Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIT
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Wpływ leczenia niskimi dawkami metotreksatu na gęstość mineralną kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: The effect of low dose Methotrexate treatment on bone mineral density in patients with rheumatoid arthritis.
Autorzy: Kita Karol, Sierakowski Stanisław
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.122-125, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) poddanych leczeniu MTX lub SF. Badaniami objęto 56 kobiet w okresie premenopauzalnym z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Gęstość mineralną kości (BMD) kręgosłupa lędźwiowego oceniano metodą DEXA, w chwili rozpoczęcia badania i po 12-miesięcznym okresie leczenia metotreksatem (MTX) lub sulfasalazyną (SF). Z badań wykluczono chore otrzymujące glikokortykosteroidy i inne preparaty o znanym wpływie na metabolizm kostny. Badania ukończyło 23 chorych otrzymujących SF i 22 chorych leczonych MTX. Skumulowana przyjęta dawka MTX wynosiła 590 mg. Nie wykazano różnic w wartościach BMD między grupą leczoną SF i MTX w momencie rozpoczęcia badań ani po 12 miesiącach obserwacji. Jednak u wszystkich chorych, niezależnie od rodzaju leczenia stwierdzono znamienne obniżenie BMD. Średnia procentowa utrata masy kostnej wynosiła 1,7 proc. w grupie MTX i 1,4 proc. w grupie SF. MTX stosowany w niskich dawkach w czasie 12-miesięcznej obserwacji nie nasila szybkości utraty masy kostnej u chorych na RZS.

  Streszczenie angielskie: Objective - to evaluate the bone mineral density (BMD) in patients with rheumatoid arthritis (RA) treated with MTX or SF. The study consisted of 56 premenopausal women diagnosed with rheumatoid arthritis (RA). Bone mineral density (BMD) of the lower lumbar spine was assessed before starting treatment, and again after 12 months of treatment. DEXA scanning was used to evaluate BMD. Corticosteroids or other substances known to after bone metabolism were not administered. 45 women completed the study of whom 23 were treated using SF and 22 MTX. The average dosage of MTX used was calculated to be 590 mg. A significant difference in the BMD of SF and MTX patients was not observed in the pretreatment phase, or after 12 months of treatment. However, in all patients a significant reduction of BMD was observed, irrelevant of the choice of during. The average loss of bone mass was 1.7 p.c. and 1.4 p.c. in the MTX and SF groups, respectively. MTX therapy administered in low doses as assessed after 12 months did not cause a rapid decrease of bone density in patients with RA.


  2/19

  Tytuł oryginału: Odległe zaburzenia endokrynologiczne u osób leczonych w dzieciństwie z powodu choroby nowotworowej.
  Tytuł angielski: Late endocrine disturbances in patients treated in childhood for malignancies: pathogenesis, possibility of prevention.
  Autorzy: Kitszel Anna, Krawczuk-Rybak Maryna
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.31-34, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the pathogenesis of late endocrine disturbances (growth failure, obesity, intertility, precocious puberty, thyroid abnormalities) after antineoplasmatic treatment in childhood and possibilities of its prevention.


  3/19

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: The principles of osteoarthritis diagnosis.
  Autorzy: Sierakowski Stanisław, Mika Jan, Klimiuk Piotr Adrian, Lewandowski Bogdan, Kita Karol, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.4-6, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Actual principles of osteoarthritis (OA) diagnosis including physical examination, joint imagine methods (especially X-Rays and USG), laboratory tests, differential diagnosis are being discussed in detail. Rules have been proposed that radiological OA changes alone are not enough - must be correlated with clinical features such as pain, joint dysfunctions for OA diagnosis.


  4/19

  Tytuł oryginału: Diagnostyka radiologiczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Próby klasyfikacji obrazu radiologicznego.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging in osteoarthritis. Radiological classification.
  Autorzy: Muklewicz Elżbieta, Sierakowski Stanisław, Klimiuk Piotr Adam, Lewandowski Bogdan, Kita Karol
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.17-20, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a chronic process of the cartilage and subchondral bone destruction with coexistence of the repair processes. Beside clinical symptoms diagnosis of the OA is based on the radiological imaging. In this review we describe the imaging methods in the diagnosis of OA and radiological classification of the disease.


  5/19

  Tytuł oryginału: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych - epidemiologia, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Osteoarthritis of the knee - epidemiology, diagnosis and, management.
  Autorzy: Kita Karol, Sierakowski Stanisław, Lewandowski Bogdan, Klimuk Piotr Adam, Kita Jacek, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.26-30, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis and mainly knee osteoarthritis are the most common chronic diseases that causes of physical disability. The article represents a summary of the current status of clinical aspects of knee osteoarthritis. Special attention was paid to diagnostic criteria, pharmacological and nonpharmacological medical management. Epidemiology, risk factors and radiographic imaging are also described.


  6/19

  Tytuł oryginału: Biodro - przyczyny najczęstszych dolegliwości.
  Tytuł angielski: Hip - causes of most common ailments.
  Autorzy: Lewandowski Bogdan, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Klimiuk Piotr Adam, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.31-36, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the following study we present the causes of hip ailments. The degenerative process of the hip has been discussed with focusing on differential diagnosis with other diseases. Moreover diagnostic and methods have been presented.


  7/19

  Tytuł oryginału: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Medical management of osteoarthritis.
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Lewandowski Bogdan, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.37-43, tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a result of the disturbances between mutual degradation and synthesis in the cartilage and subchondral bone. Because of its prevalence OA became a serious social and economical problem. In this review we describe the actual principles of the medical management in patients with OA.


  8/19

  Tytuł oryginału: Oponiaki torbielowate: opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Cystic meningioma: three cases' report.
  Autorzy: Maj Bogusław, Łątka Dariusz, Kita Paweł
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.199-206, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Oponiaki z towarzyszącą torbielą są to guzy rzadko spotykane. Poniżej opisano trzy przypadki pacjentów z oponiakiem torbielowatym. Obraz tomograficzny tych guzów pododny jest wyglądem do guzów z pochodzenia glejowatego lub przerzutowego, co może sprowokaować niewłaściwą diagnozę przedoperacyjną. W materiale z lat 1997 - 1999 Oddziału Neurochirurgii w Opolu, stwierdzono 3 oponiaki torbielowate z 55 wszystkich oponiaków co stanowi 5.4 p.c. i zbliżone jest do częstości podawanej w piśmiennictwie, która najczęściej wynosi ok. 10 proc.

  Streszczenie angielskie: Meningioma with cystic components is not a commonly encountered tumor. We report three patients with cystic menangioma histologically confirmed. Tomographic images of these tumours resembled those of a glial or metastatic origin with cystic or necrotic changes and were easily confused. In a 2-year period (1997 - 1999) in our Department we had three patients with cystic menangioma who account for 5.4 p.c. of all patients with menangiomas we have.


  9/19

  Tytuł oryginału: Oligodeoxyadenylate stimulates the protein kinase activity of anti-DNA sIgA from human milk.
  Autorzy: Kit Yuri, Kuligina Elena, Semenov Dimitry, Richter Vladimir
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.291-294, il., biblogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Preparations of anti-DNA sIgA were obtained from human milk by sequential chromatography on protein A-sepharose, DEAE-fractogel and DNA-celluloses. The influence of oligonucleotides on protein kinase activity was investigated. It was discovered that incubation of anti-DNA sIgA with oligodeoxyriboadenylate d(A)12 stimulates the phosphorylation of polypeptides of sIgA in the presence of [ç-32P]ATP. The greatest was the incorporation of 32P into the sIgA H-chains. We also demonstratrated stimulation of the casein kinnase activity of anti-DNA sIgA by d(A)12. The stimulation of the protein kinase activity of anti-DNA sIgA by oligoriboadenylate r(A)12 was not detected.


  10/19

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń pyłu na stanowiskach pracy w zakładzie porcelany z zastosowaniem pyłomierza laserowego GRIMM.
  Tytuł angielski: Dust exposure in a pottery plant assessed using GRIMM dust monitor.
  Autorzy: Woźniak Helena, Stroszejn-Mrowca Grażyna, Kita Natalia
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.405-411, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W jednym z zakładów porcelany stołowej, w którym pylice płuc były jedyną stwierdzoną chorobą zawodową (16 przypadków w okresie 1984-1997), wykonano za pomoca pyłomierza laserowego GRIMM pomiary stężeń pyłu frakcji wdychalnej, torakalnej i respirabilnej na typowych stanowisk na typowych stanowiskach pracy. Najwyższe stężenia wszystkich frakcji pyłu stwierdzono na stanowisko zestawiacza mas ceramicznych (szlamowania); stężenia średnie kształtowały się następująco: pył wdychalny - 7231,8 mg/m3, frakcja torakalna - 4834,9 mg/m3, frakcja respirabilna - 1402,2 mg/m3. Wysokie stężenia wszystkich frakcji pyłu stwierdzono także na stanowisku robotnika transportu międzywydziałowego, usuwajacego odpady masy ceramicznej z formowni i odlewni. Wśród pracowników szlamowni (zatrudnionych około 20 osób) stwierdzono w analizowanym okresie najwięcej - 7 przypadków pylicy płuc, a wśród pracowników transportu międzywydziałowego - 4 przypadki (zatrudnionych 4 osoby). Na pozostałych stanowiskach (w odlewni, formowni, palarni) stężenia pyłu kształtowały się następująco: wdychalny od 1175 mg/m3 do 3232 mg/m3, torakalny od 726 do 2001 mg/m3, a respirabilny od 146 do 549 mg/m3. Zawartość wolnej krtystalicznej krzemionki (SiO2) w pyle pobranym z powietrza wynosiła od 3 proc. (palarnia) do około 50 proc. (szlamownia) głównie w postacikwarcu, krystobalit stwierdzono w pyle pobranym w palarni. Główną frakcję pyłu wdychalnego stanowiła frakcja tchawiczo-oskrzelowa od 43,1 do 48,2 porc., frakcja ekstratorakalna wynosiła od 32,8do 42,3 proc. a frakcja respirabilna od 11,8 do 21,6 proc. Na stanowisku...


  11/19

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych proporcji pierwiastków śladowych w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u chorych z brodawczakiem krtani oraz przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani.
  Tytuł angielski: Analysis of selected proportions of trace elements in blood serum and in tissue bioptates in patients with laryngeal papilloma and with chronic hypertrophic laryngitis.
  Autorzy: Olszewski Jurek, Latusiński Jacek, Buhl Franciszek, Kita Andrzej, Zagrzejewski Bogdan
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.207-213, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 51 chorych (34 mężczyzn i 17 kobiet) w wieku 39-58 lat, których podzielono na 3 grupy: I - 11 chorych z brodawczakiem krtani wieku dorosłego, II - 20 chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani, III - 20 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (grupa porównawcza). Oznaczenia pierwiastków dokonano w Zakładzie Chemii Analit. Uniwersyt. Śląskiego w Katowicach stosując metodę spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICPA-ES). Badany stosunek średniego stężenia cynku do miedzi w surowicy krwi u badanych chorych przedstawiał się następująco w I - 0,27, II - 0,24 oraz w III - 0,58, natomiast w bioptatach tkankowych, odpowiednio: 4,91, 3,01 oraz 76,45. Stosunek średniego stężenia sodu do magnezu w surowicy krwi w badanych grupach wynosił: I - 205,91, II - 204,03 i III - 205,85, a w bioptatach tkankowych, odpowiednio 63,57, 56,37 i 10,65. Z kolei stosunek średniego stężenia wapnia do magnezu w surowicy krwi u badanych chorych było następujące: w grupie I - 6,23, w grupie II - 6,21 i w grupie III - 6,01, natomiast w bioptatach tkankowych, odpowiednio: 6,71, 6,38 i 1,21. Proporcje średniego stężenia wapnia do żelaza w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u badanych grup chorych, odpowiednio wynosiły: I - 36,16 i 2,95, II - 28,40 i 1,91 oraz w grupie III - 46,88 i 11,27. Wreszcie stosunek średniego stężenia żelaza do miedzi w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u badanych grup chorych przedstawiał się następująco: w I - 2,54, i 83,23, w II - 2,71 i 61,93 oraz w II - 2,10 i 136,48.


  12/19

  Tytuł oryginału: Radioguided parathyroidectomy for reexploration of primary hyperparathyroidism - a case report.
  Autorzy: Kitagawa Wataru, Shimizu Kazuo, Akasu Haruki, Yamada Tetsu, Asayama Isao, Tanaka Shigeo
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CS21-CS25, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: We reprot a case of radioguided parathyroidectomy using a hadn-held gamma probe for the reexploration of primary hyperparathyroidism. Case report: The patient was a 66-year-old Japanese woman. She had previously undergone surgical exploration for primary hyperparathyroidism due to a left inferior parathyroid tumor detected by 99mTc-methoxyisobutylisonitrile (MIBI) scintigraphy. However, the pathological diagnosis of the resected tumor was adenomatous goiter. 99mTc-MIBi scintirgraphy was performed again and revealed an abnormal uptake close to the right lower lobe of the tyroid. However, venous sampling for PTH measurements did not support this finding. Sestamibi was injected and the radioactivity was measured pre- and intraoperatively with a hand-held gamma probe. With the patient under general anesthesia, the tumor, which was adjacent to the right recurrent laryngeal nerve, was resected, but it contained only a low level of radioactivity ex vivo, indicating that it was not a parathyroid tumor. A hand-held gamma probe accurately located the radioactive parathyroid tumor in the right lower neck. The resected tumor measured 15x6 mm and weighed 331 mg. The pathological diagnosis was parathyroid adenoma. Conclusions: Radioguided parathyroidectomy is useful to localize parathyroid tumors not only in primary hyperparathyroidism at the initial neck exploration but also for reexploration.


  13/19

  Tytuł oryginału: Ferric reducing ability of plasma (FRAP) as antioxidant parameter in relation to endotheline-1 (ET-1) and tumor necrosis factor - alpha (TNF-alpha) in patients after myocardial infarction.
  Autorzy: Stępniewski Marek, Kitliński Marek, Pietrzycka Agata, Nessler Jadwiga, Pukal Małgorzata, Zielińska Ewa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.103-106, il., bibliogr. 14 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  14/19

  Tytuł oryginału: Placental antioxidant system in relation to environmental pollution expressed as trace elements concentrations.
  Autorzy: Stępniewski Marek, Pietrzycka Agata, Zamorska Lucyna, Zadrożna Monika, Kitliński Marek, Solarska Katarzyna, Batko Bogdan
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.253-260, il., tab., bibliogr. 4 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  15/19

  Tytuł oryginału: Biomarkers of exposure and effect in an investigation of the influence of harmful occupational pollutants on the respiratory system mediated by the disturbances of antioxidant status of welders.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Stępniewski Marek, Pietrzycka Agata, Kitlinski Marek, Helbin Jadwiga, Zagrodzki Paweł
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.307-315, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: A hypotehsis of existing cause-effect relationship between the disturbances of antioxidative balance, as a biomarker of occupational exposition to nitrogen oxides and ozone, concentration of selected trace elements in blood serum and hair, taken as biomarkers of exposition, and impairment of the respiratory system, regarded as a biomarker of effect has been tested on a representative goup of welders occupationally exposed to these pollutants. The subjects of the study were 94 welders aged 41.2 (+10.0) exposed in their workshops to nitric oxides and ozone in concentration exceeding TLV. As a control group served 115 workers, 40.8 (++10.2) years old, performing virtually the same tasks, except welding. It was found that in the group of welders concentrations of TAS, CT, SOD were lower compared to the controls. COPD and Small Airway Disease (SAD) in the welders groups was more frequent than in the controls (COPD:14.9 p.c. welders, 3.5 p.c controls; at risk of COPD 37.2 p.c. welders, 15.7 p.c controls; SAD:32 p.c. and 20 p.c respectively). From a wide array of trace elements in blood and their taken into account in principal components analysis (PCA), and mutual contributions analysis (MCA), only the relation of MEF50, Cu in blood serum and TAS were statistically valid. MCA revealed that asymmetrical interactions exist between TAS and Cu (ëCu-TAS = 97.2 p.c., ëTAS-Cu = 36.1), as well as between TAS and MEF50 (ëMEF50-TAS = 82.4 p.c., ëTAS-MEF50 = 23.9). The Concentration of copper in blood serum correlacted better with antioxidant status (TAS) than the content of this element in hair.


  16/19

  Tytuł oryginału: Intraperitoneal fluid accumulation induced by Clostridium perfringens alpha-toxin (Phospholipase C).
  Autorzy: Maegawa Tsuneo, Wang Xingmin, Karasawa Tadahiro, Zuka Masahiko, Kita Hiroyuki, Nakamura Shinichi
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (4) s.387-389, tab., bibliogr. [10] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: We report that the intraperitoneal injection of Clostridium perfringens alpha-toxin into mice induces ascites. This phenomenon was monitored by measuring fluid volume and analyzing hematologic data. The mouse toxicity test provides a simple and useful model for examining C. perfringens alpha-toxin-induced vascular permeability.


  17/19

  Tytuł oryginału: Critical evaluation of radiolabeled lymphocytes to detect acute renal transplant rejection in a large animal model.
  Autorzy: Petronis John D., Kittur Dilip S., Wilasrusmee Chumpon
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.BR515-BR520, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Background: Renal transplant rejection cannot be diagnosed with certainly by non-invasive techniques. These techniques lack the specificity to differentiate rejection from other causes of renal dysfunction such as ATN and calcineuria toxicity. Since rejection involves lymphocytes, which the other course of dysfunction do not, radiolabelling lymphocytes is an attractive technique to diagnose rejection non-invasively. Material and methods: We report our experience with this technique in a pig model of renal transplantation. We studied two groups of pigs, one with renal autografts and the other with allografts. We optimized radiolabelling of lymphocytes and also the technology for detection of these lymphocytes. The uptake of the radiolabeled lymphocyte was compared between the two groups by surface detection and, at the end of the experiment, with scintigraphy of renal tissues. Results: Despite adequate labeling and viability of lymphocytes, only 1-2 p.c. of injected lymphocytes 'homed' to the renal grafts. Furthermore, although the detection technology was optimized, a poor signal to noise ratio interfered with the detection of the labeled lymphocytes. Due to these problems rejection could not be differentiated from ATN in this model. Conclusion: We conclude that increasing the specific activity of the lymphocytes and improving the signal to noise ratio will enhance the specificity and sensitivity of this technique and facilitate noninvasive diagnosis of rejection.


  18/19

  Tytuł oryginału: Immunostimulatory effect of Silybum Marianum (milk thistle) extract.
  Autorzy: Wilasrusmee Chumpon, Kittur Smita, Shah Gaurang, Siddiqui Josephine, Bruch David, Wilasrusmee Skuntala, Kittur Dilip S.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.BR439-BR443, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: Herbal products are increasingly used for their effects on the immune system. Milk Thistle, a commonly used herbal product is known to inhibit growth of certain tumors, although the mechanism of this effect remains unknown. Previously we have shown that Milk Thistle extracts stimulate neurons in culture. Since other drugs that affect the neuronal system also affect the immune system, we investigated the effects of Milk Thistle on the immune system. Material/Methods: Standardized Milk Thistle extract was studied in murine lymphocyte proliferation tests using Concanavalian A (ConA) as the mitogen for non-specific stimulation and mixed lymphocyte culture (MLC) as allospecific stimulation. Th1 and Th2 cytokine levels in MLC were assayed by two antibody capture ELISA technique. ALl tests were performed in triplicate and repeated twice. Reults: We found that Milk Thistle is immunostimulatory in vitro. In increased lymphocyte proliferation in both mitogen and MLC assays. These effects of MIlk Thistle were associated with an increase in interferon gamm, interleukin (IL-4) and IL-10 cytokines in the MLC (table). This immunostimulatory effect increased in response to icnreasing doses of Milk Thistle. Conclusions: Our study has uncovered a novel effect of milk thistle on the immune system. This immunostimulatory effect may be of benefit in increasing the immunity to infectious diseases.


  19/19

  Tytuł oryginału: Evaluation of an alternative, subclavicular approach to thyroidectomy.
  Autorzy: Akasu Haruki, Shimizu Kazuo, Kitagawa Wataru, Ishii Ritsuko, Tanaka Shigeo
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CS80-CS82, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: After presenting with the common finding of a nodular goiter, many patients refuse surgery because of the potential for a conspicuous anterior neck scar. Despite the development of endoscopic approaches to neck dissections, it can be difficult to remove a large thyroid tumor using such approaches. Material/methods: We attempted thyroid lobectomies via a subclavicular approach in three cases - three women whose ages ranged from 36-45 years old. Each patient was diagnosed with a cyytologicallybenign nodular goiter with a diameter greater than 60 mm. Subclavicular incisions were made with the length being determined by the size of teh tumor and with the thyroid bering approached laterally for resection. Results: Despite a maximum tumor diameter of greater than 70 mm, our operative technique was comparable to conventional methods with respect to surgical exposure, safety and operation time. Cosmetically, each patient was satisfied with the post-operative results. Conclusion: We believe that the subclavicular approach to thyroidectomy is a safe and cosmetically-superior alternative to conventional surgery, even in cases that are too large to approach endoscopically.

  stosując format: