Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCJAN
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w warzywach i owocach z terenów Stalowej Woli.
Tytuł angielski: Chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead in vegetables and fruits from the Stalowa Wola region.
Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczano stężenie chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w 8 gatunkach warzyw i 5 gatunkach owoców z okolic Stalowej Woli. Stwierdzono większe zawartości badanych pierwiastków w porównaniu z ich ilością w warzywach i owocach z niezanieczyszczonych terenów kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: Contents of chromium, zinc, copper, nickel, cadmoim and lead vegetables and fruits collected in the region affected by dust and smoke emitted by the Stalowa Wola Steel Works and Power Station was assessed by AAS in 8 vegetable and 5 fruit species. At the same time, these elements were determined, as a reference, in the same vegetable and fruit species grown in the areas remote from industrial centres. The contents of these trace elements werte higher in all vegetable and fruit samples collected from the area of the industrial emission than in the control samples. Mean chromium content of the vegetables from the Stalowa Wola region was 0.142 mg/kg (control 0.083 mg/kg) while the corresponding values for the fruits were 0.096 mg/kg (control 0.060 mg/kg). The respective values for the other elements were; vegetable Zn 4.02 mg/kg (control 3.76 mg/kg), fruit Zn 1.68 mg/kg (control 1.29 mg/kg; vegetable Cu 0.89 mg/kg (control 0.61 mg/kg), fruit Cu 0.89 mg/kg 9control 0.52 mg/kg); vegetable Ni 0.170 mg/kg (control 0.129 mg/kg), fruit Ni 0.127 mg/kg (control 0.082 mg/kg); vegetable Cd 0.028 mg/kg (control 0.016 mg/kg), fruit Cd 0.015 mg/kg (control 0.01 mg/kg); vegetable Pb 0.163 mg/kg (control 0.102 mg/kg), fruit Pb 0.124 mg/kg (control 0.107 mg/kg).


  2/7

  Tytuł oryginału: Zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w glebach z terenów Stalowej Woli.
  Tytuł angielski: Chromium, zinc, copper, nickel, cadmium, and lead in the soil of the Stalowa Wola region.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.127-131, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczono zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w glebie z okolic Stalowej Woli. Stwierdzono, że ilości te były niewielkie lub umiarkowane w świetle danych literaturowych, ale większe w porównaniu z ilościami oznaczonymi w glebie pochodzącej z niezanieczyszczonych terenów kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: The content of chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead was detrmined by AAS and ion chromatography in 60 samples of the soil collected from the Stalowa Wola area afected by dust and smke emissions. At the same time, these elements were determined in the reference samples of soil collected from the areas remote from industrial centres. In all soil samples collected from the areas affected by the industrial emissions, the content of the metals was higher than that in the reference samples. Mean chromium content of the soil from Stalowa Wola was 26.40 mg/kg (refernce 15.12 mg/kg). The corresponding values for the other metals were: zinc 135.5 mg/kg (reference 67.34 mg/kg), copper 25.14 mg/kg (refernce 15.84 mg/kg), nickel 17.20 mg/kg (refernce 9.72 mg/kg), cadmium 0.53 mg/kg (reference 0.28 mg/kg), lead 39.10 mg/kg (reference 19.70 mg/kg).


  3/7

  Tytuł oryginału: Badanie zawartości chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w wodzie pitnej z terenów Stalowej Woli.
  Tytuł angielski: Assessment of the content of chromium, zinc, copper, nickel, cadmium, and lead in the drinking water of the Stalowa Wola region.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.133-137, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczano ilości chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w wodzie pitnej z okolic Stalowej Woli. Otrzymane wyniki potwierdzone zostały metodą chromatografii jonowej. Stwierdzono, że oznaczone ilości badanych metali w świetle danych literaturowych były umiarkowane i tylko w kilku próbkach wody zawartości kadmu i ołowiu przekroczyły dopuszczalne polskie normy.

  Streszczenie angielskie: The content of chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead was determined by AAS and ion chromatography in 80 samples of drinking water collected from the Stalowa Wola area affected by dust and smoke emissions. Mean chromium content of the drinking water from Stalowa Wola was 0.005 mg/L, while the corresponding contents of the other elements were: zinc 1.28 mg/L, copper 0.020 mg/L, nickel 0.017 mg/L, cadmium 0.003 mg/L, and lead 0.022 mg/L. The content of the metal ions most analysed water samples did not exceed the levels specified by current Polish regulations. In the few instances, the excesses were negligible except for cadmium and lead; the levels of the latter two metal ions in some examined samples of the potable water were significantly higher than the acceptable levels specified by relevant Polish regulations.


  4/7

  Tytuł oryginału: Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. T. 1: Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. T. 2: Analiza instrumentalna
  Autorzy: Flieger Anna, Flieger Jolanta, Hawrył Anna, Jóźwiak Krzysztof, Kocjan Ryszard, Matysik Grażyna, Petruczynik Anna, Polak Beata, Przeszlakowski Stanisław, Soczewiński Edward, Szumiło Halina, Tuzimski Tomasz, Waksmundzka-Hajnos Monika, Wawrzynowicz Teresa, Wójciak-Kosior Magdalena, Błażewicz Anna, Gołkiewicz Władysław, Kuczyński Jerzy, Markowski Wojciech, Świeboda Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Kocjan Ryszard (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr.
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (632, [1] s. : il., tab. ; 567 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,982


  5/7

  Tytuł oryginału: Comparison of properties of chelating surbents prepared by modification of silica gel or LiChroprep rp-8 with Acid Orange 8.
  Tytuł polski: Porównanie właściwości sorbentów chelatujących otrzymanych przez modyfikację żelu krzemionkowego lub LiChroprepu RP-8 kwasem oranżowym 8.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Sowa Ireneusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.9-17, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  6/7

  Tytuł oryginału: Determination of zinc, cobalt, manganese and copper content in some herbal plants.
  Tytuł polski: Badanie zawartości cynku, kobaltu, manganu i miedzi w niektórych roślinach zielarskich.
  Autorzy: Blicharska Eliza, Kocjan Ryszard, Sowa Ireneusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.25-30, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  7/7

  Tytuł oryginału: Adsorbenty typu RP modyfikowane niektórymi sulfonowanymi odczynnikami chelatującymi jako sorbenty w analizie śladowej jonów metali : praca doktorska
  Autorzy: Sowa Ireneusz, Kocjan Ryszard (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Nieorganiczneji i Analitycznej w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 105 k. : il., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20860

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: