Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOŁŁĄTAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zastosowanie nowego testu termometrycznego w ocenie późnych powikłań cukrzycy typu 1.
Tytuł angielski: Application of the new thermometric test in the estimation of IDDM late complications.
Autorzy: Kołłątaj Witold, Szewczyk Leszek
Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.27-35, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,652

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda: Praca dotyczy zastosowania nowego testu termometrycznego - testu oziębieniowo-termometrycznego w diagnostyce mikroangiopatii w cukrzycy typu 1. Istotą testu jest ocena wybranych parametrów dystrybucji energii cieplnej w organiźmie prowadzona metodą termometrii ciągłej. Badanie wykorzystuje oryginalne oprzyrządowanie oraz oprogramowanie i nawiązuje do dobrze udokumentowanych spostrzeżeń klinicznych, łączących parametry dystrybucji ciepła ze stanem mikrokrążenia, a efekty wszelkich prób zachwiania miejscowej gospodarki cieplnej z reakcjami toczącymi się przede wszystkim na obszarze małych naczyń. Materiał: Badaniu poddaliśmy 32 pacjentów (w wieku 11 - 19 lat) z cukrzycą typu 1 trwającą 0 - 11 lat. Badani pacjenci charakteryzowali się odmiennymi i niekiedy skrajnie różnymi wynikami kontroli metabolicznej. Wyniki: Nasze obserwacje wskazują na to, iż złe wyrównanie cukrzycy prowadzi do stopniowego pogarszania parametrów przepływu naczyniowego w obrębie mikrokrążenia skórnego. Wyniki badań wskazują na statystycznie istotną zależność pomiędzy wieloma parametrami termometrycznymi a stopniem wyrównania cukrzycy. Wnioski: Uważamy, że nowy test może znaleźć zastosowanie we wczesnej diagnostyce angiopatii cukrzycowej, gdyż zmiany parametrów termometrycznych wyprzedzają pojawianie się innych oznak mikroangiopatii. Ponieważ nowa metoda pozwala na rozpoznanie mikroangiopatii na etapie zmian odwracalnych, a seryjnie ponawiane badania dają możliwość obserwacji narastania lub cofania się zaburzeń, wyniki testów mogą wywierać bardzo pozytywny i mobilizujący wpływ na pacjentów. Obecna praca stanowi doniesienie wstępne.

  Streszczenie angielskie: Method: The aim of this study was to present the possibility of application of the new thermometric test in diagnosis of microangiopathy in patients with IDDM. The test is based on continuous thermometry method, using original electronic equipment and innovative software. It refers to well-confirmed clinical observations referring to the relationships between parameters of heat distribution and function of local microcirculation. Material: We examined 32 children (aged 11 - 19 years) suffering from IDDM. This group of children consisted of patients with different IDDM duration (0 - 11 years) and different parameters of diabetic control. Results: The results of thermometric tests suggest the presenace of statistically significant relationship between some measured parameters adn glycaemic control. Our reseults suggest, that a not satisfied IDDM control leads to a progressive worsening of skin microcirculation parameters. Conclusions: We think, that the new thermometric test can be helpful in diagnosis of early stages of daibetic microangiopathy, baecause the fact, the thermometric changes precede other clinical signs of microangiopathy and makes possible observing the dynamics of growing and receding symptoms of microangiopathy. This fact can be used as a tool o stumulate diaabetic patients to achieve a better glycaemic control. This publication is the leading article.


  2/2

  Tytuł oryginału: Terapia fotodynamiczna w trądziku pospolitym.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in acne vulgaris.
  Autorzy: Zalewska Anna, Kołłątaj Monika
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (2) s.94-96, 98, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na leczenie trądziku pospolitego metodą fotodynamiczną z zastosowaniem światła niebieskiego o długości fali 407-420 nm, wykorzystującą zdolność Propionibacterium acnes do syntezy porfiryn. Terapia ta może być uznana za wspomagającą w postępowaniu z pacjentami z umiarkowanie ciężką postacią trądziku grudkowo-krostkowego.

  Streszczenie angielskie: Contemporary literature data on photodynamic therapy in acne vulgaris using blue light (407-420 nm) and a natural source of porphyrins synthesised by Propionibacterium acnes bacteria was presented. This therapy could be regarded as an adjuvant one in cases of moderate acne vulgaris.

  stosując format: