Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KISIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: [Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Kohlmnzer].
Autorzy: Kisiel W., Ekiert H.
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (3) s.140-142, il.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kohlmnzer
 • Stanisław 1919-2001


  2/6

  Tytuł oryginału: Badania różnic potencjałów bioelektrycznych występujących w układzie stabilizator zewnętrzny - kończyna. Badania kliniczne u ludzi i zwierząt.
  Tytuł angielski: Testing the differences in bioelectrical potentials occurring in distractive osteogenesis: human and animal clinical research.
  Autorzy: Raganowicz Tomasz, Latalski Michał, Gregosiewicz Andrzej, Szponder Tomasz, Silmanowicz Piotr, Kisiel Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Metalowe elementy stabilizatora zewnętrznego wpływają na zmiany potencjału elekrtycznego tkanek. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 28 pacjentów leczonych metodą osteogenezy dystrakcyjnej oraz u 12 psów leczonych z powodu złamania kości długich stabilizatorem zewnętrznym. Wyniki. Wykazano, że podczas wydłużania kończyn dystraktorem zewnętrznym dochodzi do generowania w układzie dystraktor - kończyna nadmiernych potencjałów elektrycznych, znacznie przekraczających wartości fizjologiczne. Wnioski. Zaobserwowane zmiany mogą niekorzystnie wpływać na kościotworzenie i przebudowę regeneratu. Zastosowanie aparatu jako stabilizatora nie wywołało znamiennego wzrostu potencjałów elektrycznych u zwierząt.

  Streszczenie angielskie: Bacground. Metal intraosseous implants cause disturbances in tissue bioelectrity. Material and methods. Our research involved a group of 28 patients treated by districtive osteogenesis and 12 dogs treated for long bone fractures with external fixation. Results. During the process of limb lengthening excessive electrical potentials were generated, considerably exceeding the physiological level. Conclusions. The observed effect may have a negative effect on osteogenesis and remodeling of the regenerating bone. The application of an external fixator did not significantly increase electrical potentials in animals.


  3/6

  Tytuł oryginału: Próba normalizacji nadmiernych różnic potencjałów między metalowym dystraktorem zewnętrznym a kończyną.
  Tytuł angielski: An attempt to normalize excessive differences in electric potentials between the metal external distractor and the limb.
  Autorzy: Latalski Michał, Raganowicz Tomasz, Gregosiewicz Andrzej, Długosz Mariusz, Konera Wojciech, Kisiel Janusz, Dziubiński Franciszek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.302-304, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Metalowe elementy stabilizatora zewnętrznego wpływają na zmiany potencjału elektrycznego tkanek. W czasie wydłużania, pomiędzy aparatem i kończyną, generowane są duże różnice potencjałów. Według autorów zjawisko to może mieć negatywny wpływ na przebudowę kości. Materiał i metody. U 10 dzieci, u których wydłużano kończynę dystraktorem Ilizarova, zastosowano oryginalne urządzenie eliminujące niepożądane potencjały elektryczne wywołane wprowadzeniem do tkanek metalowych wszczepów dystraktora. Wyniki i wnioski. Wykazano, że prototypowy "eliminator" skutecznie utrzymuje wielkość napięcia w granicach fizjologicznych.

  Streszczenie angielskie: Bacground. The metal elements of an external stabilizer cause changes in the electrical potential of tissue. During limb lengthening, large differences in potential are generated between the apparatus and the limb. According to some autohorities this phenomenon may have a negative impact on the rebuilding of bone. Material and methods. In 10 children undergoing limb lengthening by Ilizarov distractor, we applied an original device to eliminate undesirable electrical potentials produced by the introduction of the metal distractor implants to tissues. Results and conclusions. It was found that the prototype "eliminator" effectively maintains the level of electrical charge within physiological limits.


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów funkcji granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
  Tytuł angielski: Selected parameters of peripheral blood granulocytes function in children with ulcerative colitis.
  Autorzy: Kisiel Anna, Grzybowska Krystyna, Zeman Krzysztof, Płaneta-Małecka Izabela
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.275-280, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena ekspresji receptora CD11b i CD62L neutrofilów krwi obwodowej u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Badania wykonano u 30 dzieci w wieku 8-18 lat w ostrym okresie choroby przed rozpoczęciem leczenia oraz w czasie remisji po upływie 2 miesięcy od jej uzyskania. Grupę porównawczą stanowiło 16 dzieci leczonych z powodu zaparć. W wykonanych badaniach stwierdzono, że ekspresja receptora CD11b u dzieci z ciężkimi średniociężkim rzutem choroby była statycznie znamiennie wyższa, zwłaszcza na neutrofilach spoczynkowych, a receptora CD62L znamiennie niższa w stosunku do grupy porównawczej. Wyniki badań ulegały normalizacji w okresie remisji. W grupie dzieci z lekkim rzutem choroby wyniki badań były porównywalne z grupą odniesienia.


  5/6

  Tytuł oryginału: Expression of adhesion molecules and chemiluminescence of peripheral blood neutrophils in children with ulcerative colitis.
  Autorzy: Kisiel Anna, Grzybowska Krystyna, Zeman Krzysztof, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Pietruszyński Robert, Płaneta-Małecka Izabela
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.116-122, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Ulcerative colitis is a chronic inflammatory bowel disease of unknown etiology. In recent years neutrophils have been throughly studied as the cells directly responsible for tissue damages. The aim of the study was to determine whether in ulcerative colitis neutrophils were activated only in inflammatory focus or perhaps they manifest activation in peripheral blood before leaving circulation. The study comprised 30 children with ulcerative colitis aged between 8-18 years. In all subjects the chemiluminescence of the resting and the FMLP and PMA activated neutrophils was determined, as well as the CD11b, CD18, CD62L and CD16 receptor expression on the resisting neutrophils, and CD11b, and CD62L on the FMLP stimulated neutrophils. The study was conducted in severe disease activity before treatment and after 2 months of remission. Sixteen children with constipation cases formed the control group. In all assessed children with ulcerative colitis there were determined higher values of neutrophil chemiluminescence, both resisting and stimulated in comparison with controls. The CD11b receptor expression in children with severe and moderate disease activities was significant higher, especially on the resting neutrophils, and the CD62L expression was significantly lower in comparison with controls. The test results were normalized during remission.


  6/6

  Tytuł oryginału: Inhibition of MEK induces fas expression and apoptosis in lymphomas overexpressing Ras.
  Autorzy: Kałas Wojciech, Kisielow Paweł, Strządała Leon
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (7) s.1469-1474, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Published results implicate PI3 kinase as a target of oncogenic Ras activity leading to the suppression of Fas but whether other Ras targets (e.g. Raf-1) are also involved is inclear. Here we report that thymic lymphomas overexpressing Ras and Raf-1 exhibit low expression of Fas. We show that expression of Fas in these lymphomas can be increased not only in the presence of a specific inhibitor (LY294002) of PI3 kinase, but also in the presence of specific inhibitor (PD98059) of MEK, downstream target of Raf-1. Both treatments result in accumulation of ERK in cytosol of lymphoma cells suggesting cross-talk between these two pathways regulating Fas expression. Treatment with PD98059 also results in apoptosis of the lymphoma cells but not of normal thymocytes expressing low Raf-1 levels. These observations provide evidence for involvement of Raf-1/MEK/ERK pathway in Ras-mediated inhibition of Fas expression and in selective promotion of survival of lymphoma cells.

  stosując format: