Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCIĘBA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Replantacje samoamputowanych kończyn górnych - opis trzech przypadków.
Tytuł angielski: Self-amputation of the upper extremity - three case report.
Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Baranowski Piotr
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.267-271, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjenci dokonujący samoamputacji jednej lub kończyn stanowią szczególny problem dla zespołu leczącego. Decyzja odnośnie do replantacji kończyny musi być podjęta szybko, a cały proces leczenia takich chorych wymaga udziału lekarza psychaitry. Przedstawiono trzech chorych, u których replantowano samoamputaowaną kończynę górną, dokonując analizy tych przypadków na tle 19 podobnych odnotowanych w literaturze medycznej okresu ostatnich 35 lat. Wszyscy ci chorzy znajdowali się w stani psychozy, ale tylko u niektórych udało się wykazać tendencje samobójcze. Częstym motywem samookaleczenia było u nich poczucie winy oraz motywy religijne. Chorzy ci są zwykle zadowoleni z "odzyskania" kończyny, uzyskany wynik funkcjonalny jest jednak rzadko satysfakcjonujący. Pewien wyjątek mogą stanowić chorzy operawani w Ośrodku Replantacji Kończyn w Trzebnicy. W świetle przedstawionych danych oraz wobec istniejących obecnie możliwości wielostronnego leczenia takich chorych, należy uznać, że choroba psychiczna nie może być bezwzględnym przeciwwskazaniem do replantacji samoamputowanej kończyny.

  Streszczenie angielskie: Patietns who deliberately amputate one or more of their own extremities present a unique challenges for the entire treatment team. Decisions regarding replantation must be made quickly and the psychiatrist is involved early in the care of these difficoult patietns. Three cases of deliberate upper extremity self-amputation and replantation are presented and discussed as well as the other 19 such cases reported in the literature in the last 35 years. All patietns have been psychotic but rearly suicidal. The amputation usually stems from psychotically driven feelings of guilt and concrete religious preocupations. Patietns who undergo replantation are often pleased with the reatachement, but the functional result of the operation is rearly satisfactory, quite unlike the results achived in 3 patietns reported by the authors. After evaluating all criteria known about indications for replanting severed extremities, authors concluded that mental ilness can no longer be concidered absolute contraindication for replantation, due to adequate therapeutic possibilities that are currently available.


  2/4

  Tytuł oryginału: Możliwości poprawy funkcji replantowanego ramienia metodą wieloetapowej wtórnej rekonstrukcji.
  Tytuł angielski: Possibilities of improvement of the function of replanted upper arm by means of multi-stage secondary reconstructive procedures.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Kaczmarzyk Leszek
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.403-407, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 18-letnia kobieta doznała wyrwaniowo-zmiażdżeniowej amputacji lewego ramienia spowodowanej przez kombajn roliczny. Rozległy obszar uszkodzenia tkanek, a przede wszystkim nienaprawialne uszkodzenie nerwów: łokciowego (wyrwanie z obwodu), pośrodkowego (ubytek części proksymalnej), mięśniowo-skórnego (wyrwanie z brzuśców), dyskwalifikowało przypadek do replantacji. Wbrew wskazaniom, ze względu na młody wiek i płeć chorej podjęto próbę replatnacji, dokonując rozległego skrócenia kończyny. Odtworzono nerw pośrodkowy w wyniku nieanatomicznego jego połączenia z dostępnym w części bliższej kikutem pnia nerwu promieniowego. Wobec braku jakiejkolwiek funkcji kończyny konieczne było wykonanie wtórnych zabiegów odtwórczych. 16 tygodni po replantacji przeprowadzono korekcję opadającego nadgarstka przez usztywnienie stawu promieniowo-nadgarstkowego, uzyskując trwałe ustawienie stawu w zgięciu dłoniowym - 15ř. Korekcję ustawienia palców uzyskano przez przeniesienie ścięgien: FCU-EDC oraz FCR-EPL, AP. Brak funkcji zginania stawu łokciowego substytuowano transferem mięśnia piersiowego większego według Caroll-Kleinmann. W leczeniu zaburzeń zrostu kości ramiennej zastosowano dekortykację według Judeta-Forbesa, uzyskując prawidłowy zrost kostny. W wyniku przeprowadzonych operacji chora uzyskałą zdolność zgięcia stawu łokciowego przy obciążeniu dwóch kilogramów. Stwierdzono również efektywny powrót reinerwacji w postaci czucia protekcyjnego w zakresie kciuka i wskaziciela oraz niewielki ruch zginania palców ręki. Chora pomaga sobie replantowaną kończyną w zajęciach dnia codziennego, studiuje.

  Streszczenie angielskie: 18 year-old woman sustained an upper arm crash-avulsion-type of amputation by a harvester. Serious mutilation of the extremity and first of all irreparable nerve lesions: avulsion of ulnar nerve, large defect of median nerve, avulsion of musculo-cutaneous nerve disqualified the case for replantation. Contrary to the traditional indications, having in mind the young age and sex of the patient, the replantation was performed. Skeletal shortening of 7 cm was done. The median nerve (distal part) was neurotised by radial nerve (proximal part). After the replantation the extremity had no function at all requiring secondary reconstructive procedures. Arthrodesis of R.C. joint corrected the positioning of a wrist in 15ř flexion, which was followed by tendon transfer: FCU-EDC, FCR-EPL, AP. Elbow flexion was regained by pectoralis muscle transfer (Caroll-Kleinmann). The diastasis of the fracture site was treated by decortication and bone transplant which resulted in a complete unification. Protective sensitivity of the thumb and the index finger was reported 13 months after the replantation, 20 months after the replantation the patient, who is a student now, could flex actively the elbow lifting 2 kilograms of weight. The replanted extremity aid her in activities of daily living.


  3/4

  Tytuł oryginału: Replantacja obu amputowanych goleni u dziecka - 13 lat obserwacji.
  Tytuł angielski: Replantation of both amputated shanks in a child - 13 years of observation.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kaczmarzyk Janusz, Kocięba Ryszard
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.651-656, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek szesnastoletniej chorej, u której przed 13 laty przeprowadzono pomyślnie replantacje obu amputowanych przez kosiarkę zbożową goleni. Całkowity czas niedokrwienia wynosił 11 godzin. Replantacje przeprowadzały jednocześnie dwa zespoły chirurgów. Zespolono tylko po jednym dużym naczyniu tętniczym (tętnica piszczelowa tylna) i żylnym (żyła piszczelowa głęboka) oraz jeden pień nerwowy (nerw piszczelowy tylny). Odległy wynik operacji odpowiada I stopniowi wg klasyfikacji Chena. Chora chodzi samodzielnie, używając normalnego obuwia po dowolnej powierzchni, nie kuleje, jest zdolna wykonać przysiad, stanąć na palcach. Rozróżnialność 2-punktowa na podeszwowej powierzchni paluchów wynosi 15 i 17 mm. Przypadek ten potwierdza opinię o korzystnych wynikach replantacji kończyn dolnych u dzieci. Replantacje powinny być przeprowadzane tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach, dysponujących więcej niż jednym zespołem replantacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The case of a patient aged 16 is presented who had 13 years ago both of her shanks amputated by a harvester and successfully replanted. The total ischaemia time was 11 hours. The replantation was simultaneously performed by two teams. Only one main artery (posterior tibial a.) and vein were anastomosed, as well as one nerve (posterior tibial n.). The late result was qualified as grade I according to Chen's asessment scale. The patient can walk without limping on any surface using ordinary shoes, being able to crouch and stand on the toes. Two-point - discrimination test taken on big toes was 15 and 17 mm. The case confirms a commonly shared opinion about positive results of replantations in children. The replantations should be performed exclusively in the specialised centres having at their command more then one of the replantation team.


  4/4

  Tytuł oryginału: The adjuvant activity of lactoferrin in the generation of DTH to ovalbumin can be inhibited by bovine serum albumin bearing ŕ-D-mannopyranosyl residues.
  Autorzy: Kocięba Maja, Zimecki Michał, Kruzel Marian, Actor Jeffrey
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1131-1136, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Lactoferrin (LF) is an iron-binding glycoprotein present in the cytoplasmic granules of neutrophils and in external secretions of mammals. Although the biological role of human and bovine lactoferrin has been extensively studied, there is still uncertainty as to the nature and function of lactoferrin receptors. We recently determined that methyl-ŕ-D-mannopyranoside given intraperitoneally (i.p.) could suppress the adjuvant activity of LF in the generation of delayed-type hypersensitivity (DTH) to ovalbumin (OVA). We concluded that the lactoferrin effects in DTH are mediated by carbohydratrecognizing receptors like the mannose receptor (MR). This study indicates that subcutaneous (s.c.) administration of very small doses of the Man-bovine serum albumin (Man-BSA) complex, together with a sensitizing dose of the antigen, gives the same effects as i.p. administration of methyl-ŕ-D-mannopyranoside. The latter is aso a blocker of MR, although of a much lower affinity to the ereceptor than Man-BSA. The blocking of the adjuvant effect of LF by the Man-BSA complex (when given together with the sensitising dose of antigen) suggests that the function of antigen-presenting cells in the skin (presumably) immature dendritic cells expressing MR) is inhibited. The results of our study indicate that a receptor with an affinity for mannose is essential for the mediation of adjuvant lactoferrin function in th egeneration of DTH.

  stosując format: