1 (IL-1) i antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra). Badaniem objęto 9 chorych w wieku 54-75 lat /średnia wieku 62,9/ leczonych z powodu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Wielkość guza wg sali TNM wynosił T 1, a stopień anaplazji mieścił się w przedziale G1-G2. U chorych po elektroresekcji guza zastosowano instylacje dopęcherzowe wg schematu Moralesa. Materiał do badań: krew żylną i mocz pobierano przed pierwszą wlewką, po ostatniej wlewce oraz po 4 tygodniach od zakończenia leczenia. W próbkach surowicy i moczu oznaczano stężenie Interleukiny 1 i antagonisty receptora dla tej cytokiny metodą ELISA. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała znaczny spadek wartości stężenia IL 1 w surowicy krwi po leczeniu średnia 0,86 pg/ml (wartość wyjściowa 3,29 pg/ml), przy jednoczesnym wzroście stężenia w moczu 10,32 pg/ml (wartość wyjściowa 4,42 pg/ml). Po 30 dniach od zakończonego leczenia wartości w surowicy wzrosły do połowy wartości wyjściowej (1,22 pg/ml), natomiast w moczu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa (24,10 pg/ml). Wartości stężenia antagonisty receptora IL-1 kształtowały się w sposób analogiczny do wartości IL-1 tzn: w surowicy krwi po leczeniu wartości zmniejszyły się z 808,43 pg/ml do wartości 544,68 pg/ml aby po 30 dniach od zakończonego leczenia wzrosnąć do 764,74 pg/ml, natomiast w moczu wartości te ...

  Streszczenie angielskie: Immune system stimulation is one of the methods of bladder cancer treatment. Assessing this system response, the values of interleukin-1 (IL-1) and receptor IL-1 antagonist (IL-1Ra) concentration were investigated. The study comprised 9 patients, aged 54-75 years (mean 62.9 years) treated due to bladder surface cancer. The tumour size acc. to TNM scale was T1 and anaplasia within the range G1-G2. In patients after tumour electroresection intrabladder instillations were performed acc. to Morales. Material: vein blood and urine were collected before the first instillation, after the last instillation and 30 days after completion of the treatment. Concentration of interleukin-1 and receptor antagonist for this cytokine was determined in urine and blood serum with ELISA. Analysis of the obtained results showed significant decrease of the value multaneous increase of the concentration in urine - 10.32 pg/ml (initial value 4.42 pg/ml). Thirty days after completion of the therapy the serum values increased to half of the initial value (1.22 pg/ml), whereas in urine there still remained increasing tendency (24.10 pg/ml). The values of receptor IL-1 antagonist concentration were similar to the values of IL-1, that is: in blood serum after the treatment the values decreased from 808.43 pg/ml to 544.68 pg/ml and then 30 days after completion of the treatment increased to 764.74 pg/ml; whereas in urine these values were: 943.17-1063.26-1284.19 pg/ml, respectively. Constant ...


  2/9

  Tytuł oryginału: Poczet doktorów honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej
  Opracowanie edytorskie: Walczewski Krzysztof (oprac.), Matusiak Marek (oprac.), Zeman Krzysztof (oprac.), Kocur Józef (oprac.).
  Wojskowa Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, [2], 34 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,752

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  3/9

  Tytuł oryginału: Psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania dzieci - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Psychological and physical consequences of child abuse - two case reports.
  Autorzy: Trendak Wiesława, Kocur Józef, Rasmus Adam
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.61-64, bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania małych dzieci na podstawie opisu dwóch przypadków.


  4/9

  Tytuł oryginału: Status społeczny uczniów w klasie a poczucie osamotnienia.
  Tytuł angielski: Social status of pupils in class and sense of isolation.
  Autorzy: Dzieduszyński Piotr, Kocur Józef
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.238-243, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu zbadania związku pomiędzy siłą poczucia osamotnienia a statusem społecznym uczniów w klasie poddano badaniu 61 piętnastolatków przy pomocy Skali Samotności Rascha i techniki socjometrycznej. Wyniki wskazują że wśród badanych dziewcząt nie istnieje zależność pomiędzy popularnością w klasie a odczuwaniem osamotnienia. W grupie badanych chłopców zależność taka istnieje - wysoki status socjometryczny chroni chłopców przed odczuwaniem osamotnienia.


  5/9

  Tytuł oryginału: Znaczenie psychoedukacji u chorych z anoreksją i ich rodzin.
  Tytuł angielski: Psychoeducation in patients with anorexia and their families.
  Autorzy: Szczęsny Dariusz, Kocur Józef, Trendak Wiesława
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.309-313, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) polegający na świadomym ograniczaniu przyjmowanych pokarmów w celu osiągnięcia szczupłej sylwetki ciała w aktualnej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania - ICD 10- znajduje się w kategorii: "Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjol. i czynnikami fizycznymi". W doniesieniu autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania w oddziaływaniach terapeutycznych działań psychoedukacyjnych. Psychoedukacja pacjenta i ijego rodziny w kwestii znajomości przyczyn, powstawania i przebiegu schorzenia oraz znajomości zasasd terapii i zapobiegania nawrotom w istotnym stopniu zwiększa efektywność działań terapeutycznych.


  6/9

  Tytuł oryginału: Osiągnięcia Kliniki Psychiatrycznej WAM w psychiatrii sądowej.
  Tytuł angielski: Achievements of the Department of Psychiatry at Military Medical University in forensic psychiatry.
  Autorzy: Kocur Józef
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.359-361, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię oraz dokonania Kliniki Psychiat. WAM w dziedzinie psychiatrii sądowej. Wskazano na wiodącą rolę tej placówki w rozwoju wojskowej psychiatrii sądowej, wynikającą m.in. ze znaczącego dorobku naukowo-badawczego oraz wysokich kwalifikacji zawodowych biegłych - pracowników Kliniki i ich pozycji w polskiej psychiatrii sądowej.


  7/9

  Tytuł oryginału: Psychoedukacja w depresjach wieku podeszłego.
  Tytuł angielski: Psychoeducation in old age depressions.
  Autorzy: Kocur Józef, Szczęsny Dariusz, Grabska Urszula
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.34-37, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Szybkie powiększanie się grupy osób w wieku podeszłym pociąga za sobą poważne problemy medyczne i społeczne. Z analiz epidemiologicznych i psychogeriatrycznych wynika, że u ponad 80 proc. osób powyżej 60 roku życia występuje przynajmniej jedna choroba, a u wielu osób współwystępuje kilka schorzeń. Do najczęstszych a zarazem najbardziej zakłócających funkcjonowanie w środowisku należą choroby i zaburzenia psychiczne, przede wszystkim depresja, otępienie, psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomości. Występowanie depresji jest głównie spowodowane kumulacją czynników ryzyka. Wysoki odsetek depresji u chorych przebywających w instytucjach opieki medycznej i społecznej, tłumaczy się obecnością licznych dodatkowych czynników ryzyka, zwłaszcza izolacją od rodziny, poczuciem utraty bezpieczeństwa, zmianą rytmu funkcjonowania, dolegliwościami somatycznymi, obawami związanymi z rokowaniem i wynikami stosowanej terapii. Często spotykane u osób w podeszłym wieku są też depresje jatrogenne, pojawiające się w trakcie leczenia chorób somatycznych środkami o ubocznym działaniu depresjogennym (ok. 40 proc. osób przebywających w domach pomocy społecznej przyjmuje 6 i więcej leków dziennie). Przewlekłością tych chorób i niewielką efektywnością leczenia próbuje się wyjaśnić wysoki odsetek niewłaściwie lub nieprawidłowo stosowanych leków (45 proc. - 70 proc.). W tej sytuacji bardzo ważną rolę w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia chorych w podeszłym wieku z depresja ...

  Streszczenie angielskie: Rapid increase of the group of people advanced in years results in serious medical and social problems. It results form epidemiological and psychogeriatric analyses that in more than 80 p.c. of the people over the 60th year of life there occurs at least one disease and in many people there coexist several pathological states. Psychic diseases and disturbances, above all depression, dementia, psychoses with qualitative disturbances of consciousness, belong to the most frequent diseases and also disturbing functioning in environment. Depression occurrence is caused mainly by risk factors cumulation. High percentage of depressions in patients staying at medical care and social institutions is explained by the presence of numerous additional risk factors, particularly by isolation from family, sense of safety loss, change of rhythm of functioning, somatic ailments, fears connected with prognosis and results of the applied therapy. In people advanced in years there are also frequently found iatrogenic depressions occurring in the course of somatic diseases treatment with agents with depression-causing side effect (about 40 p.c. of persons staying at social care institutions take 6 and more drugs daily). There are attempts made to explain the high percentage of unsuitably or irregularly administered drugs (45 p.c. - 70 p.c.) by chronicity of these diseases and inconsiderable effectiveness of treatment. In this situation therapeutic education plays a very important role in ...


  8/9

  Tytuł oryginału: Ekopsychiatria wobec współczesnych zagrożeń środowiska.
  Tytuł angielski: Ecopsychiatry vs contemporary threats to the environment.
  Autorzy: Kocur Józef
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.23-27, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ochrona środowiska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Otaczające człowieka środowisko naturalne i społeczne oraz środowisko będące produktem wielokierunkowej aktywności człowieka (przemysłowe, agrarne, urbanistyczne) może stwarzać określone zagrożenia zdrowotne. W pracy przedstawiono niektóre zależności między rodzajem a charakterem szkodliwych czynników środowiskowych a etiologią, patogenezą i symptomatologią tych dysfunkcji psychicznych, które pozostają w związku przyczynowym z czynnikami zagrożenia środowiskowego. W tym kontekście omówiono główne cele i zadania psychiatrii ekologicznej (ekopsychiatrii) oraz jej związki z innymi działami psychiatrii, a także możliwości profilaktyki w ramach promocji zdrowia i medycyny zapobiegawczej.

  Streszczenie angielskie: The natural and social environment which surrounds the human beings and also the environment which is a product of multidirectional human activity (industrial, agrarian, town - planing), may create definite health risks. This paper presents a few interdependences between the kind and the character of harmful environmental factors and etiology, pathogenesis and symptomatology of those psychic are causally connected with factors of environmental menace. In this context the paper also discusses the main aims and tasks of ecopsychiatry and its connections with other sections of psychiatry, and also the possibilities of prophylaxis in the context of the promotion of health and preventive medicine.


  9/9

  Tytuł oryginału: Analiza psychospołecznych uwarunkowań zachowań agresywnych w rodzinach.
  Tytuł angielski: Analysis of psycho-social determinants of agressive behaviour in the family.
  Autorzy: Kocur Józef, Rzeźniczak Łukasz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.45-49, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Na podstawie analizy 20 opinii sądowo-psychiatrycznych zawartych w aktach sądowych dot. pozwu o rozwód, autorzy dokonują oceny psychospołecznych uwarunkowań zachowań agresywnych w rodzinach. Stwierdzono, że istnieją określone uwarunkowania zachowań agresywnych, do których zaliczyć można złe warunki materialne i ubóstwo rodzin, często poniżej minimum socjalnego, niskie wykształcenie, nadużywanie alkoholu, obniżoną sprawność intelektualną i zaburzenia emocjonalne.

  Streszczenie angielskie: On the basis of 20 court and psychiatric opinions included in court files concerning divorce action, the writers assessed the psychosocial determinants of aggressive behaviour in the family. They found that aggressive behaviour had clear-cut determinants such as poor material conditions and poverty, often below social minimum, low education level, alcohol abuse, decreased intellectual efficiency and emotional disorders.

  stosując format: