Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCIAŁKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Detection of anti-Borna Disease Virus antibodies in patients hospitalized in psychiatric hospitals situated in the mid-western region of Poland.
Autorzy: Rybakowski Filip, Yamaguchi Kazunari, Krzymiński Stefan, Zmyślony Franciszek, Biernat Jerzy, Kociałkowski Marek, Tandeck Andrzej, Trafarska Barbara, Zalejski Marian, Sawada Takashi, Naraki Tohru, Czerski Piotr, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.47-54, tab., bibliogr. 38 poz.
Sygnatura GBL: 313,554

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The seroprevalence of anti-Borna Disease Virus antibodies in the population of patients hospitalised in psychiatric hospitals of mid-western Poland was assessed with the ACLIA methos.


  2/3

  Tytuł oryginału: Grzybice stóp i paznokci - możliwości terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Mycosis of feet and nails - therapeutic possibilities. [P.] 2.
  Autorzy: Adamski Zygmunt, Kociałkowski Paweł, Mrozowski Tomasz
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (6) s.339-342, 344-348, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz ważniejsza rola, jaką we współczesnym świecie odgrywa aparycja, częste uprawianie sportów przez mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych oraz starzenie się populacji spowodowały, że grzybica stóp i paznokci stała się poważnym problemem społecznym. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia, omówienie profilaktyki oraz sposobów leczenia grzybicy stóp i paznokci. Zaznaczono różnicę w częstości występowania zakażenia w zależności od populacji, z uwzględnieniem czynników predysponujących i sprzyjających zakażeniu. Opisano rodzaje grzybic, ich obraz kliniczny i czynniki etiologiczne. Znajomość tych zagadnień oraz przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych stanowią podstawę prawidłowego rozpoznania. Ta zaś z kolei umożliwia odpowiedni dobór leków, co w połączeniu ze ścisłą współpracą lekarza z pacjentem w procesie zwalczania zakażenia jest gwarancją sukcesu terapeutycznego. Dokonano również (w drugiej części artykułu) przeglądu preparatów stosowanych w leczeniu grzybicy stóp i paznkoci.

  Streszczenie angielskie: In a recent world factors like personal appearance, healthy lifestyle and aging are more and more important for people from economically advanced countries. This fact caused that mycosis of feet and nails became a serious social problem. A target of this work is an approximation of this issue, a discussion about prophylaxis and methods of treatment. Authors pointed differences in incidence of disease rate depending on populations, including all factors - conductive and predisposing. Authors described different kinds of mycosis, their clinics and aethiological factors. A knowledge of these issues and proper diagnostic examination are basic for correct diagnosis which is necessary to make a choice of proper medication. This connected wiyh patient - doctor cooperation guarantees a therapeuthical success. Authors presented also (in a second part of this work) a rewiev of preparations used in treatment of onychomycosis and dermatomycosis pedis.


  3/3

  Tytuł oryginału: Grzybice stóp i paznokci - możliwości terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Mycosis of feet and nails - therapeutic possibilities. [P. 1].
  Autorzy: Adamski Zygmunt, Kociałkowski Paweł, Mrozowski Tomasz
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.280, 282-284, 286-287, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz ważniejsza rola, jaką we wspólczesnym świecie odgrywa aparycja, częste uprawianie sportów przez mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych oraz starzenie się populacji spowodowały, że grzybica stóp i paznokci stała się poważnym problemem społecznym. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia, omówienie profilaktyki oraz sposów leczenia grzybicy stóp i paznokci. Zaznaczono różnicę w częstości występowania zakażenia w zależności od populacji, z uwzględnieniem czynników predysponujących i sprzyjających zakażeniu. Opisano rodzaje grzybic, ich obraz kliniczny i czynniki etiologiczne. Znajomość tych zagadnień oraz przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycnych stanowią podstawę prawidłowego rozpoznania. To zaś z kolei umożliwia odpowiedni dobór leków, w połączeniu ze ścisłą współpracą lekarza z pacjentem w procesie zwalczanis zakażenia jest gwarancją sukcesu terapeutycznego. Dokonano również (w drugiej części artykułu) przeglądu preparatówe stosowanych w leczeniu grzybicy stóp i paznokci.

  Streszczenie angielskie: In a recent world factors like personal appearance, healthy lifestyle and aging are more important for people from economically advanced countries. This fact caused that mycosis of feet and nails became a serious social problem. A target of this work is an approximation of this issue, a discussion about prophylaxis and methods of treatment. Authors pointed differencies in incidence of disease rate depending on population, includingg all factors - conductive and predisposing. Authors described different kinds of mycosis, their clinics and aethiological factors. A knowledge of these issues and proper diagnostic examination are basic for correct diagnosis which is necessary to make a choice of proper medication. This connected with patient - doctor cooperation guarantees a therapeuthical success. Authors presented also (in a second part of this work) a rewiev of preparations used in treatment of onychomycosis and dermatomycosis pedis.

  stosując format: