Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLIMIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty heterogenności reumatoidalnego zapalenia stawów : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian; Akademia Medyczna Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
Źródło: - Białystok, AM 2002, [3], 16, [55] k. wiele liczb. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 802,485

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  2/12

  Tytuł oryginału: Serum matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in different histological variants of rheumatoid synovitis.
  Autorzy: Klimiuk P. A., Sierakowski S[tanisław], Latosiewicz R[obert], Cylwik B[ohdan], Skowroński J[an], Chwiecko J.
  Źródło: Rheumatology 2002: 41 (1) s.78-87, il., tab., bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 303,271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. Rheumatoid synovitis is characterized by an invasive and tissue-destructive infiltrate of lymphocytes, macrophages and synoviocytes. Matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) produced by these cells are important in the remodelling of the articular tissue in rheumatoid arthritis (RA). The aim of this study was to explore whether the serum concentrations of MMPs and their inhibitors were correlated with the histological appearance of the disease. Methods. Tissue and serum samples were obtained from 37 patients with clinically active RA and 30 with osteoarthritis (OA). Morphological analysis allowed the division of RA synovial specimens into two distinct types. In 22 samples only diffuse infiltrates of mononuclear cells without further microanatomical organization were found. In 15 specimens we observed lymphocytic conglomerates with germinal centre-like structures. Serum concentrations of interstitial collagenase (MMP-1), stromelysin-1 (MMP-3), gelatinase B (MMP-9), TIMP-1 and TIMP-2 were measured with an ELISA technique. Results. Unique serum profiles of MMPs and TIMPs were identified in each of the two histological types of RA synovitis. The serum concentrations of MMP-1, MMP-3 and MMP-9 were higher in RA patients than in OA patients used as a control group (P 0.001 for all comparisons). These three MMPs dominated in the serum of RA patients with follicular synovitis compared with those diffuse synovitis (P 0.05, P 0.01 and P 0.001 respectively)...


  3/12

  Tytuł oryginału: Cytokiny i ich antagoniści w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Cytokines and their antagonists in the treatment of rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Klimiuk Piotr A., Sierakowski Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.108-112, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną obejmującą maziówkę stawową i tkanki okołostawowe, często występującą wraz z szeregiem manifestacji układowych. Cytokiny prozapalne pełnią istotną rolę w pobudzaniu reakcji zapalnych i niszczeniu tkanek stawowych. Natomiast ekspresja cytokin przeciwzapalnych w reumatoidalnej maziówce stawowej wydaje się być zbyt niska aby skutecznie zneutralizować ich działanie. W niniejszej pracy przeglądowej przedstwiono możliwości zastosowania alternatywnych metod terapeutycznych modyfikujących układ cytokin, u pacjentów z RZS, w kierunku przewagi cytokin przeciwzapalnych. Szereg prób, w których działanie cytokin prozapalnych było hamowane poprzez środki blokujące ich aktywność lub z zastosowaniem cytokin przeciwzapalnych przyniosło wyraźne efekty kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Rheumatoid arthritis (RA) is chronic inflammatory disease involving synovium and periarticular tissues often with several systemic manifestations. Proinflammatory cytokines play an important role in promoting inflammatory responses and articular tissue destruction. Presence of antiinflammatory cytokines in rheumatoid synovium seems to be too low to effectively neutralize theire action. In this review we describe the possibilities of the alternative treatment strategies modifying the balance of cytokinhe network, in the RA patients, towards antiinflammatory state. Several trials, in which the action of proinflammatory cytokines was inhibed with their specific inhibitors or with anti-inflammatory cytokines, have shown significant cliniacal benefits.


  4/12

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: The principles of osteoarthritis diagnosis.
  Autorzy: Sierakowski Stanisław, Mika Jan, Klimiuk Piotr Adrian, Lewandowski Bogdan, Kita Karol, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.4-6, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Actual principles of osteoarthritis (OA) diagnosis including physical examination, joint imagine methods (especially X-Rays and USG), laboratory tests, differential diagnosis are being discussed in detail. Rules have been proposed that radiological OA changes alone are not enough - must be correlated with clinical features such as pain, joint dysfunctions for OA diagnosis.


  5/12

  Tytuł oryginału: Diagnostyka radiologiczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Próby klasyfikacji obrazu radiologicznego.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging in osteoarthritis. Radiological classification.
  Autorzy: Muklewicz Elżbieta, Sierakowski Stanisław, Klimiuk Piotr Adam, Lewandowski Bogdan, Kita Karol
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.17-20, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a chronic process of the cartilage and subchondral bone destruction with coexistence of the repair processes. Beside clinical symptoms diagnosis of the OA is based on the radiological imaging. In this review we describe the imaging methods in the diagnosis of OA and radiological classification of the disease.


  6/12

  Tytuł oryginału: Biodro - przyczyny najczęstszych dolegliwości.
  Tytuł angielski: Hip - causes of most common ailments.
  Autorzy: Lewandowski Bogdan, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Klimiuk Piotr Adam, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.31-36, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the following study we present the causes of hip ailments. The degenerative process of the hip has been discussed with focusing on differential diagnosis with other diseases. Moreover diagnostic and methods have been presented.


  7/12

  Tytuł oryginału: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Medical management of osteoarthritis.
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Lewandowski Bogdan, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.37-43, tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a result of the disturbances between mutual degradation and synthesis in the cartilage and subchondral bone. Because of its prevalence OA became a serious social and economical problem. In this review we describe the actual principles of the medical management in patients with OA.


  8/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nimesulidu w chorobach reumatycznych.
  Tytuł angielski: Nimesulide in rheumatic diseases.
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian, Sierakowski Stanisław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.44-48, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Nimesulide is a preferential inhibitor of cyclooxygenase-2 (COX-2) with strong anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities. However, it appears to exert its effects also through some additional unique mechanisms. There are evidences that nimesulide poses chondroprotective activities. Although, its adverse events are similar to those of other non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), they were shown to be milder in intensity and less frequent. Nimesulide is well-tolerated and effective drug also in the geriatric population. This review describes the pharmacokinetics, mechanisms of action, safety and the applications of nimesulide in the treatment of rheumatic diseases.


  9/12

  Tytuł oryginału: Soluble adhesion molecules (ICAM-1, VCAM-1, and E-selectin) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in patients with distinct variants of rheumatoid synovitis.
  Autorzy: Klimiuk P. A., Sierakowski S., Latosiewicz R., Cylwik J. P., Cylwik B., Skowroński J., Chwiecko J.
  Źródło: Ann. Rheum. Dis. 2002: 61 (9) s.804-809, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 310,264

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Cell adhesion molecules and endothelial growth factors have an important role in the infiltrating of rheumatoid synovium with mononuclear cells, leading to the initiation and progression of the disease. Objective: To investigate whether the serum profile of soluble adhesion molecules and of vascular endothelial growth factor (VEGF) is associated with the histological apperance of rheumatoid arthritis (RA). Methods; Serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 (slCAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1), E-selectin (sE-selectin), and VEGF were assessed by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) in 40 patients with RA and 32 patients with osteoarthritis (OA). Results: Histological analysis of synovium specimens distinguished two types of rheumatoid synovitis. Twenty four RA samples presented diffuse infiltrates of mononuclear cells without any further microanatomical organisation, whereas in the remaining 16 samples lymphocytic follicles with germinal centrelike structures were identified. In comparison with patients with OA, constituting a control group, higher serum concentrations of slCAM-1 (p 0.001), sE-selectin (p,0.01), and VEGF (p0.001) were detected in patients with RA. Raised concentrations of slCAM-1, and VEGF dominated in the serum of patients with RA with follicular synovitis compared with those with diffuse synovitis (p 0.01 for all comparisons). The serum concentrations of slCAM-1, sVCAM-1, and VEGF correlated with markers of disease activity such as the erytchrocyte sedimentation rate and C reactive ...


  10/12

  Tytuł oryginału: Materiał złożony SureFil - roczna ocena wypełnień w zębach bocznych.
  Tytuł angielski: Composite packable material SureFil - the one-year assessment of posterior teeth restorations.
  Autorzy: Wilczyńska-Borawska Magdalena, Bagińska Joanna, Błahuszewska Katarzyna, Król Beata, Klimiuk Anna, Stokowska Wanda
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.51-53, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie miało na celu ocenę jakości wypełnień ubytków klasy I i II zębów bocznych, wykonanych z materiału kompozytowego SureFil (Dentsply DeTrey). Tuż po założeniu 113 wypełnień uzyskało ocenę O wg skali Ryge'a uwzględniającej jakość powierzchni wypełnienia, kształt anatomiczny i przyleganie brzeżne. Po 12 miesiącach zbadano 92 wypełnienia, kształt anatomiczny i przyleganie brzeżne. Po 12 miesiącach zbadano 92 wypełnień (81 proc. wykonanych). 72 proc. wypełnień uzyskało notę O, a pozostałe 1 wg skali Ryge'a. Te ostatnie wymagały jedynie niewielkich korekt. Podsumowując, SureFil jest właściwym materiałem do wypełniania ubytków w zębach bocznych.


  11/12

  Tytuł oryginału: Analiza stężenia metaloproteinaz i tkankowych inhibitorów metaloproteinaz w surowicy chorych z różnymi postaciami histologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów
  Autorzy: Klimiuk Piotr A., Latosiewicz Robert, Sierakowski Stanisław, Cylwik Bohdan, Skowroński Jan, Chwiećko Justyna
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.334-335, tab. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna żelu borowinowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Analysis of peloid gel therapy in the treatment of osteoarthritis.
  Autorzy: Muklewicz Elżbieta, Klimiuk Piotr A., Sierakowski Stanisław
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.146-154, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności klinicznej i tolerancji borowiny w postaci żelu u 40 pacjentów z choroba zwyrodnieniową stawów (25 osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i 15 osób z choroba zwyrodnieniową kręgosłupa). Ta nowa postać leku już po 3 tygodniach okazała się skuteczna w zmniejszeniu dolegliwości bólowych w obrębie stawów. W trakcie leczenia nie obserwowano miejscowych lub uogólnionych odczynów alergicznych ani też innych objawów niepożadanych. Żel borowinowy poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych wpływa na polepszenie jakoci życia pacjentów oraz ograniczenie stosowania doustnych leków przeciwbólowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the assessment of the peloid gel efficacy and tolerability in the group of 40 patients with osteoarthritis (25 patients with gonarthrosis and 15 with spondylosis). This new form of the drug decreased pain in joints after 3 weeks of the treatment. During therapy local or systemic allergic or other adverse effects were not observed. Peloid gel through the analgesic action increases the quality of the life and decreases the use of oral analgesic drugs.

  stosując format: