Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLONOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Niektóre czynniki wzrostu w ciąży powikłanej preeklampsją.
Tytuł angielski: Some of growth factors in pregnancy complications with preeclampsia.
Autorzy: Bielecki Dariusz Adam, Klonowska-Dziatkiewicz Ewa, Jarocki Sławomir, Urban Jan
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.422-429, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy postanowiono oznaczyć stężenie w surowicy krwi obwodowej czynników wzrostu: PDGF, TGF i VEGF. Badania przeprowadzono w grupach kobiet ciężarnych z preeklampsją. Otrzymane wyniki porównano z analogicznymi, uzyskanymi w grupach kontrolnych ciężarnych kobiet. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost wszystkich badanych czynników wzrostowych u kobiet z preeklampsją w porównaniu z ciężarnymi zdrowymi. Uzyskane wyniki sugerują, że czynniki wzrostu mogą mieć istotne znaczenie w etiologii i patogenezie preeklampsji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the concentrations of TGF-á, PDGF and VEGF growth factors in peripheral blood. The examinations were carried out in the group of pregnant women with preeclampsia. The results were compared to those obtained in a control group of healthy pregnant women. The statistically significantincrease in all examined growth factors was observed in women with preeclampsia in comparison to healthy women. The results suggest that factors may play an important role in etiology and pathophysiology of preeclampsia.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia ciężkości zaburzeń metabolicznych u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: The metabolic disturbances intensity assessment in children with recently diagnosed IDDM.
  Autorzy: Charemska Dorota, Przybyszewski Borys, Klonowska Bożenna, Wazia Sebastian
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.21-27, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The objective of this study was to estimate the severity of metabolic disorders at onset in children with IDDM. Biochemical results taken at onset of IDDM were analysed in 151 children on their admission. Metabolic acidosis was found in 38,41 p.c. of those and ketoacidosis was confirmed in 19.21 p.c. children. Mean values of biochemical parameters are similar to those reported in the others European countries. The most severe changes of the acid-base balance parameters were pbserved in youngest children (1-4 y.o.) living in the rural areas (pH 7,22, HCO3-10,2 mmol/l, BE-16,06 mmol/l, p=0,05); this schould suggest that those children schould be watchfully observed and IDDM schould be always considered as a possible cause of any alarming symptoms which occur.

  stosując format: