Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOŚCIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Surgical anatomy of pelvic floor, rectum and anus.
Tytuł polski: Anatomia chirurgiczna struktur dna miednicy, odbytnicy i odbytu.
Autorzy: Kościński Tomasz, Hermann Jacek
Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.56-63, il., bibliogr. 13 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Techniki stosowane w chirurgii proktologicznej wymagają gruntownej znajomości anatomii i fizjologii struktur dna miednicy. Celem niniejszego doniesienia jest przedstawienie kompendium aktualnej wiedzy anatomicznej dotyczącej struktur dna miednicy, odbytnicy i odbytu w oparciu o materiał ilustracyjny. W pracy omówiono poszczególne strutkury dna miednicy, zwracając uwagę na ich rolę w mechanizmie defekacji. Omówiono także ich znaczenie w patologii takich schorzeń proktologicznych, jak np. ropnie i przetoki okołoodbytnicze, przetoka odbytniczo-pochwowa, przepuklina odbytniczo-pochwowa oraz wypadanie odbytnicy. Podkreślono również znaczenie znajomości poszczególnych struktur dna miednicy oraz budowy odbytnicy dla właściwego preparowania odbytnicy, np. w trakcie jej brzusznego wycięcia. Wreszcie obszernie omówiono budowę odbytu, gdyż dobra orientacja w tej okolicy pozwala uniknąć poważnych powikłań leczenia operacyjengo szczególnie nietrzymania stolca związanego z uszkodzeniem aparatu zwieraczowego odbytu.

  Streszczenie angielskie: Techniques used in proctological surgery require a thorough konwledge of anatomy and function of structures forming the pelvic floor. The aim of this paper is to present a compendium of up-to-date anatomical knowledge about structures of the pelvic floor, rectum and anums, based on illustrative material. Particular structures forming the pelvic floor are described, with special emphasis on their role in the mechanism of defecation. Their significance in the pathology of such proctologic diseases as perianal abscess and fistula, recto-vaginal fistula, recto-vaginal hernia (rectocele) and rectal prolapse is discussed. The authors emphasize that a thorough knowledge of structures of pelvic floor and rectum is a prerequisite for correct handling of these structures, e.g. during abdominal rectectomy. The anal structure is discussed extensively, because a good orientation within this area may help to avoid serious complications of surgical treatment, mainly fecal incontinenece caused by injury to anal sphincters.


  2/3

  Tytuł oryginału: Powikłania skórne spowodowane niewłaściwą pielęgnacją urostomii u 60-letniego mężczyzny.
  Autorzy: Kościński Tomasz
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.97, 99, il.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  3/3

  Tytuł oryginału: Przypadek inercji jelita grubego (slow transit constipation) w różnicowaniu przewlekłych zaparć.
  Autorzy: Kościński Tomasz, Skowrońska-Piekarska Urszula
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.64-66, 68, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: