Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLEPACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wstępna ocena działania lakierów w profilaktyce próchnicy u dzieci 12-letnich.
Tytuł angielski: An initial evaluation of the effectiveness of different varnishes in caries prevention of 12 years old children population.
Autorzy: Klepacka Joanna, Choromańska Magdalena, Stokowska Wanda
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.55-57, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the effectiveness of Fluor Protector, Carvitec and Seal & Protect in a caries prevention. The population of 12-years old children was treated in 3 months periods of time. After six and twelve months Fluor Protector occurred to be the most effective.


  2/5

  Tytuł oryginału: Guzy gonad u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Gonadal tumors in girls.
  Autorzy: Szymborska M., Staroszczyk B., Oblacińska A., Woźniak W., Klepacka T.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.84-90, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory jajnika należą do nowotworów rzadziej występujących u dziewcząt. Autorzy dokonali analizy 15 przypadków guzów gonad u dziewcząt w wieku 0,2 - 12,9 lat, będących pod opieką poradni endokrynologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie od 1996 do 2001 r. Najczęściej występującymi objawami klinicznym były bóle brzucha i cechy przedwczesnego dojrzewania płciowego. Wszystkie pacjentki z guzem gonad były leczone chirurgicznie: u 10 dziewczynek dokonano jednostronnego usuniecia jajnika, a u 5 obustronnej gonadektomii. U części dziewcząt dodatkowo stosowano chemio- lub radioterapię. Wyniki oceny histopatologicznej u dziewczynek po jednostronnym usunięciu jajnika były następujące: 2 - teretoma mealignum, 1 - guz germinalny mieszany, 1 - granulosa cell tumor juvenile, 1 - greanulosa-theca cell tumor immaturum, 3 - teratoma matrum, 2 - torbiel jajnika. Przebieg wzrastania i dojrzewania płciowego u tych dziewcząt mieścił się w zakresie norm rozwojowych, z wyjątkiem jednej dziewczynki poddanej chemio- i radioterapii. W grupie pacjentek po obustronnym usunięciu gonad stwierdzono 4 guzy gonadoblastoma oraz 1 - granulosa cell tumor juvenile. W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju i dojrzewania płciowego dziewczynki te wymagały hormonalnego leczenia substytycyjnego.

  Streszczenie angielskie: Ovarian tumors in pediatric patiets are uncommon. The authors analysed 15 girls aged 0.2 to 12.9 years with ovarian tumors observed between 1996 - 2001 in the Endocrinology Department of the Endocrinology Department of the National Institute of Mother and Child in Warsaw. Abdominal pain was the most common symptom and precocious puberty was the most common sign. All patients with ovarian tumors were treated with ovarian tumors were treated with surgical removal: in the case of 10 girls it was unilateral surgical resection, while in the case of 5 girls -bilateral resection. Chemotherapy or radiotherapy was also performed in some patients. Histology revealed: 2 malignant teratoma, 1 mixed germ cell tumor, 1 granulosa cell tumor juvenile, 1 granuloso-theca cell tumor immaturum, 3 teratome maturum and 2 cystes in the first group . Physical and sexual development of those girls was within a normal range except for 1 girl treated with chemo- and radiotherapy. In the group after bilateral gonadal resection 4 gonadoblastoma and granulosa cell tumor juvenile have been detected. Hormonal substitution therapy was administered with the aim to secure good physical, sexual and psychological development of those girls.


  3/5

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa gonadektomia w prewencyjnym leczeniu dysgenezji gonad u dzieci.
  Tytuł angielski: Laparoscopic gonadectomy as prevention in treatment of gonadal dysgenesis in children.
  Autorzy: Dłuski Eryk, Olczak Jacek, Rychłowska Magda, Klepacka Teresa, Szymborska Małgorzata, Dudkiewicz Zofia, Woźniak Wojciech
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.73-76, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present three children with gonadal dysgenesis underwent prewential laparoscopic gonadectomy. In each case we confirmed germinal cell neoplasm what support the opinon of necessity of earlie gonadectomy at the time of diagnosis.


  4/5

  Tytuł oryginału: Opieka nad chorym po rewaskularyzacji mięśnia serca.
  Tytuł angielski: Care of patients after revascularization of heart muscle.
  Autorzy: Klepacka Halina, Firych Przemysław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.1-13, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zachorowalność i umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca wykazuje w Polsce stałą tendencję wzrostową. Corocznie zwiększa się również liczba pacjentów poddanych inwazyjnym metodom leczenia (rewaskularyzacja chirurgiczna, przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych). Zabiegi te nie likwidują przyczyn choroby, pozwalają jednak złagodzić jej objawy, a w niektórych przypadkach zapobiec poważnym powikłaniom, takim jak zawał serca czy nagła śmierć sercowa. Pomimo wieloletnich doświadczeń nie udało się wyelimonować wczesnych i późnych powikłań towarzyszących powyższym interwencjom. Tym istotniejsza wydaje się znajomość aktualnych zasad postępowania w omawianej populacji pacjentów celem uzyskania długotrwałego, pozytywnego efektu zabiegów rewaskularyzacyjnych.


  5/5

  Tytuł oryginału: Postępowanie w stabilnej dusznicy bolesnej ze szczególnym uwzględnieniem roli lekarza pierwszego kontaktu.
  Tytuł angielski: Procedure in stable angina pectoris with particular consideration of the role of first contact physician.
  Autorzy: Klepacka Halina, Firych Przemysław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.96-107, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stabilna dusznica bolesna jest jedną z postaci choroby niedokrwiennej serca. Ze względu na dużą częstość występowania i stosunkowo dobre rokowanie powinna być rozpoznawana i leczona przez lekarzy pierwszego kontaktu. Pomimo doskonalenia metod obrazowania serca nadal najważniejszym elementem rozpoznania stabilnej dusznicy bolesnej jest dokładnie zebrany wywiad. Podstawową formą terapii pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca jest leczenie farmakologiczne, które winno być oparte na stosowaniu leków przeciwpłytkowych i stabilizujących blaszkę miażdżycową. Wskazania do leczenia ninwazyjnego w tej postaci choroby nidokrwiennej serca są nieliczne i powinny być skojarzone z intensywną, nowoczesną farmakoterapią oraz modyfikacją stylu życia.

  Streszczenie angielskie: Stable ischemic heart disease should be diagnosed and treated in the practice of a family physician due to its relatively mild course and quite favourable prognosis. The basis for diagnosing angina pectoris is still a properky collected medical history. Specialist diagnostic tests should be performed in disputable cases and biased towards the elimination of other causes of pain in the chest. In all patients with the diagnosis of stable coronary heart disease, the occurrence of classic risk factors should be evaluated such as: arterial hypertension, hyperlipidemia, tobacco smoking, diabetes and overweight. The basic form of therapy of stable ischemic heart disease is the correction of existing risk factors, and pharmacological treatment. Recent reports are conducive for changing the strategy of treatment of angina pectoris. Symptomatic drugs: nitrates and calcium antagonists are increasingly less important. Significant clinical advantages of the applicaction of antithrombotic drugs and beta-adrenolytics are still emphasized. However, drugs stabilising atheromatous plaque, i.e. convertase and statin inhibitors fully deserve the name of a modern coronary drug, because these drugs decrease the risk of ischemic heart disease complications (myocardial infarction and death).

  stosując format: