Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KNAPOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Stężenie interleukiny-6 i interleukiny-8 w surowicy krwi zdrowych osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Plasma level of interleukin-6 and interleukin-8 in elderly.
Autorzy: Podkówka Renata, Wiśniewska Justyna, Korybalska Katarzyna, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Knapowski Jan
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.230-233, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istnieje pogląd, że wzrost stężenia interleukiny 6 (IL-6) w surowicy krwi jest następstwem procesu starzenia. Z drugiej jednak strony wzrost stężenia prozapalnych cytokin w tym IL-6 i IL-8 towarzyszy reakcjom zapalnym. Celem badania była ocena stężenia IL-6 i IL-8 w surowicy krwi u osób w wieku podeszłym i sprawdzenie, czy ewentualny wzrost stężenia IL-6 u osób starszych jest związany z procesem starzenia, czy raczej z obecnością subklinicznych procesów chorobowych. Badaniami objęto 26 zdrowych osób w wieku podeszłym (Grupa B: wiek 71,1 ń 5,5 lat) oraz 29 młodych, zdrowych (Grupa K: wiek 27,0 ń 4,2 lata). U wszystkich badanych oznaczono stężenie IL-6 i IL-8 w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną ELISA. Pomimo znaczących różnic w stężeniu IL-6 i IL-8 w obu grupach wiekowych, stężenia tych cytokin nie różniły się istotnie statystycznie u młodszych i starszych osób badanych (IL-6-grupa B: 10,89 ń 22,65 pg/ml, grupa K: 2,17 ń 4,94 pg/ml; IL-8 - grupa B: 9,61 ń20,89 pg/ml, grupa K: 2,65 ń 6,09 pg/ml. Również częstość wyników powyżej progu czułości metody dla obydwu interleukin była porównywalna w obydwu grupach (IL-6: grupa B - 38,5 proc. vs. grupa K - 27,6 proc.; IL-8: grupa B - 20,7 proc. vs. grupa K - 18,3 proc.). Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie IL-8 w surowicy, zarówno osób starszych, ja i młodych, ze stężeniami IL-6 powyżej progu czułości metody w porównaniu z osobami z odpowiednich grup wiekowych ze stężenaimi IL-6 poniżej progu czułości metody ...

  Streszczenie angielskie: It is believed that changes in the serum level of cytokines (e.g. IL-6) are natural consequence of physiological aging. On the other hand, increased level of proinflammatory cytokines (IL-6 and IL-8) occurs during inflammation. The aim of the study was to estimate serum levels of IL-6 and IL-8 to check if the possible increase in IL-6 in elderly is caused by diseases rather than by aging. The study involved 30 healthy elderly (group B: age 71.1 ń 5.5 years; range 65 - 89 year) and 29 healthy young subjects (Group K: age 27.0 ń 4.2 years, ranged: 21 - 37 years). In every subject serum level of IL-6 and IL-8 was assessed with immunoassay techniques using ELISA. The amount of subjects with the detectable level of IL-6 was comparable in both in group B and K (38.5 p.c. vs. 27.6 p.c.). The IL-6 level was almost 5 times higher in older group but the difference was not statistically significant (10.89 ń 22.65 vs. 2.17 ń 4.94). Similarly, the amount of subjects with the detectable level of IL-8 was comparabale in both in B and K group (20.7 p.c. vs. 18.2 p.c.) and the IL-8 level was almost 5 times higher in older group vs. younger one but the difference was not statistically significant (9.61 ń 20.89 vs. 2.65 ń 6.09 pg/ml). In both studied groups, subjects with detectable level of IL-6 (Group B1 and K1, respectively) had also higher IL-8 level in comparison to subjects with non-detectable IL-6 (Group B2 and K2)(B1: 18.06 ń 27.15 pg/ml, Ba: 4.33 ń 14.43 pg/ml, p + 0.052 adn ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Pathophysiology of ageing.
  Autorzy: Knapowski J[an], Wieczorowska-Tobis K[atarzyna], Witowski J[anusz]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.135-146, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Ageing is characetrized by a gradual decline in organ functional reserves which reduces the ability to maintain homeostasis under conditions of stress. Introduction of cell culture and molecular biology techniques has provided new experimental tools for the analysis of ageing at the molecular level. During ageing progressive degeneration of cells and loss of regenerative capacity are enhanced and with time the alternations caused by them ultimately lead to death. In this paper teh current knowledge of the mechanisms of ageing is summarized.

  stosując format: