Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOC
Liczba odnalezionych rekordów: 153Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/153

Tytuł oryginału: Badania przesiewowe słuchu u noworodków w Polsce
Autorzy: Kochanek Krzysztof
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.102-105, bibliogr. 12 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  2/153

  Tytuł oryginału: Sposób ukończenia ciąży powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych i ocena stanu noworodków w odniesieniu do stopnia ciężkości cholestazy.
  Tytuł angielski: The way of termination an intrahepatic cholestasis (ICP) comlicated pregnancy and the assessment of the clinical status of the newborn in corresponance to an intensification of ICP.
  Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Sobantka Stanisław, Zięba Krzysztof, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.521-525, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/153

  Tytuł oryginału: Mała masa urodzeniowa, umieralność okołoporodowa noworodków i porody przedwczesne w Szpitalu Rejonowym w Brzezinach w latach 1987-96.
  Tytuł angielski: Low birth weight, death rate around birth and preterm delivery in the years 1987-1996 in the Regional Hospital in Brzeziny.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Jasiński Andrzej, Oszukowski Przemysław, Wieczorek Marek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.533-537, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/153

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników ryzyka na częstość wystąpienia wad rozwojowych u noworodków matek chorych na padaczkę.
  Tytuł angielski: Effect of selected risk factors on frequency of congenital malformation in newborn of epileptic mothers.
  Autorzy: Miller Stefan, Kociszewska Iwona, Krekora Michał, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.543-552, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/153

  Tytuł oryginału: Zaburzenia okresu adaptacyjnego noworodków matek z ciążą powikłaną cholestazą.
  Tytuł angielski: Disturbances of neonatal course of neonates of mother's with idiopathic cholestasis of pregnancy (ICP).
  Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Kasprzak Elżbieta, Prochowska Anna, Sobantka Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.160-165, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/153

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leków przeciwpadaczkowych stosowanych u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: The influence of anticonvulsant drugs used in pregnant with epilepsy for the neonatal course.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.166-175, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża
 • ciąża


  7/153

  Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w przeddyplomowym kształceniu stomatologów.
  Tytuł angielski: Recent trends in undergraduate dental training.
  Autorzy: Przystanowicz Aleksander, Koczorowski Ryszard
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.9-13, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/153

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty rehabilitacji protetycznej pacjentów po resekcji szczęk - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Selected aspects of prosthodontic treatment of patients after maxillectomy - literature review.
  Autorzy: Janknegt Ewa, Koczorowski Ryszard, Lewandowski Leszek
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.37-44, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/153

  Tytuł oryginału: Materiały cyrkonowe jako alternatywa w protetyce stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Zirconia materials as an alternative in dental prosthetics.
  Autorzy: Koczorowski Ryszard, Linkowska-Świdzińska Kamila
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.77-83, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/153

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z walnego zwyczajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dnia 30 listopada 2001 roku w Warszawie.
  Autorzy: Kochańska Barbara, Wnukiewicz Jan, Jassak-Gagaczowska Joanna, Nowakowska Danuta
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.229-235
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  11/153

  Tytuł oryginału: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : (40 lat działalności 1962-2002). [T. 1.]. T. 2-3: Konkurs - prace
  Opracowanie edytorskie: Korczak Cezary W. (oprac.), Koczyński Andrzej (oprac.).
  Polskie Towarzystwo Higieniczne w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, PTH 2002, 3 t. (224 s. : il. ; 269 s. : il. ; 171 s. : il., tab.), 17 cm.
  Seria: Hygeia / Polskie Towarzystwo Higieniczne 25,26,27
  Sygnatura GBL: 612,894

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne


  12/153

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwbólowe jako jedno z najważniejszych zadań opieki zdrowotnej. Czas na zmiany].
  Autorzy: Dobrogowski Jan, Kocot Magdalena
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.22, 24, 26, bibliogr. 10 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  13/153

  Tytuł oryginału: Udział cytogenetyki molekularnej w poszukiwaniu klonalnej proliferacji komórek białaczkowych.
  Tytuł angielski: The role of molecular cytogenetics in B-CLL cells clonal proliferation analyses.
  Autorzy: Koczkodaj Dorota, Rożynkowa Danuta
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (1) s.141-156, il., bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowości chromosomowe w komórkach białaczkowych powstałe w drodze ewolucji klonalnej u blisko połowy przebadanych pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną są wykrywane przy użyciu cytogenetycznych metod analizy komórek metafazalnych po stymulacji in vitro komórek mitogenami lub molekularnych technik typu FISH na metafazalnych komórkach. Najczęstsze nieprawidłowości strukturalne w przewlekłej białaczce B limfocytowej dotyczą częściowej delecji chromosomu 13 w regionie subcentromerowym 13q14, częściowej delecji chromosomu 11 w regionie 11q23, trisomii chromosomu 12 oraz mono-lub biallelicznej utraty genu supresorowego TP53 w chromosomie 17p13. Omówiono znaczenie wymienionych markerów anomalii chromosomów dla proliferacji klonalnej limfocytów B i/lub progresji PBL-B.

  Streszczenie angielskie: Clonal chromosomal abnormalities are present in leukine cells of almost half of studied patients with chronic lymphocytic leukemia. B-CLL lymphocytes are characterized by low mitotic index in vitro despite mitogen stimulation, which makes conventional cytogenetics difficult. This is why the molecular techniques like FISH to interphase nuclei are often employed in cytogenic analyses. The most frequent structural abnormalities in B-CLL involve the partial delection of chromosome 13 in subcentromeric region 13q14, partial deletion of chromosome 11 and 11q23 region, trisomy 12, and mono or biallelic loss of tumor supressor gene TP53 in chromosome 17p13. The significance of above markers to clonal proliferation of B-lymphocytes and/or to B-CLL progression was assessed.


  14/153

  Tytuł oryginału: The sexual activity of young men 6 months after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Aktywność seksualna młodych mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego. Obserwacja po sześciu miesiącach.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Głuchowski Wojciech, Stolarz Przemysław, Kochman Janusz, Stawicki Sławomir, Karpiński Grzegorz, Rdzanek Adam, Opolski Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.40-48, il., bibliogr. 14 poz. + 5 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. One of the factors influencing the quality of life after myocardial infarction (MI) is sexual activity. Unfortunately, this issue is often neglected due to other important aspects of patients' medical treatment or rehabilitation after MI. Aim. To analyse the problems of the sexual life of men after MI. METHODS An anonymous survey concerning pre- and post-MI sexual behaviour was conducted in a group of 54 men aged below 59 years (mean age 52.4 ń 6.4 years), 5-7 months after MI. Results. Marked differences in sexual life following MI were observed: (1) 39 (72.2 p.c.) patietns reported having sexual contact less frequently than before MI; (2) erectile dysfnction was reported by 17 (31.5 p.c.) patients; (3) the frequency of sexual intercourse was estimated to be once a day by one (1.9 p.c.) patient, 2-3 times a week - by 12 (22.2 p.c.) patietns, several times a month - by 40 (74.2 p.c.) patients and no sexual intercourse - by 2 (3.7 p.c.) patients ; (4) 18 (33.3 p.c.) patietns had a problem with erection at least once after MI, 16 (29.6 p.c.) observed a decrease in sexual interest, 17 (31.5 p.c.) were afraid of having sexual contact because they found it too strenuous whereas 10 (18.5 p.c.) patients did not ovserve any changes compared to their sexual life before MI; (5) 88.8 p.c. of patients agreed that "patients after MI shouldn't take sildenafil (Viagra)"; (6) 20 (37 p.c.) patients stated that 'unfortunately no doctor had discussed sexual problems with them after MI", 17 (31.5 p.c.) - that "fortunately no doctor had discussed this problem", and 17 (31.5 p.c.) stated that they had talked about it with their doctors before...


  15/153

  Tytuł oryginału: Ocena intensywności opieki przedporodowej w rejonie Brzezin w latach 1987-98.
  Tytuł angielski: Assessment of intensity of antenatal medical care in the region of Brzeziny during the period 1987-98.
  Autorzy: Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.110-115, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedporodowa opieka medyczna nad kobietą ciężarną jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na przebieg ciąży i porodu. Celem pracy była ocena medycznej opieki nad kobietami ciężarnymi w rejonie Brzezin w latach 1987-98. Badaniami objętych było 7307 kobiet cieżarnych, które urodziły w Szpitalu Rejonowym w Brzezinach. Kobiety nieobjęte opieką przedporodową stanowiły 3,4 proc., mające mniej niż 4 wizyty 15,8 p.c., mające od 4 do 7 wizyt 57 p.c. i mające 8 lub więcej wizyt 23,8 p.c. ogółu ciężarnych. Wcześnie opiekę przedporodową rozpoczęło 52,2 proc. kobiet ciężarnych. Na przestrzeni lat 1987-98 medyczna opieka przedporodowa ulegała systematycznej poprawie. Nastąpił wzrost odsetka kobiet wcześnie rozpoczynających opiekę przedporodową i korzystających z niej właściwie. Ryzyko późno rozpoczętej i nieodpowiedniej opieki przedporodowej najczęściej występowało wśród kobiet przed 20 i po 34 roku życia, niezamężnych, będących w 4 lub kolejnej ciąży oraz mających wykształcenie podstawowe i zawodowe.

  Streszczenie angielskie: Antenatal medical care is one of the most important factors bearing an influence on the course of pregnancy and labour. The study group comprised 7307 pregnant patients who delivered in the regional Hospital in Brzeziny. The women not taking advantage of antenatal care constituted 3.4 p.c. of all pregnant patients, those who had visited the gynaecological outpatient department less than 4 times during the pregnancy - 15.4 p.c., and those who had 4 to 7 visits - 57 p.c., and 8 visits or more - 23,8 p.c. In 52.2 p.c. of cases antenatal care started early. During the period 1987-1998 antenatal medical care systematically improved. The number of women seeking the doctor's advice early i their pregnancy and complying with the check-up shedules to at least satisfactory degree increased. The risk of late or insufficient compliance with antenatal care requirements was higher among the patients below 20 and over 34, singles, those with the fourth or subsequent pregnancy, and those who had competed elementary or vocational education.


  16/153

  Tytuł oryginału: Drug-induced liver damage - a three-year study of patients from one gastroenterological department.
  Autorzy: Hartleb Marek, Biernat Łukasz, Kochel Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR292-CR296, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bakcground: The aim of our study was to analyze drug-induced liver disease over a 3-year period in one gastroenterological department. Material/Methods: International consensus standard definitions and criteria for assessing causality of adverse drug reactions were applied to all patients with abnormal hepatic test results. Results: Drugs were implicated in hepatic injury in 14 patietns (8 females) in whom causal relationship between drug and liver disease was definite or highly probable. The drugs responsible were amoxicillin with clavulanic acid (3 cases), fluvastatin and pravastatin (3 cases), antituberculous drugs (2 cases), estrogens, roxithromycin, asacol, satolol, enalapril and thiamazol. A total of 78.6 p.c. (11 cases) were classified as hepatocellular or mixed hepatitis, while cholestatic injury was found in 21.4 p.c. (3 cases). There were no lethal or severe (prothrombin 50 p.c.) hepatic drug reactions. In 13 patietns the course of liver disease after with drawal of the offensive drug was either acute or protracted, while in one patient there was chronic cholestasis ( 3 years) resulting from injury to interlobular bile ducts by amoxicllin with clavulanic acid. Conclusion: A thorough history of drug intake should be taken in all patients presenting with abnormal hepatic test results. Amoxicillin & clavulanic acid, cholesterol-lowering and antituberculin drugs were the most frequent hepatotoxic factors in our patients. In a majority of cases the liver injury was not severe, and resolved after prompt withdrawal of the responsible drug.


  17/153

  Tytuł oryginału: Zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w warzywach i owocach z terenów Stalowej Woli.
  Tytuł angielski: Chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead in vegetables and fruits from the Stalowa Wola region.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczano stężenie chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w 8 gatunkach warzyw i 5 gatunkach owoców z okolic Stalowej Woli. Stwierdzono większe zawartości badanych pierwiastków w porównaniu z ich ilością w warzywach i owocach z niezanieczyszczonych terenów kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: Contents of chromium, zinc, copper, nickel, cadmoim and lead vegetables and fruits collected in the region affected by dust and smoke emitted by the Stalowa Wola Steel Works and Power Station was assessed by AAS in 8 vegetable and 5 fruit species. At the same time, these elements were determined, as a reference, in the same vegetable and fruit species grown in the areas remote from industrial centres. The contents of these trace elements werte higher in all vegetable and fruit samples collected from the area of the industrial emission than in the control samples. Mean chromium content of the vegetables from the Stalowa Wola region was 0.142 mg/kg (control 0.083 mg/kg) while the corresponding values for the fruits were 0.096 mg/kg (control 0.060 mg/kg). The respective values for the other elements were; vegetable Zn 4.02 mg/kg (control 3.76 mg/kg), fruit Zn 1.68 mg/kg (control 1.29 mg/kg; vegetable Cu 0.89 mg/kg (control 0.61 mg/kg), fruit Cu 0.89 mg/kg 9control 0.52 mg/kg); vegetable Ni 0.170 mg/kg (control 0.129 mg/kg), fruit Ni 0.127 mg/kg (control 0.082 mg/kg); vegetable Cd 0.028 mg/kg (control 0.016 mg/kg), fruit Cd 0.015 mg/kg (control 0.01 mg/kg); vegetable Pb 0.163 mg/kg (control 0.102 mg/kg), fruit Pb 0.124 mg/kg (control 0.107 mg/kg).


  18/153

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu przewlekłego, krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych na strukturę komórek mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn.
  Tytuł angielski: Influence of chronic critical atherosclerotic limb ischemia on skeletal muscle structure of ischemic limbs.
  Autorzy: Motyka Marek, Kuśmierz Janusz, Grzybek Henryk, Kocot Arkadiusz, Walas Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Majewski Wacław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.261-267, bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak to w jakim stopniu, miażdżycowa niedrożność tętnic kończyn dolnych wpływa na obraz mikroskopowy komórek mięśni poprzecznie prążkowanych. Materiał i metodyka. U 15 chorych z objawami krytycznego, przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych leczonych w naszej klinice w okresie 01.1999 - 06.1999 r. wykonano biopsję cienkoigłową mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionej kończyn dolnej, badanie mikroskopowe bioptatu oraz badanie hemodynamiczne. Wyniki. W grupie chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych stopnia III B obraz mikroskopowy komórki mięśnia poprzecznie prążkowanego niedokrwionej kończyny dolnej (goleni) charakteryzował się chaotycznym przebiegiem włókien mięśniowych, widoczną rozpoczynającą się ich degradacją, obecnością niewielkiej liczby małych mitochondriów oraz początkiem procesów katabolicznych - obecnośći lizosomów. W grupie chorych z IV stopniem niedokrwienia zmiany były bardziej nasilone, tzn. zauważalny był bardziej nasilony proces degeneracji włókien mięśniowych, obecność większej liczby lizosomów. Z kolei u chorego z krytycznym, skrajnym niedokrwieniem kończyny kwalifikowanego do pierwotnej amputaacji oprócz wyżej wymienionych zmian wystąpił rozpad jądra komórkowego, a więc śmierć komórki. Wnioski. Na podstawie naszych badań stwierdziliśmy, że zmiany zachodząće w komórkach mięśni niedokrwionej kończyny dolnej zależą od stopnia tego niedokrwienia ocenianego wg zmodyfikowanej skali Fontaine'a, tj. im stopień niedokrwienia wyższy, tym bardziej są widoczne zmiany degeneracyjne w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to find an answer to the following question: Is preoperative lower ischemia connected with the microscopic image of skeletal muscle cells and to what extent: Material and methods. The study group comprised 15 patients wtih symptoms of critical, chornic lower extremity ischemia treated in our Department btween 01.1999 and 06.1999. We performed biopsy samples of ischemic lower limb skeletal muscles, microscopic examinations of biopsy samples and diagnostic tests. Results. In patients with III B grade ischemia the microscopic image of ischemic lower limb skeletal muscles (crus) was characaterized by chaotic placement of muscles fibers, visible beginning of their degeneration, presence of scarce, small mitochondria and the beginning of catabolic processes - presence of lysosomes. In patients with IV grade ischemia changes were much more advanced, we observed much more advanced processes of muscle fiber degeneration and the persence of a greater number of lysososms. In the patient qualified towards primary thigh amputation, apart from the above mentioned changes we noted cell nucleus degeneration, thus cell death. Conclusions. On the basis of our research we established that ischemic lower limb skeletal muscle cell changes depend on the degree of ischemia, according to Fontaine's scale. The higher the degree the more advanced degeneration changes in skeletal muscle cells of ischemic limbs.


  19/153

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności klinicznej ultrasonograficznej histerosalpingografii.
  Tytuł angielski: The estimation of the clinical utility of the hysterosalpingo-contrast-sonography.
  Autorzy: Kocyłowski Andrzej, Zalewski Jerzy, Polak Artur
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.51-59, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Do tej pory podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce schorzeń macicy i jajowodów, a szczególnie w przypadkach niepłodnośći była histerosalpingografia rentgenowska. Wadami tej metody są obciążenie promieniowaniem rentgenowskim, bolesność badania, konieczność hospitalizacji pacjentek, ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowej na kontrast jodowy. Od niedawna istnieje inna metoda pozwalająca na ocenę jamy macicy i jajowodów, szczególnie u kobiet z niepłodnością - ultrasonograficzna histerosalpingografia. Cel pracy. Ocena przydatności ultrasonograficznej histerosalpingografii (HyCoSy) w diagnostyce klinicznej. Materiał i metody. Badaniami objęto 106 kobiet diagnozowanych w latach 1998-2000 na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkeigo Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. W zależności od rodzaju i techniki badania pacjentki podzielono na 5 grup. Badania wykonano za pomocą aparatu USG wyposażonego w głowicę dopochwową o częstotliwości 7,5 MHz oraz głowicę sektorową brzuszną o częstotliwości 3,5 MHz. Do jamy macicy podawano roztwór 9,9 proc. NaCl ora Echovist 2000. Podczas badania HyCoSy stosowano cewnik do HSG lub Foleya nr 5, wprowadzany do jamy macicy. Wyniki. Otrzymane wyniki badania ultrasonograficznej histerosalpingografii porównywano z wynikami histerosalpingografii rentgenowskiej oraz z wynikami klasycznego badania ultrasonograficznego. Oceniono wizualizację jamy macicy i jajowodów za pomocą dwóch różnych środków cieniujących (lipo- i ...

  Streszczenie angielskie: Background. By now HSG has been the basic cisual examination in diagnosing uterus and oviducts diseases, especially regarding infertility. Among the disadvantaes of this method one will find X-radiation, painfulness of the method, hospitalization necessity, risk of allergic reaction to iodine solution. Recently there appeared a new method - HyCoSy, which allows to estimate uterus and oviducts, especially in regard to women with infertility. Objectives. The aim of the doctorate discourse was the estimation of utility HyCoSy in clinical diagnosis. Material and methods. The research was carried out on the group of 106 women, who were diagnosed in Department of Obsterics adn Gynecology Wojewódzki Szpital Specjalistyczny in Wrocław. The patients were divided into five groups, which differed in technique and kind of method of examination. They were examined by means of a transvaginal plummet (7.5 MHz frequency) and abdominal sector plummet (3.5 MHz frequency). 0.9 p.c NaCl solution and Echovist 200 were used as contrasts applied into uterus. During HyCoSy examiantion one used HSG catheter or Foley's catheter number 5, which was introduced into uterus. Results. Obtained results of the HyCoSy examination were compare with the results of HSG and classical ultrasonography. The effectiveness visualization of uterus and oviducts by means of two various contrasts (hypo- and hyperechogenic, i.e. 0.9 p.c. NaCl solution and Echovist 200) and two ways of picturing sex organs ...


  20/153

  Tytuł oryginału: Balneologia i hydroterapia
  Autorzy: Kochański J. Wiesław
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 250, [1] s. : il., tab., bibliogr. 297 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,211


  21/153

  Tytuł oryginału: Wielodyscyplinarne podejście do problemu przerzutów do kości w przebiegu raka piersi. Ocena wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Multidisciplinary approach to the problem of bone metastases of breast cancer. Evaluation of treatment results.
  Autorzy: Pawlaczyk Anna, Kocobolska-Znamiec Wielisława
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.162, 164, 166-169, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęstszym miejscem rozsiewu w przebiegu raka piersi są przerzuty w układzie kostnym, które stanowią ok. 30-40 proc. wszystkich pierwszych miejsc przerzutowania. Rozpoznanie przerzutów do kości nie wyklucza u części pacjentów wieloletniego przeżycia, które jest dłuższe niż u chorych z dominującymi przerzutami miąższowymi. Ból kości wtórnie do przerzutów jest najczęstszym zespołem bólowym wymagającym leczenia u chorych na notowór. Powikłania przrzutów kostnych występują u ponad 30 proc. leczonych chorych. Pacjenci ci potrzebują zintegrowania leczenia i właściwej opieki medycznej. Wymaga to zastosowania wielu metod leczenia, w tym radioterapii, hormonoterapii, chemioterapii, chirurgii, dwufosfonianów, właściwego leczenia przeciwbólowego i opieki paliatywnej. W pracy przedstawiono wyniki obserwacji 92 chorych leczonych z powodu przerzutów do kości w przebiegu raka piersi, u których stosowano radioterapię, hormonoterapię, chemioterapię, dwufosfoniay, leczenie przeciwbólowe. Oceniano stopień redukcji bólu wg analogowej skali bólu VAS, stopień zmniejszenia ilości stosowanych leków przeciwbólowych, niepowodzenia leczenia. Największą korzyść z przebytego leczenia odniosły chore z przerzutami jedynie do kości. Niepowodzenia leczenia spowodowane były kolejnym rozsiewem nowotworu do kości oraz narządów miąższowych, ale zintegrowane podejście do leczenia chorych z przerzutami do kości powoduje poprawę jakości ich życia, zmnijeszenie objawów bólowych, ograniczenie ilości ...

  Streszczenie angielskie: Bone metastases of breast cancer are the most common site of dissemination and represent 30-40 p.c. of all first metastases. The symptoms and deficits produced-disabling pain, fracture, hypercalcemia, spinal cord or nerve root compression, or reduced marrow function - are much different from those associated with metastases in other sites. Recognition of bone metastases does nto exclude long life expectancy (many years) in some patients. There are many reasons to reevaluate management strategies in this group of patients. Bone pain secondary to metastasis is the most common pain syndrom requiring treatment in cancer patietns. Patients with predominant bone metastases have longer duration of survival than patients with predominantly visceral metastases. Patients with bone metastases have more severe symptoms and become symptomatic earlier in the clinical course than patients with liver and lung metastases. Complications of bone metastases are common (occurring in up to one third of patients who develop first metastases in bones) and produce high mirbidity. THere is an increasing incidence of bone metastases because of longer patient survival as a result of more effective treatment of primary tumors and other metastases. These patients require integrated treatment and proper medical care. That involves application of many treatment methods including radiotherapy, chemotherapy, hormonotherapy, surgery, bisphosphonates, pain relieving treatment and paliative care. The ...


  22/153

  Tytuł oryginału: Przebieg okresu adaptacyjnego noworodków matek chorych na padaczkę.
  Tytuł angielski: The course of neonatal period in neonates of epileptic mothers.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.194-202, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Do badań zakwalifikowano 422 noworodki urodzone w ICZMP w latach 1990-1998. Grupę badaną stanowiło 211 noworodków kobiet chorych na padaczkę. Do grupy kontrolnej losowo wybrano 211 noworodków matek, u których wykluczono choroby neurologiczne i psychiczne. W badanej grupie stwierdzono zwiększony odsetek wcześniactwa, hipotrofii wewnątrzmacicznej i wad wrodzonych. Noworodki z grupy badanej rodziły się w gorszym stanie ogólnym. Wśród nieprawidłowości biochemicznych najczęściej występowała hipokalcemia, a w toku obserwacji klinicznej najczęściej stwierdzano zaburzenia natury neurologicznej pod postacią drżeń drobnofalistych oraz zmniejszone obwody głowy. Analiza parametrów morfologii krwi wykazała niższe wartości hematokrytu, hemoglobiny i liczby erytrocytów wśród noworodków matek z padaczką.

  Streszczenie angielskie: In perspective analysis we compared 211 newborns of women with epilepsy (examined group) and 211 random chose newborns of mothers, without neurological and psychical diseases (contro group). Newborns were admitted to ICZMP in 1990-1998 years. In the examined group, the percentage of premature birth, hypotrophia and inborn malformations was higher as compared with the control group. Among biochemical abnormalities the most frequent was hypocalcemia. By means of clinical examination we found circuits of head diminished and most frequently fine tremor in the examined group. Analysis of blood morphology showed lower values of haematocrit, a lower level of haemoglobin and lower numbers of erythrocytes.


  23/153

  Tytuł oryginału: Wyspy patogenności.
  Tytuł angielski: Pathogenicity islands.
  Autorzy: Mokracka Joanna, Koczura Ryszard, Kaznowski Adam
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (1) s.51-69, il., tab., bibliogr. 99 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: Recent studies on bacterial virulence mechanisms revealed that some virulence determinants are located within so-called pathogenicity islands (PAIs). That term hasbeen invented to describe large, often unstable DNA regions harboring virulence and mobility genes, usually flanked by direct repeats PAIs allow bacteria to acquire or large amounts of DNA, and are regarded as elements involved in bacterial macroevolution. The PAIs of several bacterial species are reviewed herein.


  24/153

  Tytuł oryginału: Przezskórny drenaż torbieli trzustki pod kontrolą ultrasonografii.
  Tytuł angielski: Percutaneous management of pancreatic pseudocysts guided by ultrasound.
  Autorzy: Walas Ryszard, Motyka Marek, Grodowski Mieczysław, Kuśmierz Janusz, Kocot Arkadiusz
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.287-297, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wartości przezskórnego drenażu pozapalnych torbieli trzustki (PTT) wykonywanego pod kontrolą ultrasonografii. Materiał i metodyka. W latach 1987-2000 u 137 chorych z torbielami trzustki wykonano 186 zabiegów przezskórnego leczenia PTT. Było to 68 punkcji aspiracyjnych, 97 przezskórnych drenaży zewnętrznych, w tym 14 z płukaniem przepływowym oraz 21 przezskórnych cystogastrostomii. Leczono 109 mężczyzn i 28 kobiet w wieku 20 - 67 lat (śr. 43,9). Wielkość drenowanych cyst wahała się od 170 do 5400 ml, a leczonych punkcją od 25 do 600 ml. W płynie oznaczano amylazę trzustkową, wykonywano posiewy oraz badanie cytologiczne. W pracy opisano metodę techniczną zabiegów. Wyniki. W latach 1987 - 1989 u 40 chorych wykonano punkcję aspiracyjną torbieli. Zaobserwowano 19 (48 proc.) nawrotów. Nie stwierdzono żadnych powikłań. U 89 chorych zastosowano przezskórny drenaż zewnętrzny. Wystąpiły trzy powikłania wymagające leczenia operacyjnego oraz 17 (22 proc.) nawrotów po rocznym okresie obserwacji. Czas drenażu wynosił od 5 do 94 dni (śr. 17 dni). Poziom amylazy w płynie wahał się od 300 to 54000 IU, a w 9 przypadkach wyhodowano z niego bakterie. U 21 chorych wykonano przezskórną cytogastrostomię pod kontrolą usg i gastroskopii. Stent typu double-j zakładano po dwóch dniach drenażu zewnętrznego. Nie obserwowano powikłań. Całkowity zanik torbieli uzyskano w 18 przypadkach (86 proc.). W całej grupie 137 chorych nie odnotowano zgonu. Leczenie operacyjne ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the effectiveness of ultrasonographic (US) controlled percutaneous drainage procedures in the management of pancreatic pseudocysts (PPs). Material and methods. The study group compresed one hundred thirty-seven patients with PP subject to 186 percutaneous procedures during the period 1987 - 2000. There were 68 fine needle aspirations (FNA), 97 external prolonged drainages (EPD) including lavage drainage in 14 cases and 21 PCG. The mean age of 109 men and 28 women was 43.9 years (ranging between 20 - 67). The capacity of drained pseudocysts ranged between 170 - 5400 ml, while that of aspirated between 25 - 600 ml. Cyst fluids were analyzed for tumor cells, bacterial growth and amylase levels. Technical details were described. Results. During the period 1987 - 1989 forty patients were treated by means of FNA. There were 19 cases of recurrence (48 p.c.). No complications were observed. EPD was performed in 89 patients. Theree complications required surgery and 17 (22 p.c.) recurrences were noted after a one- year follow- up. The duration of catheter drainage ranged between 5 - 94 days (mean 17 days). Amylase levels varied between 300- 54000 IU. Nine PPs were infected. Twenty one patients were subjects to procedures of percutaneous pseudocystogastrostomy under combined US and endoscopic guidance. A double-j stent was placed following two days of external transgastric drainage without complications. Complete resolution was observed in 18 ...


  25/153

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja chorych do zabiegów angioplastyki wieńcowej.
  Autorzy: Horszczaruk Grzegorz J., Kochman Janusz, Opolski Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.54, 56-60, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/153

  Tytuł oryginału: Wprowadzenie do geriatrii.
  Autorzy: Grodzicki Tomasz, Kocemba Józef
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.61-62
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/153

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne u osób w wieku podeszłym - opis przypadków.
  Autorzy: Skalska Anna, Fedyk-Łukasik Małgorzata, Kocemba Józef
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.63-67, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/153

  Tytuł oryginału: Replantacje samoamputowanych kończyn górnych - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Self-amputation of the upper extremity - three case report.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Baranowski Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.267-271, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjenci dokonujący samoamputacji jednej lub kończyn stanowią szczególny problem dla zespołu leczącego. Decyzja odnośnie do replantacji kończyny musi być podjęta szybko, a cały proces leczenia takich chorych wymaga udziału lekarza psychaitry. Przedstawiono trzech chorych, u których replantowano samoamputaowaną kończynę górną, dokonując analizy tych przypadków na tle 19 podobnych odnotowanych w literaturze medycznej okresu ostatnich 35 lat. Wszyscy ci chorzy znajdowali się w stani psychozy, ale tylko u niektórych udało się wykazać tendencje samobójcze. Częstym motywem samookaleczenia było u nich poczucie winy oraz motywy religijne. Chorzy ci są zwykle zadowoleni z "odzyskania" kończyny, uzyskany wynik funkcjonalny jest jednak rzadko satysfakcjonujący. Pewien wyjątek mogą stanowić chorzy operawani w Ośrodku Replantacji Kończyn w Trzebnicy. W świetle przedstawionych danych oraz wobec istniejących obecnie możliwości wielostronnego leczenia takich chorych, należy uznać, że choroba psychiczna nie może być bezwzględnym przeciwwskazaniem do replantacji samoamputowanej kończyny.

  Streszczenie angielskie: Patietns who deliberately amputate one or more of their own extremities present a unique challenges for the entire treatment team. Decisions regarding replantation must be made quickly and the psychiatrist is involved early in the care of these difficoult patietns. Three cases of deliberate upper extremity self-amputation and replantation are presented and discussed as well as the other 19 such cases reported in the literature in the last 35 years. All patietns have been psychotic but rearly suicidal. The amputation usually stems from psychotically driven feelings of guilt and concrete religious preocupations. Patietns who undergo replantation are often pleased with the reatachement, but the functional result of the operation is rearly satisfactory, quite unlike the results achived in 3 patietns reported by the authors. After evaluating all criteria known about indications for replanting severed extremities, authors concluded that mental ilness can no longer be concidered absolute contraindication for replantation, due to adequate therapeutic possibilities that are currently available.


  29/153

  Tytuł oryginału: Możliwości poprawy funkcji replantowanego ramienia metodą wieloetapowej wtórnej rekonstrukcji.
  Tytuł angielski: Possibilities of improvement of the function of replanted upper arm by means of multi-stage secondary reconstructive procedures.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Kaczmarzyk Leszek
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.403-407, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 18-letnia kobieta doznała wyrwaniowo-zmiażdżeniowej amputacji lewego ramienia spowodowanej przez kombajn roliczny. Rozległy obszar uszkodzenia tkanek, a przede wszystkim nienaprawialne uszkodzenie nerwów: łokciowego (wyrwanie z obwodu), pośrodkowego (ubytek części proksymalnej), mięśniowo-skórnego (wyrwanie z brzuśców), dyskwalifikowało przypadek do replantacji. Wbrew wskazaniom, ze względu na młody wiek i płeć chorej podjęto próbę replatnacji, dokonując rozległego skrócenia kończyny. Odtworzono nerw pośrodkowy w wyniku nieanatomicznego jego połączenia z dostępnym w części bliższej kikutem pnia nerwu promieniowego. Wobec braku jakiejkolwiek funkcji kończyny konieczne było wykonanie wtórnych zabiegów odtwórczych. 16 tygodni po replantacji przeprowadzono korekcję opadającego nadgarstka przez usztywnienie stawu promieniowo-nadgarstkowego, uzyskując trwałe ustawienie stawu w zgięciu dłoniowym - 15ř. Korekcję ustawienia palców uzyskano przez przeniesienie ścięgien: FCU-EDC oraz FCR-EPL, AP. Brak funkcji zginania stawu łokciowego substytuowano transferem mięśnia piersiowego większego według Caroll-Kleinmann. W leczeniu zaburzeń zrostu kości ramiennej zastosowano dekortykację według Judeta-Forbesa, uzyskując prawidłowy zrost kostny. W wyniku przeprowadzonych operacji chora uzyskałą zdolność zgięcia stawu łokciowego przy obciążeniu dwóch kilogramów. Stwierdzono również efektywny powrót reinerwacji w postaci czucia protekcyjnego w zakresie kciuka i wskaziciela oraz niewielki ruch zginania palców ręki. Chora pomaga sobie replantowaną kończyną w zajęciach dnia codziennego, studiuje.

  Streszczenie angielskie: 18 year-old woman sustained an upper arm crash-avulsion-type of amputation by a harvester. Serious mutilation of the extremity and first of all irreparable nerve lesions: avulsion of ulnar nerve, large defect of median nerve, avulsion of musculo-cutaneous nerve disqualified the case for replantation. Contrary to the traditional indications, having in mind the young age and sex of the patient, the replantation was performed. Skeletal shortening of 7 cm was done. The median nerve (distal part) was neurotised by radial nerve (proximal part). After the replantation the extremity had no function at all requiring secondary reconstructive procedures. Arthrodesis of R.C. joint corrected the positioning of a wrist in 15ř flexion, which was followed by tendon transfer: FCU-EDC, FCR-EPL, AP. Elbow flexion was regained by pectoralis muscle transfer (Caroll-Kleinmann). The diastasis of the fracture site was treated by decortication and bone transplant which resulted in a complete unification. Protective sensitivity of the thumb and the index finger was reported 13 months after the replantation, 20 months after the replantation the patient, who is a student now, could flex actively the elbow lifting 2 kilograms of weight. The replanted extremity aid her in activities of daily living.


  30/153

  Tytuł oryginału: Ocena sprawności fizycznej 11-12 letnich chłopców uprawiających skok o tyczce.
  Autorzy: Klimczyk Mariusz, Kochanowicz Kazimierz
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.91-97, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska


  31/153

  Tytuł oryginału: Temperature-sensitive ovarian carcinoma cell line (OvBH-1).
  Autorzy: Bar Julia K., Harłozińska Antonina, Kartarius Sabine, Montenarh Mathias, Wyrodek Ewa, Parkitna Rodriquez Jan M., Kochman Marian, Ożyhar Andrzej
  Źródło: Jpn. J. Cancer Res. 2002: 93 (9) s.976-985, il., bibliogr. 65 poz.
  Sygnatura GBL: 301,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: OvBH-1 cells from a patient with ovarian clear cell carcinoma were established and their biochemical status was analyzed. Cells grown at 37řC exhibited normal cell cycle distribution, whereas the cells shifted to 31řC were arrested in the G2/M phase of the cell cycle. Immunochemical analysis using anti-p53 antibodies (DO-1, PAb240, PAb421, and PAb1620) revealed that only the DO-1 antibody reacted with p53 with a high and similar percentage at both temperatures. PAb240 reacted with a low percentage of cells at 37řC and no reaction was observed at 31řC. PAb421 antibody stained a significantly lower percentage of cells at 37řC than at 31řC. Cells were not stained with PAb1620 antibody and were negative for antibodies against p21**WAF1 and MDM2 proteins independently of the temperature. Sequencing of all coding exons of the p53 gene demonstrated only a neutral genetic polymorphism, i.e. a G-to-A substitution (GAG to GAA) at nucleotide position 13 432. Thus, the observed temperature sensitivity of OvBH-1 cells cannot be ascribed to a p53 primary structure mutation. Based upon immunochemical analyses, we consider, however, that p53 in nuclei of OvBH-1 cells is in a highly unstable conformation. Furthermore, the N-terminal portion of the p53 protein at Ser20 has not been modified, and Lys373 and/or Ser 378 of the C-terminus is acetylated and/or phosphorylated. The nuclear location signal of p53 is preserved. Induction of MDM2 protein is uncoupled from the cell regulatory machinery and the induction of p21**WAF1 by p53 is impaired in OvBH-1 cells.


  32/153

  Tytuł oryginału: Uszczelnianie zębów trzonowych mlecznych u dzieci 3-letnich jako metoda profilaktyki próchnicy.
  Tytuł angielski: Sealing primary molar teeth for 3-years old children as the method of caries prevention.
  Autorzy: Wal Agnieszka, Sosnowska-Boroszko Anna, Kochanek Anna, Kryńska Agnieszka, Grudzień Anita, Zakrzewska Magdalena, Drózd Joanna, Osiejuk Joanna, Sołtan Aleksandra
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.51-54, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the assessment of preventive seal method in primary molar teeth for the youngest children. 78 three years old children from Warsaw kindergartens were examined. 71 children were qualified for fissure sealant but the procedure was performed for 28 children. We seales the fissures in 108 teeth using Helioseal F material (Vivadent). Check-up examination was performed after 1,3 and 6-th months. We controlled the retention of material in fissures. We registered the partial and total loss of sealant in mesial and distal points of fissure of sealed teeth. After one month the teeth were controlled, and in this group 79 p.c. had overall sealant, after 3 month 65 p.c. and after 6 month 53 p.c. In this examination relation between OHI and keeping sealant wasn't observed but relation between keeping sealant and high number of dmf was confirmed. Relatively high teeth susceptibility to caries for children that have high number of dmf which is most often caused by weak mineralization of hard tissues. That fact condition probably better etching at the same time as in teeth in low dmf number children group.


  33/153

  Tytuł oryginału: Odma opłucnowa samoistna jako powikłanie zespołu aspiracji smółki - prezentacja przypadków.
  Tytuł angielski: Meconium aspiration syndrom as the cause of spontaneous pneumothorax of the newborn.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.94-96, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Odma opłucnowa u noworodków występuje dość rzdko. Rozmiary odmy i nasilenie objawów klinicznych mogą być różnego stopnia. W pracy przedstawiono przypadki odmy opłucnowej samoistnej, które wystąpiły u noworodków z zespołem aspiracji smółki o łagodnym przebiegu. W obrazie klinicznym obserowano zaburzenia oddychania pod postacią tachypnoe, którym towarzyszyła sinica, osłuchowo osłabienie szmeru pęcherzykowego, przy utrzymujących sie w granicach normy parametrach gazometrycznych. W obrazie radiologicznym stwierdzono płaszcz odmowy wokół płuca, z przemieszczeniem śródpiersia w stronę przeciwną, oraz zmiany niedodmowo-zapalne. W obu przypadkach noworodki otrzymały antybiotykoterapię i tlenoterapię bierną, nie wymagały natomiast leczenia poprzez wsparcie oddechu.

  Streszczenie angielskie: Spontaneous pneumothorax occurs seldom in the newborn. Its size and intensification of clinical symptoms may be different. This work presents cases of spontaneous pneumothorax, which occurred in the newborn with aspiration of mild course medonium. In the clinical picture one can see dyspnea in the from of tachypnea followed by cyanosis and auscultatory weakness of vesicular murmur with gasometric parameters within normal range. In the X-ray picture one can notice emphysema's pallium round the lung with dislocation of mediastinum in the opposite direction and atelectatic inflammatory changes. In both cases the newborn were treated with antibiotics and passive oxygen therapy but they did not need and support of respiration.


  34/153

  Tytuł oryginału: Objawy oczne w chorobach układowych : objawy i diagnostyka różnicowa
  Autorzy: Kański Jacek J.
  Opracowanie edytorskie: Pecold Krystyna (red.), Czajka Marcin (tł.), Karolczak-Kulesza Małgorzata (tł.), Kocięcki Jarosław (tł.), Krawczyński Maciej (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, [10], 249 s. : il., 29 cm. - Tyt. oryg. Systemic diseases and the Eye. Signs and differential diagnosis
  Seria: Seria Podręczników Kańskiego
  Sygnatura GBL: 802,186

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/153

  Tytuł oryginału: Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa - zbiorcza analiza wyników z pięciu ośrodków w Polsce.
  Tytuł angielski: Short stature treatment by lower limb lengthening - multicenter study from five centers.
  Autorzy: Koczewski Paweł, Shadi Milud, Napiontek Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.197-206, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia niskiego wzrostu z zastosowaniem metody Ilizarowa, realizowanego w 5 ośrodkach w Polsce. Poddano ocenie 26 chorych (17 płci żeńskiej i 9 - meskiej) w wieku, w chwili rozpoczęcia leczenia, od 6 do 29 lat (średnia 13,8 lat). Większość chorych leczono dwuetapowo metodą krzyżową, wydłużając łącznie 95 segmentów (51 goleni i 44 ud). Średnia czasu obserwacji wyniosła 3 lata i 9 miesięcy (od 6 miesięcy do 9 lat i 2 miesięcy). Pełne powodzenie zaplanowanej taktyki leczenia uzyskano u 20 chorych, osiągając od 8 do 28 cm zwiększenia wzrostu (średnia 15,8 cm). Przeprowadzono szczegółową analizę powikłań według klasyfikacji Paleya. Odnotowano 24 problemy u 15 chorych, 31 przeszkód u 19 chorych oraz 27 powikłań rzeczywistych u 18 chorych, wśród których najpoważniejszymi były uszkodzenie tętnicy udowej u jednego chorego oraz porażenie połowicze w przebiegu zatorowości tłuszczowej u drugiego. Zwrócono uwagę na psychologiczn y aspekt leczenia, szczególnie w odniesienieu do chorych leczonych ze wskazań kosmetycznych. Wnioski: leczenie chirurgiczne niskiego wzrostu jest obciążone dużym ryzykiem wystąpienia powikłań, które mogą przewyższać korzyści. Należy być szczególnie krytycznym w kwalifikacji do leczenia niskiego wzrostu ze wskazań kosmetycznych.

  Streszczenie angielskie: Material: 26 patients (17 female, 9 male) from 5 centers were evaluated. The age at the beginning of treatment ranged from 6 to 29 years (mean 13.8). The cause of short stature in 19 patietns was achondroplasia or pseudoachondroplasia, in next 2 - other bone dysplasias. The other 5 patietns had not bone pathology and were treated because of cosmetic indications. Preoperative body height ranged from 90 to 149 cm (mean 120). Axial deviations of the lower extremities were noted in 11 patietns. Mean follow-up was 3.7 years. Method of treatment. Most of patients were treated with Ilizarov device using cross lengthening strategy (2 stages - opposite femur and tibia lengthening). Mean duration of treatment including interval between two stages (mean 12 months) was 29 months. Planned increase of body height ranged from 10 to 26 cm (mean 16.4). Results. Planned or greater lengthening (mean 14.8 cm) was achieved in 14 patients. Partial planned lengthening (mean 65 p.c. of planned lengthening) was achieved in 8 patients (mean 11.8 cm) including two patients who resigned the second stage of treatment. In two patients lengthening was stopped during first month of treatment because of great complications. In 2 patietns treatment was not completed (interval between first and second stage). Mean increase of body height of patietns with complete treatment was 13.1 cm (from 2 to 28). Problems, obstacles and complications were analyzed according to Paley classification. Problems. There were 24 problems in 15 patietn (inflammation process around K wires - 15 patients...


  36/153

  Tytuł oryginału: Operacja naprawcza przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Reconstruction of urethral fistula with buccal free graft.
  Autorzy: Matych Józef, Krauze Barbara, Pietraszun Konrad, Święs Andrzej, Żurek Jerzy, Kociszewska Alicja
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.75-77, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek operacyjnego leczenia przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: The study presents a surgical treatment of urethral fistula with the use of buccal free graft.


  37/153

  Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł angielski: Influence of homocysteine concentration on clinical course and angiographic presentation of ischemic heart disease.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kotlicka Justyna, Kochman Janusz, Iwanowska Marzena, Kosior Dariusz, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.109-113, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie; Podwyższone stężenie homocysteiny (Hcy), przez niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy i procesy zakrzepowe może w istotny sposób przyczynić się do powstawania i progresji zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Cel pracy: Analiza przebiegu klinicznego choroby niedokrwiennej serca (IHD) oraz obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych u chorych z i bez hiperhomocysteinemii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 77 pacjentów (PTS) z rozpoznaną klinicznie IHD, którzy w czasie hospitalizacji mieli wykonaną koronarografię. W dniu badania oznaczono stężenie Hcy i kwasu foliowego. Koronarograficznie stopień nasilenia zmian miażdżycowych oceniano wg skali Gensiniego oraz według liczby tętnic wieńcowych z istotnymi (tj. 50 proc. średnicy światła naczynia) zwężeniami. Kliniczną postać IHD określono na podstawie wywiadu. Wyniki: Zbadano 48 (62 proc.) mężczyzn i 29 (38 proc.) kobiet w wieku 27-74 lata (średnia 57 ń 9,3). Wskazaniami do wykonania koronarografii były: stabilna IHD (SA) u 39 proc., niestabilna IHD (UA) u 38 proc., zawał serca (MI) dokonany w ciągu ostatnich 10-20 dni u 23 proc. Za górną granicę normy stężenia Hcy przyjęto 12,99 ćmol/l. podwyższone wartości Hcy stwierdzono u 45 proc. pts. Średnie stężenie Hcy u pts z SA wynosiło 11,63 ń 2,65 ćmol/l, u chorych z UA 13,93 ń 5.59 ćmol/l, u chorych po MI 14,74 ń 4,2 ćmol/l. Wartości stężenia Hcy były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z SA, w porównaniu do grupy chorych po MI (p = ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A growing attention is being paid upon new risk factors of ischemic heart disease (IHD). Homocysteine (Hcy) represents such newly established factor. Its elevated concentration causes endothelial dysfunction and promates thrombosis. These processes may result in formation and progression of atheroslerotic lesions. Aim: The analysis of clinical course of IHD and angiographic presentation of coronary arteries in patients with and without hyperhomocysteinaemia. Material and methods: 77 pts with diagnosed IHD, referred to coronary angiography were enrolled. Plasma Hcy and folate concentration were measured. Clinical manifestation of IHD was noted. Extension of atherosclerosis (according to Gensini scale) and number of arteries with significant stenosis (i.e. 50 p.c. vessel lumen) were assessed with coronary angiography. Results: There were 48 (62 p.c.) men and 29 (38 p.c.) women in study group. Mean age 57 ń 9.3 years. Indications for coronary angiography were: stable angina (SA) in 39 pts, unstable angina (UA) in 38 p.c. pts, reccurent myocardial infartion (MI) (10-20 day) in 23 p.c. pts. Upper limit of normal Hcy - 12.99 ćmol/L. In 45 p.c. pts elevated Hcy concentration was observed. Mean Hcy concentration in SA-pts was 11.63 ń 2.65, in UA-pts was 13.92 ń 5.59 and in MI-pts was 14.79 ń 4.2. Mean Hcy concentration was significantly higher in MI-pts than in SA-pts (p = 0.002). In UA-pts mean Hcy concentration was higher than in SA-pts, with borderline ...


  38/153

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  39/153

  Tytuł oryginału: Invasive treatment of acute myocardial infarction using the cardiac emergency care system. Preliminary report.
  Tytuł polski: System ratownictwa kardiologiczengo. Inwazyjne leczenie chorych z ostrym zawałem serca w województwie podlaskim. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Kochman Wacław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Prokopczuk Przemysław, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Musiał Włodzimierz J., Korecki Janusz, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Poloński Lech (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.517-525, il., tab., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background. Primary coronary angioplasty is a well-established method of treatment of acute myocardial infarction (AMI) which results in low early mortality and a decreased rate of recurrent ischaemia. Aim. To determine early outcomes of patients with AMI treated with primary angioplasty who wre transferred to our centre from regional hospitals with the use of a specially designed Cardiac Emergency Care System (CECS). Methods. 127 consecutive patients (93 males, mean age 56.9 years; range 31 - 79 years) with AMI admitted to general hospitals between January 1999 and September 2000 were transferred to our centre for primary angioplasty. Patient transfere and therapy were based on the CECS. Results. The overall immediate success (TIMI grade 3 flow, 50 p.c. residual stenosis) of primary angioplasty was 96.8 p.c. The ocalisation of AMI according to the ECG criteria was anterior in 69 (54.3 p.c.) patients, and other sites - in 58 (45.7 p.c.) patients. The overall 30-day mortality was 3.94 p.c. (5 patients), and decreased to 1.67 p.c. when the patients with cardiogenic shock were excluded from the analysis. The mortality in patients with cardiogenic shock was 42.9 p.c. (3 patients). Stents were implanted in 51.9 p.c. of percutaneous inteventions and platelet IIb/IIIa blockers were used in 29 (22.8 p.c.) patients. Coronary angiography was repeated in 7 (5.5 p.c.) patients due to re-infarction in 5 (3.93 p.c.) and recurrent ischaemia in another 2 (1.57 p.c.) subjects. None of the patients required urgent CABG. Eighty two (64.6 p.cc.) patients were transferred from hospitals located...


  40/153

  Tytuł oryginału: Zatrucia benzodiazepinami u osób w wieku podeszłym w materiale Oddziału Ostrych Zatruć Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu w latach 2000 - 2001.
  Tytuł angielski: Benzodiazepine poisonings in elderly patients of Acute Poisonings Department of the Marciniak Memoral Hospital in Wrocław in the years 2000 and 2001.
  Autorzy: Porębska Barbara Monika, Przewłocki Michał, Kochman Krystyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.339-342, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę obejmującą zatrucia benzodiazepinami w grupie 27 osób w wieku podeszłym, spośród 352 ogółem leczonych z tego powodu. W grupie tej zwraca uwagę znaczny odsetek osób z zaburzeniami depresyjnymi i zespołem psychoorganicznym - znaczna część z tych pacjentów wymaga dalszego leczenia psychiatrycznego; ponadto w tej grupie odnotowano znacznie cięższy przebieg zatrucia, co wyraża się większą ilością zgnów w porównaniu z chorymi poniżej 65 roku życia.

  Streszczenie angielskie: Acute benozodiazepines poisonings in the group of 27 elderly patients is discussed. Majority of patients suffer from depression and cognitive impairment. Compared this special group of patients with younger the prognosis is worse what is expressed in greater number of deaths.


  41/153

  Tytuł oryginału: Ceramiczne pręty kanałowe Cosmopost w rekonstrukcji protetycznej.
  Tytuł angielski: Cosmopost - ceramic endodontic posts in prosthetic reconstruction.
  Autorzy: Koczorowski Ryszard, Koczorowski Maciej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.108-112, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z uwagi na określone niedoskonałości indywidualnych i standardowych metalowych wkładów koronowo-korzeniowych (korozja, przebarwienia tkanek miękkich i bezmetalowych koron protetycznych), oraz większe zainteresowanie wowołują uzupełnienia wykonane na bazie materiałów ceramicznych. W pracy przedstawiono przypadki rekonstrukcji protetycznej zębów przy użyciu ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych w oparciu o kanałowe pręty Cosmopost. Wykonane z dwutlenku cyrkonu (ZrO2) standardowe pręty kanałowe o dwóch rozmiarach (o średnicy 1,4 i 1,7 mm) stanowić mogą wzmacniającą strukturę zębów leczonych endodontycznie i rekonstruowanych następnie za pomocą materiałów kompozytowych lub też być bazą dla wykonywanych w zębach przednich lub bocznych ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych. Omówiono wskazania i przeciwskazania do stosowania tych prętów oraz przedstawiono etapy klinicznego stosowania systemu Cosmopost.

  Streszczenie angielskie: Due to the shortcomings individual and standard metal inlays (corrosion, discoloration soft of tissues and all-ceramics crowns) ceramic restorations are attracting precititioners attention. The paper presents a case study of prosthetic restorations using ceramic inlays based on Cosmopost endodontic posts. Standard endodontic posts made from zirconium dioxide with diameters of 1.4 and 1.7 mm can be a supporting structure using composite filling. They also can be used for ceramic inlays in anterior and posterior teeth. Indications and contraindications regarding application of these posts are discussed and clinical procedures for the Cosmopost system are described.


  42/153

  Tytuł oryginału: Przebieg okresu noworodkowego dzieci matek chorych na padaczkę.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Gulczyńska Ewa, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.31-36, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The epilepsy is one of the most common neurological disorders. It is estimated that about 1 p.c. of population suffers from the epilepsy. There are about 3 000 of pregnant women in Poland suffering from the epilepsy (which constitutes 0,3-0,5 p.c. of all pregnant women) and require suitable treatment with anticonvulsant drugs which is threatening for the health and live of the women and developing foetus. There are much more complications during pregnancy and labour in epileptic women and there is increased perinatal mortality rate. Complications in neonates of epileptic mothers disturb the neonatal course. The progress in anticonvulsant drug treatment which has been made lately made epileptic women to decide to have a baby.


  43/153

  Tytuł oryginału: Reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) as endogenous toxicants of CNS: some aspects of defense.
  Autorzy: Metodiewa Diana, Kochman Agata
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.179-181, bibliogr. 17 poz. - 11 Dni Neuropsychofarmakologii Ustroń-Jaszowiec 27-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  44/153

  Tytuł oryginału: Zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w glebach z terenów Stalowej Woli.
  Tytuł angielski: Chromium, zinc, copper, nickel, cadmium, and lead in the soil of the Stalowa Wola region.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.127-131, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczono zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w glebie z okolic Stalowej Woli. Stwierdzono, że ilości te były niewielkie lub umiarkowane w świetle danych literaturowych, ale większe w porównaniu z ilościami oznaczonymi w glebie pochodzącej z niezanieczyszczonych terenów kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: The content of chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead was detrmined by AAS and ion chromatography in 60 samples of the soil collected from the Stalowa Wola area afected by dust and smke emissions. At the same time, these elements were determined in the reference samples of soil collected from the areas remote from industrial centres. In all soil samples collected from the areas affected by the industrial emissions, the content of the metals was higher than that in the reference samples. Mean chromium content of the soil from Stalowa Wola was 26.40 mg/kg (refernce 15.12 mg/kg). The corresponding values for the other metals were: zinc 135.5 mg/kg (reference 67.34 mg/kg), copper 25.14 mg/kg (refernce 15.84 mg/kg), nickel 17.20 mg/kg (refernce 9.72 mg/kg), cadmium 0.53 mg/kg (reference 0.28 mg/kg), lead 39.10 mg/kg (reference 19.70 mg/kg).


  45/153

  Tytuł oryginału: Badanie zawartości chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w wodzie pitnej z terenów Stalowej Woli.
  Tytuł angielski: Assessment of the content of chromium, zinc, copper, nickel, cadmium, and lead in the drinking water of the Stalowa Wola region.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.133-137, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczano ilości chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w wodzie pitnej z okolic Stalowej Woli. Otrzymane wyniki potwierdzone zostały metodą chromatografii jonowej. Stwierdzono, że oznaczone ilości badanych metali w świetle danych literaturowych były umiarkowane i tylko w kilku próbkach wody zawartości kadmu i ołowiu przekroczyły dopuszczalne polskie normy.

  Streszczenie angielskie: The content of chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead was determined by AAS and ion chromatography in 80 samples of drinking water collected from the Stalowa Wola area affected by dust and smoke emissions. Mean chromium content of the drinking water from Stalowa Wola was 0.005 mg/L, while the corresponding contents of the other elements were: zinc 1.28 mg/L, copper 0.020 mg/L, nickel 0.017 mg/L, cadmium 0.003 mg/L, and lead 0.022 mg/L. The content of the metal ions most analysed water samples did not exceed the levels specified by current Polish regulations. In the few instances, the excesses were negligible except for cadmium and lead; the levels of the latter two metal ions in some examined samples of the potable water were significantly higher than the acceptable levels specified by relevant Polish regulations.


  46/153

  Tytuł oryginału: Ocena stanu sprawności wentylacyjnej u młodzieży szkół średnich miasta Szczecina (z zastosowaniem przepływomierza).
  Tytuł angielski: An assessment of ventilatory function in middle school adolescents in the city of Szczecin (use of the peak flow meter).
  Autorzy: Kochanowska Iwona, Krawczyk-Sulisz Iwona, Sedlaczek Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.475-480, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W roku szkolnym 2000-2001 przeprowadzono u 965 uczniów klas maturalnych z terenu miasta Szczecina badania sprawności wentylacji płuc. Oparto je na wywiadzie zdrowotnym, zebranym za pomocą kwestionariusza, podstawowych pomiarach antropometrycznych oraz badaniu szczytowego przepływu wydechowego (PEF) przepływomierzem Wrighta. Dokonano oceny częstości występowania objawów ze strony układu oddechowego stwierdzając wyraźną dysproporcję między liczbą osób z ustalonym rozpoznaniem astmy (34 osób - 3,52 proc.) a liczbą młodzieży zgłaszającej objawy chorobowe (208 osób - 21,6 proc.). Analiza statystyczna wykazała, że wartości PEF u młodzieży z objawami ze strony układu oddechowego, choć bez ustalonego rozpoznania, są istotnie niższe niż u dzieci zdrowych. Spośród analizowanych czynników środowiskowych stwierdzono największy wpływ biernego i czynnego palenia tytoniu (odpowiednio 64,8 proc. i 37 proc.). Badanie PEF może być wykorzystane jako użyteczny wskaźnik sprawności wentylacyjnej u młodziezy szkolnej. Dalszy etap postępowania diagnostycznego powinien być przeprowadzony w placówce specjalistycznej, a badana młodzież objęta skutecznym postępowaniem profilaktycznym.

  Streszczenie angielskie: A lung function study was caried out on a sample of 965 secondary school pupils in the city of Szczecin in the school year 2000-2001. Function was assessed using an ISSAC questionnaire, height and weight and peak expiratory flow (PEF) rate. Estimation of the frequency of respiratory symptoms showed a distinct disproportion between the number of subjects with an established diagnosis of asthma (34 - 3.52 p.c.) and the number of children displaying symptoms of disease (208 - 21.6 p.c.). Statistical analysis showed that PEF values in the group of young people with respiratory symptoms, but without diagnosed asthma, were significantly lower than in the group of healthy children. Among analysed environmental factors active and passive tobacco smoking had greatest influence. (64.8 p.c. and 37 p.c., respectively). Measurement of PEF can be a useful ventilatory function indicator in schoolchildren. Further stages of diagnostics should be carried out in a specialist polyclinic and these patients should be provided with effective prevention.


  47/153

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Napięciowy ból głowy. Jak rozpoznać to częste, ale nieleczone schorzenie].
  Autorzy: Kochanowski Jan
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (7) s.135-137, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(4) : 25
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/153

  Tytuł oryginału: Wpływ immunomodulacji BCG na stężenie interleukiny 1á i antagonisty jej receptora w moczu i surowicy chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Effect of blg immunomodulation on interleukin-1á and its antagonist urine and serum concentration in patients with bladder surface cancer.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Pokoca Lech, Zeman Krzysztof, Niemirowicz Jerzy, Kocur Eugeniusz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.33-37, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z form leczenia nowotworów jest stymulacja układu odpornościowego. Oceniając odpowiedź tego układu, badaliśmy wartości stężenia interleukiny 1 (IL-1) i antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra). Badaniem objęto 9 chorych w wieku 54-75 lat /średnia wieku 62,9/ leczonych z powodu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Wielkość guza wg sali TNM wynosił T 1, a stopień anaplazji mieścił się w przedziale G1-G2. U chorych po elektroresekcji guza zastosowano instylacje dopęcherzowe wg schematu Moralesa. Materiał do badań: krew żylną i mocz pobierano przed pierwszą wlewką, po ostatniej wlewce oraz po 4 tygodniach od zakończenia leczenia. W próbkach surowicy i moczu oznaczano stężenie Interleukiny 1 i antagonisty receptora dla tej cytokiny metodą ELISA. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała znaczny spadek wartości stężenia IL 1 w surowicy krwi po leczeniu średnia 0,86 pg/ml (wartość wyjściowa 3,29 pg/ml), przy jednoczesnym wzroście stężenia w moczu 10,32 pg/ml (wartość wyjściowa 4,42 pg/ml). Po 30 dniach od zakończonego leczenia wartości w surowicy wzrosły do połowy wartości wyjściowej (1,22 pg/ml), natomiast w moczu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa (24,10 pg/ml). Wartości stężenia antagonisty receptora IL-1 kształtowały się w sposób analogiczny do wartości IL-1 tzn: w surowicy krwi po leczeniu wartości zmniejszyły się z 808,43 pg/ml do wartości 544,68 pg/ml aby po 30 dniach od zakończonego leczenia wzrosnąć do 764,74 pg/ml, natomiast w moczu wartości te ...

  Streszczenie angielskie: Immune system stimulation is one of the methods of bladder cancer treatment. Assessing this system response, the values of interleukin-1 (IL-1) and receptor IL-1 antagonist (IL-1Ra) concentration were investigated. The study comprised 9 patients, aged 54-75 years (mean 62.9 years) treated due to bladder surface cancer. The tumour size acc. to TNM scale was T1 and anaplasia within the range G1-G2. In patients after tumour electroresection intrabladder instillations were performed acc. to Morales. Material: vein blood and urine were collected before the first instillation, after the last instillation and 30 days after completion of the treatment. Concentration of interleukin-1 and receptor antagonist for this cytokine was determined in urine and blood serum with ELISA. Analysis of the obtained results showed significant decrease of the value multaneous increase of the concentration in urine - 10.32 pg/ml (initial value 4.42 pg/ml). Thirty days after completion of the therapy the serum values increased to half of the initial value (1.22 pg/ml), whereas in urine there still remained increasing tendency (24.10 pg/ml). The values of receptor IL-1 antagonist concentration were similar to the values of IL-1, that is: in blood serum after the treatment the values decreased from 808.43 pg/ml to 544.68 pg/ml and then 30 days after completion of the treatment increased to 764.74 pg/ml; whereas in urine these values were: 943.17-1063.26-1284.19 pg/ml, respectively. Constant ...


  49/153

  Tytuł oryginału: Monitorowanie wydłużania kończyn dolnych metodą Ilizarowa - Karta Chorego.
  Tytuł angielski: Protocol of lower limb lengthening with the Ilizarow method.
  Autorzy: Koczewski Paweł
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.427-435, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia leczenie metodą Ilizarowa stosowane w Klinice Ortopedii Dziecięcej w Poznaniu, charakteryzujące się krótkim pobytem chorego na Oddziale i realizację większości etapów leczenia w warunkach domowych pod kontrolą ambulatoryjną w przyklinicznej Poradni. Przedstawiono oryginalny sposób zapisu informacji klinicznych w Protokole wydłużania kończyn metodą Ilizarowa. W protokole tym w miarę postępu procesu leczenia i wypełniania kolejnych jego rubryk i tabel powstają wykresy obrazujące dotychczasowy przebieg leczenia i postępy rehabilitacyjne chorego. System ten nie tylko przyspiesza proces zapisywania informacji w trakcie wizyty chorego w Poradni, ale też ułatwia szybką ("jednym rzutem oka") orientację lekarza w dotychczasowym przebiegu leczenia oraz aktualną ocenę kliniczną chorego. Ponadto, zapewniając jednorodność i porównywalność oceny klinicznej na wszystkich etapach leczenia u wszytkich chorych, ułatwia opracowanie naukowe i statystyczne.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is simplification of treatment monitoring, along with assessment of the passed and present state of the therapeutic process. Strategy of treatment with Ilizarov technique is presented. It is based on a short stay on the ward after performing the Ilizarov procedure (about 2 weeks), with most of the therapeutic process realised at home with support from the outpatient clinic. During the distraction phase patients are checked up at the outpatient clinic once a week, while during the consolidation phase once every 3-6 weeks. An original patient monitoring technique is presented. The protocol allows collecting the most important information in a comprehensive way for fast clinical evaluation and research.


  50/153

  Tytuł oryginału: Wydalanie jodu z moczem u zdrowych kobiet rozpoczynających stosowanie preparatu Materna w pierwszym trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: Urine iodine excretion by healthy pregnant women after vitamin and microelement supplementation (Materna) since I trimester.
  Autorzy: Kochańska-Dziurowicz Aleksandra, Kmita Daniel, Bijak Aleksandra, Kurzeja Ewa, Grabowski Janusz, Schab Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.529-535, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba oceny przydatności preparatu Materna w aspekcie gospodarki jodowej u zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Analizę podaży jodu oceniono poprzez pomiar zmodyfikowaną metodą PAMM stężenia wydalanego jodu w porannej porcji moczu. Badaniami objęto 50 zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Stężenie wydalanego jodu w porannej porcji było mierzone w I i II trymestrze ciąży przed i po 1, 2 i 3 miesiącu używania Materny. Stwierdzono, że przyjmowanie preparatu Materna przez okres 3 miesięcy u 83 proc. kobiet będących w pierwszej ciąży stężenie jodu było fizjologiczne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was the study was the assessment of iodine turnover in healthy pregnant women supplemented by microelement and vitamin preparation Materna. Methods: To assess iodine supplementation, a modyfied PAMM method was used for measurement of iodine concentration in morning urine. Materials: 50 pregnant healthy women were tested for Materna supplementation. Urine iodine concentration was measured starting from the I trimester of pregnancy and then after 1, 2 and 3 months of Materna administration. Results: It has been found, that 3 months of supplementation with Materna reduces iodine deficiency in 83 p.c. of primiparas, while in the same time urine iodine concentration was normal in only 30 p.c. of women in their third and next pregnancy. Conclusion: In our opinion iodine urine concentration should be assessed in all multiparas using Materna after 1 month of supplementation in order to correct individual iodine supplementation doses.


  51/153

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń stóp.
  Tytuł angielski: The application of the Ilizarov method in the treatment of foot deformities.
  Autorzy: Koczewski Paweł, Shadi Milud, Napiontek Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.348-359, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W pracy autorzy przedstawiają wskazania i przeciwwskazania do stosowania metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń stóp. Opisano dwie podstawowe metody korekcji zniekształceń: dystrakcję tkanek miękkich oraz dystrakcję miejsca osteotomii. Przedstawiono technikę operacyjną metody dystrakcyjnej oraz wskazania do różnego rodzaju osteotomii w obrębie stopy (osteotomia nadkostkowa, osteotomia U, osteotomia V, osteotomie tylne kości piętowej, osteotomie pomiędzy stawami Lisfranca i Choparta). Autorzy przedstawiają również własną, alternatywną technikę korekcji zniekształceń, polegającą na połączeniu resekcji stawów z dystrakcją miejsca resekcji. Materiał i metody. Zaprezentowano wyniki leczenia 23 stóp u 27 chorych z zastosowaniem aparatu Ilizarowa. Wykorzystano różne metody operacyjne. Wyniki. Pełną i trwałą korekcję kształtu stopy uzyskano u 18 z 23 chorych. U pozostałych 5 chorych konieczne było leczenie uzupełniające. Wnioski. Wykorzystanie metody Ilizarowa w leczeniu znieksztalceń stóp przynosi korzystne efekty.

  Streszczenie angielskie: Bacground. This article presents the indications and counterindications for the application of the Ilizarov method in the treatment of foot deformities. Two basic methods for the correction of deformities are described: distraction of soft tissues and distraction at the site of osteotomy. The surgical procedure for the distraction methods is described, along with indications for various types of osteotomy in the vicinity of the foot (aboveankle osteotomy, U osteotomy, V osteotomy, posterior osteotomy of the calcaneal bone, osteotomies between the Lisfranc and Chopart joints). The authors also present their own alternative method for the correction of deformities, which consists in a combination of joint resection with distraction at the resection site. Material and methods. The treatment outcome is presented for 23 feet in 27 patients treated with an Ilizarov apparatus. Various surgical techniques were used. Results. Complete and permanent correction of foot shape was achieved in 18 of the 23 patients. In the remaining 5 patients further treatment was required. Conclusions. The use of the Ilizarov method in treating foot deformities produces favorable results.


  52/153

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne niedoboru wzrostu - taktyka postępowania i doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The surgical treatment of short stature: management strategy and local experience.
  Autorzy: Koczewski Paweł, Shadi Milud, Napiontek Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.421-426, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Autorzy przedstawiają wskazania i przeciwwskazania do stosowania wydłużeń kończyn metodą osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu chorych z niedoborem wzrostu. Opisano różne rodzaje strategii leczenia. Omówiono czynniki wpływające na wybór strategii, określenie wielkości, poziomu wydłużeń oraz optymalnego wieku do rozpoczęcia leczenia. Materiał i metody. Na podstawie własnego materiału przedstawiono problemy, przeszkody i powikłania występujące w czasie leczenia. W latach 1997-2000 z powodu niedoboru wzrostu leczono 5 chorych, średnia wieku 18 lat. U wszystkich chorych stosowano taktykę krzyżową leczenia chirurgicznego z zastosowaniem aparatów Ilizarowa na goleni i ich modyfikacji włoskiej na nodze. Wyniki. Wydłużono 8 segmentów goleniowych (śr. 7 cm) i 8 udowych (śr. 7,5 cm). Średnia przyrostu wzrostu wynosiła 14,8 cm (12 proc. wzrostu przed leczeniem). Wnioski. Zastosowana metoda przynosi dobre wyniki u chorych z karłowatością nieproporcjonalną, natomiast większość powikłań dotyczyła chorych z konstytucjonalnym niedoborem wzrostu. Potwierdza to konieczność surowej kwalifikacji osób zdrowych do zwiększenia wzrostu ze wskazań kosmetycznych.


  53/153

  Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty leczenia metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of Ilizarov method treatment.
  Autorzy: Napiontek Marek, Koczewski Paweł, Shadi Milud
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.473-476, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wpływ niektórych czynników na psychikę chorego leczonego metodą Ilizarowa. Należą do nich: etiologia schorzeń, wiek chorego w chwili rozpoczęcia leczenia metodą Ilizarowa, nastawienie rodziców i opiekunów, metoda znieczulenia, technika leczenia operacyjnego, sposoby rehabilitacji i walki z bólem, czas hospitalizacji i leczenia oraz zaangażowanie chorego.


  54/153

  Tytuł oryginału: Zmiany patologiczne części miękkich szyi okolicy kąta żuchwy w obrazie ultrasonograficznym u dzieci.
  Tytuł angielski: Ultrasound imaging of pathological soft tissues in the region of mandibular angle in children.
  Autorzy: Koczyński Andrzej, Rajtar-Leontiew Zofia
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.53-57, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper presents the most often pathological situations occured in the upper parts of the neck in children.


  55/153

  Tytuł oryginału: Objawy ultrasonograficzne zakażeń pasożytniczych górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Ultrasound manifestation of helminthiasis in children.
  Autorzy: Koczyński Andrzej, Rajtar-Leontiew Zofia
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.77-80, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper presents the most common ultrasound signs found in children examined because of abdominal pains in the course of infestation.


  56/153

  Tytuł oryginału: Poczet doktorów honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej
  Opracowanie edytorskie: Walczewski Krzysztof (oprac.), Matusiak Marek (oprac.), Zeman Krzysztof (oprac.), Kocur Józef (oprac.).
  Wojskowa Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, [2], 34 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,752

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  57/153

  Tytuł oryginału: Wpływ wieku na biomechaniczne parametry dopplerowskiego sygnału przepływu krwi w tętnicach szyjnych.
  Tytuł angielski: The influence of age on biomechanical parameters of doppler blood flow signal in carotid arteries.
  Autorzy: Pelc Andrzej, Kocemba Józef
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.123-130, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Prześledzono dopplerowskie paramtery przepływu krwi w naczyniach szyjnych we warunkach spoczynkowych oraz po 1-minutowej hiperwentlacji w grupach starszych (65,9 ń 12,3 lat) i młodszych (26,9 ń 4,4 lat) mężczyzn. Czynnikami wykluczającymi z badania były: zwężenia naczyń, hemodynamiczne istotne zaburzenia rytmu serca, ciśnienie tętnicze krwi większe niż 160/90 mm Hg, wady zastawkowe i objawy niewydolności serca. Materiał i metody: Stosując badanie USG oraz impulsową metodę dopplerwoską, prześledzono parametry przepływu krwi w tętnicach szyjnych: prędkość maksymalną podczas skurczu (Vmax), prędkość średnią podczas całego cyklu serca (Vmean), współczynnik pulsacji (PI), współczynnik oporności (RI), czas narastania prędkości (Tn), czas obniżania się prędkości (Tp), przyspieszenie narastania prędkości (An) oraz zwalniania prędkości (Ap), a także morfologię i amplitudę fali odbitej. Wyniki: Pomiędzy badanymi grupami nie stwierdzono różnic w parametrach spoczynkowych z wyjątkiem współczynnika (RI) znamiennie wyższego dla tętnicy szyjnej wewnętrznej u osób starszych, u których zaobserwowano również większe rozproszenie parametrów. Po 1-minutowej hiperwentylacji w obu grupach w tętnicy szyjnej wewnętrznej zanotowano istotny spadek Vmean i Vmax oraz wzrost PI i RI, a w tętnicy szyjnej zewnętrznej - znamienny wzrost Vmax PI, RI i An oraz zmniejszenia Tn. Reakcja na hiperwentylację była większa w grupie osób młodszych. Wykazano, że w zakresie Vmax tętnice szyjne - ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The doppler parameters of blood flow in carotid arteries on rest and after one minute hyperventilation in groups of old males (6.9 ń 12.3 year-old) and young males (26.9 ń 4.4 year-old) were examined. The factors excluding from the examination were the following: stenosis, cardiac arrhythmias haemodynamically significant, blood pressure higher than 160/90 mm Hg, cardiac defects and evident cardiac insufficiency. Material and methods: By means of ultrasonography adn the Doppler impulse method a number of parameters of blood flow in carotid arteries were examined: maximal systolic velocity (Vmax), average velocity during single heart evolution (Vmean), pulsatility index (PI), resistance index (RI), time of velocity increase up to Vmax (Tn), time of velocity decrease (Tp), acceleration of velocity increase (An), deceleration of velocity decrease (An) and the amplitude and morphology of the reflected wave. Results: The dispersion of parameters was significantly higher in the group of old males. Apart from the resistance index (RI) no differences in the resting parameters between the two groups were detectd. The resistance index was significantly higher for the internal carotid artery in old males. After one minute hyperventilation in both groups significant decrease of Vmean and dVmax and increase of PI and RI in the internal carotid artery were observed. In the external carotid artery significant increase of Vmax PI, RI and An and decrease of Tn were ...


  58/153

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w chorobach alergicznych układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Rehabilitation in allergic diseases of respiratory system.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Lipka-Kociszewska Alicja, Chwała Cezary, Wagner Aneta, Miącz Małgorzata, Kociszewska-Kędzia Beata, Szafron-Michalik Janina, Antoniak Jadwiga
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.175-179, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili aktualny przegląd wiedzy na temat celów, zasad i metod szeroko pojętej rehabilitacji w przewlekłych chorobach alergicznych układu oddechowego. Omówiono ich skuteczność. Przedstawiono także tzw. alternatywne metody treningu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the current survey of knowledge on aims, principles and methods of wideranging rehabilitation in chronic allergic diseases of respiratory system. Their effectiveness was discused. The authors also presented the so-called alternative methods of breathing training.


  59/153

  Tytuł oryginału: Rezonans magnetyczny w kardiologii - wprowadzenie do metody i zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Magnetic resonance in cardiology.
  Autorzy: Walecki J[erzy], Michalak J. M., Grieb P., Kochmański M[arek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.62-72, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Magnetyczny rezonans (MR) jest metodą o dużej przydatności w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego. MR umożliwia uwidocznienie zmian morfologicznych w sercu i aorcie piersiowej, dokładnie określa ich lokalizację, rozmiary, charakterystyczne cechy budowy oraz relację do otaczjących tkanek i narządów. Spektroskopia MR pozwala w nieinwazyjny sposób ocenić jakościowo i ilościowo metabolizm w mięśniu sercowym.

  Streszczenie angielskie: Magnetic Resonance (MR) is a very useful method for diagnosis of cardiovascular system. The application of MR makes possible close qualification of morphological lesions of the heart and thoracic aortae and evaluation of their localsiation, dimension, charcteristic features of structure and relation to adjoining tissues and structures. Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) can be used to noninvasive study intracellular biochemistry in the heart.


  60/153

  Tytuł oryginału: Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Isolated systolic hypertension.
  Autorzy: Kochmański M[arek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.90-94, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych informacji klinicznych dotyczących izolowanego skurczowego nadciśnienia i omówiono kryteria wyboru optymalizacji metody leczenia.

  Streszczenie angielskie: This paper reviews important clinical information regarding isolated systolic hypertension and presents criteria for optimal choice of therapeutic procedures.


  61/153

  Tytuł oryginału: Infekcyjne zapalenie wsierdzia powikłane DIC po wszczepieniu układu stymulującego serca.
  Tytuł angielski: Infective endocarditis complicated by DIC after heart pacemaker implantation.
  Autorzy: Kraśnicka-Sokół B., Garlicki M., Kochmański M[arek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.99-102, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 65-letniego mężczyzny z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, powikłanym zespołem wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, po wszczepieniu układu stymulującego serca. Agresywne leczenie farmakologiczne i operacyjne (usunięcie elektrod wewnątrzsercowych z wegetacjami, plastyka zastawki trójdzielnej i implantacja elektrody nasierdziowej serca) zawiodły i pacjent zmarł w 18-tej dobie po interwencji kardiochirurgicznej (38 m-cy po pierwszej implantacji stymulatora serca).

  Streszczenie angielskie: A case of 65 years old men late infective endocarditis complicated by DIC after pacemaker implantation is presented. The whole treatment failed (pharmacological and surgery), patient died 18 days after operation. During operation 3 elektrodes with large vegetations were removed and continuous pericardial stymulation was activated, tricuspide valve correction was done.


  62/153

  Tytuł oryginału: Ustny zespół uczuleniowy (UZU) - wartość diagnostyczna skórnych testów punktowych.
  Tytuł angielski: Oral allergy syndrome (OAS) - diagnostic value of skin prick tests.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Roczeń Halina, Wagner Aneta, Chwała Cezary, Węgrzyniak Karolina, Antoniak Jadwiga, Michalik Janina, Jażdżewska Jagoda, Kociszewska Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.411-416, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki własnych badań alergologicznych dotyczących 58 chorych z UZU i pyłkowicą drzew wobec 27 chorych z izolowaną pyłkowicą drzew. Komercyjne testy punktowe ujawniły mniejszą przydatność diagnostyczną niż testy ze świeżych, surowych lub gotowanych pokarmów.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of allergological investigation concerning 58 patients with OAS and tree pollenosis versus 27 persons with isolated tree pollenosis. Commercial skin prick tests presented lower diagnostic usefulness, in comparison to test with fresh or boiled crude foods.


  63/153

  Tytuł oryginału: Decreased level of kynurenic acid in cerebrospinal fluid of relapsing-onset multiple sclerosis patients.
  Autorzy: Rejdak Konrad, Bartosik-Psujek Halina, Dobosz Beata, Kocki Tomasz, Grieb Paweł, Giovannoni Gavin, Turski Waldemar A., Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 331 (1) s.63-65, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present study was undertaken to measure cerebrospinal fluid (CSF) levels of kynurenic acid (KYNA) in patients with relapsing-onset multiple sclerosis (MS) during remission or not progressing for at least 2 months. In these patients the levels of CSF KYNA were found to be significantly lower compared with subjects with non-inflammatory neurological diseases, as well as those with inflammatory disease (median interquartile range): 0,41 (0.3 - 0.5) pmol/ml, n = 26 vs. 0.67 (0.5 - 1.1), n = 23, P 0.01 and 1.7 (1.5 - 2.6), n = 16, P 0.001, respectively). These results provide further evidence of the alterations in the kynurenine pathway during remitting-onset MS.


  64/153

  Tytuł oryginału: Wpływ metyloprednizolonu na funkcje emocjonalne u chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł angielski: Effect of methylprednisolone on emotional functioning of patients with multiple sclerosis.
  Autorzy: Kułakowska Alina, Drozdowski Wiesław, Halicka Dorota, Kochanowicz Jan, Braszko Jan J.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.200-203, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wpływ wysokich dawek metyloprednizolonu (MP) podawanych w postaci wlewów dożylnych (MP; 1g/24 h, przez 5 dni) na funkcje emocjonalne chorych na stwardnienie rozsiane (SM) podczas klinicznego rzutu choroby. Zbadano 32 chorych na SM z chorobą przebiegającą w postaci rzutów i remisji. Średni wiek chorych wynosił 39,4 (20-56) lat, średni czas trwania choroby 6,6 (0,8-28) lat, a średnia punktacja w skali EDSS (Expanded disability status scale): 4,1 (2-6,5) pkt. Chorych na SM poddano dwukrotnie badaniu psychologicznemu (bezpośrednio po leczeniu MP i po upływie 6 miesięcy) z zastosowaniem: Skali depresji Hamilttona (SDH) i Kwestionariusza objawów psychologicznych (HSCL) (Hopkins symptom check list). Trzydziestu dwóch chorych z grupy kontrolnej (śr. wieku 37,2 roku) z objawami rwy kulszowej, nie leczonych kortkosteroidami, poddano takiej samej procedurze. Na podstawie wyników osiągniętych w testach oceniających uczenie się (Niewerbalny test uczenia się i Test słuchowo-werbalnego uczenia się Rey'a), wykonanych w chwili hospitalizacji, chorych na SM podzielono na 2 podgrupy: nSM - chorzy z zachowaną zdolnością uczenia się (20 chorych) i uSM - chorzy z upośledzoną zdolnością uczenia się (12 chorych). Bezpośrednio po leczeniu MP chorzy na SM (cała grupa) uzyskali znamiennie wyższą punktację w SDH i dwóch podskalach HSCL: depresja z zahamowaniem i lęk fobiczny. Chorzy z podgrupy nSM nie różnili się istotnie pod względem funkcjonowania emocjonalnego od grupy kontrolnej, natomiast chorzy z podgrupy uSM w porównaniu z chorymi z grupy kontrolnej i nSM wykazywali w badaniu wstępnym znamiennie wyższe nasilenie...


  65/153

  Tytuł oryginału: Detekcja i rekonstrukcja obrazu w PET.
  Tytuł angielski: Technical aspects of positron emission topmography (PET).
  Autorzy: Kochanowicz Elżbieta, Kulka Jan
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (31) s.123-132, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Pierwsze warsztaty PET Warszawa 16.01. 2002
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tomografia emisji pozytonów (TET) jako nowe narzędzie diagnostyczne znajduje powszechne uznanie. Problemy techniczne związane z generacją obrazu 3D powstajacego w wyniku rejestracji fotonu anihilacyjnych są przedmiotem tej pracy. Jakkolwiek dominującym farmaceutykiem stosowanym w tej diagnostyce jest 18F-FDG to opisane tory detekcji dotyczą wszystkich emiterów á+. Przedstawiono współczesne kierunki poszukiwań optymalnego detektora zarówno scyntylacyjnego jak i półprzewodnikowego. Kryteria narzucone układom detekcji poprzez krótki czas koincydencji pozwoliły na 10-krotne zwiększenie częstości zliczeń eliminacji przegród kolimacyjnych, dając jednocześnie możliwość rejestracji koincydencji w torach nie współosiowych, co znacznie poprawiło czułość badania. Duża częstość zliczeń prowadzi do wzrostu koincydencji przypadkowych ale przy zastosowaniu techniki projekcji wstecznej nadmiar danych pomiarowych służy eliminacji koincydencji fałszywych z obrazu, co w efekcie prowadzi do wzrostu jego rozdzielczości. Uzyskany obraz funkcjonalny o rozdzielczości ok. 3 mm można nakładać na wysokorozdzielczy obraz anatomiczny uzyskane z MR lub CT.

  Streszczenie angielskie: Positron Emission Tomography (PET), as a new diagnostic tool, is commonly used and accepted. Some technical problems arising with the 3D presentation of data of the annihilation photons is the subject of this paper. Despite frequently used 18F-FDG as radiopharmaceutical, the main criteria of detection are the same for other á+ emitters. The actual trends in the search of optimal detectors among scintillator crystals or in heavy semiconductors have been presented. The expected criteria for better detection refer to a very short coincidence time, which allows an increase in the countaining frequency. Additional coincidences in events, in non-coaxial line of response were registered due to the elimination of the septa collimators. Thanks to this, an increase in sensitivity of detection is achieved. High counting frequency makes an increase a stochastic coincidence. Back projection and the redundancy of registered data are used ro cut off false coincidence events and make the resolution still better. The obtained functional image wioth rsolution about 3 mm can be fused with high-resolution anatomic image created by NMR or CT.


  66/153

  Tytuł oryginału: Przydatność mikroobrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego w stomatologii.
  Tytuł angielski: The application of magnetic resonance microimaging in dentistry.
  Autorzy: Koczorowski Ryszard, Tritt-Goc Jadwiga
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.25-29, il., bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie rezonansu magnetycznego do medycyny wykazało znaczącą wartość tej techniki również dla stomatologii. Celem tego opracowania była ocena zębów naturalnych za pomocą mikroobrazowania rezonansem magnetycznym (MRM). Badaniom in vitro poddano zęby wykazujące patologiczne lub atypowe zmiany dotyczące zmineralizowanych tkanek. Obrazy tomograficzne zębów uzyskano za pomocą spektrometru NMR Avance 300 firmy Bruker w polu magnetycznym 7 tesli, co odpowiada częstości rezonansu protonów 300 MHz. Trójwymiarowe obrazy zębów uzyskano stosując sekwencję echa spoinowego. Wybrane warstwy (grubości 234 ćm) pozwalają analizować przebieg i intensywność zmineralizowanych tkanek zębowych oraz miejsca zajmowane przez tkanki niezmineralizowane.


  67/153

  Tytuł oryginału: Jubileusz 100 lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego okres 1957-1997
  Opracowanie edytorskie: Korczak Cezary Włodzimierz (przedm.), Wentlandtowa Hanna (przedm.), Sobótka Jan (przedm.), Ekiert Janusz (przedm.), Koczyński Andrzej (przedm.).
  Źródło: W: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : wybór tekstów prac nadesłanych na konkurs z okazji 40 lat działalności Funduszu (1962-2002). T. [1] - Warszawa, 2002 s.167-204, il.
  Sygnatura GBL: 612,894

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne


  68/153

  Tytuł oryginału: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : wybór tekstów prac nadesłanych na konkurs z okazji 40 lat działalności Funduszu (1962-2002). T. 2: Konkurs : prace
  Opracowanie edytorskie: Korczak Cezary W[łodzimierz] (oprac.), Koczyński Andrzej (oprac.).
  Polskie Towarzystwo Higieniczne
  Źródło: - Warszawa, PTH 2002, 269 s. : il., 16 cm.
  Seria: Hygeia/Polskie Towarzystwo Higieniczne 26
  Sygnatura GBL: 612,894

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne


  69/153

  Tytuł oryginału: Psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania dzieci - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Psychological and physical consequences of child abuse - two case reports.
  Autorzy: Trendak Wiesława, Kocur Józef, Rasmus Adam
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.61-64, bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania małych dzieci na podstawie opisu dwóch przypadków.


  70/153

  Tytuł oryginału: Bioterroryzm : zasady postępowania lekarskiego
  Autorzy: Chomiczewski Krzysztof, Kocik Janusz, Szkoda Marek Tomasz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 220, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne


  71/153

  Tytuł oryginału: Status społeczny uczniów w klasie a poczucie osamotnienia.
  Tytuł angielski: Social status of pupils in class and sense of isolation.
  Autorzy: Dzieduszyński Piotr, Kocur Józef
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.238-243, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu zbadania związku pomiędzy siłą poczucia osamotnienia a statusem społecznym uczniów w klasie poddano badaniu 61 piętnastolatków przy pomocy Skali Samotności Rascha i techniki socjometrycznej. Wyniki wskazują że wśród badanych dziewcząt nie istnieje zależność pomiędzy popularnością w klasie a odczuwaniem osamotnienia. W grupie badanych chłopców zależność taka istnieje - wysoki status socjometryczny chroni chłopców przed odczuwaniem osamotnienia.


  72/153

  Tytuł oryginału: Znaczenie psychoedukacji u chorych z anoreksją i ich rodzin.
  Tytuł angielski: Psychoeducation in patients with anorexia and their families.
  Autorzy: Szczęsny Dariusz, Kocur Józef, Trendak Wiesława
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.309-313, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) polegający na świadomym ograniczaniu przyjmowanych pokarmów w celu osiągnięcia szczupłej sylwetki ciała w aktualnej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania - ICD 10- znajduje się w kategorii: "Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjol. i czynnikami fizycznymi". W doniesieniu autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania w oddziaływaniach terapeutycznych działań psychoedukacyjnych. Psychoedukacja pacjenta i ijego rodziny w kwestii znajomości przyczyn, powstawania i przebiegu schorzenia oraz znajomości zasasd terapii i zapobiegania nawrotom w istotnym stopniu zwiększa efektywność działań terapeutycznych.


  73/153

  Tytuł oryginału: Osiągnięcia Kliniki Psychiatrycznej WAM w psychiatrii sądowej.
  Tytuł angielski: Achievements of the Department of Psychiatry at Military Medical University in forensic psychiatry.
  Autorzy: Kocur Józef
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.359-361, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię oraz dokonania Kliniki Psychiat. WAM w dziedzinie psychiatrii sądowej. Wskazano na wiodącą rolę tej placówki w rozwoju wojskowej psychiatrii sądowej, wynikającą m.in. ze znaczącego dorobku naukowo-badawczego oraz wysokich kwalifikacji zawodowych biegłych - pracowników Kliniki i ich pozycji w polskiej psychiatrii sądowej.


  74/153

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii (GCI) jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków.
  Tytuł angielski: Clinical value of the Glycemic Control Index (GCI) as a method of metabolic control evaluation in diabetic pregnant women and its relation to newborns.
  Autorzy: Kaźmierczak Jolanta, Szymański Wiesław, Korbal Piotr, Koczorowski Bogusław, Ruprecht Zofia, Graczykowska-Koczorowska Alicja, Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Podciechowska4 Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.212-216, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem leczenia cukrzycy w ciąży jest pełna normalizacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej warunkująca prawidłowy przebieg ciąży i minimalizowanie powikłań u matki i dziecka. Niezbędne stało się systematyczne ocenianie skuteczności prowadzonej terapii, a dla pełniejszego odzwierciedlenia stanu metabolicznego uważa się za najkorzystniejsze stosowanie jednocześnie kilku wskaźników. W Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy stworzono jeden syntetyczny - wskaźnik ogólny wyrównania glikemii (glycerinic control index) - GCI. Celem naszej pracy była ocena przydatności klinicznej wyznaczania stopnia wyrównania cukrzycy u ciężarnych przy pomocy wskaźnika GCI w odniesieniu do stanu klinicznego noworodków. Przeanalizowano dane 224 chorujących na cukrzycę ciężarnych, które w latach 1992 - 1996 były objęte opieką Ośrodka Intensywnej Opieki Diabetologiczno-Położniczej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Klinicznej AM w Bydgoszczy.Przeanalizowano częstość występowania wybranych powikłań okresu noworodkowego: wcześniactwa, zaburzeń oddychania i hipoglikemii z uwzględnieniem typu cukrzycy u matek (cukrzyca przed ciążą - PGDM lub cukrzyca ciężarnych - GDM) oraz wyrównania stanu metabolicznego ocenionego wg wskaźnika GCI w chwili objęcia opieką Ośrodka, w posczególnych trymestrach ciąży i dla okresu całej ciąży. Gorszy stan kontroli metabolicznej u ciężarnych, niezależnie od typu cukrzycy, miał wpływ na wystąpienie wcześniactwa. Zaburzenia oddychania u noworodków znamiennie częściej wiązały się z dostateczną i złą kontrolą metaboliczną w grupie kobiet z GDM. Częstość hipoglikemii u noworodków urodzonych w grupie matek z PGDM...


  75/153

  Tytuł oryginału: Ergonomiczna ocena warunków pracy w zakładach rolnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Autorzy: Kochański Lech
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.29-32, sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  76/153

  Tytuł oryginału: Badania nad ilością krwinek białych u osób mieszkających w sąsiedztwie źródeł radoczynnych.
  Tytuł angielski: A study over the leucocytes count in people inhabiting the areas surrounding radium springs.
  Autorzy: Minta Przemysław, Kochański Wiesław, Styczyrz Joanna
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.50-53, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania ilości leukocytów u 1000 osób mieszkających w zasięgu "tła radonowego" uzdrowiska Lądek Zdrój wykazały, że tylko u 28,8 proc. badanych wyniki mieściły się w granicach normy, natomiast u pozostałych występowała leukocytoza lub leukopenia 71,2 proc. Spostrzeżenie to może mieć znaczenie praktyczne i powinno zostać uwzględnione przy interpretacji wyników badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych u osób mieszkających w sąsiedztwie źródeł wód radoczynnych.


  77/153

  Tytuł oryginału: Zarys historii rozwoju anestezjologii w okulistyce.
  Tytuł angielski: Historical outline of development of ophthalmic anesthesiology. P. 1.
  Autorzy: Kocięcki Jarosław
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.424-427, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The history of ophthalmic anestshesiology has started in antiquity. It is closely related to the develpment of opthalmology, enabling its progress in surgical and diagnostic procedures. During centuries many different substances, drugs and methods were developed to relieve the apin, however, up to now it is hard to decide which one is the best and most suitable for ophthalmologic needs. Individual choice adequate to the clinical image and surgeons skills still seems to be the most appropriate option.


  78/153

  Tytuł oryginału: Structures and serology of the O-specific polysaccharides of bacteria of the genus Citrobacter.
  Autorzy: Knirel Yuriy A., Kocharova Nina A., Bystrova Olga V., Katzenellenbogen Ewa, Gamian Andrzej
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (6) s.379-391, il., tab., bibliogr. 81 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The review presents the structures of the O-spcific polysaccharides (O-antigens) of the lipopolysaccharides isolated from over 25 Citrobacter strains, which represent different species and serogroups. The correlation between O-antigen structure and immunospecificity as well as numerous cross-reactions between Citrobacter and other enterobacterial species are discussed.


  79/153

  Tytuł oryginału: Lekowrażliwość szczepów Enterococcus sp. izolowanych z materiału klinicznego oraz od osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Susceptibility to antimicrobial agents of enterococcal strains, isolated from clinical materials and healthy persons.
  Autorzy: Piekarska Katarzyna, Ławrynowicz-Paciorek Maja, Magdziak Agnieszka, Bareja Elżbieta, Rudecka Anna, Wyrębiak Agata, Pietrzyk Maciej, Kochman Maria
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.305-315, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono lekowrażliwość 154 szczepów Enterococcus sp. izoloanych od pacjentów pięciu warszawskich szpitali oraz 33 szczepów izolowanych z próbek kału osób zdrowych. Wszystkie badane szczepy E. faecalis i E. faecium były wrażliwe na antybiotyki glikopeptydowe. Spośród szczepów izolowanych z próbek materiału klinicznego oporność na penicylinę wykazywało 100 proc. szczepów E. faecium i 33,3 proc. - E. faecalis. Oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów (HLAR) wykazywało 68,9 proc. szczepów E. faecium i 28,3 proc. E. faecalis. Szczepy enterokoków pochodzące od ludzi zdrowych były wrażliwe na większość antybiotyków użytych do badań.


  80/153

  Tytuł oryginału: Choroba Parkinsona a stres oksydacyjny : udział reaktywnych form tlenu (ROS) w mechanizmach uszkodzenia dopaminergicznych neuronów i próby neuroprotekcji w badaniach modelowych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kochman Agata; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 76 s. : il., tab., bibliogr. s. 57-70, streszcz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  81/153

  Tytuł oryginału: Replantacja obu amputowanych goleni u dziecka - 13 lat obserwacji.
  Tytuł angielski: Replantation of both amputated shanks in a child - 13 years of observation.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kaczmarzyk Janusz, Kocięba Ryszard
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.651-656, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek szesnastoletniej chorej, u której przed 13 laty przeprowadzono pomyślnie replantacje obu amputowanych przez kosiarkę zbożową goleni. Całkowity czas niedokrwienia wynosił 11 godzin. Replantacje przeprowadzały jednocześnie dwa zespoły chirurgów. Zespolono tylko po jednym dużym naczyniu tętniczym (tętnica piszczelowa tylna) i żylnym (żyła piszczelowa głęboka) oraz jeden pień nerwowy (nerw piszczelowy tylny). Odległy wynik operacji odpowiada I stopniowi wg klasyfikacji Chena. Chora chodzi samodzielnie, używając normalnego obuwia po dowolnej powierzchni, nie kuleje, jest zdolna wykonać przysiad, stanąć na palcach. Rozróżnialność 2-punktowa na podeszwowej powierzchni paluchów wynosi 15 i 17 mm. Przypadek ten potwierdza opinię o korzystnych wynikach replantacji kończyn dolnych u dzieci. Replantacje powinny być przeprowadzane tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach, dysponujących więcej niż jednym zespołem replantacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The case of a patient aged 16 is presented who had 13 years ago both of her shanks amputated by a harvester and successfully replanted. The total ischaemia time was 11 hours. The replantation was simultaneously performed by two teams. Only one main artery (posterior tibial a.) and vein were anastomosed, as well as one nerve (posterior tibial n.). The late result was qualified as grade I according to Chen's asessment scale. The patient can walk without limping on any surface using ordinary shoes, being able to crouch and stand on the toes. Two-point - discrimination test taken on big toes was 15 and 17 mm. The case confirms a commonly shared opinion about positive results of replantations in children. The replantations should be performed exclusively in the specialised centres having at their command more then one of the replantation team.


  82/153

  Tytuł oryginału: The adjuvant activity of lactoferrin in the generation of DTH to ovalbumin can be inhibited by bovine serum albumin bearing ŕ-D-mannopyranosyl residues.
  Autorzy: Kocięba Maja, Zimecki Michał, Kruzel Marian, Actor Jeffrey
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1131-1136, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Lactoferrin (LF) is an iron-binding glycoprotein present in the cytoplasmic granules of neutrophils and in external secretions of mammals. Although the biological role of human and bovine lactoferrin has been extensively studied, there is still uncertainty as to the nature and function of lactoferrin receptors. We recently determined that methyl-ŕ-D-mannopyranoside given intraperitoneally (i.p.) could suppress the adjuvant activity of LF in the generation of delayed-type hypersensitivity (DTH) to ovalbumin (OVA). We concluded that the lactoferrin effects in DTH are mediated by carbohydratrecognizing receptors like the mannose receptor (MR). This study indicates that subcutaneous (s.c.) administration of very small doses of the Man-bovine serum albumin (Man-BSA) complex, together with a sensitizing dose of the antigen, gives the same effects as i.p. administration of methyl-ŕ-D-mannopyranoside. The latter is aso a blocker of MR, although of a much lower affinity to the ereceptor than Man-BSA. The blocking of the adjuvant effect of LF by the Man-BSA complex (when given together with the sensitising dose of antigen) suggests that the function of antigen-presenting cells in the skin (presumably) immature dendritic cells expressing MR) is inhibited. The results of our study indicate that a receptor with an affinity for mannose is essential for the mediation of adjuvant lactoferrin function in th egeneration of DTH.


  83/153

  Tytuł oryginału: Szybkie obniżenie uniesionego odcinka ST zapowiada powrót funkcji skurczowej lewej komory u chorych z zawałem mięśnia sercowego leczonych przy pomocy pierwotnej plastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Rapid resolution of ST segment elevation predicts functional recovery in patients with acute myocaridal infarction treated with primary percutaneous transluminal coronary angioplasty.
  Autorzy: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Korecki Janusz, Kochman Wacław, Dobrzycki Sławomir, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.638-641, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wczesne udrożnienie tętnicy nasierdziowej oraz perfuzja na poziomie tkankowym ograniczają obszar zawału, zmniejszają śmiertelność oraz warunkują powrót funkcji skurczowej lewej komory u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego (ZS). Angiografia tętnic wieńcowych uznawana była dotychczas za "złoty standard" w ocenie reperfuzji. Jednakże samo udrożnienie tętnicy wieńcowej nie gwarantuje perfuzji mięśnia serca na poziomie komórkowym. Obniżenie uniesionego odcinka ST obserwowane w zapisie EKG wkrótce po zabiegu pierwotnej plastyki wieńcowej może mieć związek z reperfuzją na poziomie tkankowym. Celem badania była prospektywna ocena powrotu kruczliwości mięśnia lewej komory u pacjentów ze świeżym ZS leczonym plastyką w obserwacji 6-miesięcznej w zależności od wczesnej normalizacji uniesionego odcinka ST. Metody: Badanie objęto 111 kolejnych pacjentów w wieku średnio 56 lat ze świeżym ZS leczonych skutecznie za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej (TIMI 3) w ciągu 12 godzin od początku bólu zawałowego. 12-odprowadzeniowe EKG wykonywano przy przyjęciu i godzinę po zabiegu angioplatyki. Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od stopnia normalizacji uniesionego odcinka ST (obniżenie 50 proc. - grupa 1 oraz 50 proc. - grupa 2). Średni czas od bólu do udrożnienia tętnicy wieńcowej (pain-to-baloon time) w obu grupach chorych nie różnił się istotnie statystycznie. Oznaczano dwa podstawowe parametry echokardiograficzne: frakcję wyrzutową (EF) oraz indeks kurczliwości ścian (WMI) tuż po zabiegu oraz po 3 i 6 miesiącach. Wyniki: Zaburzenia kurczliwości ścian lewej komory oceniane przy pomocy EF i WMI tuż po zakończeniu pierwotnej plastyki były istotnie statystycznie większe...


  84/153

  Tytuł oryginału: Nowe leki w neurologii.
  Autorzy: Kochanowski Jan, Purska-Rowińska Ewa
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (1) s.35-38, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  85/153

  Tytuł oryginału: Przydatność metody Delphi do opracowania wytycznych postępowania medycznego w nadciśnieniu tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Tomasik Tomasz, Kocemba Józef (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 74 k., [51] k. tabl. : tab., bibliogr. 175 poz., streszcz. maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20103

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  86/153

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego w okresie starości.
  Autorzy: Kocemba Józef, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.4, 6-8, 10, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  87/153

  Tytuł oryginału: Włosień kręty i włośnica : nowe kierunki badań i osiągnięcia
  Autorzy: Kocięcka Wanda
  Źródło: W: Nowe i stale aktualne wyzwania w parazytologii : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań, 2002 s.45-50 - Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Poznaniu Poznań 22.11. 2002
  Sygnatura GBL: 736,028

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  88/153

  Tytuł oryginału: Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. T. 1: Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. T. 2: Analiza instrumentalna
  Autorzy: Flieger Anna, Flieger Jolanta, Hawrył Anna, Jóźwiak Krzysztof, Kocjan Ryszard, Matysik Grażyna, Petruczynik Anna, Polak Beata, Przeszlakowski Stanisław, Soczewiński Edward, Szumiło Halina, Tuzimski Tomasz, Waksmundzka-Hajnos Monika, Wawrzynowicz Teresa, Wójciak-Kosior Magdalena, Błażewicz Anna, Gołkiewicz Władysław, Kuczyński Jerzy, Markowski Wojciech, Świeboda Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Kocjan Ryszard (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr.
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (632, [1] s. : il., tab. ; 567 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,982


  89/153

  Tytuł oryginału: Miary efektów zdrowotnych.
  Autorzy: Kocot Ewa
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.54-62, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach coraz ważniejsza staje się rzetelna ocena wyników działań zdrowotnych. Do jej przeprowadzenia wykorzystuje się wszelkiego rodzaju miary efektów zdrowotnych, na przykład miary ilościowe. Miary te nie uwzględniają jakościowego aspektu działania. Najczęściej stosowanym wskaźnikiem uwzględniającym zarówno efekty ilościowe, jak i jakościowe działań zdrowotnych jest QALY (Quality Adjusted Life Year - Lata Życia ze Skorygowaną Jakością). Nie jest to wskaźnik idealny, jednak w porównaniu z innymi metodami pomiaru efektów zdrowotnych pozwala na stosunkowo wszechstronne i dokładne oszacowanie wyników działań w zakresie ochrony zdrowia. Oceniając efekty zdrowotne przy użyciu QALY podstawowym problemem staje się określenie wag stanów zdrowia jednostki. Najczęściej stosowanymi sposobami ich oszacowania są metody: Ratting Scale, Standard Gamble i Time Trade-off. Jednostkę QALY wykorzystuje się między innymi do konstrukcji list rankingowych porządkujących interwencje medyczne według kosztu uzyskania jednostki efektu zdrowotnego. Listy takie mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji środków w dziedzinie ochrony zdrowia.

  Streszczenie angielskie: In the recent years it has become more important to evaluate the health outcome. Many different kind of measures can be used, but the first measure taking into account both quantity and quality of life generated by healthcare intervention is QALY (Quality Adjusted Life Years). To use the QALY concept the quality weights that represent the health-related quality of life of different health states are needed. The most popular methods for the weights measuring are Rating Scale, Standard Gamble and Time Trade off. QALYs are used to construct the QALY league table which ordering interventions according to the cost required to generate a year of perfect health. It can be useful in resource allocation decision.


  90/153

  Tytuł oryginału: Wrodzona obustronna niedrożność przewodów nosowo-łzowych, powikłana zapaleniem worka łzowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Congenital bilateral nasolacrimal duct obstruction complicated by dacryocystitis.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.83-84, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wrodzona niedrożność przewodu nosowo-łzowego jest schorzeniem spowodawanym brakiem pęknięcia błony zamykającej ujście przewodu nosowo-łzowego. Stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń w narządzie wzroku okresu noworodkowego, występujące w około 5-6 proc. przypadków. Objawy zazwyczaj pojawiają się pomiędzy 2 a 4 tygodniem życia noworodka pod postacią obrzęku i zaczerwienienia oraz obecności w wokru spojówkoym ropnej wydzieliny. Przy dołączającym się zapaleniu woreczka łzowego stwierdzać można jego rozdęcie z niebiesko prześwitującym zabarwieniem. W przypadku przez nas opisywanym objawy obustronnej niedrożności przewodów nosowo-łzowych powikłanej zapaleniem woreczka łżowego stwierdziliśmy już bezpośrednio po urodzeniu, a sondowanie dróg łzowych okazało siękonieczną metodą leczenia już we wczesnym okresie życia noworodka.

  Streszczenie angielskie: Congenital obstruction of nasolacrimal duct is caused by the membrane, which closes the outlet ofnasolacrimal duct. It is one of the most serious disturbances in teh organ of sight in newborn period and is observed in about 5-6 p.c. of newboms. The symptoms usually occur between the 2nd and 4th week of life. The authors present a case of congenital bilateral obstruction ofnasolacrimal duct. Sounding of lacrimal ducts was the method of choice in treatment.


  91/153

  Tytuł oryginału: Ginekologia Polska
  Tytuł angielski: Gliomatosis peritonei with mature teratoma of the ovary.
  Autorzy: Gabryś Marian, Blok Krystian, Rabczyński Jerzy, Kochman Agata, Łątkowski Krzysztof, Blok Radosław, Godwin Bwire Ekonjo
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1224-1227, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje przypadek olbrzymiego, dojrzałego potworniaka jajnika z rozsiewem tkanki glejowej w obrębie otrzewnej i jej wytworów. Po usunięciu nowotworu i sieci większej, wykonano kontrolne badanie laparoskopowe stwierdzając redukcję utkania guzków glejowych z ich włóknieniem oraz wybitnym odczynem komórkowym w sąsiedztwie.

  Streszczenie angielskie: We report a case of monstrual mature teratoma of ovary with implants of glial tissue in peitoneum and its adnexa. After resection of the tumour and omentum laparoscopic examination was performed and revealed reduction, fibrosis of glial implants and massive cellular reaction.


  92/153

  Tytuł oryginału: Psychoedukacja w depresjach wieku podeszłego.
  Tytuł angielski: Psychoeducation in old age depressions.
  Autorzy: Kocur Józef, Szczęsny Dariusz, Grabska Urszula
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.34-37, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Szybkie powiększanie się grupy osób w wieku podeszłym pociąga za sobą poważne problemy medyczne i społeczne. Z analiz epidemiologicznych i psychogeriatrycznych wynika, że u ponad 80 proc. osób powyżej 60 roku życia występuje przynajmniej jedna choroba, a u wielu osób współwystępuje kilka schorzeń. Do najczęstszych a zarazem najbardziej zakłócających funkcjonowanie w środowisku należą choroby i zaburzenia psychiczne, przede wszystkim depresja, otępienie, psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomości. Występowanie depresji jest głównie spowodowane kumulacją czynników ryzyka. Wysoki odsetek depresji u chorych przebywających w instytucjach opieki medycznej i społecznej, tłumaczy się obecnością licznych dodatkowych czynników ryzyka, zwłaszcza izolacją od rodziny, poczuciem utraty bezpieczeństwa, zmianą rytmu funkcjonowania, dolegliwościami somatycznymi, obawami związanymi z rokowaniem i wynikami stosowanej terapii. Często spotykane u osób w podeszłym wieku są też depresje jatrogenne, pojawiające się w trakcie leczenia chorób somatycznych środkami o ubocznym działaniu depresjogennym (ok. 40 proc. osób przebywających w domach pomocy społecznej przyjmuje 6 i więcej leków dziennie). Przewlekłością tych chorób i niewielką efektywnością leczenia próbuje się wyjaśnić wysoki odsetek niewłaściwie lub nieprawidłowo stosowanych leków (45 proc. - 70 proc.). W tej sytuacji bardzo ważną rolę w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia chorych w podeszłym wieku z depresja ...

  Streszczenie angielskie: Rapid increase of the group of people advanced in years results in serious medical and social problems. It results form epidemiological and psychogeriatric analyses that in more than 80 p.c. of the people over the 60th year of life there occurs at least one disease and in many people there coexist several pathological states. Psychic diseases and disturbances, above all depression, dementia, psychoses with qualitative disturbances of consciousness, belong to the most frequent diseases and also disturbing functioning in environment. Depression occurrence is caused mainly by risk factors cumulation. High percentage of depressions in patients staying at medical care and social institutions is explained by the presence of numerous additional risk factors, particularly by isolation from family, sense of safety loss, change of rhythm of functioning, somatic ailments, fears connected with prognosis and results of the applied therapy. In people advanced in years there are also frequently found iatrogenic depressions occurring in the course of somatic diseases treatment with agents with depression-causing side effect (about 40 p.c. of persons staying at social care institutions take 6 and more drugs daily). There are attempts made to explain the high percentage of unsuitably or irregularly administered drugs (45 p.c. - 70 p.c.) by chronicity of these diseases and inconsiderable effectiveness of treatment. In this situation therapeutic education plays a very important role in ...


  93/153

  Tytuł oryginału: Choroba Charcot-Marie-Tooth typu X - charakterystyka kliniczno-genetyczna jedenastu chorych.
  Tytuł angielski: Charcot-Marie-Tooth type X (CMTX) disease: clinical and genetic characteristics of eleven patients.
  Autorzy: Kochański Andrzej, Ryniewicz Barbara, Jędrzejowska Hanna, Kabzińska Dagmara
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1087-1094, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Chrcot-Marie-Tooth typu X (CMTX) jest drugą co do częśtości neuropatią dziedziczną wystepującą u człowieka, po typie CMTIA związanym z duplikacją w chromosomie 17p11.2-p12. CMTX dziedziczy się w trybie dominującym związanym z chromosomem X i jest zwiążana z mutacjami opunktowymi w genie Cx32. W naszej pracy przedstawiamy pierwszą polską grupę 11 chorych z czterech rodzin, u których wykryliśmy cztery mutacje w genie koneksyny Cx32 tj.: Gly110Asp (zamiana waliny na kwas asparaginowy w kodonie 110 -ty, genu Cx32), Val152Asp (zamiana waliny na kwas asparaginowy w kodonie 152-gim). Arg183His (zmiana argininy na histydynę w kodonie 183-cim) oraz Glu208Gly (zamiana kwasu glutaminowego na glicynę w kodonie 208). Choroba cechuje się charakterystycznym sposobem dziedziczenia związanym z chromosomem X, tendencją do lżejszego przebiegu klinicznego u kobiet, powoli postępujacym zanikiem i osłabieniem mięśni odsiebnych kończyn, a badania elektrfizjologiczne i morfologiczne wykazują aksonalny proces z oznakami wtórnej demielinizacji.

  Streszczenie angielskie: Charcot-Marie-Tooth type X disease (CMTX is the second most frequent inherited neuropathy, after CMT1A type associated with 17p11.2-p12 duplication. CMTX is inherited as a X dominant trait and is caused by point mutations in Cx32 gene. In the study the first Polish group of 11 patients with CMTX from 4 families is presented. The following four mutations were found in Cx32 gene: Gly110Asp, Val 152 Asp, Arg 183 His and Glu 208 Gly. CMTX is characterized by X dominant trait of inherticance, a mild clinical course in affected females and slowly progressive atrophy and weakness of distal limb muscles. Both electrophysiological and sural nerve biopsy studied show axonal changes with secondary demyelination.


  94/153

  Tytuł oryginału: Effect of diurnal variation on body composition under consideration of selected chronobiological marker systems.
  Autorzy: Dittmar Manuela, Raschka Christoph, Koch Horst J.
  Źródło: Prz. Antropol. 2002: 65 s.17-26, il., tab., bibliogr. s. 24-25, streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,512

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań w przedstawionej pracy były zmiany zachodzące w ludzkim organizmie w rytmie dobowym, a w szczególności dzienne zmiany składu ciała. Zmiany te badania na tle zmienności takich markerów chronobiologicznych jak ciśnienie krwi, tętno i temperatura ciała. Pomiary wykonywano czterokrotnie w ciągu dnia, od godziny 5:35 do 0:15 na grupie 27 zdrowych studentów wychowania fizycznego (26 mężczyzn i 6 kobiet) w wieku 22 - 29 lat (średnia wieku 24,9 lat), charakteryzujących się wskaźnikiem BMI (średnio) 23,5 kg/mý. Skład ciała każdego badanego określany był czterokrotnie przy użyciu czterobiegunowego, wieloczęstotliwościowego analizatora bioimpedencji (BIA 2000-M, Data Imput Company, Frankfurt/Main), pracującego przy 800 ćA i dokonującego pomiaru przy czterech stałych częstotliwościach (1, 5, 50, 100 kHz). W trakcie pomiarów badana osoba znajdowała się w leżącej pozycji. Określano dziesięć bezpośrednich i siedem oszacowywanych parametrów składu ciała: rezystancję (R, mierzoną przy trzech częstotliwościach), reaktancję (Xc, przy trzech częstotliwościach), kąt fazowy (PA, przy trzech częstotliwościach), całkowitą wodę organizmu (TBW), wodę zewnątrz- i wewnątrz-komórkową (ECW i ICW), masę ciała szczupłego (LBM), masę pozakomórkową (ECM), masę komórek ciała (BCM) i masę tłuszczu (FM). Zmienność danych dotyczących składu ciała u mężczyzn i kobiet porównano przy użyciu współczynników wariancji (CV). Porównania powtarzanych pomiarów dokonano przy pomocy testu ANOVA Friedmana z testem post hoc Wilcoxina. Zależności między zmiennymi zbadano współczynnikami korelacji Spearmana...

  Streszczenie angielskie: Diurnal variation in body composition in relation to chronobiological parameters was analyzed in 27 healthy students (22 - 29 years) four times over one day from 5:35 to 0:15 h. Body composition was determined by multifrequency bioimpedence analysis at fixed frequencies (1, 5, 50 100 kHz). Resistance (R) and reactance (Xc) were measured. Total, extra and intracellular body water (TBW, ECW, ICW), lean body mass (LBM), and fat mass (FM) were derived, and blood pressure and body temperature were measured. Friedman's ANOVA with post hoc Wilcoxon matched pairs tests revealed a diurnal variability. R and Xc declined in the course of the day. Weight, TBW, ECW, ICW, LBM and ECM increased, whereas height decreased. Chronobiology did not significantly influence FM. Body composition variables displayed inverse associations to RRdiastolic. The diurnal decrease is probably influenced by food and fluid intake. The representative values for body composition should be the morning measures.


  95/153

  Tytuł oryginału: Chory po ostrym zespole wieńcowym - rola badań nieinwazyjnych w algorytmie postępowania terapeutycznego.
  Tytuł angielski: Patient after acute coronary syndrome - the noninvasive diagnostic approach.
  Autorzy: Scisło Piotr, Kochanowski Janusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.12-15, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: One of the most important challenges for the physician is drawing the therapeutic way of a patient after acute coronary syndrome. Our paper shows the main roots of the diagnostic tree in that population. We analyze the weight of routine tests such as classical ecg, echocardiography or scintigraphy and new techniques such as contrast echocardiography.


  96/153

  Tytuł oryginału: Wczesne rozpoznanie neuropatii cukrzycowej i perspektywy jej leczenia.
  Tytuł angielski: Early detection and therapeutic perspectives of diabetic neuropathy.
  Autorzy: Cywińska-Wasilewska Grażyna, Staszewska Henryka, Koczocik-Przedpelska Jadwiga
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.79-94, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do najwcześniejszych objawów neuropatii cukrzycowej należą zmiany przewodzenia we włóknach nerwów czuciowych, stwierdzane nawet u chorych, u których nie spostrzegano jeszcze żadnych uchwytnych objawów klinicznych. Przedmiotem pracy była ocena niektórych parametrów funkcji nerwów kończyn górnych i porównanie ich z wynikami badań oscylograficznych. Badaniami objęto 25 chorych z rozpoznaniem cukrzycy typu dorosłych. Badano przewodzenie włókien czuciowych - n. pośrodkowego i n. łokciowego w odcinkach dystalnych. Ocenie poddano wielkość bodźca subiektywnego i obiektywnego, amplitudę potencjału wywołanego oraz szybkość przewodzenia. Na obu kończynach górnych wykonano badania krzywych pobudliwości czuciowej i wyznaczono wskaźnik oscylograficzny. Wszystkie parametry dotyczące przewodzenia we włóknach nerwowych czuciowych u chorych z cukrzycą wykazują znacznego stopnia patologiczne odchylenia od normy o wysokiej zmienności statystycznej. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na wpływ hiperglikemii na czynność nerwów obwodowych. W leczeniu należy więc zwrócić uwagę na wyrównanie cukrzycy, jak i na wczesne stosowanie zabiegów i ćwiczeń poprawiających ukrwienie i trofikę kończyn.

  Streszczenie angielskie: Altered conduction in sensory nerve fibres are among the earliest syndrome of diabetic neuropathy even in those patients, in whom no overt clinical signs of the disease were detected. The aim of the study was to assess selected functional parameters of upper extremity nerves and to confront them with oscillographic data in 25 patients with Type II diabetes. Conduction velocity in the distal parts of medianus and ulnaris sensory nerve fibres was determined together with the magnitudes of the subjective and objective stimuli, and amplitude of evoked potential. Sensory excitability curves were recorded for both upper extremities and the oscillographic index was determined. All indices related to the conduction in sensory nerve fibres significantly deviated from the respective values found for the control group. Most reports emphasise the effects of hyperglycaemia on the functioning of peripheral nerves. Thus, when treating diabetes, attention should be drawn to controlling the disease, as well as to early application of procedures and exercises aimed at improving the blood supply an alimentation of extremities.


  97/153

  Tytuł oryginału: Co na to pielęgniarki szkolne.
  Autorzy: Kocka Katarzyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.22-23, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  98/153

  Tytuł oryginału: Działanie preparatu antyseptycznego Octenisept na drobnoustroje z rodzaju Mycoplasma i Ureaplasma.
  Autorzy: Samet Alfred, Kochowska-Bronk Mirella, Bronk Marek, Kur Józef
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.25-28, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna


  99/153

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka operacyjnego leczenia tętniaków aorty brzusznej w materiale własnym
  Autorzy: Motyka Marek, Pietraszek Krzysztof, Kuśmierz Janusz, Walas Ryszard, Kocot Arkadiusz, Warzocha Ireneusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.280-285, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  100/153

  Tytuł oryginału: Ocena mikrokrążenia w zespole pozakrzepowym na podstawie oksykapnometrii przezskórnej
  Autorzy: Motyka Marek, Kocot Arkadiusz, Kuśmierz Janusz, Walas Ryszard, Cieślik Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.346-350, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  101/153

  Tytuł oryginału: Postępowanie z ofiarami ataku bioterrorystycznego.
  Autorzy: Kocik Janusz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.55-62 - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  102/153

  Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości na fluorochinolony drobnoustrojów izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego leczonych w warunkach ambulatoryjnych.
  Tytuł angielski: Fluoroquinolones susceptibility estimation of microorganisms isolated from urine of ambulatory patients.
  Autorzy: Samet Alfred, Krawczyk Beata, Bronk Marek, Czarniak Elżbieta, Kochowska-Bronk Mirella, Kur Józef
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.35-38, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infection (UTIs) are a significant health problem and Escherichia coli been expected to be the primary pathogen in approximately up 80 p.c. of cases. UTIs are commonly treated with antibiotics and, therefore, are a potential source for the emergence and/or selection of resistant bacteria. A number of antibiotics are now available for clinical use. Whether these compounds are equally effective and thus interchangeable in the treatment of urinary tract infection (UTI) has to be anserwed by comparing their antimicrobial activity against uropathogens. The purpose of the present study was the antimicrobial activity estimation of 6 antibiotics (ciprofloxacin, ofloxacin, cotrimoxazole, norfloxacin, nalidix acid and ampicilin) against 200 recent microorganism isolated from urine of ambultory patients. Minimum inhibitory concentrations were assessed using the agar dilution and E-test method. The majority of isolates were sensitive to ciprofloxacin (93,5 p.c.) and ofloxacin (86,5 p.c.). Relatively low activity was observed for cotrimoxazole (79,5 p.c.), norfloxacin (77,5 p.c.), nalidixie acid (74 p.c.) and ampicilin (59,5 p.c.). Ciprofloxacin was found to be the most active among antibiotics examined (against Klebsiella and P. mirabilis - 100 p.c., Escherichia coli - 96,49 p.c., S. agalactiae - 66,66 p.c. and E. faecalis 54,54 p.c. susceptibility, respectively).


  103/153

  Tytuł oryginału: Optymalny model leczenia szpitalnego pacjentów w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Optimal model of treatment of elderly patients.
  Autorzy: Kocemba Józef, Życzkowska Jolanta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.4-6, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie angielskie: The advanced and increasing age of the Polish population (16.2 p.c. of people over 60 years old), its high chronic morbidity (meaning 3.8 illneses per geriatric patient) as well as non-medical conditions (the need for economizing on health care) contribute to the necessity of organizing appropriate hosptial geriatric care. Geriatric wards for patietns with acute or exacerbated chronic diseases, in elderly (over 60 or 75 eyars old) and handicapped people should be an integral part of any hospital. They should bave special architecture (with no barriers), a highly specialized staff of physicians, nurses and people dealing with social care, rehabilitation, and diet. Strict cooperation of geriatric wards with elderly patients' environment and general practitioners, as well as other hosptial departments, palliative care units and welfare institutions is necessary.


  104/153

  Tytuł oryginału: Zaawansowana niewydolność serca w przebiegu śluzaka lewego przedsionka.
  Autorzy: Kochanowski Janusz, Scisło Piotr, Kosior Dariusz, Pawłowski Piotr, Stawicki Sławomir, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.75-77, il., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  105/153

  Tytuł oryginału: Wczesna strategia inwazyjna - argumenty "za" z dużych badań klinicznych: perspektywa roku 2002.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kochman Janusz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 1 s.111-112, 114-123, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostry zespół wieńcowy (OZW) spowodowany jest pęknięciem lub owrzodzeniem blaszki miażdżycowej. Powstający na uszkodzonej powierzchni zakrzep zamyka (OZW z przetrwałym uniesieniem odcinka ST) lub istotne zwęża światło naczynia (OZW bez przetrwałego uniesienia odcinka ST). Celem leczenia jest jak najszybsze przywrócenie przepływu przez tętnicę wieńcową. U chorych z OZW z przetrwałym uniesieniem ST do tego celu wykorzystuje się leczenie fibrynolityczne lub pierwotną angioplastykę. U chorych z OZW bez przetrwałego uniesienia ST - strategię zachowawczą lub inwazyjną. Artykuł jest próbą przedstawienia argumentów przemawiających za wczesnym leczeniem inwazyjnym wszystkich chorych, którzy mogą odnieść z niego korzyści.


  106/153

  Tytuł oryginału: Angiograficzna ocena przepływu wieńcowego - czy wystarczy tylko "rzut oka"?
  Tytuł angielski: Angiographic assessment of coronary flow - is it just a glance?
  Autorzy: Horszczaruk Grzegorz J., Kochman Janusz, Gil Robert, Dudek Dariusz, Opolski Grzegorz
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.293-301, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  107/153

  Tytuł oryginału: Estimation of usefulness of monitoring tissue polypeptide antigen - TPA-M concentrations in the effectiveness of surgical treatment of urinary bladder cancer.
  Autorzy: Kochańska-Dziurowicz Aleksandra A., Mielniczuk Michał J., Bijak Aleksandra, Palugniok Ryszard
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.109-111, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Of all cancer tumours, urinary bladder cancer is the fourth must common in men and the seventh in women. The aim ofthis work was to answer the queation whether tissue polypeptide antogen (TPA-M) determination in patients afetr electroresection of urinary bladder cancer can be used to estabilish the probability of tumour recurrence. Material and methods: The research included 98 patients, all of wwhom had undertaken electroresection of urinary bladder tumour (TURT), wwhich enabled its removal, and then estimation of malignancy and progression stage according to the international TNM scale. The mean age was 62.7 years. All patients had blood samples taken to determine TPA-M and then underwent routine cystoscopy examination. Results: The patients with tumour recurrence (60, mean age 64 ń 10) had TPA 30.2 ń 4.3 U/l, the patients without recurence (38, mean age 61.3 ń 11) had TPA-M 26.2 ń 3.118 U/l (p 0.1). Taking the TPA-M threshold point 85 U/l as normal, true-positive results were 16.3 p.c., true-negative were 31.6 p.c., false-positive results were 7.1 p.c. false-negative were 44.9 p.c. The ROC curves with the calculated area under them are the measurement of the diagnostic estimation of TPA-M concentrations in specificity and sensitivity categories. Conclusions: For the examined group the calculated P was 0.45. If P value is under 0.5 it is considered that the test should not be used in diagnosing reccurrence of urinary bladder cancer.


  108/153

  Tytuł oryginału: Comparison of properties of chelating surbents prepared by modification of silica gel or LiChroprep rp-8 with Acid Orange 8.
  Tytuł polski: Porównanie właściwości sorbentów chelatujących otrzymanych przez modyfikację żelu krzemionkowego lub LiChroprepu RP-8 kwasem oranżowym 8.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Sowa Ireneusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.9-17, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  109/153

  Tytuł oryginału: Determination of zinc, cobalt, manganese and copper content in some herbal plants.
  Tytuł polski: Badanie zawartości cynku, kobaltu, manganu i miedzi w niektórych roślinach zielarskich.
  Autorzy: Blicharska Eliza, Kocjan Ryszard, Sowa Ireneusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.25-30, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  110/153

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia ścięgna Achillesa u osób uprawiających aktywność fizyczną o charakterze sportowym.
  Tytuł angielski: Achilles tendom injuries and sports activity.
  Autorzy: Łukasik Piotr, Widuchowski Wojciech, Pająk Jan, Faltus Ryszard, Koczy Bogdan, Widuchowski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.489-493, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego 83 pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa, którzy byli leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich na Oddziałach I i II w latach 1997-2001. Materiał i metody. Materiał obejmował 82 mężczyzn i 1 kobietę w wieku 19-73 lata (średnio 39,3). U prawie 72 proc. pacjentów uszkodzenie ścięgna Achillesa miało związek z rekreacyjnym uprawianiem sportu. W pracy zaprezentowano metody leczenia, postępowania pooperacyjnego i usprawniania stosowane w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej. Wyniki. Wyniki oceniano na podstawie własnej skali obejmującej ocenę subiektywną pacjenta, ocenę obiektywną i czas powrotu do uprawianej wcześniej dyscypliny sportu. Uzyskano 65 proc. wyników dobrych. Wnmioski. Warunkiem powodzenia leczenia jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. U osób młodych oraz leczonych operacyjnie we wczesnym okresie od urazu (do 7 dni) uzyskano znamiennie lepsze wyniki.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Eighty three patients were treated in the District Hospital of Traumatology in Piekary Śląskie in years 1997-2001 due to Achilles tendon injuries. Material and methods. The patients were 82 males and 1 female in the age of 19-73 years (39,3). In nearly 72 p.c. of cases the injury was due to practising recreative sports. The study reveals methods of operative and postoperative treatment and practised in District Hospital of Traumatology. Results. The results were assessed by the use of the own scale including patient's subjective appreciation, objective estimation and the time of returning to sports. There were 65 p.c. of good results. Conclusions. The most important are quick diagnosis and proper treatment method. The symptomatic better results were obtained in young patients and in patients operated in the early stage of injury.


  111/153

  Tytuł oryginału: Osteogenic properties of various HeLa cell lines and the BMP family genes expression.
  Autorzy: Kochanowska I. E., Włodarski K., Wojtowicz A., Niemira K., Ostrowski K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.58-62, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heterotopic ossicles were included in thigh muscles of immunosuppressed mice by implantation of suspension of several HeLa cell lines. These ossicles are the object of our research on osteoporosis. It was found that various HeLa cell lines differ in their potential to induce osteogenesis. In the previous paper we demonstrated the involvemen of bone morphogenetic proteins (BMP-4 and BMP-6) secreted by HeLa cells in this phenomenon. In the present paper we try to find out the reason of the heterogeneity of various cell lines regarding the differences in their osteoinductive potencies. By the use of semiquantitative RT-PCR the differences in mRNA expression for several isoforms of BMP proteins in examined HeLa cell lines were found. The presence or absence of some of the BMP isoforms seems to be correlated with the quantity of heterotopically induced mineralised tissues. This was measured by weighting the deposited mineral after digestion of soft tissues surrounding the induced ossicles. This finding is supporting the thesis on high and uncontrolled heterogeneity of various HeLa cell lines used all over the world.


  112/153

  Tytuł oryginału: Ekopsychiatria wobec współczesnych zagrożeń środowiska.
  Tytuł angielski: Ecopsychiatry vs contemporary threats to the environment.
  Autorzy: Kocur Józef
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.23-27, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ochrona środowiska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Otaczające człowieka środowisko naturalne i społeczne oraz środowisko będące produktem wielokierunkowej aktywności człowieka (przemysłowe, agrarne, urbanistyczne) może stwarzać określone zagrożenia zdrowotne. W pracy przedstawiono niektóre zależności między rodzajem a charakterem szkodliwych czynników środowiskowych a etiologią, patogenezą i symptomatologią tych dysfunkcji psychicznych, które pozostają w związku przyczynowym z czynnikami zagrożenia środowiskowego. W tym kontekście omówiono główne cele i zadania psychiatrii ekologicznej (ekopsychiatrii) oraz jej związki z innymi działami psychiatrii, a także możliwości profilaktyki w ramach promocji zdrowia i medycyny zapobiegawczej.

  Streszczenie angielskie: The natural and social environment which surrounds the human beings and also the environment which is a product of multidirectional human activity (industrial, agrarian, town - planing), may create definite health risks. This paper presents a few interdependences between the kind and the character of harmful environmental factors and etiology, pathogenesis and symptomatology of those psychic are causally connected with factors of environmental menace. In this context the paper also discusses the main aims and tasks of ecopsychiatry and its connections with other sections of psychiatry, and also the possibilities of prophylaxis in the context of the promotion of health and preventive medicine.


  113/153

  Tytuł oryginału: Zmiany graniczne.
  Autorzy: Kochman Janusz, Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz Jan, Huczek Zenon
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.81-84, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  114/153

  Tytuł oryginału: Postępowanie we wstrząsie kardiogennym w ostrym zespole wieńcowym.
  Autorzy: Huczek Zenon, Horszczaruk Grzegorz Jan, Kochman Janusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 2 s.87-90, 92-96, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstrząs kardiogenny jest jedną z głównych przyczyn zgonu chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW). Mimo obserwowanych ostatnio postępów leczenia, śmiertelność we wstrząsie od lat pozostaje prawie niezmieniona. Szansę na poprawę wyników leczenia wydaje się stwarzać wczesna i pełna rewaskularyzacja wieńcowa oraz szerokie stosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IAPB - intraaortic baloon pumping). Odpowiednia kwalifikacja chorych do wczesnej rewaskularyzacji wieńcowej jest sprawą kluczową, pozwalającą uzyskać najbardziej znaczącą redukcję śmiertelności. W przypadku chorych 75 r.ż. wczesne zastosowanie kontrapulsacji i wykonanie koronaroplastyki (PCI - percutaneous coronary intervention) lub pomostowania tętnic wieńcowych (CABG - coronary artery bypass grafting) wydaje się leczeniem z wyboru. U chorych starszych ( 75 r.ż. wczesne leczenie inwazyjne jest kontrowersyjne. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia aktualnego modelu postępowania we wstrząsie kardiogennym.


  115/153

  Tytuł oryginału: Choroba niedokrwienna serca a choroba refluksowa przełyku - ocena za pomocą jednoczasowego 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku.
  Tytuł angielski: Ischemic heart disease and gastro-oesophageal reflux disease - simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH.
  Autorzy: Dobrzycki Sławomir, Baniukiewicz Andrzej, Musiał Włodzimierz J., Skrodzka Dorota, Zaremba-Woroniecka Anna, Korecki Janusz, Łaszewicz Wiktor, Kralisz Paweł, Paruk Jan, Kochman Wacław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.675-677, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena korelacji epizodów niedokrwienia w elektrokardiogramie z patologicznym refluksem żołądkowo-przełykowym przy pomocy jednoczasowego, 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku. Materiał i metoda: U 30 pacjentów, 26 mężczyzn i 4 kobiet, w wieku 39-74 lat, śr. 56, z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową w II-III klasie wg CCS, przeprowadzono jednoczasowe, 24-godzinne monitorownaie EKG oraz badanie pH-metryczne przełyku. Analizy pH dokonano programem Polygram (PW-version 2.04 Esophogram-version 2.01). W monitorowaniu metodą Holtera jako znamienne przyjęto obniżenie ST o 1 mm lub więcej trwajace 1 min. W badaniu pH-metrycznym przełyku patologiczny refluks definiowano jako spadek pH 4 o czasie trwania powyżej 5 min. Chorobę refluksową przełyku rozpoznawano w przypadku obniżenia pH 4 i czasie trwania przekraczajacym 5 proc. całego okresu monitorowania. Za zależne od refluksu żołądkowo-przełykowego uznano znamienne obniżenia ST w okresie do 10 min. od początku epizodu refluksu. Wyniki: U 26 pacjentów (87 proc.) stwierdzono łącznie 116 epizodów obniżenia ST, przy czym 21/116, czyli 18 proc. skorelowane było czasowo z patologicznym refluksem żołądkowo-przełykowym. Piętnaście osób, czyli połowa badanych miało przynajmniej jeden epizod obniżenia ST, czasowo zależny od refluksu. Obecność patologicznych refluksów żołądkowo-przełykowych obserwowano ogółem u 25 osób (85 proc.). Czternastu z nich (46,6 proc.) spełniało pH-metryczne kryteria rozpoznania ...

  Streszczenie angielskie: Aim: To determine the correlation between episodes of ischaemia in ECG recordings with pathologic gastrooesophagal reflux during simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH. Methods: Simultaneous 24 hour monitoring of ECG and oesophageal pH was perfomred in 30 patients (p) (26 M/ 4F, aged 39-74) with coronary artery disease of CCS clas II-III, CAD was confirmed in coronary angiography. ANalysis of the oesophageal pH was performed by using the Polygram programme (PW-version 2.04 Esophogram-version 2.01). ST depression 1 mm and lasting at least 1 min was regarded as significant in ECG monitoring. Pathologic gastro-oesophagal reflux was defined as a drop in pH 4 lasting more than 5 min. Gastrooesophageal reflux disease (GERD) was diagnosed when a drop in pH 4 lasted for more than 5 p.c. of the monitoring period. Gastro-oesophageal reflux dependent ST depression was defined as an ST depression that occurred during reflux episode and lasted up until 10 min from the end of the reflux. Results: 26 patients (87 p.c.) had a total of 116 episodes of ST depression and 21 out of the 116 episodes (18 p.c.) were Gastro-oesophageal reflux time dependent. Fifteen patients 950 p.c.), had at least one episode of ST depression, depending on the time of reflux. Patholgoic gastro-oeosphagal reflux was present in 25 patients (85 p.c.). In 14 paitents (46.6 p.c.), the GERD pH criteria were fulfilled. In this group of patients, there was a significantly longer time of ...


  116/153

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrego zawału serca u pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Results of acute myocardial infarction treatment in patients transferred from community hospitals for primary coronary angioplasty.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Poniatowski Bogusław, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J., Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.435-441, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest uznaną metodą leczenia ostrego zawału serca (AMI). Natomiast jest niewiele danych dotyczących wyników leczenia zawału serca u pacjentów transportowych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej PTCA. Celem pracy było porównanie wyników leczenia za pomocą pierwotnej PTCA pacjentów z AMI, transportowanych ze szpitali rejonowych, z wynikami leczenia chorych kierowanych bezpośrednio do ośrodka autorów w celu wykonania zabiegu pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 201 kolejnych pacjentów (152 mężczyzn, 49 kobiet) w wieku 26-78 lat (średnio 56 lat) z AMI, do 12 h od początku wystąpienia bólu zawałowego leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 77 pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych, grupę kontrolną - 124 chorych kierowanych bezpośrednio do ośrodka kardiologii inwazyjnej. Oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu, śmiertelność oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w obu grupach w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Skuteczność zabiegu pierwotnej PTCA była podobna w obu badanych grupach (96,1 proc. vs. 97,6 proc.). Śmiertelność szpitalna w grupie badanej wyniosła 2,6 proc., w grupie kontrolnej - 5,6 proc. (różnica nieznamienna). Nie było istotnych różnic w częstości ponownych zawałów serca (1,3 proc vs. 1,6 proc.) i ponownych zabiegów PTCA (2,6 proc. vs. 3,2 proc.). Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty PTCA) is one of reperfusion startegies in acute myocardial infarction (AMI). There is not much data about the results of patients from community hospitals, transferred to refferal centre. The aim of the study to compare the results of primary PTCA in patients with AMI transferred from community hospitals, for PTCA and patients refered directly to the cath-lab. Material and methods: 201 consecutive patients (152 men and 49 women), at eman age: 56 years (26-78 years) with AMI, within 12 hours from the onset of symptoms, were analyzed. A study group consisted of 77 patients transferred fromcommunity hospitals, a control group comprised 124 patients treated directly at the referal centre. We evaluated the initial flow in infarct-related aretry, success rate of PTCA mortality and appearace of major adaverse cardiovasucular events in both groups in the in-hospital follow-up. Results: Success rate of primary PTCA was similar in both groups (96.1 p.c. vs. 97.6 p.c.) In-hospital mortality was 2.6 p.c., in the study group and 5,6 in the control group (not significant difference). Rates of reinfarction (1.6 p.c. vs. 1.3 p.c.) and repeated PTCA (3.2 p.c. vs 2.6 p.c. were similar in both groups. In the study group initial flow in infarct-related artery was significantly better (p 0.001). The average time of transportation, in the study group was significantly longer (62 min vs. 17 min, p 0.001). Conclusion: ...


  117/153

  Tytuł oryginału: Ostry zawał serca u pacjentów powyżej 70 lat leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction in the elderly treated with primary coronary angioplasty.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Poniatowski Bogusław, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J., Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.443-450, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego w ostrym zawale serca (AMI). Celem badania jest analiza porównawcza wyników leczenia AMI za pomocą pierwotnej PTCA u pacjentów w wieku 70 rż. Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (413 mężczyzn, 139 kobiet) w wieku 26-78 lat (średnio 56 lat) z AMI, do 12 h od początku wystąpienia bólu wieńcowego, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 108 pacjentów w wieku ponad 70 lat, zaś grupę kontrolną - 444 chorych w wieku poniżej 70 lat. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Skuteczność zabiegu była porównywalna w obu badanych grupach (91,6 proc. vs. 96,1 proc.; p = 0,052), natomiast śmiertelność szpitalna była isotnie wyższa w grupie badanej (11 proc. vs. 3,1 proc.; p 0,001). W grupie badanej istotnie częściej występowały zawały ściany przedniej (54,5 proc. vs. 39,4 proc.; p = 0,001), co wiązało się ze znamiennie częstszym stwierdzeniem, że tętnicą odpowiedzialną za zawał jest gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej (50,9 proc. vs. 38,7 proc.; p = 0,021). W grupie badanej istotnie częściej występowała trójnaczyniowa choroba wieńcowa (26,8 proc. vs. 16,6 proc.). Pacjenci z grupy badanej charakteryzowali się znamiennie gorszą wyjściową frakcją wyrzutową lewej komory (47,4 proc. vs. 42,5 proc.; p = 0,001). ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusiom strategies in acute myocardial infarction (AMI). The aim of this study was to evaluate the results of treatment with primary PTCA in elderly (above 70 years of age) patients with AMI by means of comparative analysis. Material and methods: 552 consecutive patients (413 men, 139 women) at age 26-78 years (mean age 56 years) with AMI lasting up to 12 hours from the onset of symptoms were included in the study. The study group consisted of 108 patients aged above 70 years of age, the control group comprised 444 patients aaged below 70. We compared the initial flow in infarct related artery before the procedure, succedd rate of PTCA and frequency of major adverse cardiovascular events inboth groups in teh in-hospital follow-up. Results: There was no significant difference in procedural success rate between the study group and the control group (91.6 p.c. vs. 96.1 1 p.c.; p = 0.052). In-hospital mortality was higher in the study group (11 p.c. vs. 3.1 p.c.; p 0.001). In the study group the anterior localization of AMI was significantly more frequent (54.5 p.c. vs. 39,4 p.c.; p = 0.001) and left anterior descedence coronary aretry was found more frequently to be the infarct related artery (50.9 p.c. vs. 38.7 p.c.; p = 0.021). Three vessel disease was found significantly more frequent in the study group (26.8 p.c. vs. 16.7 p.c.). Older patients had significantly lower initial ...


  118/153

  Tytuł oryginału: Uzdrowisko Lądek Zdrój - położenie, klimat i historia.
  Tytuł angielski: Lądek Zdrój health resort - location, climate and history.
  Autorzy: Kochański Maciej
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.3-15, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Uzdrowisko Lądek Zdrój położone jest w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, na wysokości 420-510 m n.p.m. w wąskiej dolinie otoczonej ze wszystkich stron górami oraz wzgórzami, pokrytymi intensywnie lasami. Położenie to chroni przed częstymi i silnymi wiatrami i gwałtownymi zmianami pogody, co korzystnie kształtuje warunki klimatyczne. Lądek Zdrój jest najstarszym uzdrowiskiem w Polsce, na podstawie pośrednich dowodów przyjmuje się istnienie uzdrowiska od około 1241 roku. Historia Lądka Zdroju od XIII do XX wieku, w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, kształtowała się w sposób zbliżony do większości uzdrowisk Europy.

  Streszczenie angielskie: Lądek Zdrój health resort is situated in the south-eastern part of the Kłodzko Land, at an altitude of 420-510b meters above sea level, in a narrow Valley surrounded from all sides by mountains and hills, intensively covered in woods. This location protects against strong, frequent winds and rapid changes of weather, which favorably shapes the climatic conditions. Lądek Zdrój is the oldest health resort in Poland, its history goes back to about 1241 basing on indirect evidence. The history of Lądek Zdrój from 13th to 20th century, as far as health resort treatment is concerned, has developed in a way similar to most European resorts.


  119/153

  Tytuł oryginału: Przegląd badań nad leczniczym zastosowaniem radonu 222 w polskich uzdrowiskach.
  Tytuł angielski: The therapeutic application of radon 222 in Polish health resorts.
  Autorzy: Kochański J. Wiesław
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.31-68, tab., bibliogr. 102 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przegląd badań nad leczniczym zastosowaniem radonu 222 w polskich uzdrowiskach. Uwzględniono działanie biologiczne radonu, zastosowanie lecznicze w niektórych grupach chorób oraz badania radioaktywności środowiska i stanowisk zabiegowych.

  Streszczenie angielskie: Results of the studies on the therapeutic applications of radon 222 in Polish health resorts are reviewed and discussed. Biological action of radon, its therapeutic application in some diseases as well as results on radioactivity of the environment and working places are taken into consideration in this surgery.


  120/153

  Tytuł oryginału: Leczenie uzdrowiskowe chorób naczyń obwodowych ze szczególnym uwzglednieniem radioterapii.
  Tytuł angielski: The peripheral vascular diseases treatment in a health resort with special attention paid to radon-therapy.
  Autorzy: Joss Andrzej, Kochański J. Wiesław, Karasek Michał
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.79-93, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby naczyń obwodowych, zwłaszcza miażdżyca zarostowa tętnic, występują dość często i niejednokrotnie doprowadzają do trwałego kalectwa. Podstawowym sposobem postępowania w tych chorobach jest leczenie chirurgiczne, podczas gdy leczenie farmakologiczne ma ograniczone zastosowanie. Pewne znaczenie przypisuje się jednak leczeniu uzdrowiskowemu, traktowanemu zarówno jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego jak i rehabilitację po leczeniu operacyjnym. W niniejszym artykule omówione zostanie znaczenie leczenia uzdrowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem terapii mediami radonowymi.

  Streszczenie angielskie: Peripheral vascular diseases, especially atherosclerosis obliterans, occur quite often, and frequently lead to persistent disability. Main procedure employed in these diseases is surgery, whereas pharmacological treatment is of limited significance. Health resort treatment is of some importance either as rehabilitation after surgical treatment or as supplement to pharmacological treatment. Significance of the health resort treatment with special regard to radon-therapy is presented in this review.


  121/153

  Tytuł oryginału: Oznaczanie wewnątrzkomórkowego cAMP i cGMP metodą ELISA.
  Tytuł angielski: Determination of intracellular cAMP and cGMP using ELISA method.
  Autorzy: Kobiałka Marcin, Kochanowska Irena E., Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.165-174, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Celem badań było opracowanie metody, która pozwalałaby na swoiste oznaczanie bardzo niskich stężeń cAMP i cGMP, z jakimi mamy do czynienia np. wewnątrz komórek. W oparciu o otrzymane przez nas przeciwciała przeciwko koniugatom cyklicznych nukleotydów z białkowym nośnikiem, opracowaliśmy test immunoenzymatyczny typu ELISA, który umożliwia pomiar femtomolowych ilości nukleotydów. Wykazał on swą przydatność przy oznaczaniu cAMP i cGMP, wytwarzanych przez komórki w odpowiedzi na specyficzne czynniki. Opracowany test może być z powodzeniem używany do oznaczanie aktywności enzymów biorących udział w metabolizmie cyklicznych nukleotydów, w szczególności cyklaz i fosfodiesteraz. Wysoka specyficznośc uzyskanych przeciwciał pozwala na równoczesny pomiar obu nukleotydów w badanych próbach. Test może być również wykorzystany do oznaczania poziomu cyklicznych nukleotydów w płynach ustrojowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to elaborate the not expensive but highly sensitive assay for measurements fo cyclic nucleotides (cAMP or cGMP) at very low concentrations. Using specific antibodies obtained against cAMP and against cGMP we developed an assay, which has enabled us detection of femtomolar quantities of the nucleotides. The assay is useful for determination of the intracellular aactivity of gaunylyl cyclases and phosphodiesterases, the enzymes, which synthesize and hydrolyze cyclic nucleotides, respectively. Moreover,the high specificity of obtained antibodies enables parallel measurements of both nucleotides at the same time. The assay may be also used for determinetion of cyclic nucleotides levels in body fluids.


  122/153

  Tytuł oryginału: Modyfikacja metody PAMM oraz jej zastosowanie do oznaczania stężenia jodu w moczu.
  Tytuł angielski: Modification of PAMM method and usefulness for measurement iodine concentration in urine.
  Autorzy: Kurzeja Ewa, Kochańska-Dziurowicz Aleksandra
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • komunikat

  Streszczenie polskie: Modyfikacji tzw. metyody PAMM dokonano w celu wyeliminowania konieczności rozcieńczania próbek moczu i ponownego ich oznaczania w przypadku wystąpienia w nich wyższych stężeń jodu. Skrócenie czasu reakcji katalitycznej spowodowało zwiększenie zakresu prostoliniowego przebiegu krzywej kalibracyjnej do 250 ćg/l, bez zmian wartości parametrów analitycznych: precyzji wewnątrz- i i międzyseryjnej, granicy oznaczalności oraz odzysku. Równoległe oznaczanie próbek moczu metodą PAMM i metodą zmodyfikowaną dało bardzo zbliżone wyniki. Przeprowadzona wewnętrzna kontrola jakości oznaczania stężenia jodu w moczu zmodyfikowaną metodą PAMM wykazała, że całkowity błąd dokładności mieści się w całkowitym dopuszczalnym przedziale błędu oznaczeń stężeń jodu. Zmodyfikowana metoda PAMM może być stosowana w diagnostyce klinicznej i badaniach epidemiologicznych.

  Streszczenie angielskie: The PAMM method was modified in order to elimination of the necessity diluted samples, in case, incidences of higher iodine concentration in urine. Shorting the time of the catalytic reaction from 30 to 10 minutes, it increased the linear range of calibration curve course to 25 ćgI/1, with out analytical parameters: inter-assay and outer-assay precision, low limit of delectability and recovery. Parallel evaluated samples using PAMM and the own method did not show statistically significant differences. Performed external quality control of determined iodine concentration showed precision error includes in admitted range of error for determination iodine concentration. Modified PAMM method, which can be used to clinical diagnostic and epidemiological research.


  123/153

  Tytuł oryginału: Adsorbenty typu RP modyfikowane niektórymi sulfonowanymi odczynnikami chelatującymi jako sorbenty w analizie śladowej jonów metali : praca doktorska
  Autorzy: Sowa Ireneusz, Kocjan Ryszard (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Nieorganiczneji i Analitycznej w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 105 k. : il., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20860

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  124/153

  Tytuł oryginału: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Łódź, 22-25 września 2002 - materiały naukowe [streszczenia referatów].
  Tytuł angielski: 1st Congress of the Polish Society of Neuroendocrinology, Łódź, September 22-25, 2002 - proceedings.
  Opracowanie edytorskie: Kochman Kazimierz (Red.), Kunert-Radek Jolanta (red.), Lewiński Andrzej (red.), Pawlikowski Marek (red.).
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) supl. 2 s.1-216, il., tab. - 1 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii Łódź 22-25.09. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii


  125/153

  Tytuł oryginału: Detection of anti-Borna Disease Virus antibodies in patients hospitalized in psychiatric hospitals situated in the mid-western region of Poland.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Yamaguchi Kazunari, Krzymiński Stefan, Zmyślony Franciszek, Biernat Jerzy, Kociałkowski Marek, Tandeck Andrzej, Trafarska Barbara, Zalejski Marian, Sawada Takashi, Naraki Tohru, Czerski Piotr, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.47-54, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The seroprevalence of anti-Borna Disease Virus antibodies in the population of patients hospitalised in psychiatric hospitals of mid-western Poland was assessed with the ACLIA methos.


  126/153

  Tytuł oryginału: Comparison of calcium, magnesium, potassium and sodium contents of Ginko biloba L. leaves from Hungary.
  Tytuł polski: Porównanie zawartości wapnia, magnezu, potasu i sodu w liściach Ginko biloba L. pochodzących z Węgier.
  Autorzy: Stefanovits-Banyai E., Bert‚nyi-Divinyi Zs., Kiss A. S., Blazovics A., Koczka N.
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.49-56, il., bibliogr. s. 55, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of our preliminary investigations was to determine the Caý+, Mgý+, Na+, K+ cation contents by ICP, cation rates and the magnesium coefficients (z) of ginkgo leaves (Ginkgo biloba L.). Our studies were carried out on ginkgo leaves collected from male and female trees at different times from two Botanical Gardens in Budapest and from Szeged in Hungary. Our results showed that the magnesium, calcium, sodium and potassium contents were always higher in the male samples than in female ones, ecxept one when the calcium content was lower in the male samples originated from Szeged. We have detected the highest ptoassium content in the Szeged samples because of salting for preventing icing in the town. We have found that the magnesium content of leaves was high and increased in the same way during the experimental time independently of the growing sites and the sexes of trees (in May about 3000 ćg/g and in September 5000-6000 ćg/g). The magnesium coefficients were increased from May to September, in May were around 0,08 and in September from 0,08 to 0,14. According to "z" coefficients the Ginkgo biloba trees are not a magnesium sensitive plants but we have fund more information about the plant using as therapeutic agent in modern pharmacology.


  127/153

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrego zawału ściany przedniej serca. Analiza porównawcza wyników szpitalnych.
  Tytuł angielski: Primary coronary angioplasty in patients with anterior acute myocardial infarction. Analysis of in-hosptial outcomes.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Dobrzycki Sławomir, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł, Mężyński Grzegorz, Poniatowski Bogdan, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.505-511, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Celem obecnego badania jest analiza wyników leczenia chorych z AMI ściany przedniej za pomocą pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 552 kolejnych pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI, przyjętych do 12 h od początku bólu zawałowego, których leczono za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 236 osób z AMI ściany przedniej, grupę kontrolną - 316 chorych z AMI o innej lokalizacji. W obu grupach oceniano przepłwy w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szptialnej. Wyniki: Śmiertelność szpitalna w grpie badanej wyniosła 8,5 proc. i była istotnie wyższa od śmiertelności 1,9 proc. w grupie kontrolnej (p 0,001). Po wyłączeniu chorych przyjętych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność wyniosła 3,2 proc. w grupie badanej i 1,0 proc. w grupie kontrolnej (p = 0,06). Chorzy w grupie badanej przy przyjęciu byli w istotnie gorszym stanie klinicznym, ocenianym według klasyfikacji KKillipa-Kimballa, niż pacjenci w grupie kontrolnej (p 0,001). Nie zaobserwowano istotnych róznic między grupami w częstości badanych czynników ryzyka choroby wieńcowej i skuteczności zabiegu. Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za zawał również nie różnił się istotnie między grupami. Wnioski: Śmiertelność szpitalne w badanej grupie chorych z AMI ściany ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusion strategies in acute myocardial infartion (AMI). The aim of this study was to analyse the resutls of treatment with primary coronary angioplasty in patients with anterior AMI. Material and methods: 552 consecutive patients (age range 26-78) with AMI (within 12 hours from the onset of symptoms) were included in to the study. Study group consisted of 236 patients with anterior AMI, control group were 316 patients with another localizaiton of AMI. We compared the initial flow in infarct-related artery, success rate of PTCA and appearance of major adverse cardiovascular events in both groups in the in-hosptial follow-up. Resutls: In-hospital mortality in the study group was 8.5 p.c. and was significantly higher than in the control grop - 1.9 p.c. (p 0.001). After the exclusion from the analysis the patients in cardiogenic shock at admission, in-hospital mortality was 3.2 p.c. in the study group and 1.0 p.c. in the control group (p = 0.06). Clinical status of paitents in the study group at admission was significantly worse than in the control group (p 0.001). We haven't observed significant differences among the groups in appearance of risk factors of ischemic heart disease and procedure success rate. Distribution of preprocedural flow TIMI score in the infarct-related artery was comparable in both groups. Conclusions:In-hospital mortlaity in studied cohort of patients ...


  128/153

  Tytuł oryginału: Ostry zawał serca u kobiet leczony za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Analiza porównawcza wyników szpitalnych.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction in women treated with primary coronary angioplasty. Analysis of in-hospital results.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Nowak Konrad, Kralisz Paweł, Dobrzycki Sławomir, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł, Mężyński Grzegorz, Poniatowski Bogdan, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.513-520, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Zagadnienie potencjalnego wpływu płci na wyniki pierwotnej PTCA nie zostało dotychczas jednoznacznie wyjaśnione. Celem niniejszego badania jest analiza porównawcza wyników leczenia kobiet z AMI za pomocą pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI do 12 h od początku bólu, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiły 143 kobiety, grupę kontrolny - 409 mężczyzn. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Śmiertelność szpitalna nie różniła się istotnie między grupami. Wyniosła ona 4,9 proc. w grupie badanej i 4,6 proc. w grupie kontrolnej. Po wyłączeniu z analizy chorych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność szpitalna wyniosła 1,5 proc. w grupie badanej i 2,0 proc. w grupie kontrolnej (różnica nieistotna). Kobiety leczone za pomocą pierwotnej PTCA były w starszym wieku (62,6 vs. 57,3 lat; p 0,001), istotnie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 (23 proc. vs. 13 proc.; p = 0,004) i nadciśnienie tętnicze (54,5 proc. vs. 37,9 proc.; p 0,001), natomiast istotnie rzadziej paliły one tytoń (32,8 proc. vs. 58,6 proc.; p 0,001). Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w lokalizacji AMI według oceny EKG, rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminar coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusion strategies in acute myocardial infarction (AMI). Problem of potential influence of gender on results of primary PTCA hasn't been clarified so far. The aim of this study is analysis of the results of primary PTCA in women with AMI. Material nad methods: 552 consecutive patients (age range 26-78, mean age: 56 years) with AMI (within 12 hours from the onset of symptoms) were included to the study. Study group consisted of 143 women, control group were 409 men. We compared the initial flow in infarct-related artery, success rate of PTCA and appearance of major adverse cardiovascular events in both groups in the in-hospital follow-up. Resutls: In-hosptial mortality wasn't significantly different between the groups. It was 4.9 p.c. in the study group and 4.6 p.c. in the control group. When patients in cardiogenic shock at admission were excluded from the analysis, in-hospital mortality was 1.5 p.c. in study group and 2.0 p.c. in control group (not significant difference). Women with AMI treated with primary PTCA were significantly older (62,6 vs. 57,3 years; p 0,001), more frequently suffered from diabetes mellitus (23 p.c. vs. 13 p.c.; p = 0.004) and arterial hypertension (54.5 p.c. vs. 37.9 p.c.; p 0.001) and less frequently smoked (32.8 p.c. vs. 58.6 p.c.; p 0.001). There haven't been observed any significant differences in localization of AMI in ECG, infarct-related ...


  129/153

  Tytuł oryginału: Zapalenie zatok przynosowych - Paranasal sinusitis.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Lipka-Kociszewska Alicja, Kociszewska-Kędzia Beata, Roczeń Halina, Antoniak Jadwiga
  Źródło: Lekarz 2002 (5) s.26, 28-29
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  130/153

  Tytuł oryginału: Diagnostyka lambliozy w praktyce laboratoryjnej.
  Autorzy: Kocik Małgorzata
  Źródło: Lekarz 2002 (1) s.30, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  131/153

  Tytuł oryginału: Zadania pielęgniarki wobec mieszkańców zespołu mieszkań chronionych
  Autorzy: Kocka Katarzyna, Kachaniuk Hanna, Bartoszek Agnieszka
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.252-256, bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  132/153

  Tytuł oryginału: Analiza psychospołecznych uwarunkowań zachowań agresywnych w rodzinach.
  Tytuł angielski: Analysis of psycho-social determinants of agressive behaviour in the family.
  Autorzy: Kocur Józef, Rzeźniczak Łukasz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.45-49, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Na podstawie analizy 20 opinii sądowo-psychiatrycznych zawartych w aktach sądowych dot. pozwu o rozwód, autorzy dokonują oceny psychospołecznych uwarunkowań zachowań agresywnych w rodzinach. Stwierdzono, że istnieją określone uwarunkowania zachowań agresywnych, do których zaliczyć można złe warunki materialne i ubóstwo rodzin, często poniżej minimum socjalnego, niskie wykształcenie, nadużywanie alkoholu, obniżoną sprawność intelektualną i zaburzenia emocjonalne.

  Streszczenie angielskie: On the basis of 20 court and psychiatric opinions included in court files concerning divorce action, the writers assessed the psychosocial determinants of aggressive behaviour in the family. They found that aggressive behaviour had clear-cut determinants such as poor material conditions and poverty, often below social minimum, low education level, alcohol abuse, decreased intellectual efficiency and emotional disorders.


  133/153

  Tytuł oryginału: Uczulenie na sierść zwierząt.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Bogusz Anna, Jażdzewska Jadwiga, Kociszewska Beata
  Źródło: Lekarz 2002 (2) s.23-25, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  134/153

  Tytuł oryginału: Ocena przemiany wapniowo-fosforanowej w aspekcie zaburzeń mineralizacji kości.
  Autorzy: Tukaj Dorota, Kocik Małgorzata
  Źródło: Lekarz 2002 (3) s.48
  Sygnatura GBL: 313,343

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  135/153

  Tytuł oryginału: Grzybice stóp i paznokci - możliwości terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Mycosis of feet and nails - therapeutic possibilities. [P.] 2.
  Autorzy: Adamski Zygmunt, Kociałkowski Paweł, Mrozowski Tomasz
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (6) s.339-342, 344-348, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz ważniejsza rola, jaką we współczesnym świecie odgrywa aparycja, częste uprawianie sportów przez mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych oraz starzenie się populacji spowodowały, że grzybica stóp i paznokci stała się poważnym problemem społecznym. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia, omówienie profilaktyki oraz sposobów leczenia grzybicy stóp i paznokci. Zaznaczono różnicę w częstości występowania zakażenia w zależności od populacji, z uwzględnieniem czynników predysponujących i sprzyjających zakażeniu. Opisano rodzaje grzybic, ich obraz kliniczny i czynniki etiologiczne. Znajomość tych zagadnień oraz przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych stanowią podstawę prawidłowego rozpoznania. Ta zaś z kolei umożliwia odpowiedni dobór leków, co w połączeniu ze ścisłą współpracą lekarza z pacjentem w procesie zwalczania zakażenia jest gwarancją sukcesu terapeutycznego. Dokonano również (w drugiej części artykułu) przeglądu preparatów stosowanych w leczeniu grzybicy stóp i paznkoci.

  Streszczenie angielskie: In a recent world factors like personal appearance, healthy lifestyle and aging are more and more important for people from economically advanced countries. This fact caused that mycosis of feet and nails became a serious social problem. A target of this work is an approximation of this issue, a discussion about prophylaxis and methods of treatment. Authors pointed differences in incidence of disease rate depending on populations, including all factors - conductive and predisposing. Authors described different kinds of mycosis, their clinics and aethiological factors. A knowledge of these issues and proper diagnostic examination are basic for correct diagnosis which is necessary to make a choice of proper medication. This connected wiyh patient - doctor cooperation guarantees a therapeuthical success. Authors presented also (in a second part of this work) a rewiev of preparations used in treatment of onychomycosis and dermatomycosis pedis.


  136/153

  Tytuł oryginału: Wpływ ubytku słuchu w zakresie wysokich częstotliwości na słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu dla częstotliwości 500 Hz.
  Tytuł angielski: Effect of high-frequency hearing loss on auditory brainstem responses at 500 Hz tone pip.
  Autorzy: Kochanek Krzysztof, Skarżyński Henryk, Janczewski Grzegorz, Ogonowska Grażyna, Orkan-Łęcka Ewa, Piłka Adam
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.85-91, il., tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  137/153

  Tytuł oryginału: Wpływ szerokości widma krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.
  Tytuł angielski: Evaluation of effect of width of acoustic spectrum of tone pips on ABR parameters.
  Autorzy: Orkan-Łęcka Ewa, Kochanek Krzysztof, Janczewski Grzegorz, Piłka Adam
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.93-101, il., tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  138/153

  Tytuł oryginału: Wpływ czasu narastania krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.
  Tytuł angielski: Evaluation of effect of rise-time of tone pips on ABR parameters.
  Autorzy: Kochanek Krzysztof, Piłkaut. Adam, Skarżyński Henryk, Orkan-Łęcka Ewa
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.103-112, il., tab., bibliogr. [20] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  139/153

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu intensywności bodźca na wielkość adaptacji słuchowej w badaniach ABR MLS.
  Tytuł angielski: The effect of stimulus intensity on adaptation of ABR MLS.
  Autorzy: Tacikowska Grażyna, Kochanek Krzysztof, Grzanka Antoni, Piłka Adam
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.113-120, il., tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  140/153

  Tytuł oryginału: Sześcioletnie doświadczenia w realizacji programu badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Staszowie.
  Tytuł angielski: 6 years of experiences of newborn and infant hearing screening in Staszów.
  Autorzy: Madej Stanisław, Ogonowska Grażyna, Kochanek Krzysztof, Skarżyński Henryk
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.121-128, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  141/153

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zaburzeń pozaślimakowych słuchu u pacjentów z szumem usznym.
  Tytuł angielski: Frequent occurance of retrocochlear pathologies in patients with unilateral tinnitus.
  Autorzy: Raj-Koziak Danuta, Bartnik Grażyna, Kochanek Krzysztof, Fabijańska Anna, Borawska Beata, Rogowski Marek
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.129-134, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  142/153

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności badania adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w diagnostyce pacjentów z jednostronnym szumem usznym.
  Tytuł angielski: Possibility of application auditory adaptation using ABR MLS in patients with unilateral tinnitus.
  Autorzy: Raj-Koziak Danuta, Kochanek Krzysztof, Bartnik Grażyna, Fabijańska Anna, Borawska Beata, Rogowski Marek
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.141-147, il., tab., bibliogr. [7] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  143/153

  Tytuł oryginału: Congenital malformations in neonates of mothers with epilepsy.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Pawłowska Barbara, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.23-27, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the incidence of congenital malformations in neonates of healthy mothers and suffered from epilepsy. There were analysed different kinds of pathologies that were present in investigated group of children and maternal risk factors that could have an influence on congenital malformations appearance. The analysis was held in Polish Mother's Memorial Research Institute in Łódź in years 1990-1998. The investigated group included 211 neonates of epileptic mothers. Control group included 211 healthy neonates randomly enrolled into study. Congenital malformations were diagnosed based on ultrasonographic examination, clinical examination after birth, echocardiography, transcranial ultrasonography, abdominal ultrasonography, CT and NMR. Epilepsy and its treatment increases the risk of congenital malformations. Congenital malformations appear three times more frquently in women with epilepsy. Congenital hearth disease, lips and palate clefts were most commonly observed. Increased incidence of epileptic seizures during pregnancy and antiepileptic treatment with phenytoin and valproic acid increased significantly the risk of congenital malformation in neonate. Early and complex prenatal care of epileptic mothers and folic acid supplementation make the risk of congenital malformations in neonates lower.


  144/153

  Tytuł oryginału: Grzybice stóp i paznokci - możliwości terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Mycosis of feet and nails - therapeutic possibilities. [P. 1].
  Autorzy: Adamski Zygmunt, Kociałkowski Paweł, Mrozowski Tomasz
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.280, 282-284, 286-287, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz ważniejsza rola, jaką we wspólczesnym świecie odgrywa aparycja, częste uprawianie sportów przez mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych oraz starzenie się populacji spowodowały, że grzybica stóp i paznokci stała się poważnym problemem społecznym. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia, omówienie profilaktyki oraz sposów leczenia grzybicy stóp i paznokci. Zaznaczono różnicę w częstości występowania zakażenia w zależności od populacji, z uwzględnieniem czynników predysponujących i sprzyjających zakażeniu. Opisano rodzaje grzybic, ich obraz kliniczny i czynniki etiologiczne. Znajomość tych zagadnień oraz przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycnych stanowią podstawę prawidłowego rozpoznania. To zaś z kolei umożliwia odpowiedni dobór leków, w połączeniu ze ścisłą współpracą lekarza z pacjentem w procesie zwalczanis zakażenia jest gwarancją sukcesu terapeutycznego. Dokonano również (w drugiej części artykułu) przeglądu preparatówe stosowanych w leczeniu grzybicy stóp i paznokci.

  Streszczenie angielskie: In a recent world factors like personal appearance, healthy lifestyle and aging are more important for people from economically advanced countries. This fact caused that mycosis of feet and nails became a serious social problem. A target of this work is an approximation of this issue, a discussion about prophylaxis and methods of treatment. Authors pointed differencies in incidence of disease rate depending on population, includingg all factors - conductive and predisposing. Authors described different kinds of mycosis, their clinics and aethiological factors. A knowledge of these issues and proper diagnostic examination are basic for correct diagnosis which is necessary to make a choice of proper medication. This connected with patient - doctor cooperation guarantees a therapeuthical success. Authors presented also (in a second part of this work) a rewiev of preparations used in treatment of onychomycosis and dermatomycosis pedis.


  145/153

  Tytuł oryginału: Proteins that influence apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Filip Agata, Marzec Barbara, Koczkodaj Dorota, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.3-8, tab., bibliogr. 24 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we estimated the expression of apoptosis-regulating genes in freshly isolated peripheral blood lymphocytes from patients diagnosed with B-CLL, and in the cells suibjected to 72-hrs culture with/without the factors that induce cell proliferation. We investigated the tumor supressor gene p53, the caspases (caspase-3, caspase-7, caspase-8), the protooncogene bcl-2 and IAP family genes (survivin, cIAP-2). Immunocytochemistry and RNase Protection Assay (RPA) were employed to assess both protein and mRNA. We found high levels of expression of antiapoptotic genes cIAP-2 and bcl-2 in most patients. Despite the presence of its protein product in 23 p.c. of the cells ex vivo, there was no detectable survivin mRNA in these cells. The increase in survivin mRNA expression was noted in the cells induced to proliferation. The level of caspases expression in B-CLL lymphocytes seemed to be similar to the level observed in the cells isolated from healthly volunteers.


  146/153

  Tytuł oryginału: Detection of Epstein-Barr virus and immunohistochemical studies in cases of undifferentiated carcinoma with lymphoid stroma of the parotid gland and the uterine cervix.
  Autorzy: Jarosz Bożena, Kocki Janusz, Korobowicz Elżbieta, Wojcierowski Jacek, Starosławska Elżbieta
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.19-24, il., bibliogr. 21 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Lymphoepithelioma is a relatively common malignancy in the nasopharynx. Undifferentiated carcinomas with lymphoid stoma (limhoepithelioma-like carcinomas) of the other organs are very rare. Here we report two cases of such tumours originating in the parotid gland and the uterine cervix. Histologic examination showed nests of undifferentiated epithelial cells (CK+, Vim-) with abundant lymphocytes (predominantly CD+ T cells), plasma cells (Plasma Cell Marker+) and macrophages (CD68+) in and around the tumor cellnests. The Epstein-Barr virus (EBV) genome was detected by in situ hybridization in section from tumour of the parotid gland. The limphoepithelioma-like carcinoma of the salivary gland is often associated with EBV infection. In situ hybridization for the detection of the EBV in malignant epithelial cells was negative in section of uterine cervix.


  147/153

  Tytuł oryginału: Co-expression of Epstein-Barr virus latent membrane protein 1, Bcl-2, Bcl-xl, p21 cip1 and p53 genes in human lymphoepithelial carcinoma.
  Autorzy: Kocki Janusz, Jarosz Bożena, Constantinou Maria, Korszeń-Pilecka Iwona, Pliecki Marek, Antosz Halina, Starosławska Elżbieta, Korobowicz Elżbieta, Kałużewski Bogdan, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.33-37, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Activation of latent genes of Epstein-Barr virus (EBV) protects human cells from apoptosis and can induce the expression of bcl-2 gene, a survival factor and inhibitor of apoptosis. We used in situ hybridization technique to detect of EBV LMP1, Bcl-2, Bcl-xL, p21 Cip1 and p53 genes expression in paraffin-embodded tissue from patient with a very rare lumphoepithelial carcinoma (undifferentiated carcinomas with lymphoid stoma) of parotid gland. We detected expression of LMP1, bcl-xL and strong signals from bcl-2. We did not detect signals of p53 and p21 Cip1. We have fixed a potent mechanisms of development of a parotid gland carcinoma: EBV infection or/and LMP1 activation - overexpression of bcl-2 and bxcl-xL - decreased expression of p53 and p21 Cip1 - immortization of cells - cancer.


  148/153

  Tytuł oryginału: Clonal distribution of trisomy 12 and 13q14, TP53 deletions in chronic lymphocytic leukaemia.
  Autorzy: Koczkodaj Dorota, Wąsik-Szczepanek Ewa, Filip Agata, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.39-44, tab., bibliogr. 26 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Although chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common leukemia in adults, little is known about the molecular abnormalities underlying it and their prognostic significance. We used fluorescence in situ hybridization (FISH) to evaluate the occurrence of 13q14 deletions, trisomy 12 and deletions in 17p13 in chronic lymphocytic leukemia.


  149/153

  Tytuł oryginału: Assessment of MMP-2 and MMP-9 expression in LPS stimulated LS180 cell line.
  Autorzy: Kubiatowski Tomasz, Korzeniowska-Olszańska Joanna, Różyńska Krystyna, Filip Agata, Marzec Barbara, Gawłowicz Małgorzata, Koczkodaj Dorota, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.51-56, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Matrix metalloproteinases (MMP) are a large family of hydrolases contributed to both normal and pathological tissue remodeling. There is an accumulated data showing that bacterial lipopolisaccharide can stimulate MMPs expression in many models in vitro. The aim of this study was to assess the MMP-2 and 9- expression in LS 180 cell line stimulated with LPS in dose of 0.14 ćg/ml. Into our experimental work we employed many different techniques such as: RT-PCR, fluorescent immunocytochemistry and zymography. According to our data there were no differences in MMP-2 and MMP-9 expression as was shown by means of RT-PCR and fluorescent immunocytochemistry. Because immunocytochemistry was not able to distinguish active and inactive forms of metalloproteinases zymography was incorporated to measure amounts of different forms of MMP-2 and MMP-2 secreted to culture medium. Assessment of the obtained results showed slightly elevated level of proMMP-9 and MM-9 after LPS stimulation. For MMP-2 similar effects was not seen.


  150/153

  Tytuł oryginału: EBV - infected LCL and B-CLL exhibit different expression pattern of p27 and Rb genes family.
  Autorzy: Marzec Barbara, Kubiatowski Tomasz, Gawłowicz Małgorzata, Szczęśniak Dorota, Filip Agata, Koczkodaj Dorota, Nesina Iryna, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.65-70, il., bibliogr. 18 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Epstein-Barr (EBV) is a powerful immortalizing virus for human B lymphocytes in vitro and is assoxciated with several human neoplasms in vivo. Chronic lymphocyte leukaemic (CLL) cells might be infected by the virus but can not proliferative whereas normal resting B lymphocytes produce immortalized cell lines after infection. Since the pRb,p 107 and p130, together with p27, play critical roles in controlling the mammalian cell division cycle, we have investigated the expression of this genes following EBV immortilisation of primary B-lymphocytes comparing to cultured B-CLL cells. In this report, we show that EBV decreases the pRb and p130 mRNA gene expression and drives down the mRNA level of p27 gene expression, which is extremely high in B-CLL lymphocytes. This is achieved by a strategy involving "silencing" of critical cell division cycle genes: pRb, p130. Viral proteins may take part in that process. Increased expression of p27 in B-CLL cells may be responsible for maintenance of anergic state.


  151/153

  Tytuł oryginału: D type cyclins mRNA expression pattern in human acute leukaemia cells.
  Autorzy: Szczęśniak Dorota, Kocki Janusz, Cioch Maria, Dmoszyńska Anna, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.101-104, tab., bibliogr. 19 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The cell cycle alternation may cause malignant cell tranformation. The past several years' research has resulted in defining new agents participating in cell proliferation and contributed to the fact that we have started to understand the cell cycle machinery. Molecules involved in basic pathway of cell division are cyclins, the positive regulators of cell cycle, overexpression of which is associated with uncontrolled cell growth and cancer. In our reasearch we examined the level of cyclin genes expression in bone marrow samples from 15 patients with acute leukaemia before therapy. For the detection of cyclin mRNA we used. The Multi-Probe RNase Protection Assay System (Pharmingen). We focused on the expression of D type cyclins. The results we obtained show that leukaemic cells reveal significantly high levels of cyclin D2 and D3 mRNA in majority of examined samples as well as difference in expression of cyclin D1 between ALL and AML cells. The correlation between the clinical data and expression of cyclin genes in hematological malignancies may be a prognostic factor for the relapse or poor prognosis.


  152/153

  Tytuł oryginału: mRNA expression of the cyclins in B-CLL.
  Autorzy: Antosz Halina, Kowal Małgorzata, Kwiatkowska-Drabik Barbara, Marzec Barbara, Jargiełło Małgorzata, Mizerski Grzegorz, Kocki Janusz, Wysocka Krystyna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.105-110, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: B cell chronic lymphocytic leukemia is malignant disorder characterised by accumulation of resting lymphocytes. We investigated the mRNA expression of cyclins A, B, C, D1, D2 and D3, which are characteristic for different phases of the cell cycle, by multi-probe RNase protection assay system. We have examined expression of cyclins in unstimulated and stimulated PMA and LPS lymphocytes in vitro. In our study, all B-CLL tested samples expressed the mRNA cyclin C, D1, and overexpression D2 after stimulation PMA. mRNA cyclin A and D3 appeared in the cases where the cells proliferated in vitro. Induction of cyclin B expression was observed in only 5 cases B-CLL after treating with PMA and LPS.


  153/153

  Tytuł oryginału: Influence of two furocoumarins: bergapten and xanthotoxin from meadow cow parsnip (Heracleum sibiricum L.) on apoptosis induction and apoptotic genes expression in HL-60 human leukaemic cell line.
  Autorzy: Bogucka-Kocka Anna, Kocki Janusz
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.111-116, il., bibliogr. 13 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We analysed biological effect of bergapten and xanthotoxin on human leukaemic cell line - HL-60. The furocoumarins were isolated from a meadow plant - cow parsnip (Heracleum sibiricum L.). To investigate the furocoumarins - mediated effects, the HL-60 cells were incubated with different concentration of bergapten or xanthotoxin (1 ćM, 10 ćM, 50 ćM, 100 ćM, and 500 ćM). Living, apoptotic and necrotic cells were detected by Annexine V method. To monitor the genes expression we used hAPO-2c Template Set of RPA which consist of following Bcl-2 family genes probes: bclw, bcl-XL, bcl-XS, bfl 1, bad, bax, bcl-2, bik, mcl 1, L32, and GAPDH. We established IC50 values - 50 ćM of xanthotin and 100 ćM of bergapten. In our studies decreased expression of bcl-2, bcl-x, bad, bax (Bcl-2 family) and L32 and GAPDH genes (houskeeping) were observed, according to furocoumarins in cultures.

  stosując format: