Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLIMOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych z leukoencefalopatią okołokomorową stwierdzaną za pomocą tomografii komputerowej mózgu.
Tytuł angielski: Cognitive brain functions disorders in patients with leukoaraiosis confirmed by computed tomography.
Autorzy: Dobrzyńska Jolanta, Klimowicz-Młodzik Izabella
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.478-481, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania neuropsychologiczne przeprowadzono u 118 chorych, u których stwierdzono za pomocą TK mózgu leukoarajozę (LA). Ze względu na współwystępowanie w obrazie TK innych nieprawidłowości wyłączono z dalszej analizy 68 chorych. Opracowanie dotyczy grupy 29 kobiet (58 proc.) i 21 mężczyzn (42 proc.) w wieku 44 - 89 lat (śr. wieku 72,8 ń 9,9 lat). Najczęściej występowały zespoły czołowo-podkorowy i czołowy (25 chorych). Przewgę objawów tylno-mózgowych stwierdzono u 2 chorych, zaś 9 chorych prezentowało (bez wyraźnej przewagi) objawy zarówno przednio-, jak i tylno-mózgowe. u 11 badanych stwierdzono jedynie wybiórcze (nie układające się w zespół) dysfunkcje, a w 3 przypadkach stan czynności poznawczych był prawidłowy. Nie stwierdzono istotnych zależności między stopniem LA a rodzajem zaburzeń neuropsychologicznych.

  Streszczenie angielskie: 118 patietns with leukoaraiosis confirmed by CT were neuropsychologicaly examined. 68 persons were excluded because of occurrence of other changes in CT scans. The study concerns the group of 29 women (58 p.c.) and 21 men (42 p.c.) in age 44 - 89 (middle 72 ń 9.9). The most frequent were fronto-subcortical and frontal syndromes (25 cases). Predominance of parieto-occipital syndrome was confirmed in 2 cases; 9 patients presented both frontal and parieto-occipital syndromes. In 11 cases only single dysfunction were founded, and 3 persons presented normal state of cognitive functions. There was no distinct correlation between degree of leukoaraiosis and character of neuropsychological disturbances.


  2/8

  Tytuł oryginału: Mikrodializa - nowoczesna technika badawcza w ocenie przenikania leków do tkanek.
  Tytuł angielski: Microdialysis - a modern research technique to evaluate drug penetration into tissues.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Nowak Adam
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.134-141, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mikrodializa jest nowoczesną techniką badawczą, pozwalającą na ocenę stężeń zarówno związków endogennych, jak i egzogennych w płynie śródmiąższowym różnych tkanek. W pracy omówiono metodę mikrodializy z uwzględnieniem możliwości jej zastosowania do pomiarów w skórze.


  3/8

  Tytuł oryginału: Imikwimod - nowy lek w leczeniu brodawek płciowych.
  Tytuł angielski: Imiquimod - a new drug in the treatment of genital warts.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Załuga Elżbieta, Maleszka Romuald
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (13) s.624-627, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Anogenital warts are induced by the different types of the human papillomavirus. During the last decade the number of infections has markedly increased. This review presents the therapeutic use of the new, drug - imiquimod - in the treatment of anogenital, as well as common warts. This drug exhibits immunomodulating properties.


  4/8

  Tytuł oryginału: Metoda mikrodializy w ocenie przezskórnego podawania leków jako próba racjonalizacji leczenia w dermatologii.
  Tytuł angielski: Microdialysis in evaluation of percutaneous drug application as a tool of improving of the dermatological treatment.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Nowak Adam, Maleszka Romuald
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.353-360, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskanie korzystnego działania terapeutycznego leku stosowanego w dermatologii wymaga osiągnięcia odpowiedniego stężenia w skórze. W celu określenia stężenia leku i jego metabolitów w skórze korzysta się z szeregu modeli doświadczalnych, obejmujących między innymi biopsję skóry, stripping, pęcherz skórny. Nowoczesną metodą stosowaną od niedawna w badaniach dermatologicznych jest technika mikrodializy skórnej. Zastosowano ją do pomiarów stężenia mediatorów stanu zapalnego w skórze zdrowej i chorobowo zmienionej. Metoda ta okazała się również przydatna do pomiaru stężeń leków i ich metabolitów w skórze, zarówno po podaniu ogólnym, jak i zewnętrznym. Zasada metody polega na naśladowaniu funkcji małych naczyń krwionośnych, bowiem pozwala ona na bierną dyfuzję małych cząsteczek, w tym wody, przez błonę półprzepuszczalną, zgodnie z gradientem stężeń. W pracy przedstawiono, w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenia własne, zastosowanie metody mikrodializy w badaniach uwalniania mediatorów stanu zapalnego, jak również nieliczne jak do tej pory próby zastosowania tej techniki do oceny przenikania do skóry leku podanego zewnętrznie. Ponadto omówiono wybrane czynniki wpływające na proces przenikania leku.


  5/8

  Tytuł oryginału: Zmiany objawowe, a zmiany osobowości po psychoterapii pacjentów z zaburzeniami lękowymi i somatyzacyjnymi : praca doktorska
  Autorzy: Klimowicz Agnieszka, Aleksandrowicz Jerzy W. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 102 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20288

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/8

  Tytuł oryginału: Przeszczepy komórkowe w leczeniu pozawałowej niewydolności krążenia. Mrzonki czy realna szansa.
  Tytuł angielski: Myoblast transplantation in the treatment of post-infarction heart failure.
  Autorzy: Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Fiszer Dorota, Klimowicz Aleksandra, Kurpisz Maciej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.354, 356-358, bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  7/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie mikrodializy - nowoczesnej techniki badawczej - w badaniach farmakokinetycznych.
  Tytuł angielski: Application of microdialysis - a modern research technique in pharmacokinetic investigations.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.999-1004, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Based on administered systemically drugs of different mechanism of action an application of microdialysis, recently introduced modern research technique, to evaluate protein-unbound drug in peripheral compartment, i.e. in subcutaneous tissue and muscle of healthy subject and patients is presented. The determination of endogenic and egzogenic compounds as well as evaluation of metabolic processes in certain tissue can be performed with this method with only minor trauma, so the can be helpful to establish an optimal drug dosage.


  8/8

  Tytuł oryginału: A simple and rapid liquid chromatographic method for the determination of metronidazole and its hydroxymetabolite in plasma and cutaneous microdialysates.
  Autorzy: Klimowicz Adam, Bielecka-Grzela Stanisława, Tomaszewska Urszula
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.327-331, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A rapid, accurate, simple and low-cost method for quantitative determination of metronidazole and its hydroxymetabolite, in plasma and microdialysate samples, using tinidazole as internal standard, has been developed. Metronidazole is widely used as a valuable agent for antiprotozoal as well as antibiotic therapy when anaerobic organisms are involved. Separation of the compounds studied was performed on a 120X4 mm analytical column, filled with LiChrosorb RP-8, 5 ćm, the mobile phase consisted of 0.05 mol/L aqueous solution of potassium dihydrogen phosphate, adjusted to pH=3.5 with orthophosphoric acid, methanol and acetonitrile (40:22:3, v/v/v). Detection was performed at 320 nm. Intra- and interserial precision was below 4,6 p.c. and 7.9 p.c., respectively, for both the compounds studied. The presented method is suitable for pharmacokinetic studies.

  stosując format: