Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCHAŃSKA-DZIUROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wydalanie jodu z moczem u zdrowych kobiet rozpoczynających stosowanie preparatu Materna w pierwszym trymestrze ciąży.
Tytuł angielski: Urine iodine excretion by healthy pregnant women after vitamin and microelement supplementation (Materna) since I trimester.
Autorzy: Kochańska-Dziurowicz Aleksandra, Kmita Daniel, Bijak Aleksandra, Kurzeja Ewa, Grabowski Janusz, Schab Jacek
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.529-535, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba oceny przydatności preparatu Materna w aspekcie gospodarki jodowej u zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Analizę podaży jodu oceniono poprzez pomiar zmodyfikowaną metodą PAMM stężenia wydalanego jodu w porannej porcji moczu. Badaniami objęto 50 zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Stężenie wydalanego jodu w porannej porcji było mierzone w I i II trymestrze ciąży przed i po 1, 2 i 3 miesiącu używania Materny. Stwierdzono, że przyjmowanie preparatu Materna przez okres 3 miesięcy u 83 proc. kobiet będących w pierwszej ciąży stężenie jodu było fizjologiczne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was the study was the assessment of iodine turnover in healthy pregnant women supplemented by microelement and vitamin preparation Materna. Methods: To assess iodine supplementation, a modyfied PAMM method was used for measurement of iodine concentration in morning urine. Materials: 50 pregnant healthy women were tested for Materna supplementation. Urine iodine concentration was measured starting from the I trimester of pregnancy and then after 1, 2 and 3 months of Materna administration. Results: It has been found, that 3 months of supplementation with Materna reduces iodine deficiency in 83 p.c. of primiparas, while in the same time urine iodine concentration was normal in only 30 p.c. of women in their third and next pregnancy. Conclusion: In our opinion iodine urine concentration should be assessed in all multiparas using Materna after 1 month of supplementation in order to correct individual iodine supplementation doses.


  2/3

  Tytuł oryginału: Estimation of usefulness of monitoring tissue polypeptide antigen - TPA-M concentrations in the effectiveness of surgical treatment of urinary bladder cancer.
  Autorzy: Kochańska-Dziurowicz Aleksandra A., Mielniczuk Michał J., Bijak Aleksandra, Palugniok Ryszard
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.109-111, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Of all cancer tumours, urinary bladder cancer is the fourth must common in men and the seventh in women. The aim ofthis work was to answer the queation whether tissue polypeptide antogen (TPA-M) determination in patients afetr electroresection of urinary bladder cancer can be used to estabilish the probability of tumour recurrence. Material and methods: The research included 98 patients, all of wwhom had undertaken electroresection of urinary bladder tumour (TURT), wwhich enabled its removal, and then estimation of malignancy and progression stage according to the international TNM scale. The mean age was 62.7 years. All patients had blood samples taken to determine TPA-M and then underwent routine cystoscopy examination. Results: The patients with tumour recurrence (60, mean age 64 ń 10) had TPA 30.2 ń 4.3 U/l, the patients without recurence (38, mean age 61.3 ń 11) had TPA-M 26.2 ń 3.118 U/l (p 0.1). Taking the TPA-M threshold point 85 U/l as normal, true-positive results were 16.3 p.c., true-negative were 31.6 p.c., false-positive results were 7.1 p.c. false-negative were 44.9 p.c. The ROC curves with the calculated area under them are the measurement of the diagnostic estimation of TPA-M concentrations in specificity and sensitivity categories. Conclusions: For the examined group the calculated P was 0.45. If P value is under 0.5 it is considered that the test should not be used in diagnosing reccurrence of urinary bladder cancer.


  3/3

  Tytuł oryginału: Modyfikacja metody PAMM oraz jej zastosowanie do oznaczania stężenia jodu w moczu.
  Tytuł angielski: Modification of PAMM method and usefulness for measurement iodine concentration in urine.
  Autorzy: Kurzeja Ewa, Kochańska-Dziurowicz Aleksandra
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • komunikat

  Streszczenie polskie: Modyfikacji tzw. metyody PAMM dokonano w celu wyeliminowania konieczności rozcieńczania próbek moczu i ponownego ich oznaczania w przypadku wystąpienia w nich wyższych stężeń jodu. Skrócenie czasu reakcji katalitycznej spowodowało zwiększenie zakresu prostoliniowego przebiegu krzywej kalibracyjnej do 250 ćg/l, bez zmian wartości parametrów analitycznych: precyzji wewnątrz- i i międzyseryjnej, granicy oznaczalności oraz odzysku. Równoległe oznaczanie próbek moczu metodą PAMM i metodą zmodyfikowaną dało bardzo zbliżone wyniki. Przeprowadzona wewnętrzna kontrola jakości oznaczania stężenia jodu w moczu zmodyfikowaną metodą PAMM wykazała, że całkowity błąd dokładności mieści się w całkowitym dopuszczalnym przedziale błędu oznaczeń stężeń jodu. Zmodyfikowana metoda PAMM może być stosowana w diagnostyce klinicznej i badaniach epidemiologicznych.

  Streszczenie angielskie: The PAMM method was modified in order to elimination of the necessity diluted samples, in case, incidences of higher iodine concentration in urine. Shorting the time of the catalytic reaction from 30 to 10 minutes, it increased the linear range of calibration curve course to 25 ćgI/1, with out analytical parameters: inter-assay and outer-assay precision, low limit of delectability and recovery. Parallel evaluated samples using PAMM and the own method did not show statistically significant differences. Performed external quality control of determined iodine concentration showed precision error includes in admitted range of error for determination iodine concentration. Modified PAMM method, which can be used to clinical diagnostic and epidemiological research.

  stosując format: