Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KNYPL
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze - diagnostyka i leczenie.
Tytuł angielski: Arterial hypertension - diagnosis and treatment.
Autorzy: Knypl Krystyna
Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (1) s.6-24, 27-44, tab., bibliogr. 44 poz.
Sygnatura GBL: 313,229

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Menedżer w Internecie.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.12-15
  Sygnatura GBL: 306,358

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/11

  Tytuł oryginału: Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Compliance with therapy among hypertensive patients.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.10-14, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Załącznik - ankieta
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A survey research conducted on a 157 patients with hypertension was aimed to help getting to know what is motivation and compliance with therapy. It has been concluded that main reason for hypertension treatment is fear of stroke. Systematic treatment of hypertension was declared by 76 proc. of patients, and 48 proc. of them was declared regular measure blood pressure at home. The worst tolerated among side effects are headaches and chanking of blood pressure. More than half of patients declared that they would like to take a cheap, domestic, applied once a day antihypertensive drug. The knowledge of patients fears, opinions and expectations can be helpful in choosing a better hypertension treatment and can contribute to improving blood pressure control.


  4/11

  Tytuł oryginału: Menedżer odwiedza internetowe portale medyczne.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (3) s.19-22
  Sygnatura GBL: 306,358

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  5/11

  Tytuł oryginału: Leki hipotensyjne blokujące receptory imidazolowe.
  Tytuł angielski: Hypotensive drugs inhibiting imidazolone receptors.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.63-65, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Streszczenie angielskie: Hypotensive drugs inhibiting imidazolone receptors of the medulla oblongata. Moxonidine and rimenidine are among the most important drugs in this group. Imidazolone antagonists are effective in reducing blood pressure, they may be uused alone as well as in combined therapy.


  6/11

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej u dorosłych.
  Tytuł angielski: Herpes simplex infection in adulthood.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.116, sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Described case illustrates atypical or intensive complaints connected with herpes simplex infection.


  7/11

  Tytuł oryginału: Krótka, ale pouczająca historia choroby.
  Tytuł angielski: Short but instructive case history.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.117, sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Descibet case refers to female patient with ocular pain caused by intraocular foreign body.


  8/11

  Tytuł oryginału: Nowe leki hipotensyjne.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.38-41, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W części I (Ordynator Leków 5/2002) omówiono inhibitory receptora ATI, inhibitory receptora imidazolowego oraz eplerenon, w części II przedstawiono zasady badania nowych leków hipotensyjnych oraz omówiono następujące grupy preparatów - antagoniści endoteliny, inhibitory obojętnej endopeptydazy, inhibitory wazopeptydazy, antagoniści wazopresyny oraz inhibitory reniny - będące w okresie badań klinicznych.


  9/11

  Tytuł oryginału: Nowe leki hipotensyjne.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (5) s.18-22, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono nowe leki hipotensyjne. W części I omówiono dostępne w Polsce leki z grupy inhibitorów receptora AT1 oraz inhibitorów receptora imidazolowego. Podano również wstępne dane kliniczne o eplerenonie, zarejestrowanym na początku 2002 r. przez FDA, który wybiórczo blokuje receptory aldosteronowe. Leki będące w trakcie badań klinicznych zostaną omówione w II części artykułu.


  10/11

  Tytuł oryginału: Meneżer planuje wakacje.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.38-41
  Sygnatura GBL: 306,358

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  11/11

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze - stare problemy i nowe nadzieje.
  Tytuł angielski: Hypertension - old problems and new expectations.
  Autorzy: Knypl Krystyna
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Nadciśnienie tętnicze s.3-36, tab., bibliogr. 90 poz.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: