Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLINCEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Lekooporność szczepów Helicobacter pylori na wybrane chemioterapeutyki.
Tytuł angielski: Resistance of Helicobacter pylori strains to selected chemotherapeutics.
Autorzy: Andrzejewska Ewa, Szkaradkiewicz Andrzej, Klincewicz Henryk
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.96-97, bibliogr. 6 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Polipy dolnego odcinka przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Lower oesophagus polyps in children.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Klincewicz Beata, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.177-181, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Polipy górnego odcinka przewodu pokarmowego są rzadką patologią wieku dziecięcego. U pacjentów dorosłych mogą być one również formą nowotworu złośliwego, takiego jak m.in. rak płaskonabłonkowy (epidermoid carcinoma) czy gruczolakorak (adenocarcinoma). Wczesne wykrywanie tych zmian oraz wczesne wykonanie zabiego chirurgicznego zwiększają szansę wyleczenia tych chorych. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania polipów dolnego odcinka przełyku u dzieci poddanych badaniom w Pracowni Endoskopowej Instytutu Pediatrii w latach 1992-2001 oraz metody ich leczenia. Materiał i metody: Przeanalizowano 8000 badań endoskopowych wykonanych u dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż. oraz sposoby postępowania leczniczego u dzieci z polipami dolnego odcinka przełyku. Polipy dolnego odcinka przełyku stwierdzono u 26 dzieci, co stanowi 0,32 proc. badanych. Rozpoznano brodawczaka płaskonabłonkowego (papilloma planoepitheliale) u 21 dzieci, gruczolaka cewkowego (adenoma tubulare) u 2 pacjentów oraz polipa hyperplastycznego (polypus hyperplasticus) u 3 dzieci. W 5 przypadkach wykonano polipektomię. U 11 z grupy 26 dzieci potwierdzono stan zapalny żołądka z obecnością H. pylori. Leczenie eradykacyjne u 7 z 11 dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem H. pylori spowodowało zdecydowane zmniejszenie lub remisję obserwowanych zmian w dolnym odcinku przełyku po rocznej obserwacji. Wszystkie dzieci pozostają pod opieką gastroenterologiczną. Wnioski: Polipektomia jest metodą z wyboru leczenia polipów dolnego odcinka przełyku...

  Streszczenie angielskie: Background: Polyps of upper gastrointestinal are very rare pathologies in children. In adult patients they may also constitute a form of malignant neoplasms such as epidermoid carcinoma and adenocarcinoma. Early detection of these changes and early application of treatment i.e. surgery increase chances of recovery. Objectives: The aim of the study was to evaluate the frequency of occurrence of lower oseophagus polyps (LOP) in children examined at the Endoscopy Department, Institute of Pediatrics, in the yaers 1992-2001. Material and methods: 8000 endoscopic examinations performed in children aged from 3 to 18 years and methods of treatment in children with LPO are analysed. Results: LOPs were found in 26 children, i.e. 0,32 p.c. of cases. They were: squamous papilloma in 21 children, tubular adenoma in 2, and hyperplastic polyps in 3 cases. Polypectomy was performed in 5 patients. In 11 of 26 examined children, gastritis with H. pylori infection was confirmed. Eradicative treatment in 7 out of 11 children in the group mentioned above brought about marked decrease or remission of the changes in LOP after one year follow up. All children are still under constant care of gastroenterologists. Conclusions: Polypectomy is a method of choice in LOP treatment. Long time follow up has shown that H2 blockers and PPI treatment and/or application of eradicative treatment in some patients cause remission of changes and clinical symptoms.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children: signs, diagnostics, therapy and drug resistance.
  Autorzy: Klincewicz Beata, Ignyś Iwona, Andrzejewska Ewa, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław, Szkaradkiewicz Andrzej, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.281-284, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przedstawiamy wyniki obserwacji pacjentów z Makroregionu Wielkopolskiego pod kątem zakażenia Helicobacter pylori (H.p.), symptomatologii, diagnostyki, leczenia oraz oporności bakterii na stosowane leki. Materiał i metody: Badaniami objęto 1200 dzieci w wieku 7-18 lat, które kierowane były do badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzieci poddane zostały leczeniu eradykacyjnemu. Po 6 tygodniach od zakończenia leczenia przeprowadzono ocene eradykacji. Wyniki: W grupie 1200 przebadanych dzieci u 480 steiwerdzono zakażenie H.p. Nie stwierdzono korelacji objawów klinicznych z wynikami badań histologicznych. Oceniając lekowrażliwość bakterii stwierdziliśmy, że oporność na metronidazol wynosi 45 proc., na kalrytomycynę 18 proc., na amoksycylinę 0 proc. 6 tygodni po zakończonym leczeniu 105 dzieci nadal było H.p. dodatnich. Wnioski: Skuteczność terapii eradykacyjnej sięgała 78 proc. Na podstawie uzyskanych wyników wydaje się, że najkorzystniejszym schematem leczenia jest zastsoowanie PPI, amoksycyliny i klarytromycyny.

  stosując format: