Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLASA-MAZURKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Poród w ciąży bliźniaczej w materiale Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1981-2000.
Tytuł angielski: The analysis of labour in twin pregnancy on the ground of women hospitalised in Department of Obstetrics and Gynaecology at the Medical University of Gdańsk in 1981-2000.
Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Milczek Tomasz, Emerich Janusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.516-520, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/9

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród po oszczędzającym leczeniu operacyjnym z powodu nowotworu jajnika o granicznej złośliwości w stopniu zaawansowania III C.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery after conservative treatment of borderline ovarian tumor with FIGO stage III C - a case report.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz, Olszewski Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.225-229, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek ciąży i porodu u 19-letniej chorej w przeszłości leczonej operacyjnie oszczędzająco z powodu nowotworu jajnika o granicznej złośliwości w stopniu zaawansowania III C według FIGO. Chorą rozwiązano cięciem cesarskim wykonując równocześnie dokładną inspekcję jamy brzusznej z pobraniem licznych wycinków z miejsc typowych. Stwierdzono obecność ognisk nowotworu o granicznej złośliwości w wycinkach pobranych z jajników. Nie stwierdzono ognisk nowotworowych w obrębie miednicy mniejszej i jamy brzysznej. Oceniono korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowanmia oszczędzającego leczenia operacyjnego w zaawansowanych nowotworach jajnika o granicznej złośliwości u młodych, planujących potomstwo kobiet.

  Streszczenie angielskie: This stady presents a case of pregnancy after conservative surgical treatment of borderline ovarian tumor with III C stage according for FIGO classification. The caesarean section in 37 week of pregnancy was performed and connected with very staging. In normal-appearing both ovaries rhe foci of borderine ovarian tumor were found. There were no foci of borderline ovarian or foci invasive carcinoma in tissue routinely sampled during the second look operation. All benefits and costs of conservative surgical approaches to very young, childless women with advanced borderline ovarioan tumor were exactly estimated.


  3/9

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek aplazji pochwy i szyjki macicy u 17-letniej chorej.
  Tytuł angielski: A rare case of absence of vagina and cervix in 17-years old girl.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz D., Emerich Janusz, Królikowska B., Sawicki S.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.19-21, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Diagnostyka oraz leczenie wrodzonych wad narządu rodnego u kobiet stanowią nadal istotny problem. Celem pracy było opisanie rzadkiego przypadku aplazji pochwy i szyjki macicy u 17-letniej chorej. Przedstawiono sposób postępowania, omówiono dane dostępne z literatury.

  Streszczenie angielskie: The management of congenital malformations of the genital tract amy cause chalengign problems to the gynecologist. Authors present the case of 17-year-old girl with congenital absence of the vagina and cervix, with the remainder of her genital tract being normal. The management was discussed.


  4/9

  Tytuł oryginału: Próba wyjaśnienia związku zaawansowania klinicznego raka szyjki macicy z długoletnim niezgłaszaniem się na kontrolne badanie ginekologiczne.
  Tytuł angielski: The evaluation how figo stage in cervical cancer depends on frequency of gynaecological control.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Emerich Janusz, Milczek Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.823-828, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykazanie związku między klinicznym zaawansowaniem raka szyjki macicy a czasem jaki upłynął od ostatniego badania ginekologicznego. Materiał stanowiły dane dotyczące 74 kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie od marca 2000 do stycznia 2001. W badanej grupie kobiet średni okres czasu od ostatniego badania ginekologicznego do rozpoznania choroby wyniósł 8,6 lat (od 1 roku do 26 lat), średni wiek pacjentek - 50,3 lata (od 27 do 76 lat). 4 kobiety (0,5 proc.) nigdy nie były w ciąży, 10 (13,5 proc.) rodziło raz, 21 kobiet (28,3 proc.) - dwa razy. Odsetek kobiet, które były w ciąży 3 razy oraz więcej wyniósł 52,7 proc. 67,6 proc. chorych pochodziło ze środowiska miejskiego a 32,4 proc. mieszkało na wsi.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The authors sought to evaluate how FIGO stage in cervical cancer depends on frequency of gynaecological control. Material and methods: from March 2000 to January 2001, 74 patietns with cervical cancer were treated in 2-nd Dept. of Obstetrics and Gynaecology Medical University of Gdańsk. The authors analysed frequency of gynaecological control, although patietns age, number of delivery, socio-economic status, living place. Results: The median interval, from last gynaecological examination to cervical cancer diagnosis was 8,6 year (1-26), number of delivery: 0 - 0,5 p.c., 1-10 p.c., 2-21 p.c., 3-21 p.c., 10-1 p.c.. 67 p.c. patients lived in town and 32,4 p.c. in villages. Conclusion: Women from Gdańsk area who developed cervical cancer were not gynaecological controled from 1 to 26 year (median-8,6). Authors noticed that FIGO stage of ovarian cancer depends seriously on interval between last gynaecological control and cervical cancer diagnosis. The old, not working, and those who live in villages in Gdańsk area have an especially low level of health education.


  5/9

  Tytuł oryginału: Stopień zaawansowania klinicznego raka szyjki macicy, a czas od ostatniego badania ginekologicznego.
  Tytuł angielski: FIGO stage of the cervical cancer and frequency of gynaecological control.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Emerich Janusz, Milczekut. Tomasz
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (2) s.21-24, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykazanie związku między klinicznym zaawansowaniem raka szyjki macicy, a czasem jaki upłynął od ostatniego badania ginekologicznego. Materiał stanowiły dane dotyczące grupy 74 kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku, w okresie od marca 2000 do stycznia 2001 roku. W badanej grupie kobiet średni okres czasu od ostatniego badania ginekologicznego do rozpoznania choroby wyniósł 8,6 lat (1-26 lat), średni wiek chorych - 50,3 lata (27-76 lat). Cztery kobiety (0,5 proc.) nigdy nie było w ciąży, 10 (13,5 proc.) rodziło raz, 21 kobiet (28,3 proc.) - dwa razy. Odsetek kobiet, które były w ciąży 3 razy oraz więcej wyniósł 52,7 proc. 67,6 proc. chorych pochodziło ze środowiska miejskiego, a 32,4 proc. mieszkało na wsi.


  6/9

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych na raka jajnika przy zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej jako leczenia drugiego rzutu.
  Tytuł angielski: Evaluation of how second -line intraperitoneal chemotherapy, effects as therapy for patients with ovarian cancer.
  Autorzy: Milczek Tomasz, Emerich Janusz, Dębniak Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1027-1033, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę wyników leczenia w zależności od: typu histopatologicznego nowotworu, stopnia zróżnicowania, stopnia zaawansowania klinicznego według FIGO, odpowiedzi na chemioterapię pierwszego rzutu, doszczętności zabiegu pierwontego, wielkości zmian w momencie rozpoczęcia chemieotrapii dootrzewnowej. Materiał stanowiły 92 chore na zaawansowanego raka jajnika, u których zastosowano chemioterpię dootrzewnową, w latach 01.01.1966 - 01.01.2002 w Klinice Ginekologii Akademii Medycznej w Gdańsku. CRP w całej grupie wyniosło 41,38 proc., trzyletnie przeżycie osiągnęło 58,62 proc., najlepsze wyniki uzyskano w grupach ze zmianami średnicy do 0,5 cm, w Iř zaawansowania i tam, gdzie dokonano doszczętnego zabiegu pierwotnego, najgorsze w IVř zaawansowania przy średnicy zmian do 2 cm, i przy braku odpowiedzi na chemioterapię pierwszego rzutu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: from a theoretical viewpoint, intraperitoneal therapy in patients with ovarian cancer, a malignancy, which remains mainly confined to the peritoneal cavity is logical. Intraperitoneal catheters have moved to the forefront as a delivery system in cancer treatment. Design: the authors sought to evaluate effects of intraperitoneal chemotherapy (IPC) as a second line therapy for ovarian cancer patients. Material and methods: from January 1996 to January 2002, 92 patients with recurrent or persistent cancer, after surgery, and first line chemotherapy, were treated with intraperitoneal chemotherapy as a second-line treatment. Only 74 were included int he study, due to incomplete of therapy (6 patients), spontaneous fold-out of catheter (3 patietns), five patients were treated because of some other kind of carcinomas, three patietns passed away during therapy because of independent reasons, and weren't be verified and a patient who had wrong pathological diagnosis in SLL. Results: The three year survival in the whole gorup reached 58,62 p.c. for patients who responded to the first line chemotherapy, or when the debulking surgery was completed, which was a significant improvement in survival. There was a significant improvement for patietns with residual tumor 5 mm compoered with the whole gorup, and especially with htese, whose residual tumores were greater then 5 mm. Conclusions: 1. Survival was increased for patient swhohad a positive response to the first line intravenous chemotherpay, or had complete a debulking surgery. 2. The resonse for IPC depends on teh size of residual disease. 3. Intraperitonead chemotherapy improves survival in ovarian cancer.


  7/9

  Tytuł oryginału: Procedury chirurgiczne w zakresie przewodu pokarmowego w leczeniu operacyjnym chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal surgery in patients with ovarian cancer.
  Autorzy: Dębniak Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Stukan Maciej, Wydra Dariusz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1071-1077, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstośći oraz typu procedur chirurgicznych w zakresie przewodu pokarmowego wykonywanych w latach 1987-2001 w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku w trakcie 817 pierwotnych operacji cytoredukcyjnych. U 74 chorych wykonywano także operacje w zakresie przewodu pokarmowego polegające na resekcjach i zespoleniach jelit cienkich i grubych. W anlizowanej grupie całkowitą doszczętność w trakcie zabiegu osiągnięto w 15 przypadkach - 20,3 proc. (R = 0 cm), u 33 chorych pozostawiono zmiany nowtoworowe o średnicy mniejszej niż 2 cm (44,6 proc.). Celem pierwotnej operacji w raku jajnika jest maksymalna cytoredukcja, a resekcje zmienionych nowotworowo jelit umożliwiają następowe leczenie cytostatykami. Chirurgicznym leczeniem raka jajnika powinien zajmować się wyspecjalizowany zespół ginekologów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The objectives were to assess indications as well as outcome and morbidity of gastrointestinal surgery in patietns with ovarian cancer. Methods: the study included 74 patients with primary ovarian cancer who had debulking surgery (bowel surgery) from 1987 to 2001. Results: In our group postoperative residual tumor was-RO in 15 cases (20,3 p.c.) and ó 2 cm (R2) in 33 patients (44,6 p.c.). Conclusion: Gastrointestinal surgery is frequently indicated during operation in ovarian cancer. Gynecologic cancer suregons should be trained accordingly.


  8/9

  Tytuł oryginału: Wieloczynnikowa analiza ciąży wielopłodowej w materiale Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1981-2000 : praca doktorska
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Emerich Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych, Klinika Ginekologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [3], 115 k. : il., tab., bibliogr. 206 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20677

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża


  9/9

  Tytuł oryginału: Clinical analysis of cesarean section in twin preganancy.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.18-20, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the infications for cesarean section in twin pregnancy and to present mode of delivery according to twin presentation and complications during pregnancy. Material and methods: retrospective analysis of maternal and neonatal medical records of 317 twins delivered in the Department of Obsterics and Gynecology at the Medical University of Gdańsk from January 1988 to December 1999. In the analyzed period of time therewere 317 twin deliveries, which constiuted 1.15 p.c. of all deliveries. The mean age of women was 29.1 ń 5.9 year (from 17 to 46). Cesarean section was the method of delivery in 34.4 p.c. cases of twin pregnancy. The most common indication for cesarean delivery was abnormal wein presentation - 59.6 p.c. fetal distress syndrome - 25.5 p.c. cesarean section in anamnesis - 12.8 p.c. andinfertility treatment in anamnesis - 12.8 p.c. The optimal delivery mode for twin pregnancy is still controversial and concerned with many different factors. Early diagnosis of twin presentation help to provide the appropriate perinatal care and avoid many obstetrics complications.

  stosując format: