Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLEINROK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Nitric oxide and convulsions in 4-aminopyridine-treated mice.
Autorzy: Tutka Piotr, Młynarczyk Małgorzata, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław, Wielosz Marian, Czuczwar Stanisław J.
Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 437 (1/2) s.47-53, il., tab., bibliogr. s. 52-53
Sygnatura GBL: 312,088

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: We studied whether N**G-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of nitric oxide (NO) synthase as well as L-arginine and molsidomine, two agents elevating NO, influenced convulsions caused by 4-aminopyridine, a K+ channel blocker in mice. NNA, in a dose known to decrease level of NO (40 mg kg -**1), enhanced the susceptibility to intraperitoneal (i.p.) and intracerebroventricular (i,c,v,) 4-aminopyride. L-arginine (500 mg kg -**1) and molsidomine (20 mg kg -**1) alone did not influence 4-aminopyridine-induced seizure activity. Surprisingly, the proconvulsant effect of NNA upon clonic and tonic seizures was potentiated by molsidomine (20 mg kg -**1). No influence of L-arginine on the proconvulsant effect of NNA was found. Taking into account the proconvulsant effect of NNA, an involvement of NO-mediated events in the mechanism of convulsive activity of 4-aminopyridine might by postulated, However, the ineffectiveness of L-arginine and molsidomine to suppress the convulsive activity of 4-aminopyridine as well as a paradoxical potentiation of the proconvulsant effect of NNA by molsidomine seem to exclude the impact of NO pathway on 4-aminopyridine-induced convulsions in mice. Our data suggest that the proconvulsant effect of NNA in this seizure model is caused by other, not related to NO, mechanisms.


  2/15

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania doświadczalne działania ośrodkowego wybranych leków znieczulających miejscowo.
  Autorzy: Borowicz Janusz, Kleinrok Janusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.54-58, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie toksyczność ostrej oraz porównanie wpływu wybranych leków zawierających lignokainę i mepiwakainę na ośrodkowy układ nerwowy. Badania przeprowadzone na białych myszach wykazały, że toksyczność ostra badanych leków, określana jako LD50, mieści się w przedziale od 170 mg/kg (3 proc. Xylonor z noradrenaliną) do 340 mg/kg (2 proc. Xylonor sans vaso-constricteur). Lignocainum 2 proc. oraz 2 proc. Lignocainum z noradrenaliną. 2 proc. Hylodont, 3 proc. Mepidont nieznacznie zaburzają koordynację ruchową, natomiast 3 i 2 proc. Xylonor z noradrenalizną oraz bez v.c., 3 proc. Mepivastesin nie zaburzają koordynacji ruchowej. Ruchliwość poznawczą i spontaniczną hamują: 2 i 3 proc. Xylonor z noradrenaliną, w proc. Xylodont, 2 proc. Lignocainum, 2 proc. Scandonest z noradrenalizną, co świadczy o ich pozytywnym ośrodkowym działaniu uspokajającym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine acute toxicity and to compare the effects of selected preparations containing lignocaine and mepivacaine on the cdentral nervous system. Studies carried out on white mice showed acute toxicity for the tested preparations, described as LD50, to be within the range from 170 mg/kg (3 p.c. Xylonor with noradrenaline) to 340 mg/kg (2 p.c. Xylonor without vasoconstrictor). The preparations 2 p.c. Lignocainum and 2 proc. Lignocainum with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 3 p.c. Mepidont only insignificantly disturb motor coordination. The preparations 3 p.c. and 2 p.c. Xylonor with noradrenaline and without vasoconstrictor, and 3 p.c. mepivastesin do not, disturb motor coordination. Cognitive and spontaneous mobility are retarted by: 2 p.c. and 3 p.c. Xylonor with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 2 p.c. Lignocainum, and 2 p.c. Scandonest with noradrenaline. This is evidence of their positive central tranquillising action.


  3/15

  Tytuł oryginału: Dotylne przemieszczenie krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego.
  Tytuł angielski: Dorsal temporomandibular joint disc displacement.
  Autorzy: Kleinrok Maria, Krakowiak Krzysztof, Dąbrowska Monika, Janczarek Marzena
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było udoskonalenie rozpoznawania dotylnego przemieszczenia krążka ssż. Badania kliniczne oraz badania metodą MR przeprowadzono u 4 chorych, u których rozpoznano dotylne przemieszczenie krążka ssż. zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu oraz u 10 chorych, u których występowało dotylne przemieszczenie krążka tylko w rozwarciu. Stwierdzono, że należy wyróżnić częściowe i całkowite oraz proste i złożone dotylne przemieszczenie krążka zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu. Dotylne przemieszczenie krążka w maksymalnym zaguzkowaniu zębów zanotowano w 5 (17,8 proc.) na 28 badanych ssż. Było ono połączone we wszystkich tych stawach z doprzednim przemieszczeniem głowy żuchwy. Dotylne przemieszczenie krążka w rozwarciu stwierdzono w 20 (71 proc.) stawach. Opuszczanie żuchwy w granicach 45 do 60 mm zanotowano u 7 (50 proc.) chorych. W jednym przypadku stwierdzono obustronne nawykowe zwichnięcie żuchwy. Miejscowe leczenie przyczynowe dało w 7 (50 proc.) przypadkach ustąpienie bólu, w pozostałych 50 proc. uzyskano znaczącą poprawę. Wskazane są dalsze badania nad dotylnym przemieszczeniem krążka ssż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to improve the diagnosis of dorsal TMJ disc displacement. Clinical and MR investigations were carried out in 4 patients in whom a dorsal disc displacement was diagnosed both in the intercuspal position and during opening and in 10 patients in whom a dorsal disc displacement occurred only during opening. It was found that partial and total, simple and compound dorsal disc displacement in the intercuspal position and during opening should be distinguished. Dorsal disc displacement in the intercuspal position was noted in 5 (17.8 p.c.) of the investigated 28 TMJs. Is was associated in all of these joints with an anterior condylar displacement. Dorsal disc displacement during opening was established in 20 (71 p.c.) joints. Mandibular opening from 45 to 60 was noted in 7 (50 p.c.) patients. In one case bilateral habitual mandibular luxation was noted. Local causative treatment of pain was effective in 50 p.c., in the remaining 50 p.c. a remarkable improvement was achieved. Further investigations on dorsal TMJ disc displacement are indicated.


  4/15

  Tytuł oryginału: Effect of diazepam and clonazepam on the function of isolated rat platelet and neutrophil.
  Autorzy: Rajtar Grażyna, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI37-PI44, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Benzodiazepine binding sites distnict from the GABA-receptor-chloride-complex in the central nervous system have been recongized in many peripheral tissues, but their physiological role remains unexplained. Our study was undertaken to examine the effects of diazepam, clonazepam, and PK 11195, a peripheral benzodiazepine receptor antagonist, on the functional and biochemical responses of platelets and neutrophils stimulated by different physiological agonists. Material/Methods: The experiments were conducted on isolated washed rat platelets activated by arachidonic acid (AA), adenosine 5'-diphosphate (ADP), or thrombin and on isolated rat neutrophils activated by a chemotactic peptide, formyl methionyl leucyl phenylalanine (fMLP). Results: The results showed that neither diazepam nor clonazepam nor PK 11195 alone augmented the reponse of resting platelets or modified neutrophil reponse, but diazepam and clonazepam in a concentration-dependent manner inhibited thrombin, ADP or AA-stimulated platelet aggregation and the thrombin-induced increase in free intracellular Caý+. Both drugs also exerted an inhibitory effect on reactive oxygen species (ROS) produced by fMLP-stimulated neutrophils. However, diazepam was about 10 times more effective than clonazepam. PK11195 did not influence platelet and neutrophil function stimulated by agonists, but reversed the inhibitory action of both benzodiazepines on platelet activation and ROS production. Conclusions: The results indicated that invitro diazepam, and in a much smaller degree clonazepam, may down-regulate platelet activation and release of some proinflammatory mediators by stimulated neutrophils. These effects are probably exerted by a specific benzodiazepine binding sites.


  5/15

  Tytuł oryginału: Propranolol and metoprolol enhance the anticonvulsant action of valproate and diazepam against maximal electroshock.
  Autorzy: Luchowska Elżbieta, Luchowski Piotr, Wielosz Marian, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J., Urbańska Ewa M.
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 71 (1/2) s.223-231, il., tab., bibliogr. [40] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The anticoconvulsive potential of classical antiepileptics co-administered with á-adrenergic receptor antagonists against generalized tonic-clonic seizures was evaluated in the model of maximal electroshock (MES)-induced convulsions. Propranolol, acebutolol, metoprolol and atenolol were tested in the doses not affecting the electroconvulsive threshold. Propranolol and metoprolol lowered the ED50 of valproate and diazepam. Acebutolol reduced valproate's but not diazepam's ED50 value. In contrast, hydrophilic atenolol, not penetrating via blood-brain barrier, affected neither the action of valproate nor diazepam. None of the studied drugs changed the protective activity of carbamazepine and phenytoin against MES. á-blokers per se did not alter the motor performance of mice. Moreover, propranolol and metoprolol did not influence diazepam-evoked impairment of locomotor activity. The free plasma and brain levels of antiepileptic drugs were not affected by á-blokers. In conclusion, the use of certain á-adrenoceptor antagonists, such as propranolol and metroprolol, might improve the antiepileptic potential of valproate and diazepam.


  6/15

  Tytuł oryginału: Niguldipine impairs the protective activity of carbamazepine and phenobarbital in amygdala-kindled seizures in rats.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (3) s.225-233, il., tab., bibliogr. s. 232-233
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: There is evidence that some calcium (Ca2+) channel inhibitors enhance the protective activity of antiepileptic drugs. Since clinical trials have not provided consistent data on this issue, the objective of this study was to evaluate the interaction of a dihydropyridine, niguldipine, with conventional antiepileptics in amygdala-kindled rats. Niguldipine (at 7.5 but not at 5 mg/kg) displayed a significant anticonvulsant effect, as regards seizure and afterdisharge durations in amygdala-kindled convulsions in rats, a model of complex partial seizures. No protective effect was observed when niguldipine (5 mg/kg) was combined with antiepileptics at subeffective doses, i.e. valproate (75 mg/kg), diphenylhydantoin (40 mg/kg), or clonazepam (0.003 mg/kg). Unexpectedly, the combined treatment of niguldipine (5 mg/kg) with carbamazepine (20 mg/kg) or phenobarbital (20 mg/kg) resulted in a proconvulsive action. BAY k-8644 (an L-type Ca2+ channel activator) did not modify the protective activity of niguldipine (7.5 mg/kg) or the opposite action of this dihydropyridine (5 mg/kg) in combinations with carbamazepine or phenobarbital. A pharmacokinetic interaction is not probable since niguldipine did not affect the free plasma levels of the antiepileptics. These data indicate that the opposite actions of niguldipine alone or combined with carbamazepine (or phenobarbital) were not associated with Ca2+ channel blockade. The present results may argue against the use of niguldipine as an adjuvant antiepileptic or for cardiovascular reasons in patients with complex partial seizures.


  7/15

  Tytuł oryginału: Leczenie wstępne bólowego zespołu dysfunkcji narządu żucia.
  Tytuł angielski: Initial treatment in mandibular pain dysfunction syndrome.
  Autorzy: Kleinrok Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.12-16, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono stosowane przez autorkę zasady diagnostyki i leczenia wstępnego chorych z zespołem bólowym dysfunkcji narządu żucia. Opisano gotowe aparaty odciążające, w tym Aqualizer i Gelax, oraz gotową sztynę elastyczną. Przedstawiono również indywidualne wykonanie deprogramatora oraz płytki podjęzykowej wg Włocha i współautorów, a także omówiono wybrane sposoby leczenia fizjoterapeutycznego i farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: Principles of diagnosis and the way of initial treatment of patiens with a mandibular pain dysfunction syndrome used by teh author are presented. Ready made applicances like the Aqualizer, Gelax, elastic splint and deprogrammer are described. Individually made deprogrammer and the sublingual plate after Włoch and coauthors are also described as well as selected physiotherapy and pharmacolaogical treatment.


  8/15

  Tytuł oryginału: Obustronne przyśrodkowe przemieszczenie krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych.
  Tytuł angielski: Bilateral medial temporomandibular joint disc displacement.
  Autorzy: Kleinrok Maria, Węgłowska Anna, Janczarek Marzena
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.76-84, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przemieszczenia krążków ssż w płaszczyźnie czołowej są wciąż jeszcze niedostatecznie zbadane. Z tego powodu przeprowadzono badania kliniczne i metodą MR u 15 chorych, u których w obrazie MR rozpoznano obustronne przyśrodkowe przemieszczenie krążków ssż. U 5 chorych objawy umiejscowione były w obrębie twarzy, głowy, szyi i karku. W pozostałych 10 przypadkach zanotowano dodatkowo odległe obustronne objawy w obrębie pasa barkowego, kręgosłupa i kończyn. Pozwoliło to na wstępne rozpoznanie zespołu fibromialgii w tych przypadkach. Krążek ssż był powiększony w całości w 11 (56,7 proc.), a jego część przyśrodkowa była pogrubiała w 6 (20 proc.) spośród 30 badanych ssż. Głowy żuchwy były przemieszczone bocznie w 22 (73,3 proc., a szpara stawowa była poszerzona w 11 (36,6 proc.) stawach w płaszczyźnie czołowej. Powierzchnia przyśrodkowa i (lub) górna głów żuchwy była spłaszczona w 17 (56,7 proc.) ssż. Wskazuje to na istnienie zależności pomiędzy położeniem i zniekształceniem krążka ssż a przemieszczeniem głowy żuchwy w płaszczyźnie czołowej w maksymalnym zaguzkowaniu zębów. Powierzchnie przyśrodkowe i (lub) górne głów żuchwy były spłaszczone w 17 (56,7 proc.) ssż. Badania kontrolne przeprowadzone u 13 chorych wykazały ustąpienie bólu po leczeniu u 5 spośród nich, u 5 uzyskano poprawę, a a w 3 przypadkach leczenie było nieskuteczne.

  Streszczenie angielskie: TMJ discs displacements in the frontial plane are still not yet sufficiently explored. For this reason clinical and MR investigations in 15 patients in whom a bilateral medial TMJ disc displacement on MR imagings was diagnosed in the intercuspal position, were carried out. In 5 patients symptoms were localized within the face, head, cervix and neck. In the remaining 10 cases bilateral symptoms within the humoral girdle, vertebral column and limbs were noted in addition. It allowed to diagnose preliminary a fibromyalgia syndrome in these cases. The entire disc was enlarged in 11 (36,7 p.c.) and the medial part of the discs was thickened in 6 (20 p.c.) of the investigated 30 TMJs. The condyles were displaced laterally in 22 (73,3 p.c.) and the intraarticular space was widened in 11 (36,6 p.c.) joints in the frontal plane. It indicates that there is a correlation between the position and shape of the TMJ disc and of condylar displacement in the frontal plane in the intercuspal position. The medial and (or) upper surface of the condyles was flatened in 17 (56,7 p.c.) TMJs. Follow up investigations carried out in 13 patients have shown effective treatment of pain in 5 of them, in 5 cases an improvement was achieved and in 3 patients treatment was ineffective. In the evaluation of MR immagings of the TMJs in the frontal plane not only the position and shape of the disc but also the position and flattening of the condyles should be considered.


  9/15

  Tytuł oryginału: Endothelium-dependent production and liberation of kynurenic acid by rat aortic rings exposed to L-kynurenine.
  Autorzy: Stążka Janusz, Luchowski Piotr, Wielosz Marian, Kleinrok Zdzisław, Urbańska Ewa M.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 448 (2/3) s.133-137, il., bibliogr. [19] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Rat aortic slices produced and liberated the endogenous antagonist of glutamate receptors, kynurenic acid, upon exposure to L-kynurenine. Endothelium-denuded slices did not synthesize any measurable amount of kynurenic acid, indicating its endothelial origin. Aortic kynurenic acid production was diminished by modification of the ionic milieu, hypoxia and hypoglycemia, as well as by L-glutamate and L-aspartate, endogenous glutamate receptor agonists, and aminooxyacetic acid, a non-selective inhibitor of aminotransferase and mitochondrial respiration. These data pave the way for future research aimed to clarify to the role of kynurenic acid in the physiology and pathology of the endothelium and vasculature.


  10/15

  Tytuł oryginału: Effects of tamoxifen, mifepristone and cyproterone on the electroconvulsive threshold and pentetrazole-induced convulsions in mice.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Łuszczki Jarogniew, Matuszek Mariusz, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.103-109, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the efficacy of three antihormones, tamoxifen (TXF, an antiestrogen), mifepristone (MIF, an antiprogesterone) and cyproterone (CYP, an antiandrogen) in two major models of experimental epilepsy, electriccally and pentetrazole (PTZ)-evoked seizures in mice. TXF (20-50 mg/kg) significantly raised the threshold for electroconvulsions in female mice, whereas CYP was active in male mice. Similar effects were observed in castrated mice. Different data were obtained in sexually immature animals since both TXF and CYP exerted anticonvulsive effects in animals of both genders. MIF (5-50 mg/kg) remained without effect on electrically evoked seizures in mice. The anticonvulsive action of TXF was reversed by aminophylline, bicuculline, kainic acid and N-methyl-D-aspartic acid, but not estradiol or strychnine. The protective action of CYP was reversed by aminophylline and bicuculline, but not by testesterone, kainic acid, N-methyl-D-aspartic acid or strychnice. All three antihormones were inffective against PTZ-induced convulsions in mice. Our results suggest that the action of TXF and CYP might be indirectly associated with the respective hormonal receptor-mediated events, but the nature of this dependence is unclear and further investigations are needed to elucidate this phenomenon.


  11/15

  Tytuł oryginału: Interaction of the neurosteroid alphaxalone with conventional antiepileptic drugs in different types of experimental seizures.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Zadrożniak Marek, Świąder Mariusz, Kowalska Aneta, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 449 (1/2) s.85-90, tab., bibliogr. [30] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A number of neurosteroids exert antiseizure and/or neuroprotective properties. The aim of this study was to evaluate the effect of the neurosteroid alphalone on the protective action of conventional antiepileptics in four seizure test. Alphaxalone (up to 5 mg/kg) did not exert a signifcant action against amygdala-kindled seizures in rats, or against pentetrazole- or aminophylline-induced convulsion in mice. The neuroactive steroid at the dose of 2.5 mg/kg significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice. at 2.5 mg/kg, alpaxalone diminished the protective activity of valproate against maximal electroshock and at 2.5 - 5 mg/kg against pentetrazole-induced seizures in mice. However, alphaxalone (2.5 mg/kg) did not affect the protective activity of carbamazepine, diphenylhydantoin, phenobarbital or clonazepam against maximal electroshock and 5 mg/kg did not affect that of phenobarbital, clonazepan and ethosuximide against pentetrazole-induced convulsions. Insignificant results were also obtained in the case of co-administration of alphaxalone with phenobarbital, valproate, clonazepam and carbamazepine against aminophylline-evoked seizures in mice. Also, in the kindling model of epilepsy, combinations of the neuroactive steroid (2.5 mg/kg) with valproate, carbamazepine, phenobarbital, diphenylhydantoin or clonazepam at their subprotective doses did not result in pro- or anticonvulsant activity. Valproate (284 mg/kg; the dose used in combination with alphaxalone) produced sgnificant memory deficits in mice. Alpxaxalone (2.5 mg/kg), valproate...


  12/15

  Tytuł oryginału: Influence of agents affecting voltage-dependent calcium channels and dantrolene on the anticonvulsant action of the AMPA/kainate receptor antagonist LY 300164 in mice.
  Autorzy: Świąder Mariusz, Borowicz Kinga K., Porębiak Jacek, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (4) s.311-319, il., tab., bibliogr. s. 317-319
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: It was previously documented that calcium (Caý+) channel inhibitors intensified the protective effects of conventional antiepileptics against electroconvulsions in mice. The aim of this study was to evaluate the effects of Caý+ channel inhibitors (nifedipine, nicardipine and fluarizine) on the anticonvulsant action of the new AMPA/kainate receptor antagonist, 7-acetyl-3-94-aminophenyl)-8,9-dihydro-8-methyl-7H--1,3-dioxazolo[4,5-h][2,3]-benzodiazepine (LY 300164), against maximal electroshock (MES)-induced seizures in mice. Dantrolene (an inhibitor of Caý+ release from intracellular stroes) was also included. Nifedipine (30 mg/kg) and flunarizine (15 mg/kg) raised the threshold for electroconvulsions, being ineffective at lower dose. Nicardipine (up to 30 mg/kg) and dantrolene (up to 20 mg/kg) did not affect this parameter. Flunarizine (10 mg/kg), nicardipine (20 mg/kg) and dantrolene (20 mg/kg) potentiated the efficacy of LY 300164 against MES. However, nicardipine (at 20 mg/kg) raised the free plasma concentraion of LY 300164. Nifedipine (30 mg/kg), given even in a dose raising the electroconvulsive threshold, did not significantly alter the protective effect of LY 300164 against MES. Furthermore, the Caý+ channel agonist - BY k-8644 (at mg/kg) did not influence the protection offered by LY 300164 against MES. Finally, this Caý+ channel activator did not affect the enhanced efficacy of LY 300164 by Caý+ channel modulators. The only exception was the combination of LY 300164 with flunarizine. Combined treatment with LY 300164 and dantrolene (20 mg/kg)...


  13/15

  Tytuł oryginału: Molsidomine potentiates the protective activity of GYKI 52466, a non-NMDA antagonist, MK-801, a non-competitive NMDA antagonist, and riluzole against electroconvulsions in mice.
  Autorzy: Tutka Piotr, Olszewski Krzysztof, Woźniak Małgorzata, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J., Wielosz Marian
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (4) s.321-326, tab., bibliogr. [35] poz.
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of molsidomine, a donor of nitric oxide (NO), L-arginine, a substrate for NO synthesis, and NG-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of NO synthase, on the protective activity of CGP 40116, GYKI 52466, MK-801, and riluzole against electroconvulsions was studied in mice. Molsidomine (100 mg kg-1; i.p.) potentiated the protective activity of GYKI 52466, MK-801, and riluzole but did not influence the protection offered by CGP 40116. In contrast to molsidomine, L-arginine (500 mg kg-1, i.p.) did not impair the protective activity of any anticonvulsant. In a dose of 40 mg kg-1, NNA administered i.p. did not afect the protection offered by any excitatory amino acid antagonists and riluzole. Combinations of molsidomine with either GYKI 52466 or MK-801 as well as riluzole did not cause a memory deficit in the passive avoidance task. However, the combined treatment of molsidomine with these anticonvulsant resulted in a motor impairment quantified by the chimney test. The lack of effect of L-arginine and NNA on the protective activity of excitatory amino acid antagonist suggests that molsidomine-evoked alterations in the protection provided by some excitatory amino acid antagonists against electroconvulsions are independent of the NO pathway.


  14/15

  Tytuł oryginału: Badania nad wpływem czynników warunkujących miejscowy wzrost temperatury podczas opracowywania zębów : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kleinrok Janusz; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 105 s. : il., tab., bibliogr. 61 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,299

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna


  15/15

  Tytuł oryginału: The influence of interferon alpha on the rat liver injured by chronic administration of carbon tetrachloride.
  Tytuł polski: Wpływ interferonu alfa na uszkodzoną czterochlorkiem węgla wątrobę szczura.
  Autorzy: Mądro Agnieszka, Słomka Maria, Celiński Krzysztof, Chibowski Daniel, Czechowska Grażyna, Kleinrok Zdzisław, Karpińska Agnieszka
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.55-60, 6 tabl., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie wpływu IFN alfa na parametry biochemiczne (aktywnosć A1At i AspAt) wątroby, wpływu na funkcję metaboliczną wątroby i jej stan morfologiczny badany w mikroskopie świetlnym i elektronowym po wcześniejszym uszkadzaniu CCl4 przez 3 i 6 tygodni. Doświadczenie przeprowadzono na szczurach samcach rasy Wistar. Do oceny funkcji wątroby używano testu eliminacji aminofenazonu w izlowanej, perfundowanej wątrobie szczura według metody Millera w modyfikacji Hafte'a. Oznaczano również aktywność AspAt i AlAt. Fragmenty wątrób badano w mikroskopie świetlny, elektronowym oraz przy pomocy metod immunohistochemicznych. Uzyskane wyniki wskazują na to, że po 3-tygodniowym uszkodzeniu wątroby CCl4 interferon alfa nie ma istotnego wpływu na aktywność AlAt i AspAt, niezależnie od stosowanej dawki. IFN alfa podawany szczurom po 6-tygodniowym uszkadzaniu wątroby CCl4 zmienia w istotnym zakresie aktywność AlAt i AspAt, gdy jest stosowany w dużej dawce. Stwierdzono, że czterochlorek węgla w dawkach i przez czas stosowany w naszym doświadczeniu nie wywołuje wyraźnych cech marskości wątroby szczurów, aktywuje jednak komórki Ito, powoduje ogniskowe zapadnięcie się zrębu i włóknienie. Zwiększenie liczby komórek Ito w przestrzeniach Dissego, wykazane immunohistochemicznie i ultrastrukturalnie, przemawia za aktywacją procesów włóknienia wątroby szczurów po podawaniu CCl4 w obu stosowanych wariantach. IFN alfa znacząco osłabia fibrogenezę w uszkodzonej CCl4 wątrobie, co wyraża ...

  Streszczenie angielskie: Due to their complex and not fully known etiopathogenesis as well as difficulties in treatment, chronic hepatitis and cirrhosis still remain one of the main problems of hepatologists. Nowadays, the use of OFN alpha is considered the most effective method of treatment in chronic hepatitis. Recently, a new property of IFN, i.e. its effects on the reduction of fibrosis, has been discovered. The aim of the paper was to examine the effects of IFN alpha on biochemical parameters (AlAt and AspAt acitivities), on the metabolic function of the liver and its morphologic picture observed under the light and electron microscope after the 3-and 6-week CCl4-induced damage. The experiments were carried out in Wistar male rats. To evaluate the liver function, the test of aminophenazone elimination in the isolated perfused rat liverswas used according to Miller modified by Hafte. Additionally, AspAt and AlAt activities were determined. The liver specimens were analysed under the light and electron microscope and using immunohistochemical methods. The findings show that after the 3-week CCl4-induced liver damage, IFN alpha does not significantly affect AlAt and AspAt activities, irrespective of the dose used. IFN alpha administered after the 6-week damage significantly changes those activities when the doses used are high. It was found that carbon tetrachloride does not result in evident cirhotic changes, however it activates Ito cells, causes focal retraction of the stroma and ...

  stosując format: