Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCHMAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rezonans magnetyczny w kardiologii - wprowadzenie do metody i zastosowanie kliniczne.
Tytuł angielski: Magnetic resonance in cardiology.
Autorzy: Walecki J[erzy], Michalak J. M., Grieb P., Kochmański M[arek]
Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.62-72, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 303,195

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Magnetyczny rezonans (MR) jest metodą o dużej przydatności w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego. MR umożliwia uwidocznienie zmian morfologicznych w sercu i aorcie piersiowej, dokładnie określa ich lokalizację, rozmiary, charakterystyczne cechy budowy oraz relację do otaczjących tkanek i narządów. Spektroskopia MR pozwala w nieinwazyjny sposób ocenić jakościowo i ilościowo metabolizm w mięśniu sercowym.

  Streszczenie angielskie: Magnetic Resonance (MR) is a very useful method for diagnosis of cardiovascular system. The application of MR makes possible close qualification of morphological lesions of the heart and thoracic aortae and evaluation of their localsiation, dimension, charcteristic features of structure and relation to adjoining tissues and structures. Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) can be used to noninvasive study intracellular biochemistry in the heart.


  2/3

  Tytuł oryginału: Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Isolated systolic hypertension.
  Autorzy: Kochmański M[arek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.90-94, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych informacji klinicznych dotyczących izolowanego skurczowego nadciśnienia i omówiono kryteria wyboru optymalizacji metody leczenia.

  Streszczenie angielskie: This paper reviews important clinical information regarding isolated systolic hypertension and presents criteria for optimal choice of therapeutic procedures.


  3/3

  Tytuł oryginału: Infekcyjne zapalenie wsierdzia powikłane DIC po wszczepieniu układu stymulującego serca.
  Tytuł angielski: Infective endocarditis complicated by DIC after heart pacemaker implantation.
  Autorzy: Kraśnicka-Sokół B., Garlicki M., Kochmański M[arek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.99-102, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 65-letniego mężczyzny z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, powikłanym zespołem wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, po wszczepieniu układu stymulującego serca. Agresywne leczenie farmakologiczne i operacyjne (usunięcie elektrod wewnątrzsercowych z wegetacjami, plastyka zastawki trójdzielnej i implantacja elektrody nasierdziowej serca) zawiodły i pacjent zmarł w 18-tej dobie po interwencji kardiochirurgicznej (38 m-cy po pierwszej implantacji stymulatora serca).

  Streszczenie angielskie: A case of 65 years old men late infective endocarditis complicated by DIC after pacemaker implantation is presented. The whole treatment failed (pharmacological and surgery), patient died 18 days after operation. During operation 3 elektrodes with large vegetations were removed and continuous pericardial stymulation was activated, tricuspide valve correction was done.

  stosując format: