Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOBRZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Dziecko krzywdzone: analiza urazów intencjonalnych. Materiał Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w latach 1990-2001.
Tytuł angielski: The maltreated child: analysis of intentional traumas. Material of The Pediatric Surgery Clinic of the Polish Mother's Health Center Institute 1990-2001.
Autorzy: Pawlak Paweł, Kobrzyńska Ewa, Chilarski Andrzej
Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.18-23, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,543

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z krzywdzeniem dzieci. Zwrócono uwagę na problemy natury społecznej dominujące nad aspektem medycznym. W Klinice Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 199-2001 leczono 75 dzieci z obrażeniami intencjonalnymi. Powyższy materiał poddano analizie zwracając uwagę na sprawców przemocy, wiek ofiar oraz rodzaj i okolicę obrażeń. Wskazano również na dalsze losy tych dzieci. W podsumowaniu podkreślono, że zespół dziecka krzywdzonego wymaga kompleksowego działania służb i organizacji społecznych, a opieka chirurgiczna stanowi jedynie fragment tych działań.

  Streszczenie angielskie: The authors defined in the paper the basic conceptions connected with maltreatment of the children. Attention was paid to social problems, which predominated over medical aspect. Between 1990 and 2001 75 children with intentional injuries were treated in the Pediatric Surgery Clinic of the Polish Mother's Health Center Institute in Łódź. The above mentioned material was analyzed in aspects of perperators, age of victims, type and region of injuries. Further fate of those children was also described. In summary, the authors emphasized that maltreated child syndrome needs complex action of social services and organizations, because surgical aid is only a fragment of those activities.

  stosując format: