Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLIMA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Pielęgnowanie osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku zamieszkania.
Autorzy: Klimak Krystyna, Molas Stanisława
Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.4-7, tab.
Sygnatura GBL: 311,742

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: Leczenie neurochirurgiczne i radioterapeutyczne wyściółczaka mózgu.
  Autorzy: Klimak Krystyna, Łobejko Antonina
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/12

  Tytuł oryginału: Zespół paracetamolowo - alkoholowy: opis przypadku.
  Tytuł angielski: Alcohol - acetaminophen syndrome: case report.
  Autorzy: Łukasik-Głębocka Magdalena, Klimaszyk Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.381-383, bibliogr. 23 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U alkoholików oraz u osób pijących etanol regularnie w ilościach umiarkowanych, stosujących jednocześnie preparaty acetaminofenu (paracetamolu) w dawkach terapeutycznych i większych istnieje duże niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia wątroby; zjawisko to znane jest jako zespół paracetamolowo-alkoholowy. Na skutek toksycznej interakcji paracetamolu z etanolem powstają duże ilości metabolitu paracetamolu NAPQI (N-acetylo-pbenzo-chinoimina), który powoduje martwicę hepatocytów, żółty zanik wątroby, klinicznie wyrażający się w postaci ostrej niewydolności tego narządu. Populacjami szczególnie narażonymi na hepatotoksyczne działanie acetaminofenu, już w dawce 4 g na dobę, są alkoholicy, chorzy wyniszczeni i osoby przewlekle stosujące leki indukujące enzymy mikrosomalne. Zwrócenie uwagi na to zagadnienia wydaje się bardzo istotne ze względu na powszechne stosowanie preparatów acetaminofenu, dostępnych bez recepty i reklamowanych jako leki wyjątkowo bezpieczne. W pracy przedstawiamy przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego wystąpiły cechy uszkodzenia wątroby związane z przypadkowym przedawkowaniem paracetamolu, do którego doszło po kilkumiesięcznym intensywnym piciu etanolu. Obok żółtaczki, nudności, wymiotów i tkliwości wątroby w badaniu przedmiotowym, obserwowano także wybitne podwyższenie aktywności aminotransferaz i znaczną hiperbilirubinemię. Trzytygodniowe leczenie doprowadziło do normalizacji zarówno stanu klinicznego jak i wskaźników laboratoryjnych.

  Streszczenie angielskie: Risk of hepatotoxicity from acetaminophen taken in therapeutic or modestly excessive doses is high in alcoholics and long-term alcohol users, catcheteric patients and people taking drugs inducing acetaminophen metabolism on microsomal cytocheromes P450. Interaction between alcohol and acetaminophen increases production of NAPQI - highly reactive and toxic metabolite of paracetamol. Elevation of transaminases activity (especially AST) and other evidence of hepatic injury in patient with history of both alcohol and paracetamol intake should be suspicied of alcohol - acetaminophen syndrome; in such cases treatment with intravenous acetylcysteine should be maintained as soon as possible. In study case of 23-year old alcoholic man admitted to Department of Toxicology in Poznań with symptoms of acute hepatic failure after accidental paracetamol overdose is presented. After 5 days long ACC infusions patient's state improved and 2 weeks later he left hospital in full recovery.


  4/12

  Tytuł oryginału: Kardiotoksyczność karbamazepiny.
  Tytuł angielski: Carbamazepine cardiotoxicity.
  Autorzy: Klimaszyk Dorota, Łukasik-Głębocka Magdalena
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.384-385, bibliogr. 20 poz.,sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosunkowo rzadko opisywane są przypadki kardiotoksyczengo działania karbamazepiny zarówno w przebiegu terapii jak i ostrych zatruciach tym lekiem. Znane jest jej toksyczne oddziaływanie na układ bodźcowoprzewodzący, co prowadzić może do groźnych zaburzeń rytmu i przewodnictwa u osób z obciążonym wywiadem kardiologicznym. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 64-letniej pacjentki z niestabilną dławicą piersiową, u której podczas zatrucia preparatem karbamazepiny wystąpił zawał mięśnia sercowego, powikłany ciężkimi zaburzeniami rytmu, które doprowadziły do jej zgonu w 1 dobie zatrucia. Przypadek ten potwierdza doniesienia o szczególnym niebezpieczeństwie wystąpienia powikłań kardiologicznych w przebiegu zatrucia karbamazepiną u osób z chorobami układu krążenia - szczególnie dotyczy to choroby niedokrwiennej serca, w przebiegu której mogą wystąpić groźne zaburzenia rytmu. Taka ocena problemu stała się podstawą do wprowadzenia szczególnego nadzoru i dokładnej diagnostyki kardiologicznej (m. in. oznaczania troponiny I) u osób starszych, u których istnieją wcześniejsze zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym leczonych z powodu przedawkowania karbamazepiny.

  Streszczenie angielskie: Carbamazepine toxicity on cariovascular system in the course of acute poisnongs and long term therapy are observed rarely. It's toxic influence on action potential in Purkinje fibres and 4 depolarization phase express clinically as the His bundle and atrioentricular blocks especially in patients with cardiologic distrubances. We present case of 64-year old woman with ischaemic heart disease poisoned with carbamazepine who died because of severe arrhythmias in the course of myocardial infarction during first 24 hours of intoxication. Hightened awareness of high risk lethal cardiovascular complications in patients intoxicated with carbamazepine with history of heart diseases is needed.


  5/12

  Tytuł oryginału: Pacjenci aptek znajdujący się w trudnych warunkach bytowych.
  Autorzy: Blacha Ewa, Klementys Kazimiera, Klima Piotr
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.69-72, bibliogr. [7] poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  6/12

  Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Tytuł polski: Characterization of afferent and efferent galanin-containing nerve fibres in the porcine ovary.
  Autorzy: Majewski Mariusz, Kaleczyc Jerzy, Wąsowicz Krzysztof, Bossowska Agnieszka, Gonkowski Sławomir, Klimaschewski Lars
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.261-268, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Double-lebelling immunofluorescence combined with retrograde tracing revealed three subpopulations of galaninimmunoreactive nerve fibres innervating the porcine ovary. The first group originated in ipsilateral dorsal root ganglia Th11-L5 and exhibited colocalization with substance P-, but not with tyrosine-hydroxylase- or dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. These fibres supplied primordial follicles and large arteries of the ovarian hilus. The second group, arising from the sympathetic inferior mesenteric ganglion, was galanin-immunoreactive, but non-reactive to substance P-, dopamine-á-hydroxylase- or tyrosine-hydroxylase-antisera. Fibres of this type were sparsely distributed in the ovarian cortex. They were observed in connection with small cortical arterioles or in the ovarian cortical stroma. The third group of galanin-containing nerve terminals originated from postganglionic neurons located in sympathetic chain ganglia Th15-L3 and S1. Most of them contained tyrosine-hydroxylase- and dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. This subset of galanin-positive nerve fibres was the least frequent and was almost exclusively associated with cortical arterioles. The findings are indicative of an involvement of galanin in autonomic and sensory neuronal functions in the ovaries, possibly control of follicle maturation and blood flow.


  7/12

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty opieki farmaceutycznej nad pacjentem szczególnej troski.
  Autorzy: Klementys Kazimiera, Klima Piotr, Pala Paweł, Klamińska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.3-8, il., bibliogr. [5] poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  8/12

  Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych u dzieci w szkołach podstawowych Krakowa i okolic - próba określenia głównych czynników ryzyka.
  Tytuł angielski: Prevalence of allergic diseases in primary school children in Cracow and surroundings - an attempt define main risk factors.
  Autorzy: Czarnobilska Ewa, Klimaszewska-Rembiasz Maria, Gaweł Barbara, Obtułowicz Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.422-426, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania chorób alergicznych wyraźnie wzrasta w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie w krajach rozwiniętych. Celem badania była ocena częstości występowania astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa wśród krakowskich dzieci w wieku szkolnym w zależności od warunków środowiska domowego i szkolnego. Przeprowadzono je w 2 etapach: ankieta zawierająca zestaw pytań wzorowanych na kwestionariuszu ISAAC i testy skórne u dzieci z objawami wskazującymi na chorobę alergiczną. Badaniem objęto 532 dzieci z 4 szkół podstawowych (2 położone na peryferiach, 2 w centrum miasta). Występowanie objawów mogących sugerować chorobę alergiczną zgłosiło 304 dzieci (57,1 proc.), w tym astmę 145 (27,2 proc.), alergiczny nieżyt nosa (ANN) 288 (54,1 proc.). Rozpoznanie astmy oskrzelowej i ANN potwierdziło odpowiednio 19 (4 proc.) i 138 (26 proc.) dzieci. W młodszych grupach wiekowych więcej dzieci zgłaszało objawy sugerujące astmę. Uczniowie szkół z centrum Krakowa narażeni na wysokie natężenie ruchu samochodowego znamiennie częściej zgłaszali objawy sugerujące astmę i rozpoznany ANN. Stwierdzono wzrost występowania objawów ANN u dzieci narażonych na bierne palenie papierosów. Zaledwie 29,7 proc. dzieci zakwalifikowanych do testów skórnych miało dodatnie punktowe testy skórne. Wydaje się, że u uczniów z objawami ANN przy słabo dodatnich testach skórnych z alergenami wziewnymi dla ujawnienia objawów chorobowych istotne może być oddziaływanie czynników środowiskowych.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of allergic diseases has been increasing over recent decades, especially in developed countries. The aim of this study was to assess prevalence of bronchial asthma and allergic rhibitis in children of Kraków at school age, depending on home and school environment conditions. The study was carried out in two stages: questionnaire based on ISAAC questionnaire and skin prick tests in children with symptoms suggesting allergic disease were performed. Altogether 532 children from 4 primary schools (2 in central and 2 in peripheral parts of the city) were included. Symptoms suggestive of allergic disease were reported by 304 children (57.1 p.c.), including asthma in 145 (27.2 p.c.) and allergic rhinitis in 288 children (54.1 p.c.). Asthma and allergic rhinitis was previously diagnosed in 19 (4 p.c.) and 138 (26 p.c.) children respectively. In younger age groups more children reported symptoms suggestive of asthma. Pupils from schools in the center of Kraków exposed to high level of traffic significantly more frequently reported asthma and had diagnosed allergic rhinitis. Increased prevalence of allergic rhinitis symptoms was observed in children exposed to passive smoking. Skin prick tests were positive only in 29.7 p.c. of children qualified for them. The results of the study suggest that in pupils with allergic rhinitis in whom skin prick tests are weakly positive for inhaled allergens, environmental factors may play an important role in the development of clinical symptoms.


  9/12

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarki w kształceniu i wychowaniu chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: The role of a nurse in diabetic patients education and teaching.
  Autorzy: Klimaszewska Krystyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.179-188, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  11/12

  Tytuł oryginału: Stan odżywienia oraz sposób żywienia studentek Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu w różnych okresach społeczno-gospodarczych.
  Tytuł angielski: Nutritional status and dietary habits in students of the Pharmaceutical Department of the Silesian Medical University in Sosnowiec in different socio-economic periods.
  Autorzy: Bogunia Mariusz, Bogunia Edyta, Kotuła Iwona, Dalewska Małgorzata, Klimacka-Nawrot Ewa, Suchecka Wanda, Błońska-Fajfrowska Barbara
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.29-37, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląskie

  Streszczenie polskie: Porównano jakość żywienia oraz stan odżywienia studentek Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej latach 1988/89 i 1998/99. Stwierdzono, że wśród badanych studentek znaczny odsetek osób (ok. 10 - 12 proc.) wykazuje niedowagę. Do najczęstszych błędów żywieniowych należy nadmierne spożywanie tłuszczów i białka zwierzęcego oraz niskie spożycie węglowodanów. Zauważono pozytywne zmiany w nawykach żywieniowych studentek w latach 1998/99 w porównaniu z modelem odżywiania w okresie gospodarki centralnie planowanej (1988/89).


  12/12

  Tytuł oryginału: " Osoba Niepełnosprawna w Społeczności Lokalnej" - Piekary Śląskie
  Autorzy: Jeleśniańska Wirginia, Pajor Irena, Klimas Grażyna
  Źródło: W: Polska a Europa : I Kongres Demograficzny w Polsce "Rozwój Demograficzny a Niepełnosprawność Dzieci i Młodzieży w Społeczności Lokalnej". T. 7 - Zielona Góra, 2002 s.29-33 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - 3 Ogólnopolska Konferencja pt. Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej Piekary Śląskie 15-16.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,734

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: