Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KNYCHALSKA-KARWAN
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej
Autorzy: Knychalska-Karwan Zofia
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o 2002, 139 s., I-LII s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Po każdym rozdziale zamieszczono tablice z dokumentacją fotograficzną
Sygnatura GBL: 737,319

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Obrazy ultrastrukturalnej budowy okolicy szyjek zębowych u osób do 18 roku życia. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Images of the ultrastructural morphology of the cervical region of the teeth in persons aged up to 18. A preliminary report.
  Autorzy: Pawlicki Roman, Knychalska-Karwan Zofia
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.18-22, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykonano badania ultrastrukturalnej budowy okolicy szyjek zębowych 5 zębów przedtrzonowych, usniętych ze względów ortodontycznych u osób do 18 roku życia. Zęby zostały poddane powolnej demineralizacji, następnie obserwacji w SEM. Obserwowano w odsłoniętej zębinie wydatne wypustki Tomesa i obecność nie opisywanej dotąd cienkiej bezstrukturalnej warstwy mineralnej.

  Streszczenie angielskie: Examinations of the ultrastructural morphology of the cervical region teeth were carried out on 5 premolars, extracted for orthodontic reasons in persons aged up to 18 years. Teeth weer subjected to slow deminareliazation and were then observed under SEM. In the exposed dentine prominent Tome's processes were observed, as well as the presence of a thin structureless mineral layer that has not been earlier described.


  3/6

  Tytuł oryginału: Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego dla lekarzy stomatologów i studentów
  Opracowanie edytorskie: Knychalska-Karwan Zofia (red.).
  Wydanie: - Wyd. 8 zm. i poszerz
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 499 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,800

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria


  4/6

  Tytuł oryginału: Morfologiczne badania zębów z klinicznym rozpoznaniem dysplazji zębiny typu I.
  Tytuł angielski: Morphological examination of teeth with a clinical diagnosis of dentinal dysplasia type I.
  Autorzy: Pawlicki Roman, Knychalska-Karwan Zofia, Kwapińska Halina, Fijał Danuta, Chomyszyn-Gajewska Maria
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.547-552, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano morfologiczne badanie zębów w mikroskopie optycznym i skaningowym elektronowym z rozpoznaną u dziewczynki dysplazją zębiny typu I. Uzyskano następujące wyniki. Szkliwo zębów wykazywało nieznaczne zmiany. W zębinie korony zęba stwierdzono natomiast zaburzenia procesu mineralizacji i nieprawidłowości struktury zębiny.

  Streszczenie angielskie: A morphological examination of the teeth was undertaken in a girl with dentinal dysplasia type I, using an optic and scanning microscope. The following results were obtained: the tooth enamel showed very insignificant changes, whereas in the dentine of teeth, disturbances of the mineralisation process and abnormalities of the dentine structure were observed.


  5/6

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników badań klinicznych i histologicznych w diagnostyce chorób błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: A comparison of the results of clinical and histopathological studies in the diagnosis of diseases of the oral mucosa.
  Autorzy: Sendur Anna, Gawrzewska Bożena, Knychalska-Karwan Zofia, Ciesielska Marta, Chomyszyn-Gajewska Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.40-41, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenie porównawczej wyników badania klinicznego i histopatologicznego poddano 46 przypadków zmian na błonie śluzowej jamy ustnej z rozpoznaniem: leukoplakia - 22, owrzodzenia - 15, zmiany rozrostowe - 9. Lokalizacja zmian była następująca: błona śluzowa policzków - 20, języka - 15, warg - 9 i podniebienia twardego - 2. Zgodność wyników badania klinicznego i histopatologicznego uzyskano w 93,48 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: A comparative study of the results of clinical and histopathological studies was carried out in 46 cases of changes in the oral mucosa diagnosed as: leukoplakia - 22, ulceration - 15, proliferation changes - 9. The location of these lesions were as follows: cheek mucosa - 20, tongue - 15, lips - 9 and hard palate - 2. Similar clinical and histopathological results were obtained in 93.48 p.c. of cases.


  6/6

  Tytuł oryginału: Badania mikrobiologiczne i mikologiczne jamy ustnej w przypadkach chorób błony śluzowej.
  Tytuł angielski: Microbiological and mycological examinations of oral cavity in cases of diseases of the oral mucosa.
  Autorzy: Ciesielska Marta, Gawrzewska Bożena, Knychalska-Karwan Zofia, Sendur Anna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.63-67, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania bakterii oraz grzybów drożdżopochodnych w przypadkach zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej. Materiał i metody. Materiał do badania baketriologicznego i mikologicznego pobierano ze zmienionej chorobowo błony śluzowej jamy ustnej do jałowych probówek metodą wymazu bezpośredniego, które przesyłano do pracowni zgodnie z wymogami transportu. Analizie poddano 407 wyników badń mikrobiologicznych. Wśród badanych było 153 mężczyzn i 254 kobiet (średni wiek badanych 52,4 lat). Wyniki. Łącznie dodatni wynik bdania bakteriologicznego stwierdzono u 121 osób, co stanowi 29,73 badanych, a mikologicznego u 171 osób, tj. u 42,01 proc. badanych. Spośród wyhodowanych gatunków drobnoustrojów najczęściej identyfikownao: Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumonoiae, Haemophilus influenzae, Neisseria catarrhalis, Streptococcus haemolyticus, Citrobacter reundi oraz Haemophilus haemolyticus. Z grzybów najczęściej izolowano Candida albicians. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań obejmujących przegląd drobnoustrojów w chorobach błony sluzowej jamy ustnej można wskazać na częste występowanie określonych bakterii oraz grzybów towarzyszących niektórym schorzeniom błony śluzowej jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the project was to evaluate frequency of bacteria and yeastlike fungi appearance in cases of pathological changes of oral mucous membrane. Material and methods. Samples used in microbiological and mycological test were collected pathologically changed and mucos membranes to sterrilized test tubes and sent to laboratory comlying with transport requirements. The material was gethered from 153 males and 254 females (the average age of 52.4 years) and 407 sets of microbiological and mycologicl test results where acquired and analyzed. Results. Positiveresults of bacteriological and mycological tests were observed in 121 (29.73 p.c.) of examined subjects) and 171 (42.01 p.c.) cases respectively. Among were bacteria specimens the most common: Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumonoiae, Haemophilus influenzae, Neisseria catarrhalis, Streptococcus haemolyticus, Citrobacter reundi oraz Haemophilus haemolyticus. Candida albicans was teh most frequently found specimen of fungi. Conclusion. In the conclusion of this paper we empahasize simultaneous occurrence of oral mucous membrane diseases and certain specimens of bacteria and/or fungi.

  stosując format: