Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCHAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Balneologia i hydroterapia
Autorzy: Kochański J. Wiesław
Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 250, [1] s. : il., tab., bibliogr. 297 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,211


2/7

Tytuł oryginału: Ergonomiczna ocena warunków pracy w zakładach rolnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Autorzy: Kochański Lech
Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.29-32, sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
Sygnatura GBL: 735,425

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  3/7

  Tytuł oryginału: Badania nad ilością krwinek białych u osób mieszkających w sąsiedztwie źródeł radoczynnych.
  Tytuł angielski: A study over the leucocytes count in people inhabiting the areas surrounding radium springs.
  Autorzy: Minta Przemysław, Kochański Wiesław, Styczyrz Joanna
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.50-53, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania ilości leukocytów u 1000 osób mieszkających w zasięgu "tła radonowego" uzdrowiska Lądek Zdrój wykazały, że tylko u 28,8 proc. badanych wyniki mieściły się w granicach normy, natomiast u pozostałych występowała leukocytoza lub leukopenia 71,2 proc. Spostrzeżenie to może mieć znaczenie praktyczne i powinno zostać uwzględnione przy interpretacji wyników badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych u osób mieszkających w sąsiedztwie źródeł wód radoczynnych.


  4/7

  Tytuł oryginału: Choroba Charcot-Marie-Tooth typu X - charakterystyka kliniczno-genetyczna jedenastu chorych.
  Tytuł angielski: Charcot-Marie-Tooth type X (CMTX) disease: clinical and genetic characteristics of eleven patients.
  Autorzy: Kochański Andrzej, Ryniewicz Barbara, Jędrzejowska Hanna, Kabzińska Dagmara
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1087-1094, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Chrcot-Marie-Tooth typu X (CMTX) jest drugą co do częśtości neuropatią dziedziczną wystepującą u człowieka, po typie CMTIA związanym z duplikacją w chromosomie 17p11.2-p12. CMTX dziedziczy się w trybie dominującym związanym z chromosomem X i jest zwiążana z mutacjami opunktowymi w genie Cx32. W naszej pracy przedstawiamy pierwszą polską grupę 11 chorych z czterech rodzin, u których wykryliśmy cztery mutacje w genie koneksyny Cx32 tj.: Gly110Asp (zamiana waliny na kwas asparaginowy w kodonie 110 -ty, genu Cx32), Val152Asp (zamiana waliny na kwas asparaginowy w kodonie 152-gim). Arg183His (zmiana argininy na histydynę w kodonie 183-cim) oraz Glu208Gly (zamiana kwasu glutaminowego na glicynę w kodonie 208). Choroba cechuje się charakterystycznym sposobem dziedziczenia związanym z chromosomem X, tendencją do lżejszego przebiegu klinicznego u kobiet, powoli postępujacym zanikiem i osłabieniem mięśni odsiebnych kończyn, a badania elektrfizjologiczne i morfologiczne wykazują aksonalny proces z oznakami wtórnej demielinizacji.

  Streszczenie angielskie: Charcot-Marie-Tooth type X disease (CMTX is the second most frequent inherited neuropathy, after CMT1A type associated with 17p11.2-p12 duplication. CMTX is inherited as a X dominant trait and is caused by point mutations in Cx32 gene. In the study the first Polish group of 11 patients with CMTX from 4 families is presented. The following four mutations were found in Cx32 gene: Gly110Asp, Val 152 Asp, Arg 183 His and Glu 208 Gly. CMTX is characterized by X dominant trait of inherticance, a mild clinical course in affected females and slowly progressive atrophy and weakness of distal limb muscles. Both electrophysiological and sural nerve biopsy studied show axonal changes with secondary demyelination.


  5/7

  Tytuł oryginału: Uzdrowisko Lądek Zdrój - położenie, klimat i historia.
  Tytuł angielski: Lądek Zdrój health resort - location, climate and history.
  Autorzy: Kochański Maciej
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.3-15, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Uzdrowisko Lądek Zdrój położone jest w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, na wysokości 420-510 m n.p.m. w wąskiej dolinie otoczonej ze wszystkich stron górami oraz wzgórzami, pokrytymi intensywnie lasami. Położenie to chroni przed częstymi i silnymi wiatrami i gwałtownymi zmianami pogody, co korzystnie kształtuje warunki klimatyczne. Lądek Zdrój jest najstarszym uzdrowiskiem w Polsce, na podstawie pośrednich dowodów przyjmuje się istnienie uzdrowiska od około 1241 roku. Historia Lądka Zdroju od XIII do XX wieku, w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, kształtowała się w sposób zbliżony do większości uzdrowisk Europy.

  Streszczenie angielskie: Lądek Zdrój health resort is situated in the south-eastern part of the Kłodzko Land, at an altitude of 420-510b meters above sea level, in a narrow Valley surrounded from all sides by mountains and hills, intensively covered in woods. This location protects against strong, frequent winds and rapid changes of weather, which favorably shapes the climatic conditions. Lądek Zdrój is the oldest health resort in Poland, its history goes back to about 1241 basing on indirect evidence. The history of Lądek Zdrój from 13th to 20th century, as far as health resort treatment is concerned, has developed in a way similar to most European resorts.


  6/7

  Tytuł oryginału: Przegląd badań nad leczniczym zastosowaniem radonu 222 w polskich uzdrowiskach.
  Tytuł angielski: The therapeutic application of radon 222 in Polish health resorts.
  Autorzy: Kochański J. Wiesław
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.31-68, tab., bibliogr. 102 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przegląd badań nad leczniczym zastosowaniem radonu 222 w polskich uzdrowiskach. Uwzględniono działanie biologiczne radonu, zastosowanie lecznicze w niektórych grupach chorób oraz badania radioaktywności środowiska i stanowisk zabiegowych.

  Streszczenie angielskie: Results of the studies on the therapeutic applications of radon 222 in Polish health resorts are reviewed and discussed. Biological action of radon, its therapeutic application in some diseases as well as results on radioactivity of the environment and working places are taken into consideration in this surgery.


  7/7

  Tytuł oryginału: Leczenie uzdrowiskowe chorób naczyń obwodowych ze szczególnym uwzglednieniem radioterapii.
  Tytuł angielski: The peripheral vascular diseases treatment in a health resort with special attention paid to radon-therapy.
  Autorzy: Joss Andrzej, Kochański J. Wiesław, Karasek Michał
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.79-93, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby naczyń obwodowych, zwłaszcza miażdżyca zarostowa tętnic, występują dość często i niejednokrotnie doprowadzają do trwałego kalectwa. Podstawowym sposobem postępowania w tych chorobach jest leczenie chirurgiczne, podczas gdy leczenie farmakologiczne ma ograniczone zastosowanie. Pewne znaczenie przypisuje się jednak leczeniu uzdrowiskowemu, traktowanemu zarówno jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego jak i rehabilitację po leczeniu operacyjnym. W niniejszym artykule omówione zostanie znaczenie leczenia uzdrowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem terapii mediami radonowymi.

  Streszczenie angielskie: Peripheral vascular diseases, especially atherosclerosis obliterans, occur quite often, and frequently lead to persistent disability. Main procedure employed in these diseases is surgery, whereas pharmacological treatment is of limited significance. Health resort treatment is of some importance either as rehabilitation after surgical treatment or as supplement to pharmacological treatment. Significance of the health resort treatment with special regard to radon-therapy is presented in this review.

  stosując format: