Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KNAP
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: Early results of standard versus "off-pump" coronary artery by-pass grafting - two centre study.
Tytuł polski: Pomostowanie tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego. Czy lepsze wyniki wczesne? Analiza doświadczeń dwóch ośrodków.
Autorzy: Jasiński Marek J., Woś Stanisław, Knapik Piotr, Ridgeway Dan, Olszówka Piotr, Bachowski Ryszard, Szurlej Dariusz, Spyt Tom J.
Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Mirosława (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.375-385, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Coronary artery by-pass grafting (CABG) without cardiopulmonary by-pass (CPB) but with the use of a new generation of stabilisers has been recently shown to be a safe and reproducible procedure, and is increasingly used in cardiac surgery. Aim. To compare early results of CABG performed with or without CPB. Methods. 150 consecutive patients who underwent VABG in 1999 were recruited to the study. Peri-operative and early in-hospital post-operative data were analsed in three groups of patients who underwent different strategies of CABG. One group had CABG with CPB whereas the two other groups underwent "off-pump" CABG (OPCAB) with different post-operataive protocols. All groups were comparable with regard to the peri-operative risk factors. The early post-operative period in the intensive care unit was analysed including ventilation time (IPPV), inotropic agents usage, blood and fluid transfusions, urine output, overall fluid balance, drainage, and various laboratory results. Results. Compared with patients who underwent standard CABG, the OPCAB patients had higher haemoglobin and platelet levels, lower transfusion rate, lower inotropic drug usage and shorter duration of hhospitalisation. Different post-operative strategies in the OPCAB patients significantly influenced the IPPV time, urine output, transfusion rate, duration of hospitalisation and the frequency of post-operative atrial fibrillation. Conclusions. Patients selcted for OPCAB were characterised by a similar risk profile to that of patients who undergo CBG with CPB. However, the former group had shorter duration...


  2/28

  Tytuł oryginału: Przedoperacyjna ocena pojemności życiowej płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy.
  Tytuł angielski: Pre-operative analysis of vital lung capacity in female patients with flattened thyrotoxicosis.
  Autorzy: Podwińska Ewa, Knapik Piotr, Bednarski Piotr K., Wiklińska Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.411-415, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niewyrównana nadczynność tarczycy prowadzi m.in. do poczucia duszności i zmniejszenia pojemności życiowej płuc. Skuteczne leczenie tyreotoksykozy zapewnia ustąpienie powyższych dolegliwości i szybką normalizacje parametrow wentylacyjnych. Celem pracy jest ocena pojemności życiowej płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy oraz porównanie wartości tego parametru u chorych z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy, wolem guzkowym obojętnym i schorzeniami pozatarczycowymi. badania przeprowadzono u 300 losowo wybranych kobiet (ASA I, II) w wieku 18-47 lat, operowanych planowo z powodu wola guzkowego obojętnego, nadczynnego w stadium eutyreozy i schorzeń pozatarczycowych. pojemność życiową płuc (VC) analizowano w wartościach bezwzględnych oraz po dokonaniu konwersji do wartości procentowych wielkości należnych. Analiza statystyczna wykazała, że chore w poszczególnych grupach nie różniły się wiekiem, masą ciała, a także przynależnością do poszczególnych kategorii według skali ASA. pojemność życiowa i wartość procentowa wielkości należnej VC były nieznamiennie różne we wszystkich grupach. Jak stwierdzono, pojemność życiowa płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy nie różni sie istotnie od pojemności życiowej płuc u kobiet, zarówno z wolem guzkowym obojętnym, jak i ze schorzeniami pozatarczycowymi.

  Streszczenie angielskie: Unbalanced hyperthyroidism leads to the feeling of dyspnea and to the decrease of vital lung capacity. efficacious treatment of thyrotoxicosis relieves mentioned disorders and brings normalization of ventilation parameters. The main issue of this research was analysis of vital lung capacity in female patients with properly treated hyperthyroidism and comparison of values of thse parameters among patients with balanced thyrotoxicosis, non-toxic goitre and with non-thyroid disorders. Research was conducted on 300 randomized female-patients (ASA I, II), aged 18 to 47 with surgically treated hyperthyroidism, non-toxic goitre or non-thyroid disorders. Vital lung capacity (VLC) was analyzed as absolute values and as a percent of predicted values. Statistical analysis revealed that patients in soecified groups did not differ in age, weight and frequence of belonging to both ASA categories. ital lung capacity and percent of predicted values were not significantly different in all groups. vital lung capacity of female-patients with balanced hyperthyroidism did not differ significantly from vital lung capacity of patients with non-toxic goitre and non-thyroid disorders.


  3/28

  Tytuł oryginału: Dobór właściwych słów w rozmowie z pacjentem na przykładzie czasownika "muszę".
  Autorzy: Knapik Henryk
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.120-121
  Sygnatura GBL: 313,531

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  4/28

  Tytuł oryginału: Stężenie interleukiny-6 i interleukiny-8 w surowicy krwi zdrowych osób w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Plasma level of interleukin-6 and interleukin-8 in elderly.
  Autorzy: Podkówka Renata, Wiśniewska Justyna, Korybalska Katarzyna, Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Knapowski Jan
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.230-233, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istnieje pogląd, że wzrost stężenia interleukiny 6 (IL-6) w surowicy krwi jest następstwem procesu starzenia. Z drugiej jednak strony wzrost stężenia prozapalnych cytokin w tym IL-6 i IL-8 towarzyszy reakcjom zapalnym. Celem badania była ocena stężenia IL-6 i IL-8 w surowicy krwi u osób w wieku podeszłym i sprawdzenie, czy ewentualny wzrost stężenia IL-6 u osób starszych jest związany z procesem starzenia, czy raczej z obecnością subklinicznych procesów chorobowych. Badaniami objęto 26 zdrowych osób w wieku podeszłym (Grupa B: wiek 71,1 ń 5,5 lat) oraz 29 młodych, zdrowych (Grupa K: wiek 27,0 ń 4,2 lata). U wszystkich badanych oznaczono stężenie IL-6 i IL-8 w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną ELISA. Pomimo znaczących różnic w stężeniu IL-6 i IL-8 w obu grupach wiekowych, stężenia tych cytokin nie różniły się istotnie statystycznie u młodszych i starszych osób badanych (IL-6-grupa B: 10,89 ń 22,65 pg/ml, grupa K: 2,17 ń 4,94 pg/ml; IL-8 - grupa B: 9,61 ń20,89 pg/ml, grupa K: 2,65 ń 6,09 pg/ml. Również częstość wyników powyżej progu czułości metody dla obydwu interleukin była porównywalna w obydwu grupach (IL-6: grupa B - 38,5 proc. vs. grupa K - 27,6 proc.; IL-8: grupa B - 20,7 proc. vs. grupa K - 18,3 proc.). Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie IL-8 w surowicy, zarówno osób starszych, ja i młodych, ze stężeniami IL-6 powyżej progu czułości metody w porównaniu z osobami z odpowiednich grup wiekowych ze stężenaimi IL-6 poniżej progu czułości metody ...

  Streszczenie angielskie: It is believed that changes in the serum level of cytokines (e.g. IL-6) are natural consequence of physiological aging. On the other hand, increased level of proinflammatory cytokines (IL-6 and IL-8) occurs during inflammation. The aim of the study was to estimate serum levels of IL-6 and IL-8 to check if the possible increase in IL-6 in elderly is caused by diseases rather than by aging. The study involved 30 healthy elderly (group B: age 71.1 ń 5.5 years; range 65 - 89 year) and 29 healthy young subjects (Group K: age 27.0 ń 4.2 years, ranged: 21 - 37 years). In every subject serum level of IL-6 and IL-8 was assessed with immunoassay techniques using ELISA. The amount of subjects with the detectable level of IL-6 was comparable in both in group B and K (38.5 p.c. vs. 27.6 p.c.). The IL-6 level was almost 5 times higher in older group but the difference was not statistically significant (10.89 ń 22.65 vs. 2.17 ń 4.94). Similarly, the amount of subjects with the detectable level of IL-8 was comparabale in both in B and K group (20.7 p.c. vs. 18.2 p.c.) and the IL-8 level was almost 5 times higher in older group vs. younger one but the difference was not statistically significant (9.61 ń 20.89 vs. 2.65 ń 6.09 pg/ml). In both studied groups, subjects with detectable level of IL-6 (Group B1 and K1, respectively) had also higher IL-8 level in comparison to subjects with non-detectable IL-6 (Group B2 and K2)(B1: 18.06 ń 27.15 pg/ml, Ba: 4.33 ń 14.43 pg/ml, p + 0.052 adn ...


  5/28

  Tytuł oryginału: Anestezjologia w kardiochirurgii i torakochirurgii - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
  Tytuł angielski: Anaesthesia in cardiac and thoracic surgery: where we are - we are we going?
  Autorzy: Knapik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.67-70, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/28

  Tytuł oryginału: Analgezja pooperacyjna do zabiegów plastyki klatki piersiowej metodą Nussa u dzieci.
  Tytuł angielski: Postoperative analgesia in the Nuss pectus excavatus surgery.
  Autorzy: Stoksik Piotr, Misiołek Hanna, Karpe Jacek, Kucia Hanna, Knapik Piotr, Korlacki Wojciech, Rycaj Jarosław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.110-113, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena porównawcza skuteczności pooperacyjnej analgezji opioidowej oraz analgezji pooperacyjnej z zastosowaniem cewnika zewnątrzoponowego do zabiegów plastyki klatki piersiowej metodą Nussa u dzieci. Analizę przeprowadzono u 30 dzieci obojga płci w wieku od 11 - 18 lat, które podzielono na 2 grupy po 15 dzieci. Natężenie bólu oceniano czterokrotnie w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym w skali Prince Henry Pain Score oraz w skali oceny liczbowej (VAS). Analgezja zewnątrzoponowa była skuteczniejsza od analgezji opioidowej.

  Streszczenie angielskie: We have compared standard opioid analgesia with thoracic epidural block for pain management after correction of pectus excavatus. Thirty children, aged 11 - 18 yrs, were divided into two equal groups. Pain was assessed 4 times during the first postoperative day using the Prince Pain Score and Visual Analoque Scale. Thoracic epidural analgesia to be more effective then opioid analgesia.


  7/28

  Tytuł oryginału: Znieczulenie chorych z myasthenia gravis do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenic patients.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Kucia Hanna, Karpe Jacek, Stoksik Piotr, Knapik Piotr, Wojcieszek Ewa, Czyżewski Damian, Werszner Magdalena
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.117-120, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza trzech rodzajów znieczulenia do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii u pacjentów z myasthenia gravis, z uwzględnieniem wpływu znieczulenia na szybkość powrotu wydolnego samoistnego oddechu i możliwości ekstubacji. W grupie I (n=10) - wykonano znieczulenie dożylnym wlewem propofolu w połączeniu z analgezją zewnątrzoponową bupiwakainą w odcinku piersiowym. W grupie II (n=10) - znieczulono dożylnym wlewem propofolu oraz fentanylem, a w grupie III (n=10) - zastosowano anestezję sewofluranem oraz fentanylem. U wszystkich chorych do zwiotczenia stosowano atrakurium w dawkach zredukowanych. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami. Przeprowadzona analiza 3 sposobów znieczulenia chorych z myasthenia gravis do zabiegu tymektomii metodą wideotorakos kopii nie wykazała znamiennej przewagi żadnej z metod.

  Streszczenie angielskie: We have assessed three protocols of general anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenia gravis patients with end points of time of return of an adequate spontaneous breathing and extubation time. Thirty adult were randomly divided to receive in group I - continuous propofol supplemented with thoracic epidural analgesia, in group II - continuous propofol supplemented with fentanyl and in group III - sevoflurane and fentanyl. All patients received similar doses of atracurium for intubation. Statistical analysis did not reveal any differences in end points between the groups, although clinical impression was in favour of the first method.


  8/28

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorych po wcześniejszym przeszczepieniu serca lub płuc.
  Tytuł angielski: Anaesthesia for cardiac or lung transplantation patient.
  Autorzy: Nadziakiewicz Paweł, Knapik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.125-130, bibliogr. 34 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/28

  Tytuł oryginału: Infekcja Human Papilloma virus (HPV) w zmianach patologicznych błony śluzowej trzonu macicy. Rola aktywacji układu immunologicznego w obronie przeciwwirusowej i przeciwnowotworowej.
  Tytuł angielski: Human Papilloma virus (HPV) infection in the pathology of the endometrium. Role of immunological activation in antiviral and antineoplastic defense.
  Autorzy: Zbroch Tomasz, Knapp Paweł, Knapp Piotr
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.43-55, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak endometrium jest jednym z najczęściej występujących chorób nowotworowych w populacji żeńskiej krajów wysokorozwiniętych. Poza zaburzeniami hormonalnymi nie jest znany inny mechanizm patogenetyczny prowadzący do tej patologii. Celem badań była ocena obecności wirusa brodawczaka człowieka w obrębie błony śluzowej trzonu macicy metodą hybrydyzacji in situ i wykazanie jego potencjalnej roli w powstawaniu dysplastycznych i neoplastycznych zmian rozrostowych. Poddano również analizie przeciwwirusową i przeciwnowotworową obronę immunol. poprzez cytometryczny pomiar wybranych subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej. Zakażenie wirusowe zostało potwierdzone u blisko 1/4 pacjentek z rozpoznanym rakiem endometrium i w pojedynczych przypadkach rozrostu z atypią komórkową. W grupie raka endometrium obecność wirusa brodawczaka człowieka korelowała ze znamiennym zmniejszeniem odsetka komórek CD4, limfocytów aktywowanych jak i komórek NK.

  Streszczenie angielskie: Endometrial cancer is one of the most prevalent neoplastic diseases in women, in the developed countries. In spite of hormonal dysfunction, no pivotal mechanism leading to this pathology is known. The study design was to evaluate the presence of human papilloma virus within the endometrium by in situ hybridization and its potential role in the occurrence of displastic and neoplastic endometrial lesions. Immunological antiviral and antitumour defense was investigated by cytometric measurement of selected lymphocyte subsets. Viral infection was present in nearly 25 p.c. of endometrial cancer patients and occasionally within endometrial hyperplasia with cellular atypia. The presene of human papilloma virus correlated with significant depletion of CD4 lymphocytes as well as activated T cells and NK.


  10/28

  Tytuł oryginału: Termografia mikrofalowa w ocenie zmian gruczołu sutkowego.
  Tytuł angielski: Microvate thermography in the assessment of breast pathology.
  Autorzy: Fogiel Małgorzata, Zbroch Tomasz, Knapp Piotr, Knapp Paweł
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.63-73, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Inspiracja podjęcia pracy było poszukiwanie nieinwazyjnej metody wczesnej diagnostyki zmian gruczołu sutkowego. Celem zaś, odpowiedź na pytania: czy termografia mikrofalowa pozwala na wyodrębnienie zmian patologicznych gruczołu sutkowego oraz czy może znaleźć zastosowanie w badaniach przesiewowych biorąc pod uwagę jej trafność diagnostyczną. Wyniki badania termograficznego porównywano z wynikami bdań palpacyjnych oraz badania ultrasonograficznego, mammograficznego, cytolog. (z diagnostycznej biopsji cienkoigłowej - BAC) lub histopatol. (u pacjentek operowanych lub poddawanych diagnostycznej biopsji otwartej). Wśród stwierdzonych różnic temperatur w badaniu termograficznym, istotność statystyczną wykazano pomiędzy: grupą kontrolną, grupa pacjentek z dysplazją oraz grupą z rakiem sutka, w zakresie wartości amplitud temperatur w obrębie całego gruczołu sutkowego. Znamienność statystyczna wykazana została także pomiędzy 3 grupami w zakresie temperatur spoza zmiany stwierdzanej palpacyjnie. Nie stwierdzono istotnej zależności między wielkością, stopniem zaawansowania klinicznego i zróżnicowania morfologicznego zmian gruczołu sutkowego a wartościami badanych różnic temperatur. Przydatność termografii mikrofalowej do wykrywania zmian gruczołu sutkowego raka sutka i zmian o charakterze dysplazji), budzi nadzieje na nową nieinwazyjną metodę mogącą znaleźć zastosowanie w badaniach przesiewowych.

  Streszczenie angielskie: Searching for a nonivasive method of the diagnosis of breast pathology was the initial reason of setting up this study. The aim of this work was to answer the following questions: does the microwave thermography allow us to detected pathological masses within the breast and may it be used as the screening test taking under consideration its diagnostic accuracy. The results of microwave thermography were compared with physical examination, ultrasonomammography, mammography, cytology (from aspirating biopsy - BAC) or histopathological examination (performed during operation or as open diagnostic biopsy). Statistically significant differences in temperatures obtained by thermography, were revealed between three groups (healthy control, women with benign breast disease and group of patients with breast cancer), for the temperature amplitude within whole breast tissue. Statistical significance was also obtained comparing temperature amplitude examined beyond palpable breast mass. There was no statistical significant differences between tumour volume, clinical stage of disease, morphological differentiation of breast disorders and examined differences of the values of temperature amplitude. The usefulness of microwave thermography in the detection of breast disorders (both breast carcinoma and benign breast masses), gives hope for final success in searching for noninvasive diagnostic procedures, which can be implemented as a screening examination of women population.


  11/28

  Tytuł oryginału: Usprawnienie programu komputerowego sterującego badaniem przesiewowym w populacji żeńskiej Białegostoku.
  Tytuł angielski: Improvement of computer programme administrating cytology screening of Bialystok female women population.
  Autorzy: Niczyporuk Andrzej, Knapp Paweł, Knapp Piotr
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.877-883, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszym artykule autorzy przedstawiają zmiany i usprawnienia systemu komputerowego funkcjonującego od 1993 roku, a sterującego aktywnym i populacyjnym programem cytologicznych badań przesiewowych w wybranej grupie kobiet miasta Białegostoku. Wprowadzone poprawki wynikały ze zbyt wolnego przetwarzania danych w dawniej stosowanym systemie (napisanego w środowisku DOS) oraz z tego, że program komputerowy nie był gotowy na tak zwany błąd roku 2000. Poprzednie oprogramowanie umożliwiało pracę jednostanowiskową, co w znaczący sposób utrudniało wprowadzane danych równolegle na wielu terminalach. Poprawiono obsługę przydzielania rejonów i kodów pocztowych oraz przyspieszono wystawianie zaproszeń. W wyniku modernizacji programu komputerowego zauważono znaczny wzrost efektywności prowadzonych badań przesiewowych, zmnijeszono odsetek błędów oraz w znacznej mierze zminimalizowano koszty obsługi skryningu cytologicznego na terenie Białegostoku.

  Streszczenie angielskie: In the article authors present a new edition of computer programme managing active and population cytology screening in the selected group of women in Bialystok. All improvements came out of the slow date base transforming. From the other hand so called "2000 year mistake" was eliminated. In the previous programme single date transfer between only two PC terminals was possible. Additionally way of assignment of particular groups of women to proper out patient rooms districts also by the zip codes were presented. Process of creation of cytology invitations to all women participating in screening examination was accelerate. Increase effectiveness of screening examinations was available as a result of accustoming a new edition of computer programme. Percentage of mistakes and exam expenses were also minimalised. Two main cytology screening foundation, tis active and population were achieved.


  12/28

  Tytuł oryginału: Surgical microwave ablation of atrial fibrillation in mitral valve disease.
  Tytuł polski: Leczenie migotania przedsionków w wadzie zastawki mitralnej. Chirugiczna ablacja mikrofalowa. Doświadczenia własne.
  Autorzy: Zembala Marian, Kalarus Zbigniew, Lenarczyk Radosław, Puszczewicz Dariusz, Przybylski Roman, Pacholewicz Jerzy, Kukulski Tomasz, Foremny Jerzy, Średniawa Beata, Knapik Piotr, Gąsior Mariusz, Poloński Lech
  Opracowanie edytorskie: Woś Stanisław (koment.), Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.223-232, il., tab., bibliogr. 18 poz. + bibliogr. 5 poz. - 8 Kongres pt. Postępy w kardiochirurgii i torakochirurgii Miami 23-26.01. 2002 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Spontaneous sinus rhythm restoration during one year follow-up is observed in only 15-18 p.c. of patients following surgical correction of mitral valve disease. Surgical ablation of permanent atrail fibrillation (AF) in patients undergoing mitral valve surgery is a new and effective method of sinus rhythm restoration in the majority of patients. Aim. To assess early and long-term safety and efficacy of surgical microwave ablation of AF in patietns with a significant mitral valve disease undergoing surgical correction. Methods. The study group consisted of 32 patietns (19 females, 13 males, mean age 55.2 ń 8.6 years) with significant mitral valve disorder and persistent AF who underwent surgical correction of the valvular disease and microwave ablation in the left atrium. Application line was performed between all the pulmonary vein ostia and betweeen the left pulmonary vein ostium and mitral annulus. Results. None of the patients developed major peri-operative complications. At discharge, 27 (84.4 p.c.) patients had sinus rhythm. During mean eigh-moonth follow-up AF recurrence was observed in 3 (9.4 p.c.) patients whereas the remaining24 (75 p.c.) patietns maintained sinus rhythm. Conclusions. Surgical microwave ablation of AF in patients undergoing mitral valve repair is safe and effective - 75 p.c. of patients maintain sinus rhythm during a long-term follow-up period. Factors influencing the efficacy of this method are complex and need further evaluation.


  13/28

  Tytuł oryginału: Dual effect of 2-methoxyestradiol on cell cycle events in human osteosarcoma 143B cells.
  Autorzy: Gołębiewska Justyna, Rozwadowski Piotr, Spodnik Jan Henryk, Knap Narcyz, Wakabayashi Takashi, Woźniak Michał
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.59-65, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have demonstrated for the first time that the steroid metabolite, 2-methoxyestradiol (2-ME) is a powerful growth inhibitor of human osteosarcoma 143 B cell line by pleiotropic mechanisms involving cell cycle arrest at two different points and apoptosis. The ability of 2-ME to inhibit cell cycle at the respective points has been found concentration dependent. 1 ćM 2-ME inhibited cell cycle at G1 phase while 10 ćM 2-ME caused G2/M cell cycle arrest. As a natural estrogen metabolite 2-ME is expected to perturb the stability of microtubules (MT) in vivo analogously to Taxol - the MT binding anticancer agent. Contrary to 2-ME, Taxol induced accumulation of osteosarcoma cells in G2/M phase of cell cycle only. The presented data strongly suggest two different mechanisms of cytotoxic action of 2-ME at the level of a single cell.


  14/28

  Tytuł oryginału: ŕ1-antytripsin and elastase in atherosclerosis obliterans.
  Tytuł polski: Udział ŕ1-antytrypsyny i elastazy w miażdżycy zarostowej.
  Autorzy: Knapik-Kordecka Maria, Doskocz Wiesława, Kowal-Gierczak Barbara
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.23-28, tab., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do badania włączono 45 pacjentów (23 kobiety i 22 mężczyzn). U chorych na miażdżycę zarostową oznaczano stężenie wybranego białka ostrej fazy, ŕ1-antytrypsynę oraz elastazę. Wykazano istotny statystycznie wzrost zarówno stężenia elastazy, jak i stężenia ŕ1-antytrypsyny u chorych na miażdżycę. Palenie tytoniu powoduje wzrost stężenia elastazy natomiast stężenie ŕ1-antytrypsyny, oznaczanej jako białko, nie ulega istotnej zmianie. Oba parametry wzrastają przy zaawansowanym niedokrwieniu kończyn, to znaczy w III i IV okresie według klasyfikacji Fontaine'a. Obok właściwości inhibitora ŕ1-antytrypsynę zalicza się do białek ostrej fazy i wzrost jej stężenia u chorych na miażdżycę zarostową jest równoległy do wzrostu fibrynogenu, innego białka ostrej fazy. Nierównowaga pomiędzy zwiększaniem stężenia enzymu i jego inhibitora może być przyczyną destrukcji naczyń w procesie zmian zapalnych w miażdżycy zarostowej.


  15/28

  Tytuł oryginału: Dekada szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu w straży granicznej (1993-2002).
  Tytuł angielski: Active immunization against tick-borne encephalitis (TBE) among the border guard officers. A decade (1993-2002).
  Autorzy: Knap Józef, Ryba Stanisław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.110-116, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • medycyna pracy
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki, rozpoczętej w roku 1993 i kontynuowanej, akcji szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. Podsumowano doświadczenia wynikające z dekady szczepień i immunizacji (do końca 2001 roku) 6846 osób.


  16/28

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/28

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu anestezji złożonej z użyciem izofluranu i propofolu na wybrane parametry krążeniowo-oddechwoe u chorych poddanych zabiegom torakochirurgicznym ze śródoperacyjną wentylacją jednego płuca.
  Tytuł angielski: A comparison of the effects of isoflurane vs. propofol anaesthesia on haemodynamics and gas exchange during one-lung ventilation.
  Autorzy: Kucia Hanna, Misiołek Hanna, Wojcieszek Ewa, Dyaczyńska-Herman Anna, Knapik Piotr, Karpe Jacek
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.257-261, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu znieczulenia złożonego z użyciem propofolu i izofluranu na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe podczas zabiegu torakochirurgicznego wymagającego zastosowania wentylacji jednego płuca. Analizę przeprowadzono u 64 pacjentów w wieku 19 - 73 lat, których losowo podzielono na 2 grupy. W grupie I (n = 31) zastosowano indukcję dożylną etomidatem, a znieczulenie podtrzymywano izofluranem w stężeniu 0,8 - 1,5 proc. obj. W grupie II (n = 33) do indukcji i podtrzymania anestezji zastosowano propofol. Prężność tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej, końcowo-wydechowe stężenia dwutlenku węgla, saturację krwi tętniczej oraz ciśnienie tętnicze krwi i częstość skurczów serca rejestrowano w wybranych punktach czasowych: 1) 15 min. po indukcji po uzyskaniu ustabilizowanej wentylacji obu płuc, 2) 15 min. po rozpoczęciu wentylacji jednego płuca, 3) 15 min. po chirurgicznym usunięciu zmiany nowotworowej płuca, 4) 15 min. po zamknięciu klatki piersiowej. Stwierdzono, że znieczulenie złożone z zastosowaneim izofluranou i proprofolu wywiera zbliżony wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe podczas kolejnych etapów zabiegu torakochirurgicznego z zastosowaniem wentylacaji jednego płuca. Wykazano również, że w przebiegu całego znieczulenia większe wahania ciśnienia skurczowego krwi występują podczas anestezji propofolem.


  18/28

  Tytuł oryginału: Próba wdrożenia masowych badań przesiewowych w województwie podlaskim w oparciu o standardy funkcjonujące w Unii Europejskiej
  Autorzy: Knapp Piotr, Zbroch Tomasz, Knapp Paweł, Gawryluk Anna
  Źródło: W: Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. T. 11 - Warszawa, 2002 s.33-44, tab., bibliogr. 22 poz. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 28.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,738

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/28

  Tytuł oryginału: Zaburzenia krzepnięcia po zabiegach kardiochirurgicznych. Materiały VI Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT.
  Tytuł angielski: Coagulation disorders after cardiac surgery. VIth Symposium of the Cardioanesthetic Section.
  Opracowanie edytorskie: Knapik Piotr (Moder., oprac. i tł.), Woś Stanisław (moder.), Saucha W. (oprac. i tł.), Nadziakiewicz P. (oprac. i tł.), Cieśla J. (oprac. i tł.).
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.71C-77C - 6 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ustroń 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  20/28

  Tytuł oryginału: Pathophysiology of ageing.
  Autorzy: Knapowski J[an], Wieczorowska-Tobis K[atarzyna], Witowski J[anusz]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.135-146, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Ageing is characetrized by a gradual decline in organ functional reserves which reduces the ability to maintain homeostasis under conditions of stress. Introduction of cell culture and molecular biology techniques has provided new experimental tools for the analysis of ageing at the molecular level. During ageing progressive degeneration of cells and loss of regenerative capacity are enhanced and with time the alternations caused by them ultimately lead to death. In this paper teh current knowledge of the mechanisms of ageing is summarized.


  21/28

  Tytuł oryginału: Thyroid-associated ophthalmopathy - diagnostics and treatment.
  Tytuł polski: Oftalmopatia Gravesa - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Makarewicz Jacek, Adamczewski Zbigniew, Knapska-Kucharska Małgorzata, Karwowska Anzelmina
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.33-46, tab., bibliogr. 67 poz., streszcz. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W obecnej pracy przedstawiono w zarysie elementy etiopatogenezy oftalmopatii Gravesa (thyroid-associated ophthalmopathy - TAO), diagnostyki tej choroby oraz omówiono szczegółowo zasady doboru najwłaściwszych metod leczenia w zależności od aktywności oraz stopnia nasilenia objawów choroby. Szczególną uwagę zwrócono na te badania diagnostyczne, które należy zastosować w celu właściwej oceny aktywności oftalmopatii.

  Streszczenie angielskie: In this paper, elements of pathogenesis of thyroid-associated opthalmopathy (TAO) have been outlined. Diagnostcs of this disease and the rules of selection of the most appropriate therapy have been discussed in detail with regards to the activity and the degreeof severity of disease course. The diagnostic examinations, which should be applied for a proper assessment of ophthalmopathy activity, have been discussed with particular attention.


  22/28

  Tytuł oryginału: Wpływ roli lekarza rodzinnego na efektywność cytologicznych badań przesiewowych : praca doktorska
  Autorzy: Kobylec Michał, Knapp Piotr (promot.).; Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Akademia Medyczna Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych Narządu Rodnego w Białymstoku
  Źródło: 2002, 296 k. : il., tab., bibliogr. 156 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  23/28

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym u osób dorosłych : praca doktorska
  Autorzy: Nadziakiewicz Paweł, Knapik Piotr (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 146 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20511

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  24/28

  Tytuł oryginału: Effect of fibrates on the branched-chain ŕ-ketoacid dehydrogenase complex in rat liver.
  Tytuł polski: Wpływ fibratów na kompleks dehydrogenazy rozgałęzionych ŕ-ketokwasów w wątrobie szczura.
  Autorzy: Knapik-Czajka Małgorzata, Cyganek Izabela, Tyszka-Czochara Małgorzata, Francik Renata, Jaśkiewicz Jerzy
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.191-198, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranych fibratów na aktywność kompleksu dehydrogenazy rozgałęzionych ŕ-ketokwasów (BCKDH), kluczowego enzymu katabolizmu rozgałęzionych aminokwasów w wątrobie szczurów. Badano także wpływ fibratów na aktywność kinazy BCKDH, enzymu regulatorowego kompleksu BCKDH. Badania przeprowadzono na szczurach Wistar (samcach), które żywiono przez okres 14 dni paszą standardową (20 proc. białka) lub niskobiałkową (8 proc. białka - grupa kontrolna) bez dodatku fibratów bądź niskobiałkową z dodatkiem klofibratu, bezafibratu i fenofibratu w stężeniu 0,5 proc. W homogenatach wątroby oznaczano spektrofotometrycznie aktywność całkowitą oraz aktualną kompleksu BCKDH oraz aktywność kinazy BCKDH. Na ich podstawie obliczono stan aktywności kompleksu BCKDH. U zwierząt żywionych paszą standardową oraz niskobiałkową stwierdzono porównywalny przyrost masy ciała. U szczurów karmionych paszą z klofibratem i bezafibratem wykazano brak przyrostu masy ciała, zaś karmionych paszą z fenofibratem spadek masy ciała. Bezwzględna masa wątroby zwierząt żywionych paszą z dodatkiem klofibratu i bezafibratu była większa, zaś u szczurów karmionych paszą z dodatkiem fenofibratu nie różniła się w stosunku do grupy kontrolnej. Aktywność aktualna, całkowita oraz stan aktywności kompleksu BCKDH były znamiennie niższe, natomiast aktywność kinazy BCKDH była wyższa u szczurów karmionych paszą niskobiałkową w stosunku do grupy otrzymującej paszę standardową. Dodatek fibratów do paszy niskobiałkowej spowodował wzrost aktywności aktualnej, całkowitej i stanu aktywności BCKDH oraz spadek...

  Streszczenie angielskie: This study investigated the effect of fibrates on branched-chain ŕ-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDH) and BCKDH kinase activities in rat liver. Wistar male rats were fed ad libitum for 14 days low-protein chow (8 p.c. protein) with 0,5 p.c. of selected fibrates: clofibrate, bezafibrate and fenofibrate. BCKDH complex enzymes were determined spectrophotometrically in extracts of freeze-clamped liver. Addition of fibrates to low-protein chow caused an increase in both actual and total activities of BCKDH complex as well as in activity state of BCKDH. On the contrary BCKDH kinase activity was diminished. Our results prove that fibrates impair physiological regulation of BCKDH complex activity, thereby disturbing branched-chain aminoacids catabolism.


  25/28

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych metod anestezji do zabiegów torakochirurgicznych na częstość występowania powikłań okołoporodowych, stan chorego po zabiegu oraz jakość znieczulenia w odczuciu pacjenta.
  Tytuł angielski: The effect of some anesthetized methods during thoracosurgical procedures on frequency of perisurgical complications, the patient's case after surgery, and the quality of anesthesia in feeling by the patient.
  Autorzy: Kucia Hanna, Misiołek Hanna, Knapik Piotr, Karpe Jacek
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.43-50, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/28

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa i Fantoniego w oddziale intensywnej terapii : praca doktorska
  Autorzy: Paleczny Jerzy, Knapik Piotr (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii] w Zabrzu
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie remifentanylu i fentanylu podczas znieczulenia wziewnego izofluranem chorych do zabiegów pomostowania naczyń wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Knapik Małgorzata, Dyaczyńska-Herman Anna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 114 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/28

  Tytuł oryginału: Różnicowanie neuropsychologiczne otępienia o typie Alzheimerowskim z otępieniem z ciałami Lewy'ego.
  Tytuł angielski: Neuropsychological differentation of dementia of the Alzheimer type and Lewy body dementia.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Kurzbauer Henryk, Grochmal-Bach Bożena, MacQueen Bruce Duncan, Knapik Henryk
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.23-35, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest stwierdzenie, czy badania neuropsychologiczne dotyczące pamięci autobiograficznej i behawioralnej oraz funkcji wykonawczych mogą być podstawą do klinicznego różnicowania otępienia typu Alzhaimerowskiego (DAT) z otępieniem z ciałami Lewy'ego (LBD). W badaniach wzięło udział 34 pacjentów leczonych w ośrodkach autorów. Grupa DAT obejmowała 17 osób z klinicznymi objawami otępienia typu Alzheimerowskiego, natomiast grupa LBD to 17 pacjentów z klinicznymi objawami otępienia z ciałami Lewy'ego. Pacjentów dobierano parami pod względem wieku i płci. W badaniach oprócz obserwacji klinicznej zastosowano testy neuropsychologiczne ukierunkowane na pamięć autobiograficzną i behawioralną oraz funkcje wykonawcze. U pacjentów z grupy DAT wystąpiła znaczna dezorganizacja pamięci autobiograficznej, natomiast u pacjentów z grupu LBD zaburzenia te nie były tak duże. Łączna liczba punktów uzyskana w Teście Pamięci Zachowania Rivermead przez pacjentów z grupy LDB była ponad 2-krotnie większa niż u pacjentów z grupy DAT. Wyniki Klinicznego Testu Funkcji Wykonawczych były odwrotne: 2-krotnie większą liczbę punktów uzyskali pacjenci z grupy DAT niż pacjenci z grupy LBD. U chorych z grupy DAT oraz LBD stwierdzono zaburzenia pamięci, przy czym były one znacznie głębsze u pacjentów z grupy DAT. U chorych z grupy DAT stwierdzono większe trudności w zakresie pamięci autobiograficznej niż u chorych z grupy LBD. U osób z grupy LBD występują głębsze zaburzenia funkcji wykonawczych ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of our research was to determine whether neuropsychological testing in the area of autobiographical memory, behavioral memory, and executive functions can provide a basis for the clinical differentiation of dementia of the Alzheimer type (DAT) and Lewy body dementia (LBD). The reseach involved 34 patients treated at the centers represented by the authors. Group DAT consisted of 17 persons with dementia of the Alzheimer type, while Group LBD consisted of 17 patients, matched by age sex, with the clinical features of Lewy body dementia. The patients were examined using clinical observation and neuropsychological tests focused on autobiographical memory, behavioral memory, and executive functions. The DAT patients showed considerable disorganization of autobiographical memory, while the disturbances found in the LBD patients were not as drastic. The total scores earned by the LBD patients on the Rivermead Behavioral Memory Test were more than twice those of the DAT group. The results from the Clinical Test of Executive Functions were the opposite: the DAT patients earned twice as many points as the LBD. Memory disturbances were found in patients from both groups, but they were much worse in the DAT patients. The latter also had greater difficulties in autobiographical memory tasks than the LBD patients. In the area of executive functions, the LBD group showed greated disturbances than the DAT patients. The qualitative differences seen in our research enable ...

  stosując format: