Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLOC
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet
Autorzy: Czarnecka Danuta, Dyras Paweł, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Klocek Marek, Lubaszewski Wojciech, Pająk Andrzej, Sancewicz-Pach Krystyna
Opracowanie edytorskie: Kawecka-Jaszcz Kalina (red.), Grodzicki Tomasz (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 uzup
Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 100 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 740,367

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/6

  Tytuł oryginału: Amlodypina i werapamil - wpływ na występowanie działań niepożądanych oraz samopoczucie pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Amlodipine and verapamil - the impact on the presence of adverse events and well-being of patients with essential arterial hypertension.
  Autorzy: Klocek Marek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.83-90, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badania było porównanie występowania działań niepożądanych u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym leczonych amlodypiną i werapamilem oraz ocena wpływu tych leków na ogólne samopoczucie. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 3027 osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym od 19 do 92 rż. W monoterapii amlodypiną było leczonych 1519 osób (śrenia wieku 58,2 ń 11,0), a werapamilem - 1508 osób (średnia wieku 60,9 ń 11,3 lat). Średni czas terapii hipotensyjnej w obu grupach wynosił 12 miesięcy. Od każdego pacjenta zebrano dane dotyczące rodzaju i dawki stosowanych leków oraz czasu terapii, wykonano także pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz częstość akcji serca (HR) w warunkach standardowych. Informacje na temat występowania objawów niepożądanych w ciągu ostatniego miesiąca, towarzyszących terapii badanym lekiem, uzyskano na podstawie ankiety opartej na Kwestionariuszu Stanu Zdrowia. Ponadto pacjenci ocenili swoje ogólne sampoczucie w ciągu ostatniego miesiąca na podstawie 6-punktowej skali. Wyniki. Wśród stosujących amlodypiną stwierdzono nieco niższe wartości skurczowego (SBP) i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (DBP) oraz częstości akcji serca niż u osób stosujących werapamil. U leczonych amlodypiną najczęstszymi działaniami niepożądanymi były bóle głowy (28,7 proc.), zawroty głowy (22,3 proc.), kołatania serca (21,2 proc.) i obrzęki podudzi (21,0 proc.). Dominującymi objawami niepożądanymi u pacjentów stosujących werapamil były zaparcia ...

  Streszczenie angielskie: Background. The purpose of the study was to compare the presence of adverse events in patients with essential arterial hypertension treated with amlodipine and verapamil and to assess the effect of these drugs on the general well-being. Material and methods. The study population consisted of 3027 patients with essential arterial hypertension ranging in age from 19 to 92 years. Amlodipine was given to 1519 patients (mean age 58,2 ń 11,0 years), whereas verapamil to 1508 patients (mean age 60,9 ń 11,3 years). The mean duration of hypotensive therapy in both groups was 12 months. Data on the type and dose of the drug and duration of therapy were collected from each patient. Blood pressure and heart rate measurement were performed in standard conditions. Information on adverse events of the treatment within the previous month was obtained from the Health Status Index. Furthemore the patients graded their general well-being within the previous month on a 6-point scale. Results. Patients treated with amlodipine had slightly lower systolic and diastolic blood pressure and heart rate than those receiving verapamil. Patients on amlodipine suffered most frequently from headaches (28,7 p.c.), dizziness (22,3 p.c.), palpitations (21,2 p.c.) and ankle edema (21,0 p.c.). The range of adverse events in patients on verapamil was as follows: constipation (45,7 p.c.), headaches (45,1 p.c.), dizziness (38,7 p.c.)., palpitations (30,9 p.c.) and ankle edema (26,3 p.c.). Patients on ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Lek. Radosław Paweł Puzyrewski (1968-2002).
  Tytuł angielski: In memoriam of Radosław Paweł Puzyrewski. M.D. (1968-2002).
  Autorzy: Imieliński Brunon L., Kloc Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1249
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Puzyrewski
 • Radosław Paweł 1968-2002


  5/6

  Tytuł oryginału: Synthesis and pharmacological properties of sulfur derivatives of indane-1,3-dione.
  Autorzy: Mitka Katarzyna, Kowalski Piotr, Sułko Jerzy, Woźniak Marian, Kloc Jowita, Chodkowska Anna, Jagiełło-Wójtowicz Ewa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.387-393, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Synthesis of sulfur derivatives of indane-1,3-dione, VIIb-c, VIIIa-b, IX and X is described. Results of a preliminary pharmacological screening of six compounds [VIIb, VIII, VIIIb, IX, X and XI]are presented.


  6/6

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych na nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Klocek Marek
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.153-155, bibliogr. 12 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: