Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOBUS-ZALEŚNA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Kortykotomia i dystrakcja kości twarzowo-czaszkowych.
Tytuł angielski: Craniofacial skeleton corticotomy and distraction.
Autorzy: Kobus Kazimierz, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kobus-Zaleśna Katarzyna
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.933-940, il., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Osteotomie szczęki w rozszczepach wargi i podniebienia - analiza odległych wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Osteotomies of the maxilla in cleft lip and palate - an analysis of long-term results of treatment.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Pisulska-Otremba Agnieszka, Wójcicki Piotr, Kobus-Zaleśna Katarzyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.523-532, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Szpitalu Chirurgii Plastycznej w okresie od 1976 do 2001 r. wykonano 107 osteotomii szczęki u pacjentów z rozszczepami wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Do oceny późnych wyników zakwalifikowano wyłącznie 37 chorych z jednostronnym rozszczepem i pełną dokumentacją, u których wykonano badania retrospektywne oparte na pomiarze cefalogramów oraz analizie ortodontycznych modeli diagnostycznych. W efekcie dokonanych badań stwierdzono, że wyniki cefalometrycznych części czaszki potwierdziły wadę szczęki - kąt SNA 73ř - kwalifikację do jej osteotomii. Pomimo tendencji do cofania, wysunięta w wyniku operacji szczęka utrzymała swoje doprzednie ustawienie nawet po upływie 5-10 lat. Nie stwierdzono istotnych różnic w położeniu szczęki w miarę upływu czasu, a chorzy u których stosowano osteosyntezę płytkową mieli istotnie bardziej wysunietą szczękę niż ci, u których stosowano osteosyntezę szwami metalowymi.

  Streszczenie angielskie: Between 1976 and 2001, at the Hospital of Plastic Surgery in Polanica Zdrój, 107 Le Fort I osteotomies were performed in patients with clefts of the lip and palate. On the basis of cephalograms and dental models, the long-term evaluation of outcomes was analysed in 37 patients with unilateral clefts, who had complete documentation. The study showed that results of cephalometric evaluation of the facial skull confirmed a defect of the maxilla (SNA 73ř), and the apropriate qualification maxillary osteotomy. In spite of a tendency for the maxilla, which had been protruded as a result of the surgical procedure, to regress, it maintained its protruded position after even 5-10 years. No significant differences were found in the position of the maxilla with time, and patients in whom maxillary segments had been fixed with mini-plates had a significantly more protruded maxilla than those in whom metal sutures had been used.

  stosując format: