Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLINGER
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Pierwotne i wtórne glomerulopatie.
Autorzy: Klinger Marian
Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.82-84, bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 312,921

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Sieć cytokinowa - potencjalne korzyści diagnostyczne i terapeutyczne w nefrologii.
  Tytuł angielski: Cytokine network - potential diagnostic and therapeutic benefits in nephrology.
  Autorzy: Mazanowska Oktawia, Kamińska Dorota, Klinger Marian
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.75-80, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące cytokin i czynników wzrostu. Skupiono uwagę na znaczeniu sieci cytokinowej i wpływie jej równowagi na funkcjonowanei komórek. Opisano jej rolę w chorobach nerek, a szczególnie działanie modyfikujące odpowiedź zapalną. Omówiono implikacje terapeutyczne wykorzystujące wiedzę o wzajemnych powiązaniach i możliwość zastosowania w leczeniu chorób nerek.

  Streszczenie angielskie: The review is focused on the information about cytokines and growth factors and interactions between then in cytokine network creation with its intercellular regulatory function. The importance of cytokine network in kidney diseases and modification of immune response during inflammation process was discussed. Moreover the therapeutic implications based on the knowledge about interactions and possibility of use in renal diseases treatment.


  3/9

  Tytuł oryginału: Techniki biologii molkularnej jako uzupełnienie klasycznej histopatologii w diagnostyce ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Methods of molecular biology as a complement of conventional histopathology in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection.
  Autorzy: Kamińska Dorota, Klinger Marian, Mazanowska Oktawia
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.213-218, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas ostateczną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu ostrego i przewlekłego odrzucania nerek pozostaje klasyczne badanie histopatologiczne wycinka przeszczepionej nerki pobranego za pomocą biopsji. Coraz częściej stosuje się też aspiracyjną biopsję cienkoigłową. Do oceny bioptatu wykorzystuje się wiele systemów standaryzacyjnych (klasyfikację Banff, CCTT, CADI). Metody diagnostyki molekularnej, takie jak metody immunoenzymatyczne, PCR, RT-PCR, hybrydyzacja in situ, umożliwiają określenie subpopulacji limfocytów tworzących nacieki zapalne, rodzajów i ilości cytokin oraz czynników wzrostu obecnych w przeszczepie. Może to pozwolić na dokładniejsze poznanie mechanizmów immunologicznych reakcji odrzuceniowej i skuteczniejsze jej przeciwdziałanie.

  Streszczenie angielskie: The gold standard in diagnosis of acute and chronic renal allograft rejection remains conventional histopathological evaluation of biopsy tissues. Fine needle aspiration biopsy becomes popular tool in the monitoring of kidney transplants. There exists many standardization systems of renal allograft biopsy interpretation, e.g. Banff working classification, CCTT, CADI. Use of technologies of molecular diagnostics allows detect subsets of lymphocytes and pattern of cytokines in renal allograft. It can help in better understanding of immunological status of the graft, in choosing anti-rejection therapy and in differentiation between rejection and drug toxicity.


  4/9

  Tytuł oryginału: Chorobowość sercowo-naczyniowa u chorych na schyłkową niewydolność nerek leczonych dializami - epidemiologia i czynniki ryzyka.
  Tytuł angielski: Morbidity cardiovascular among patients with end-stage renal disease on maintenance dialysis - epidemiology and risk factors.
  Autorzy: Jaworska-Wieczorek Jarosława, Klinger Marian
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.379-385, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dializoterapia jest na całym świecie podstawową formą leczenia nerkozastępczego, która ma nie tylko ratować, ale umożliwiać normalne życie chorym na schyłkową niewydolność nerek. Zgodnie z danymi z raportów Światowego Towarzystwa Nefrologicznego obecnie na świecie poddawanych jest dializoterapii ponad 2 mln chorych. Zmiany w układzie krążenia w postaci zawałów serca, udarów mózgowych i niewydolności krążenia są najczęstszą przyczyną śmiertelności w programach leczenia nerkozastępczego i odpowiadają za ponad 50 proc. zgonów u chorych na schyłkową niewydolność nerek. Według różnych statystyk śmiertelność sercowo-naczyniowa jest u chorych na schyłkową niewydolność nerek od 5 do nawet 35 razy wyższa niż w porównywalnych populacjach ogólnych. Choroba sercowo-naczyniowa bywa przyczyną 30 proc. hospitalizacji u chorych na schyłkową niewydolność nerek. W pracy omówiono epidemiologię choroby sercowo-naczyniowej u chorych objętych leczeniem nerkozastępczym. Zwrócono uwagę na szczególne skupienie w tej grupie chorych czynników ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, które występują również w populacji ogólnej. Przedstawiono ponadto swoiste zagorżenia, pojawiające się w przewlekłej niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Dialysotherapy is wolrldwidely a principal form of renal replacement therapy which not only rescues the end-stage kidney disease patient life but also allows normal family and professional activity. According to the reports of the International Society of Nephrology over 2 mln people are treated at present with dialysotherapy. Cardiovacular disease in form of myocardial infarction, cardiac and cerebral insufficiency is responsible for more than 50 p.c. of deaths in terminal renal failure patients. According to different statistics the cardiovascular mortality in end-stage kidney failure patietns is from 5 even up to 35 times higher than in comparable general populations. Cardiovascular disease causes 30 p.c. of hospitalization in end-stage kidney failure patients. Epidemiology of the cardiovascular disease in patients on maintenance of dialysis program is discussed in the paper. The attention was focused on the particular agregation in this group of patients of the traditional cardiovascular risk factors which occur in general population. Furthermore, the uraemia-related cardiovascular risk factors were also presented.


  5/9

  Tytuł oryginału: Superficialization of the wrist native arteriovenous fistula for effective hemodialysis vascular access construction.
  Autorzy: Weyde Wacław, Krajewska Magdalena, Letachowicz Waldemar, Klinger Marian
  Źródło: Kidney Int. 2002: 61 (3) s.1170-1173, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. It is commonly known that the best type of vascular access for chronic hemodialysis, defined as the one with the lowest number of complications and longest use, is the primary (Brescia-Cimino) radiocephalic fistula. One reason for the impossibility of its creation is that the vein vessel on the forearm is located too deeply, which is primarily caused by the patients' obesity. Methods. In 24 obese patients the superficialization procedure of the venous part of fistula under the skin was performed. Results. In 23 patients of this group, an easy and uncomplicated fistula puncturing was achieved. One patient had the complication of fistula clotting. Conclusion. Subcutaneous transposition of the arterialized median antebrachial vein is a simple and effective method of an adequate distal native fistula creation in patients with deeply located forearm veins.


  6/9

  Tytuł oryginału: Freedom from rejection and stable kidney function are excellent criteria for steroid withdrawal in tacrolimus-treated kidney transplant recipients.
  Autorzy: Włodarczyk Z., Wałaszewski J., Perner F., Vitko S., Ostrowski M., Bachleda P., Kokot F[ranciszek], Klinger M., Szenohradsky P., Studenik P., Navratil P., Asztalos L., Rutkowski B., Nagy K. Karmar, Hickey D.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.28-31, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: This prospective, randomized, multicentre study investigated the efficacy and safety of two tacrolimus-based regimens and their potential to withdraw steroids. Methods: In total 489 patients were randomised to receive either tacrolimus and MMF (n=243) or tacrolimus and azathioprine (n=246) concomitantly with steroids in both treatment groups. The initial oral dose of tacrolimus was 0.2 mg/kg/day, MMF dose was 1 g/day, azathioprine was administered at 1-2 mg/day. Steroids were tapered from 20 mg/day to 5 mg/day. From month 3 onwards, steroids were withdrawn in patients who were free from steroid-resistant rejection and who had serum creatinine concentrations 160 ćmol/L. Study duration was 6 months. Results: Patient survival at month 6 was 98.3 p.c. (Tac/MMF/S) and 98.4 p.c. (Tac/AzaS), graft survival at 6 month was 95.0 p.c. (Tac/MMF/S) and 93.5 p.c. (Tac/Aza/S). The 6-month incidences of biopdy-proven acute rejection were 18.9 p.c. (Tac/MMF/S compared with 28.8 p.c. (Tac/Aza/S), p=0.038. The 6-month incidence of steroid-resistant acute rejection were 2.1 p.c. (Tac/MMF/S) and 4.9 p.c. (Tac/Aza/S), p=ns. At the end of month 3, steroid withdrawal was performed in 60.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 48.8 p.c. (Tac/Aza/S) of patients, p 0.01. During months 4-6, 2.7 p.c. of patients in the Tac/MMF group had a biopsy-confirmed acute rejection compared with 0.8 p.c. of patients in the Tac/Aza group. In patients who continued to receive steroids, the incidences of biopsy-proven acute rejection during months 4-6 were 3.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 132,8 ćmol/L (Tac/Aza/S). Conclusion: Both tacrolimus regimens are efficacious and safe. The combination of Tacrolimus and MMF achieved a lower rejection rate and permitted a higher proportion of steroid-free patients. Ther overall incidence of acute rejection was low and kidney function was good.


  7/9

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na długotrwałość przeżycia chorych w programie przewlekłych hemodializ na podstawie 20 letnich obserwacji jednego ośrodka : praca doktorska
  Autorzy: Jaworska-Wieczorek Jarosława, Klinger Marian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej we Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Medyczne Oddział Nefrologii i Stacji Dializ w Opolu
  Źródło: 2002, 86 k. : tab., bibliogr. 147 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19765

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  9/9

  Tytuł oryginału: Toczniowe zapalenie nerek : patogeneza, diagnostyka i leczenie
  Autorzy: Klinger Marian
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.15-19, bibliogr. 26 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: