Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLIMCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zastosowanie barwienia przeciwciałem przeciwko CD20 w wyborze immunoterapii uzupełniającej podstawowe leczenie chłoniaków B.
Tytuł angielski: CD20 staining assists decision on adiuvant immunotherapy in B cell lymphoma.
Autorzy: Klimczak Aleksandra, Lange Andrzej
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.12, 14-16, il., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chłoniaki nieziarnicze wywodzące się z limfocytów B charakteryzują się ekspresją komórek będących w różnym stopniu różnicowania w zależności od tego, z jakich obszarów węzła chłonnego pochodzą. Komórki w procesie dojrzewania i różnicowania nabywają określone antygeny, które są ich markarem. Komórki nowotworowe układu krwiotwórczego odpowiadają zwykle swoimi cechami fenotypowymi komórkom, z których się wywodzą. Cecha ta jest podstawą immunofenotypowania białaczek i chłoniaków. Chłoniaki nieziarnicze B często pochodzą z komórek mających epitop CD20 i marker ten nadal pozostaje na komórkach nowotworowych. Obecność antygenu CD20 na komórkach nowotworowych chłoniaków B sprawia, że komórka z tym antygenem może być celem dla przeciwciał anty-CD20. Połączenie się przeciwciała z komórką nowotworową może zapoczątkować kaskadę zdarzeń prowadzącą do zniszczenia nowotworu.

  Streszczenie angielskie: B cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) originates from cells at different levels of differentiation residing in some areas of the lymphoid organs. Consequently lymphoma cells harbour appropriate cluster of differentiation antigens. B-cell lymphoma may be positive for CD20 antigens. Morphological description of lymphoma in addition to standard pathological picture (follicular or diffuse) may involve more detalled phenotyping characteristics. A panel of monoclonal antibodies was used including CD20 antigen. Also to describe biological property of lymphoma staining for the presence of Ki67 and DR antigens was done and presented. Having all these information a pattern of immunopathomorphological features was described in lymphomas characterised by routine pathomorphology as: diffuse large B-cell lymphoma, follicular centre lymphoma, extranodal marginal zone B-cell lymphoma, nodal marginal zone B-cell lymphoma, primary mediastinal large B-cell lymphoma. In general follicular lymphomas had lower and diffuse lymphomas higher proportion of Ki67 cells. However in these two morphological variants of lymphoma were cases with higher percentage of Ki67+ cells than expected by their follicular morphology and in diffuse lymphomas they were cases with lower proportion of Ki67+ cells than in a majority of situations. In diffuse B-cell lymphomas these composed of large cells had a higher proportion of Ki67+ than those with small cells. MALT lymphomas could be also differentiated on the basis of Ki67+. In one out of 5 cases the proportion of Ki67+ cells was lower than in other cases...


  2/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wybranych ekstraktów owocowych w nowych formach kosmetycznych o działaniu antyoksydacyjnym.
  Tytuł angielski: Selected fruit extracts in new cosmetic forms with antioxidative function.
  Autorzy: Glinka Ryszard, Rokicki Przemysław, Cieśliński Marek, Klimczak Alicja
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (1) s.36-42, bibliogr. 14 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono wybrane ekstratky owocowe w formach kosmetycznych o działaniu przeciwutleniającym. Opracowano nowe formy kosmetyczne: kremy, toniki, hydrożele zawierające ekstrakty z Fuctus Myrtilli, Fructus Rosae, Fructus Sambuci i Folium Rubi fructicosi.

  Streszczenie angielskie: The paper presents selected fruit extracts with antioxidative function present in various cosmetic forms. New cosmetic forms were created: creams, tonics, hydrogels containing extracts form Fructus Myrtilli, Fructus Rosae, Fructus Sambuci and Folium Rubi fructicosi.


  3/8

  Tytuł oryginału: Wyjątkowo rzadki przypadek pierwotnego tłuszczaka ucha środkowego u 8-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: An extremely rare case of primary lipoma of the middle ear in a 8-year old girl.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Klimczak-Gołąb Lucyna, Ślaska-Kaspera Aleksandra, Majzel Krystyna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.489-491, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono niezwykle rzadki przypadek pierwotnego tłuszczaka ucha środkowego u 8-letniej dziewczynki. Zwrócono uwagę na przebieg choroby oraz niecharakterystyczne objawy imitujące przewlekłe zapalenie ucha środkowego.

  Streszczenie angielskie: Authors descirbed an extremely rare case of primary lipoma of the middle ear in 8-years old girl. A histological structure, localisation and occurens of this tumor in the temporal bone was discussed on the basis of the literature. Authors have presented symptomatology, diagnosis difficulities and treatment of primary lipoma of the middle ear. They have paid attention to the course of disease and non-characteristic symptoms, which imitated the symptoms of the chronic otitis media.


  4/8

  Tytuł oryginału: Enrichment of normal progenitors in counter-flow centrifugal elutriation (CCE) fractions of fresh chronic myeloid leukemia leukapheresis products.
  Autorzy: Dłubek Dorota, Dybko Jarosław, Wysoczańska Barbara, Laba Anna, Klimczak Aleksandra, Kryczek Ilona, Konopka Lech, Lange Andrzej
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 68 (5) s.281-288, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to assess the suitability of a technique based on counter-flow centrifugal elutriation (CCE), which should allow one to enrich chronic myeloid leukemia (CML) patients' unstimalated native leukapheresis product (nLP) in CD34+ HLADR cells and BCR-ABL negative cells. Methods: Six newly diagnosed CML patients were subjected to leukapheresis, and the products were subfractionated with the use of CCE. nLP and all fractions were studied for the presence of CD34+ cells and a proportion of BCR-ABL fluorescence in situ hybridization (FISH)+ cells. Results: CCE fractions with a high flow rate contained the highest proportion of CD34+ cells [mean (SEM) 6.89 p.c. (3.88)]. However, CD34+ cells present in low-rate CCE fractions showed a higher proportion of HLADR- [49.6 p.c. (13.5 in 70 mL min -1) and 21.5 p.c. (11.6 in 110 mL min-1)] than those in 170 mL min-1 [3.2 p.c.(2.5)] and 'rotor off'[3.4 p.c. (1.9)]. This was associated with lower proportions of BCR-ABL FISH+ [8.1 p.c. (4.8) and 1.9 (1.7)] and smaller BCR-ABL to ABL transcript ratios [0.58 (17) and 0.26 (0.08) in 70 and 110 mL min-1] fractions as compared to 140 and 170 mL min-1 fractions [21.6 p.c. (5.2) and 31.6 p.c. (15.3) for BCR-ABL FISH+ cells and 0.75 (0.16) and 0.90 (0.24) for BCR-ABL/ABL]. Fractions with the lowest proportions of BCR-ABL-positive cells and the lowest BCR-ABL/ABL transcript ratios (110 mL min-1) contained from 1.3 x 10**6 to 82.7 x 10**6 (median: 3.97 x 10**6) CD34+ cells. Conclusions: In the present study we have shown that CCE may be used effectively to obtain nLP fractions enriched in normal hematopoietic progrenitors.


  5/8

  Tytuł oryginału: Wyznaczenie progu słyszenia dla wysokich częstotliwości u młodzieży zamieszkałej na Górnym Śląsku.
  Tytuł angielski: The estimation of hearing threshold for high frequencies in children from Upper Silesia.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Klimczak-Gołąb Lucyna, Majzel Krystyna, Zbrowska-Bielska Danuta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.345-352, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono w pracy wyniki pmiarów progowych przewodnictwa powietrznego (p.p.) w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości(w.cz.) u 61 osób "otologicznie zdrowych" poniżej 20 roku życia. Podzielono ich na dwie podobne liczebine grupy wiekowe: A i B. Wszyscy byli mieszkancami miast Górnego Śląska. Wyniki powyższe pozwoliły na wyznaczenie wartości zera audiometrycznego dla użytkowanego do badań audiometru.

  Streszczenie angielskie: Study was carried out in frequency range 8-19 kHz with audiometer AS 10 HF. Lack of internationally accepted reference value of the hearing threshold of air conduction at extended frequency range resulted in own evaluation of the audiometric zero point for air conduction at the range 8-18 kHz in "otologically healthy" subjects younger than 20 years. They were divided into subgroup A and B according to age. Investigation of the threshold values for air conduction at extended range of high frequencies were base for evaluation of the audiometric zero value for used equipment.


  6/8

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród u kobiet żyjących z HIV.
  Tytuł angielski: Children born to mothers with HIV infection, the risk of maternal-fetal transmission.
  Autorzy: Wieczorek Marek, Krasomski Grzegorz, Klimczak Małgorzata
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.27-30, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Udział kobiet wśród osob żyjących z HIV jest coraz większy i zbliża się do 50 proc. pojawienie się w polskiej populacji coraz większej liczby młodych kobiet zakażonych wirysem HIV powoduje potrzebę upowszechnienia wiedzy dotyczącej ogólnych zasad postępowania z ciężarną i rodzącą z HIV. Autorzy omawiają najistotniejsze problemy, z którymi spotkać się może położnik-praktyk.


  7/8

  Tytuł oryginału: Gruźlicze zapalenie ucha środkowego przy nieuszkodzonej błonie bębenkowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Middle ear tuberculosis behind the intact tympanic membrane - a case report.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Klimczak-Gołąb Lucyna, Jura-Szołtys Edyta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.629-631, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono niezwykle rzadki przypadek pierwotnego gruźliczego zapalenia ucha środkowego z nieuszkodzoną błoną bębenkową u 21-letniej kobiety. Omówiono rozpoznanie choroby. Zastosowano leczenie operacyjne, a następnie swoistą farmakoterpię, zakończone sukcesem terapeutycznym.


  8/8

  Tytuł oryginału: Wybrane ekstrakty owocowe w nowych formach kosmetycznych.
  Tytuł angielski: Selected fruit extracts in new cosmetic forms.
  Autorzy: Glinka Ryszard, Rokicki Przemysław, Cieśliński Marek, Klimczak Alicja
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (4) s.269-277, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiele surowców roślinnych a zwłaszcza owoców jest bogata w składniki biologicznie czynne tj. flawonoidy, witaminy, czy L-hydroksykwasy. Substancje te odpowiedzialne są za eliminację wolnych rodników z organizmu. Ekstrakcja jest bardzo prostą i popularną metodą pozyskiwania aktywnych związków roślinnych. Wyciągi owocowe mają duże zastosowanie w przemyśle, medycynie jak i w życiu codziennym człowieka. Ekstrakty są jednym z najważniejszych surowców służących do wyrobu kosmetyków. Niniejsza praca jest poświęcona opracowaniu nowych form kosmetycznych o działaniu antyoksydacyjnym, wybielajacym i oczyszczającym skórę. Jako substancje biologicznie czynne do produkcji kosmetyków użyto związki zawarte w ekstraktach owocowych z brzoskwini pospolitej (Prunus persical L.), winorośli właściwej (Vitis vinifera L.), awokado właściwego (Persea americana Mill.) oraz aktinidii chińskiej (Actinidia chinensis Planch). Przeprowadzono badania aplikacyjne.

  stosując format: