Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLIMKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Perception of facial affect in chronic schizophrenia and right brain damage.
Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna, Klimkowski Marceli
Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.33-43, il., tab., bibliogr. [52] poz.
Sygnatura GBL: 302,090

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study was designed to compare the performance of 50 chronic schizophrenics (CS) to that of 30 right brain-damaged patients (R), and 50 healthy controls (N) on several facial perception measures: Emotion Labelling and Recognition, and the Benton Facial Recognition Test. CSs were diagnosed according to DSM-IV criteria and their psychiatric state was assessed using the PANSS scale. All subjects were right handed. Their cognitive state was assessed using the MMSE. Subjects rated their current mood on a visual analogue scale. The results showed that the CSn and Rs were significantly impaired compared to Ns for the emotional tasks but did not differ from each other. Moreover, the patient groups were significantly less accurate in recognising emotionally neutral facial stimuli. Each subject group had more difficulty processing negative relative to positive affect. The deficit in schizophrenia was found to be stable, which may reflect a trait-like, rather than a state-dependent, characteristic. Moreover, some support is provided for the notion that facial affect perception in chronic schizophrenia is associated with right hemisphere dysfunction.


  2/3

  Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty emocji w zdrowym i chorym mózgu
  Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna, Klimkowski Marceli
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medyczne, Grupa Ekonom s.c. 2002, 181, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Zaburzenia prozodii emocji u osób chorych na schizofrenię.
  Tytuł angielski: Disorders of emotional prosody in schizophrenic patients.
  Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna, Klimkowski Marceli
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.357-364, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy była ocena zdolności rozpoznawania barwy emocjonalnej wypowiedzi u pacjentów podprzewlekle i przewlekle chorych na schizofrenię (DSM-IV), a także u osób zdrowych przy użyciu "Głosowego testu identyfikacji emocji i rozróżniania emocji". Wszyscy badani byli praworęczni. Badania w grupie schizofrenicznej przeprowadzono po 4-tygodniowym leczeniu neuroleptycznym. Strukturę i nasilenie objawów schizofrenicznych zbadano przy użyciu skali PANSS. Chorzy na schizofrenię (S i CS), w porównaniu do grupy kontrolnej, ujawnili deficyty w prozodii emocji. Informacja emocjonalnie obojętna była postrzegana istotnie lepiej od "emocjonalnych" kategorii. Stwierdzono najniższy stopień poprawności w percepcji emocji "wstrętu". Kobiety poprawniej postrzegały emocjonalny ton głosu od grupy mężczyzn. Deficyt w prozodii emocji pozostawił niezależny od ocenianych zmiennych, ulegał jednak pogłębieniu wraz z czasem trwania procesu schizofrenicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the ability to recognize affective prosody in sub-chronic and chronic schizophrenic patients as well as in healthy controls using two prosody measures: a Voiced Emotional Identification Task (judgement of positive and negative intonation of semantically neutral sentences) and Voiced Emotion Discrimination Task (discrimination of sentences containing either the same or different emotional intonation). All the participants were right-handers. Schizophrenic patients took part in the study after a four-week neuroleptic treatment. The structure and severity of schizophenic symptomatology were assessed using the PANSS scale. Schizophrenic patients as compared to healthy controls were significantly impaired as regards perception of prosody (emotional intonation). Emotionally neutral intonation was perceived significantly better than either of the "emotional" categories. The least accurate perception was found as regards the emotion of "repulsion". Females turned out to perceive emotional tone of voice more accurately than did males. The emiotonal prosody defict revealed its stable character, although it became more pronounced with the schizophrenic process duration.

  stosując format: