Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIRYLUK-MATERNA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena stanu opieki medycznej nad dziećmi z zespołem Downa w województwie dolnośląskim i opolskim.
Tytuł angielski: Assessment of the state of medical care of children with Down syndrome in the region Lower Silesia and Opole.
Autorzy: Piróg Maciej, Kiryluk-Materna Anna, Gajewska Elżbieta
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.47-51, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ze względu na wysoką częstość występowania zespołu Downa w populacji, współwystępowanie wad narządowych oraz upośledzenia umysłowego, dzieci z zespołem Downa wymagają kompleksowej opieki medycznej. W celu zaplanowania optymalnej opieki i określenia zapotrzebowania na właściwą opiekę specjalistyczną nad dziećmi z zespołem Downa podjęto próbę oceny aktualnego stanu opieki medycznej na podstawie badań ankietowych, którymi objęto rodziców dzieci z zespołem Downa zgłoszonych do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego w latach 1998--1999. Do PRWWR w latach 1998-1999 z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego zgłoszono 119 dzieci z zespołem Downa. Wyczerpujace dane uzyskano od 22 rodzin. Analiza opieki nad dziećmi z zespołem Downa w województwie dolnośląskim i opolskim wykazała, że zbyt mało dzieci kierowanych jest wcześnie do poradni genetycznej, tarczycowej, psychologicznej i na rehabilitację, mało też do poradni laryngologicznej i okulistycznej. W pracy pokreślono zapotrzebowanie na opiekę specjalistyczną w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: High frequency of the down syndrome in population and coexistence at congenital organ abnormalities and mental retardiation demand multidisciplinary medical management of children with Downe syndrome. To plan optimal medical care we tried to evaluate the present state of medical management. From patients of children with Down syndrome were studied the questionnaires. The children with the Down syndrome were submitted to the Polish Register of Congenital Malformations in the regions of Lower Silesia and Opole during years 1998-1999. To the Polish Register of Congenital malformations were submitted 119 children with Down syndrome. Data was obtained from 22 families. Studies have shown that too few children were sent to genetic, thyriod, psychological dispensary and on rehabilitation, and too few to laryngological and ophthalmological dispensary. In this paper we defined demand for multidisciplinary management of this group children.

  stosując format: