Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOŁAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na leczenie rozkurczowej niewydolności serca u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Treatment of diastolic heart failure in the elderly: current concepts.
Autorzy: Kołakowska Joanna, Kołakowski Jarosław, Motyl Jadwiga, Kubik-Świerczyńska Hanna, Missima Maurycy, Kędziora-Kornatowska Kornelia
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.9-14, il., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niewydolność serca jest zespołem kardiogeriatycznym, który staje się głównym problemem ochrony zdrowia w XXI wieku u ludzi starszych. Wśród chorych z zastoinową niewydolnością serca coraz częściej rozpoznaje się nieprawidłowości w funkcji rozkurczowej lewej komory jako dominującą przyczynę uszkodzenia mięśnia lewej komory. Leczenie rozkurczowej niewydolności serca jest często empiryczne i nie posiada wyraźnie określonych reguł patofizjologicznych. Leczenie chorób podstawowych jest w chwili obecnej najbardziej istotnym podejściem terapeutycznym.

  Streszczenie angielskie: Chronic heart failure is proncipally a cardiogeriatric syndrom. It has become a major public health problem in the 21st century largely due to the aging population. There is growing recognition that congestive heart failure is caused by a predominant abnormality in diastolic function. Medical therapy of diastolic heart failure is often empirical and lackes clear-cut pathophysiologic concept. Treatment of the underlying disease is currently the most important therapeutic approach.


  2/3

  Tytuł oryginału: Analiza efektywności programu ciągłej edukacji i rehabilitacji chorych na cukrzycę z inwalidztwem wzroku.
  Tytuł angielski: Analysis of effectiveness of continuous educational rehabilitation program of diabetic patients with visual disability.
  Autorzy: Bandurska-Stankiewicz Elżbieta, Kołakowska Halina, Żbikowska Elżbieta
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.9-14, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na całym świecie uznaje się edukację choryuch na choroby przewlekłe za niezwykle ważny element ich leczenia. Edukacja chorych z inwalidztwem wzroku powoduje szereg ograniczeń, które bardzo komplikują współpracę z mającymi szczególne potrzeby pacjentami i modele szkolenia i leczenia wymagają modyfikacji. Celem pracy była ocena ciągłego programu edukacji i rehabilitacji inwalidów wzroku z powodu cukrzycy na wyrównanie metaboliczne, oraz stopień samodzielności chorych w życiu codziennym. W okresie 5-letnim ciągłym programem edukacyjno-rehabilitacyjnym objęto grupę 170 inwalidów wzroku z powodu cukrzycy. Prowadzono dwa modele kompleksowego oddziaływania na chorych: realizowany w warunkach stacjonarnych 14-dniowy program edukacyjno-rehabilitacyjny w grupach 20-30 osobowych, który zawierał podstawowe wiadomości o cukrzycy, samokontroli, naukę posługiwania się wstrzykiwaczami do insuliny, naukę czynności dnia codziennego oraz postępowanie interwencyjne. Edukację chorych powtarzano średnio co 3 miesiące w czasie kontrolnych wizyt lekarskich z indywidualnym programem edukacyjnym połączonym z oceną wyrównania metabolicznego cukrzycy. W okresie 5-letniej obserwacji uzyskano obniżenie glikemii z 10,9 do 8,6 mmol/l, zmniejszenie dobowego zapotrzebowania na insulinę z 51,2 do 44,2 j/dobę, oraz zmniejszenie HbA1c z 8,57 do 8,01; w ślad za poprawą tych wskaźników obniżył się wskaźnik ciężaru ciała BMI z 30,2 do 29,2 kg/mý. Uzyskano rownkież 50 proc. spadek epizodów hipoglikemii w ...

  Streszczenie angielskie: All over the world education of people with chronic diseases is considered to be a crucial element of their therapy. Education of visually impared diabetic patients has many limitations as this group of patients has its specific needs, therefore methods of teaching and training need to be specially modified. The aim of the study was to estimate the effect of continuous education-rehabilitation programme for diabetic patients with visual disability on their metabolic control, and degree of their independence in daily life. The 5-year program was implemented in 170 visually impaired diabetic patients. There were two models of training patients carried out in stationary conditions, in the from of 14-day courses for groups of 20-30 patients, in which they were instructed in basic knowledge about diabetes, self-control, interventional procedures, use of insulin injectors and daily activities. Education was repeated every 3 months during medical check-ups combined with evaluation of metabolic control of diabetes. During the 5-year study glycaemia level decreased from 10,9 to 8,6 mmoll/l, daily insulin requirement from 51,2 to 44,2 units/day, and HbA1c from 8.57 to 8.01 p.c. Consequently, BMI decreased from 30.2 to 29.2 kg/mý. The number of hypoglycaemic episodes in one month dropped by half, and the number of hospital admissions per year decreased by 60 p.c. The knowledge of patients about diabetes improved, so did active participation of diabetic patients in daily life. ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Pierwotna angiolastyka w ośrodku kardiologii interwencyjnej zamiast trombolizy w szpitalu terenowym. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Primary coronary angioplasty in acute myocardial infarction performed in an interventional cardiology centre instead of thrombolysis in a local hospital - case report.
  Autorzy: Karcz Maciej, Demkow Marcin, Kołakowska Renata, Juśkiewicz Andrzej, Banaszewski Marek, Rużyłło Witold
  Opracowanie edytorskie: Poloński Lech (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.137-141, il., bibliogr. 12 poz. + bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A cvase of 55-year-old male with acute myocardial infarction (MI) admitted to a local hospital is present. The patient was promptly transferred to the interventional cardiology centre where successful coronary angioplasty of the left anterior desreasing coronary artery with stent implantation was performed. The patient developed only a non-Q wave MI the course of the seven month follow-up was uneventful. The advantages of primary coronary angioplasty in acute MI are discussed.

  stosując format: