Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KINALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/33

Tytuł oryginału: Problemy zbierania i analizy danych dotyczących wpływu awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu na rozwój chorób tarczycy w Polsce w 2-giej fazie badań.
Tytuł angielski: Problems of acquisition and evaluation of data concerning the effects of the Chernobyl accident on the development of thyroid diseases in Poland - as observed in the 2nd phase of the Chernobyl study.
Autorzy: Rudowski Robert, Dzierżak M., Nauman Janusz, Gembicki Maciej, Kinalska Ida, Szybiński Zbigniew
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.7-12, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Głównym celem badań było określenie wpływu zwiększonego promieniowania na rozwój chorób tarczycy w Polsce. Praca opisuje zastosowanie technologii informacyjnej (IT) do zbierania danych i konstrukcji bazy danych w 2-giej fazie badań (1997-2000) chorób tarczycy w Polsce po katastrofie w Czarnobylu. Opisano procedurę zbierania danych i użyte oprogramowanie - Delphi Borland Professional. Następnie opisano konstrukcję bazy danych w środowisku MS Access. Baza 2-giej fazy badań jest kompletna i zawiera 7965 rekordów. Taką populację zbadano w 3 regionach Polski (Białystok, Kraków, Poznań). Dotychczas określono częstość występowania różnych patologii tarczycy w zależności od płci, różnych grup wiekowych, miejsca zamieszkania (miasto-wieś) oraz regionu Polski. Planowane są 2 rodzaje dalszych analiz: analiza korelacyjna w ramach bazy danych 2-giej fazy badań oraz porównanie wyników 1-szej i 2-giej fazy badań (określenie trendów). Wstępne wyniki 2-giej fazy badań nie potwierdzają hipotezy, że promieniowanie spowodowało uszkodzenie tarczycy w populacji polskiej.

  Streszczenie angielskie: The main goal of the study was the determination of the effects of increased radiation on the development of thyroid diseases in Poland. The paper decribes IT application for data acquisition and database construction in the 2nd phase of Chernobyl study (1997-2000) on thyroid diseases in Poland after the accident. The procedure of data acquisition and the software used -Delphi Borland Professional - are discussed. In the subsequent step the construction of the database in MS Access is decribed. The database of the 2nd phase, which is now complete, contains 7965 records - such population was investigated in 3 regions of Poland. So far, the incidence rates of different thyroid pathologies, dependently on the sex, the age, the area of living (urban-rural) and regionn of Poland were determined . Two types of analyses are planned: correlation analysis within the database (only the 2nd phase) and comparison of the results of the 1 st phase and the 2nd phase to assess the long-term effects of radiation (trend determination). The preliminary results of the 2nd phase of the study did not confirm the hypothesis that radiation caused thyroid gland injury in the Polish population.


  2/33

  Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie północno-wschodnim Polski.
  Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the North-Eastern Region of Poland.
  Autorzy: Kinalska Ida, Zonenberg Anna, Zarzycki Wiesław, Szelachowska Małgorzata, Krętowski Adam, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.39-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie angielskie: In the years 1988-1990, 1001 I inhabitants of Białystok, Olsztyn and Suwałki region participated in the MZ-XVII program. The aim of our program PBZ 03-08 "The incidence of thyroid diseases in the North-Eastern regions of Poland after Chernobyl disaster; second stage of the study" from 1997-1999 was to investigate the incidence of thyroid diseases in the north - eastern region of Poland after the Chernobyl disaster. This second stage of the study included 4647 subjects from 5 communities: Augustów - 599 subjects, Sejny - 591 subjects, Dobre Miasto - 1648 subjects, Suwałki - 522 subjects, Bielsk Podlaski - 1287 subjects. The above data were obtained thanks to the analysis of the MZ-XVII program data. The selected persons had to be between 1 to 25 years old at the time of the Chernobyl accident. The lists of subjects were completed, using data from the years 1989-1990 and, then verified at the Regional and City Offices in order to make the necessary changes in surnames and addresses. After verification of the lists, it turned out that over 20 p.c. of the subjects had either moved, left the country (regions with a high rate of unemployment ) or didn't agree to participate in the study, 14 subjects had died. Written information with a request to participate in the study was delivered to the subjects by people who were chosen by local doctors: some subjects were niotified by mail. When carrying out the study, we used the ThyroMobil vehicle from the Merck Company and the thyroid was performed by physicians from the Department of ...


  3/33

  Tytuł oryginału: Elevated soluble intercellular adhesion molecule-1 levels in obesity: relationship to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ system activity.
  Autorzy: Strączkowski Marek, Lewczuk Piotr, Dzienis-Strączkowska Stella, Kowalska Irina, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (1) s.75-78, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) is 1 of the possible factors linking obesity and diabetes with cardiovascular disease, however, the mechanism of the increase in ICAM-1 concentration in obesity remains unclear. Therefore, the aim of the present study was to assess plasma soluble ICAM-1 (sICAM-1) levels on obese subjects with normal glucose tolerance and to evaluate whether those levels may be related to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ (TNFŕ) system activity. The study was performed in 8 lean and 15 obese subjects. Anthropometric and biochemical parameters were measured, and insulin sensitivity was evaluated using the euglycemic hyperinsulinemic clamp technique (insulin infusion, 50 mU x kg**-1 x h**-1). Obese subjects were markedly more hyperinsulinemic and insulin resistant and had higher plasma soluble TNF receptor 2 (sTNFR2) and sICAM-1 levels. sICAM-1 was related positively to body mass index (BMI), waist-to-hip ratio (WHR), percent of body fat, glycated hemoglobin (HbA1c), plasma insulin and triglycerides (TG), TNFŕ, and sTNFR2 and negatively to insulin sensitivity. Multiple regression analysis showed that only sTNFR2 and insulin sensitivity were independent predictors of sICAM-1 concentrations and were responsible for 66 p.c. of sICAM-1 variability. We conclude that an increase in plasma sICAM-1 concentration in obesity is related to TNFŕ system activation and insulin resistance.


  4/33

  Tytuł oryginału: How secondary prevention is implemented in clinical practice in male patients with a two-year history of coronary artery disease.
  Tytuł polski: Jak wdrażane są zasady prewencji wtórnej w dwa lata po rozpoznaniu choroby wieńcowej serca u mężczyzn.
  Autorzy: Skibińska Elżbieta, Musiał Włodzimierz J., Prokop Jolanta, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Kowalska Irina, Kinalska Ida
  Opracowanie edytorskie: Kornacewicz-Jach Zdzisława (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.281-290, il., tab., bibliogr. 22 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Bacground. Reduction of cardiovascular risk factors decreases mortality and morbidity in patients with ischaemic heart disease (IHD). However, patients often do not comply with prophylactic recommendations. Aim. To assess patients compliance with prophylactic recommendations and changes in lipid and carbohydrate profiles during a prospective two-year follow-up period. In addition, cardiovascular risk factors and medication were analysed with respect to the type of IHD treatment (conservative versus invasive). Methods. The study had two phases. During phase I, the presence of cardiovascular risk factors were assessed in 338 males with IHD documented by coronary angiography. During phase II (two years later) the evaluation of risk factors was repeated in 228 (62.8 p.c.) males who showed-up for the control visit. The results were analysed for the whole study group as well as separately for the patients treated invasively (72 - PTCA and 52 - CABG) or medically (n = 109). Resuults. At the control visit, a significant decrease in cigarette smoking (p 0.05), total cholesterol (p 0.001) and trigliceride (p 0.00001) level as well as an increase in the HDL-cholesterol level (p 0.00001) were noted. Also the frequency of an abnormal carbohydrate profile decreased significantly (p 0.04). The prevalence of hypertension and the mean BMI did not change significantly. The frequency of the use of hypolipemic therapy increased four times, more than 70 p.c. of patients were treated with beta blockers and antiplatelet agents at the end of the follow-up period...


  5/33

  Tytuł oryginału: Circulating E-selectin, vascular cell adhesion molecule-1, and intercellular adhesion molecule-1 in men with coronary artery disease assessed by angiography and disturbances of carbohydrate metabolism.
  Autorzy: Kowalska Irina, Strączkowski Marek, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida, Prokop Jolanta, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Stępień Agnieszka
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (6) s.733-736, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: It is hypothesized that adhesion molecules could be an early predictor of coronary artery diseases. Therefore we investigated the relationship between the concentrations of soluble forms of adhesion molecules and disturbances of glucose metabololism in 78 men referred for coronary angiography but with no previous history of diabetes. The group consisted of 78 men (mean age, 47.6 ń 7.0 years; mean body mass index [BMI], 28.4 ń 3.24 with the symptoms of angina pectoris and positive exercise test. All subjects were given a standard oral glucose tolerance test (OGTT) with glucose and insulin estimations. Fasting plasma concentrations of the soluble (s) forms of E-selectin, intercelular adhesion cell molecule-1 (ICAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), and total cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG), and HbA1c were also measured. According to the OGTT, 10.2 p.c. of the patients (n = 8) fulfilled the criteria for type 2 diabetes mellitus and 44.9 p.c. (n = 35) for impaired glucose tolerance (IGT). The highest concentrations of sE-selectin were observed in patients with type 2 diabetes mellitus and were significantly higher in comparison to the group with normal glucose tolerance and IGT. The concentration of sVCAM-1 increased with the progression of disturbances of glucose metabolism and remained the highest in type 2 diabetic patients. sICAM-1 concentration was not significantly different. sE-selectin concentration correlated significantly with fasting glucose (r = 0.23, P = .041), postload glucose (r = 0.39, P = .001), and postload...


  6/33

  Tytuł oryginału: Antyportery sodowo-protonowe i aktywność prokoagulacyjna płytek krwi u chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Sodium-proton exchangers and plateled procoagulant activity in type 1 diabetic patients.
  Autorzy: Telejko Beata, Tomasiak Marian, Stelmach Halina, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.533-537, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W przedstawionej pracy dokonano pomiaru aktywności płytkowych antyporterów sodowo-protonowych i zależnej od fosfolipidów aktywności prokoagulacyjnej w grupie 31 pacjentów z cukrzycą typu 1 (średni wiek 32,3 ń 10,1 lat) oraz 35 osób zdrowych (średni wiek 35,4 ń 9,4 lat). Z badań wykluczono pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz nefropatią cukrzycową. Aktywność antyporterów Na+/H+ oznaczano w osoczu bogatopłytkowym metodą optyczną, wg Rosskopfa i wsp. Aktywność prokoagulacyjną mierzono w osoczu bogatopłytkowym, ubogopłytkowym oraz filtrowanym (bezpłytkowym), z użyciem jadu Ruselli (wg Jy i Horstmana) i kalibrowano za pomocą L-ŕ-fosfatydyloetanolaminy owczej. Stwierdzono, że aktywność antyporterów Na+/H+ była istotnie wyższa u chorych na cukrzycę (p = 0,0009) w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto korelowała ona dodatnio z aktywnością prokoagulacyjną we wszystkich frakcjach osocza. Nie obserwowano natomiast korelacji z badanymi patametrami metabolicznymi, chociaż u pacjentów z wartościami HbAlc 7,5 proc. notowano wyższą aktywność antyporterów sodowo-protonowych. Całkowita aktywność prokoagulacyjna nie była znamiennie podwyższona u chorych na cukrzycę, stwierdzono jednak istotny wzrost aktywności w osoczu ubogopłytkowym i filtrowanym. Należy przypuszczać, że jej źródłem są bogate w fosfolipidy mikropęcherzyki odrywające się od błony płytkowej w procesie aktywacji. Nasze badania sugerują, że podwyższona aktywność płytkowych antyporterów Na+/H+ i wzmożona aktywność ...

  Streszczenie angielskie: Plateled sodium-proton exchange rate and phospholipid dependent procoagulant activity were measured in 31 type 1 diabetes (mean age 32.3 ń 10.1 years) and 35 healthy subjects (mean age 35.4 ń 9.4 years). The activity of plateled Na+/H+ exchanger was measured in plateled rich plasma, using an optical swelling assay, according to Rosskopf et al. Plateled procoagulant activity was measured in platelet rich plasma, platelet poor plasma and platelet/microparticles filtrated plasma, using Russell's viper venom (according to Jy and Horstman) and calibrated with ship L-ŕ-phosphatidylethanolamine. We found that Na+/H+ exchange rate was significantly higher in diabetic patients in comparison to the controls (p = 0.0009). There was also a positive correlation between the activity of Na+/H+ exchanger and phospholipid dependent procoagulant activity in all plasma fractions. We did not find a significant association between Na+/H+ exchanger activity and metabolic parameters studied, however in patients with HbAlc level 7.5 p.c. higher Na+/H+ exchange rates were noted. Total procoagulant activity did not rise significantly in diabetic patients, but was markedly higher in plateled poor and plateled filtrated plasma. It was supposed that it originated from platelet derived microparticles, enriched in phospholipids. Our results suggest that an increased platelet Na+/H+ exchange rate and raised procoagulant activity connected with platelet microparticles may enhance the risk of ...


  7/33

  Tytuł oryginału: Wpływ kortykosteroidów na układ IL-6/IL-6R u chorych z oftalmopatią w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: The influence of corticosteroids on IL-6/IL-6R system in patients with Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Myśliwiec Janusz, Krętowski Adam, Topolska Jolanta, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.739-744, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: IL-6 i jej rozpuszczalny receptor (IL-6R) okazały się miarodajnymi wskaźnikami aktywności procesu zapalengo w chorobach autoimmunologicznych. Celem pracy było oznaczenie zawartości IL-6 i IL-6R w surowicy krwi chorych na chorobę Gravesa i Basedowa powikłaną oftalmopatią podczas kortykosteroidoterapii i ich ocena jako potencjalnych przewodników leczenia immunosupresyjnego. Badanie przeprowadzono w 3 grupach chorych: 18 chorych z klinicznymi objawami oftalmopatii (GO) (CAS ň 3, wywiad GO ň 1 rok), 116 chorych na chorobę Gravesa-Basedowa bez objawów oftalmopatii (Gd) i u 14 zdrowych ochotników. Leczenie kortykosteroidami składało się z dożylnych iniekcji metyloprednizolonu (MP) i następującego po nich doustnego leczenia prednizonem. (P). Surowica krwi pobierana była 24 godz. przed MP, 24 godz. po MP, 14 dnia leczenia prednizonem i na zakończenie leczenia kortykosteroidami. Stężenia IL-6 i sIL-6 R w surowicy oznaczono metodą immunoenzymatyczną (zestaw Quantikine firmy R&D Systems, Mineapolis). Istotność statystyczna określona została za pomocą U-testu Manna-Whitneya. Stężenie IL-6 było istotnie statystycznie wyższe w porównaniu z kontrolą w grupie chorych z GO (12,4 ń 3,7 vs 11,8 ń 3,2; p 0,05). Po leczeniu MP obserwowano istotne obniżenie stężenia sIL-6R w surowicy chorych z dobrym efektem terapii (poprawa CAS ň 1) w stosunku do wartości sprzed leczenia (32,8 ń 4,2 vs 28,6 ń 4,9; p 0,05). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IL-6 i nasileniem proptozy. ...

  Streszczenie angielskie: Il-6 and its soluble receptor (IL-6R) appeared as reliable markers of inflammation activity in autoimmune diseases. The aim of the study was an estimation of serum IL-6 and sIL-R in patients with Graves's disease with ophthalmopathy during treatment with corticosteroids to assess their potential as a guideline of immunosuppressive therapy. We detected serum HIL-6 and IL-6R in three groups of subjects: 18 patients with clinical symptoms of ophthalmopathy (Clinical Activity Score ň 3, anamnesis of GO ň 1 yr), 16 patients with Graves' disease without ophthalmopathy (Gd) and 14 healthy volunteers. Corticosteroid therapy consisted of intravenous infusions of metyloprednisolone (MP) and subsequent treatment with oral prednisone (P). The serum samples were collected 24 hours before MP, 24 hours before MP, 24 hours after MP , 14 days of treatment with prednisone and after teh end of the corticosteroid therapy. The levels of soluble IL-6 and IL-6R in the serum were determined by the ELISA method (Quantikine kit, R&D Systems, Mineapolis). The statistical significance was estimated by the Mann-Whitney U-test. IL-6 concentration was significantly increased in patients with GO in comparison to the controls (12.4 ń 3.7 vs 11.8 ń 3.2; p 0.05). After MP treatment in corticosteroid-responsive patients (improvement in CAS ó 1) serum concentration of sIL-6R decreased significntly in comparison to pretreatment values (32.8 ń 4.2 vs 28.6 ń 4.9; p 0.05). We found a positive correlation ...


  8/33

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zaburzenia lipidowe u chorych na cukrzycę typu 2. Jak sprostać potrzebie wczesnego intensywnego leczenia].
  Autorzy: Kinalska Ida
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.137-138, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(1)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/33

  Tytuł oryginału: Poporodowa ocena sekrecji amyliny u kobiet z rozpoznaną cukrzycą ciężarnych.
  Tytuł angielski: Postpartum evaluation of amylin secretion in gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Kinalski Maciej, Śledziewski Adam, Telejko Beata, Mirończuk Katarzyna, Krętowski Adam, Kinalska Ida
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.75-80, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Amylina (Islet Amyloid Pancreatic Polypeptide - IAPP) to hormon, który podobnie jak insulina wydzielany jest pulsacyjnie przez komórki beta trzustki i mający istotny wpływ na homeostazę glikozy. Ostatnie doniesienia wskazują na udział IAPP w patogenezie cukrzycy ciężarnych (Gestational Diabetes Mellitus - GDM). W pracy dokonano poporodowej oceny sekrecji IAPP u pacjentek z przebytą GDM. Zaobserwowano, że w porównaniu do kontroli, stężenia IAPP w przebiegu testu były istotnie wyższe. Jednakże w porównaniu do sekrecji insuliny i peptydu-C, w teście z glukagonem stwierdzono brak dynamicznego wzrostu uwalniania amyliny. Może to wskazywać na poporodową dysfunkcję komórek beta trzustki w wydzielaniu amyliny. Zmiany te należy wiązać z przebytą insulinoopornością w GDM. Sugeruje się, że u kobiet z przebytą GDM podwyższona sekrecja amyliny może ułatwić identyfikację pacjentek obarczonych wysokim ryzykiem cukrzycy typu 2.

  Streszczenie angielskie: Amylin (Islet Amyloid Pancreatic Polypeptide - IAPP) is a hormone cosecreted with insulin by pancreatic beta cells in a pulsatile pattern. Recent reports point to its essential part in glucose homeostasis. Postpartum evaluation of IAPP release in Gestational Diabetes Mellitus (GDM) patients was performed. Our data were compared to insulin and peptide-C secretion patterns. We were not able to demonstrate a dynamic increase of IAPP in response to glucagon stimuli. However, related to GDM, puerperal IAPP levels were significantly higher than in normal controls. Lack of postpartum amylin response to gluagon stimulation might be interpreted as a primary result of previously reported increases in circulatory levels of IAPP during pregnancy complicated by GDM. Post partum elevated IAPP may be a useful marker to identify patients with high risk of type 2 diabetes mellitus.


  10/33

  Tytuł oryginału: Zaburzenia słuchu u chorych na cukrzycę 2 typu.
  Tytuł angielski: Hearing loss in patients with diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Różańska-Kudelska Małgorzata, Chodynicki Stanisław, Kinalska Ida, Kowalska Irina
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.607-610, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zaburzeń słuchu u chorych na cukrzycę 2 typu. Badaniem objęto grupę 40 chorych z cukrzycą 2 typu. Grupę kontrolną stanowiło 20 osób zdrowych. W badaniach progowej audiometrii tonalnej oceniano ubytek przewodnictwa kostnego i powietrznego dla 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 Hz. Ocenę otoemisji akustycznej wywołanej dokonywano u osób z ubytkiem słuchu do 30 dB. Różnego stopnia symetryczne, obustronne, odbiorcze upośledzenie słuchu stwierdzono u 95 proc. chorych na cukrzycę i 65 proc. osób z grupy kontrolnej. Poziom słuchu u chorych na cukrzycę był istotnie statystycznie niższy niż u osób zdrowych w tym samym wieku. Wywołane emisje otoakustyczne w grupie chorych na cukrzyce stwierdzono jedynie u 2 osób z prawidłowym słuchem. Ubytki słuchu chorych na cukrzycę były proporcjonalne do czasu trwania choroby i wieku chorych. EOAEs do wykrywania uszkodzenia słuchu w cukrzycy nie znajduje zastosowania ze względu na wiek chorych i poziom słuchu, przy którym emisje nie występują.


  11/33

  Tytuł oryginału: Plasma interleukin-8 concentrations are increased in obese subjects and related to fat mass and tumor necrosis factor-ŕ system.
  Autorzy: Strączkowski Marek, Dzienis-Strączkowska Stella, Stępień Agnieszka, Kowalska Irina, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (10) s.4602-4606, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Obesity is associated with the increased risk of cardiovascular disease; however, mechanisms responsible for such an increase are not fully understood. IL-8 is a cytokine that might have atherogenic properties. Recent in vitro studies revealed that IL-8 is produced and secreted by human adipocytes. The aim of the present study was to evaluate plasma IL-8 concentrations in obese subjects and the realationships between circulating IL-8 and anthropometric and biochemical parameters and TNF-ŕ system. A total of 75 subjects with normal glucose tolerance, 35 lean and 40 obese, were recruited for this study. Plasma IL-8 levels were measured in fasting state, after an oral glucose tolerance test and after the euglycemic hyperinsulinemic clamp. A significant increase in plasma IL-8 was observed in the obese group. In simple regression analysis, performed for the initial evaluation of relationships, plasma IL-8 was related to body mass index, percentage of boody fat, fat mass (FM), and soluble TNF-ŕ receptor 2(sTNFR2) in the obese. In multiple regression analysis, FM, waist-to-hip ratio, gender, sTNFR2, and low density lipoprotein cholesterol were responsible for 44 p.c. of IL-8 variability. During oral glucose tolerance testing, mean plasma Il-8 concentrations increased in booth groups, whereas clamp resulted in a significant increase in plasma Il-8 only in the obese. We conclude that plasma IL-8 levels are increased in obese subjects, and are related to FM and TNF-ŕ system. Increase in circulating IL-8 might be one of the factors linking obesity with greater cardiovascular risk.


  12/33

  Tytuł oryginału: Kliniczne, biochemiczne i immunologiczne parametry w różnicowaniu cukrzycy typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY.
  Tytuł angielski: Clinical, biochemical and immunological characteristic of diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY patients.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Szelachowska Małgorzata, Górska Maria, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1177-1184, il., tab., bibliogr 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów klinicznych, biochemicznych i immunologicznych neizbędnych do różnicowania pomiędzy cukrzycą typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY. Badania przeprowadzono w grupie 97 nieotyłych pacjentów (średni wskaźnimik masy ciałą: 26,3 ń 4,9 kg/mý), w wieku od 14 do 70 lat, (średni wiek 43 ń 11,7). 53 kobiet, 44 mężczyzn. Czas trwania cukrzycy wynosił 2,3 ń 4,3 lata. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie peptydu C (ELISA) na czczo i w 6 minucie po dożylnej stymulacji 1 miligramem glukagonu oraz miano przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (antyGAD65), przeciwinsulinowych (IAA) i przeciwko fosfatazie tyrozyny białkowej (antyIA2) - (RIA). Autoimmunologiczną postać cukrzycy (typ1, LADA) rozpoznawano na podstawie obecności dodatniego miana jednego z autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wysp trzustkowych. Wśród badanej grupy najczęściej stweirdzano dodatnie miano przeciwciał anty-GAD 33/97 (34 proc.). Wykazano, że BMI, współwystępowanie chorób autoimmunologicznych oraz stężenia peptydu C zarówno na czczo, jak i po dożylnej stymulacji glukagonem są przydatne w różnicowaniu pomiędzy cukrzycą typu LADA a cukrzycą typu 2. W cukrzycy typu MODY zaobserwowano istotnie mniejsze stężenie peptydu C na czczo, w 6 min, jak i niższy wzrost ponad poziom podstawowy w porównaniu z osobami z typem 2. U 5 pacjentów stwierdzono typ 2 z otyłością w młodym wieku, a u 1 ciemnoskórego pacjenta ustalono rozponanie: ADM (atypical diabetes ...

  Streszczenie angielskie: Right classification of diabetes is important clinical issue. The aim of present study was to compare clinical, biochemical and immunological features, to analyze their practical use and to establish new decision tree which make te distinction between diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY. We studied 97 not obese (mean BMI 26,3 ń 4,9 kg/mý) patietns aged 14 to 70 years, mean age 43 ń 11,7 yeras, 53 women, 44 men. Mean duration of diabetes - 2,3 ń 4,3 years. We measured basal and stimulated C-peptide (6 minutes after 1 mg i.v. glucaton) (ELISA) and antibodies titers to glutamic acid decarboxylase - antiGAD65, tyrosine phosphatase-like molecule - IA2 and insulin - IAA (RIA). Autoimmune diabetes (LADA, type 1) was diagnosed with presence of one or more islet antigen antibodies. The highest frequenceis had anti-GAD antibodies 33/97 (34 p.c.). The most complicated was to sort out group of patietns with LADA. Comparison between this group and patietns with diabetes type 2 have shown that BMI, co-existence of autoimmune disease, autoimmune markers and basal and stimulated C-peptide level measured at entry for the classification were useful in differentiation. Moreover we observed significantly lower C-peptide basal, stimulated and over basal level in group with MODY diabetes in comparison to diabetes type 2 patietns. In the studied gorup were 5 patietns with diabetes type 2 and obesity, in relatively young age. At the end there was one case of ADM (atypical ...


  13/33

  Tytuł oryginału: Obecność mutacji genu glukokinazy u kobiet z cukrzycą ciężarnych - obserwacja wstępna.
  Tytuł angielski: Glucokinase gene mutations in women with gestational diabetes mellitus - preliminary results.
  Autorzy: Krętowski Adam, Kinalski Maciej, Wawrusiewicz Natalia, Mirończuk Katarzyna, Kinalska Ida
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.467-470, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca ciężarnych (GDM) jest obok cukrzycy typu 1 i typu 2 jedną z głównych postaci zaburzeń metabolizmu węglowodanów występujących u kobiet w ciąży. Najnowsze badania sugerują także dużą częstość mutacji genu glukokinazy charakterystycznej dla cukrzycy typu MODY 2 w populacjach zachodnioeuropejskich kobiet z cukrzycą ciężarnych. Cukrzyca typu MODY 2 charakteryzuje się klinicznie łagodnym przebiegiem i umiarkowaną hiperglikemią, ale wymaga insulinoterapii podczas ciąży. Materiał i metody. Celem badań była wstępna ocena częstości występowania mutacji w wybranych eksonach genu glukokinazy (GCK) w losowo utworzonej grupie kobiet w ciąży chorych na cukrzycę w populacji polskiej. Do badań wybrano eksony 4, 5, 8 i 9 genu GCK, dla których opisywano dotychczas najczęstsze występowanie mutacji u kobiet z cukrzycą ciężarnych. Do badań wstępnych posłużono się metodą wykorzystującą zmiany konformacyjne pojedynczego łańcucha DNA i różnorodną szybkość migracji w żelu poliakryloamidowym w przypadku obecności zmian sekwencji DNA. Wyniki/Wnioski. Ze wstępnych obserwacji wynika, że częstość mutacji genu glukokinazy 4/54 (7,4 proc.) w losowo wybranej grupie kobiet z cukrzycą ciężarnych jest relatywnie duża. Potwierdzenie tych obserwacji wśród większej grupy badanych mogłoby sugerować celowość oceny obecności mutacji GCK w wybranej (na podstawie cech klinicznych) grupie kobiet z cukrzycą ciężarnych w celu wczesnego włączenia insulinoterapii i ścisłej opieki diabetologicznej nad noworodkiem w przypadku potwierdzenia obecności mutacji genu GCK.


  14/33

  Tytuł oryginału: Podwyższone stężenie sICAM-1 u krewnych I stopnia osób z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Elevated levels of soluble ICAM-1 in first degree relatives of subjects with type 1 diabetes.
  Autorzy: Krętowski Adam, Mirończuk Katarzyna, Brzozowska Małgorzata, Kinalska Ida
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.471-474, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cząsteczka adhezji międzykomórkowej 1 (ICAM-1) odgrywa kluczową rolę w przyleganiu leukocytów do śródbłonka naczyniowego i ich migracji do miejsca toczącego się procesu zapalnego. We wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez autorów niniejszego artykułu wskazano zwiększoną ekspresję ICAM-1 na monocytach krwi obwodowej oraz podwyższone stężenie sICAM-1 u chorych z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Jak dotychczas, nie poznano roli rozpuszczalnej formy ICAM-1 w patogenezie cukrzycy typu 1. Materiał i metody. Celem badania była ocena stężeń sICAM-1 u zdrowych członków rodzin osób z cukrzycą typu 1: rodzeństwa i rodziców bez zaburzeń tolerancji węglowodanów oraz korelacja stężeń sICAM-1 z posiadaniem wybranych aslleli II klasy HLA, związanych z predyspozycją do choroby lub wykazujących efekt ochronny - zmniejszający ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1. Badania wykonano u 163 osób: w tym u 101 zdrowych krewnych I stopnia (rodzice, rodzeństwo), u 35 chorych na cukrzycę typu 1 oraz u 27 zdrowych ochotników bez rodzinnego wywiadu cukrzycy typu 1. Wyniki/Wnioski. Przeprowadzone badania wykazały podwyższone stężenia sICAM-1 zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, jak i ich rodziców oraz zdrowego rodzeństwa, co może sugerować genetyczne podłoże tego zaburzenia immunologicznego. Obserwowane różnice między stężeniami sICAM-1 u krewnych I stopnia z różnym profilem genetycznym (II klasa HLA) i immunologicznym (antyGAD/antyIA-2) mogą natomiast odzwierciedlać różny stopień rozwoju procesu autoagresji skierowanej przeciwko antygenom wysp trzustkowych i/lub być wynikiem kompensacyjnych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej.


  15/33

  Tytuł oryginału: Trombofilia cukrzycowa w świetle współczesnych badań.
  Autorzy: Kinalska Ida, Telejko Beata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.20-23, sum. - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca predysponuje do zaburzeń równowagi pomiędzy układem krzepnięcia i fibrynolizy, ze względną przewagą procesów zakrzepowych, co jest określane mianem trombofilii cukrzycowej. Do stanu nadkrzepliwości przyczyniają się: zwiększona aktywność niektórych czynników krzepnięcia, szczególnie fibrynogenu i czynnika von Willebrandta (vWF), nieprawidłowa funkcja płytek krwi oraz upośledzenie fibrynolizy. W przedstawionej pracy dokonano analizy najczęstszych zaburzeń oraz metod prewencji i leczenia trombofilii cukrzycowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli leków przeciwpłytkowych.

  Streszczenie angielskie: Diabetes predisposes to the imbalance between coagulation and fibrynolysis, resulting in the prothrombotic state. This predisposition is due to increased activity of some coagulation factors - especially fibrinogen and von Willebrandt factor, altered platelet function and impaired fibrinolysis. In the present study we analysed the most common disturbances, and the methods of prevention and treatment of thrombotic complications, with regard to the role of antiplatelet drugs.


  16/33

  Tytuł oryginału: Wskaźniki aktywności procesu naciekowo-zapalnego w oftalmopatii Gravesa.
  Tytuł angielski: Indicators of the inflammatory process activity in Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kinalska Ida, Myśliwiec Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.27-31, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępująca oftalmopatia (OG) jest najtrudniejszym zagadnieniem klinicznym w leczeniu choroby Gravesa-Basedowa. Wskutek zmian naciekowo-obrzekowych w tkance pozagałkowej, mięśniach okoruchowych oraz wzrostu ciśnienia śródgałkowego dochodzi do upośledzenia narządu wzroku, a nawet ślepoty. Wybór sposobu leczenia immunosupresyjnego bądź operacyjnego zależy przede wszystkim od fazy procesu, stopnia nasilenia objawów podmiotowych oraz dynamiki rozwoju choroby. Podejmowano wiele prób określenia potencjalnych wskaźników skuteczności leczenia immunosupresyjnego, zarówno klinicznych, obrazowych, jak i laboratoryjnych.

  Streszczenie angielskie: Progressive ophthalmopathy (OG) is the most difficult clinical problem in the management of Graves' disease. Infiltration of immunocompetent cells and subsequent inflammation in the retrobulbar space, ocular muscles and an increase in the intraocular pressure leads to the impairment of the sight and even to blindness. The choice of treatmentimunosupressive or surgical - depends most of all upon the phase of the inflammatory process, its dynamics, the degree of progression of ailments and physical symptoms. They were many attempts to assess the potential of indicators of immunosuppressive treatment, both among clinical, imaging and laboratory methods.


  17/33

  Tytuł oryginału: Zaburzenia metabolizmu witaminy C w cukrzycy.
  Tytuł angielski: Disturbances of vitamin C metabolism in diabetes mellitus.
  Autorzy: Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.5-7, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diabetes is rapidly becoming the scourge of the modern world. Several factors related to lifestyle, obesity, physical inactivity, aging, and infections are involved in this process. In about 50 p.c. of patients vascular complications are present at the diagnosis of type 2 diabetes. Patietns with diabetes mellitus develop atherosclerotic vascular disease earlier and with greater severity than non-diabetic subjects. Endothelial dysfunction may occur early, and endothelium plays a critical role in the regulation of vascular function. The best defense against the late complications and negative outcomes of diabetes is good metabolic control of the disease. In most studies ascorbic acid concentrations were lower in patietns with diabetes than in the healthy population. This may indicate a role of vitamin C in the risk of developing diabetes. Vitamin C is a water-soluble antioxidant, thought to be important in preventing cellular damage from oxidative stress associated with the disease. Dietary intake, intestinal absorption, renal reabsorption and intracellular regulation affect plasma vitamin C levels. The cellular uptake of ascorbic acid is promoted by insulin and inhibited by hyperglycemia. A diet rich in vitamin C has been recommended for persons with diabetes mellitus, as well as 500-1000 mg vitamin C of a sustained release preparation.


  18/33

  Tytuł oryginału: Tiazolidinediony - kliniczne zastosowanie.
  Tytuł angielski: Thiazolidinediones and insulin resistance.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Szelachowska Małgorzata, Modzelewska Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.9-12, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Thiazolidinediones are new insulin-sensitizing agents for treating type 2 diabetes mellitus and other metabolic disturbances with insulin resistance. These agents play an important role in the facilitated transport of glucose into adipocytes and skeletal muscle cells. They improve insulin sensitivity in peripheral tissues and effectively decrease blood glucose. Rosiglitazone, metformin and sulphonylureas reduce plasma glucose concentration via different mechanisms and thus could potentially be used in combination to optimize glycemic control. Peroxisome proliferator-activated receptor? agnosits could be helpful in ovulatory dysfunction, hirsutism, hyperandrogenemia and hyperinsulinemia of polycystic ovary syndrome patietns, and might be useful for the treatment of psoriasis? and diabetic neuropathy?


  19/33

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Arterial hypertension in diabetics.
  Autorzy: Telejko Beata, Kowalska Irina, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.16-19, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Arterial hypertension is now recognised in up to 50-70 p.c. of diabetic patietns. In type 1 diabetes hypertension is usually connected with the progression of diabetic nephropathy, while in type 2 diabetes it clusters to other symptoms of the metabolic syndrome, e.g. hiperlipidemia, central obesity and prethrombotic state. This article focuses on the differences in diagnosis and treatment of hypertension in diabetic patients and underlines the role of renoprotection and of drugs influencing the regresion of left ventricle hypertrophy.


  20/33

  Tytuł oryginału: Rola stresu oksydacyjnego w procesach chorobowych.
  Tytuł angielski: The role of oxidative stress in chronic diseases.
  Autorzy: Szelachowska Małgorzata, Abdelrazek Saeid, Zonenberg Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.19-22, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Free radicals have many physiological functions and contribute greatly to the protective defense system in the organism. Increase in production of free radicals results in an oxidant/antioxidant imbalance. The influence of free radicals on blood vessels endothelium leads to disturbances in metabolism of proteins, fats, carbohydrates and nucleic acids, which may lead to cell and tissue damages. Oxidative stress plays a major role in the pathogenesis of many diseases.


  21/33

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy a choroba niedokrwienna serca.
  Tytuł angielski: Treatment of diabetes in coronary heart disease.
  Autorzy: Kowalska Irina, Telejko Beata, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.29-33, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents current concepts on the tratment of diabetes and cardiological complications. Effects of insulin and oral hypoglycaemic agents used in the treatment of diabetes on the function of the myocardium are discussed. Attention is put on diabetes treatment in cardiological emergencies.


  22/33

  Tytuł oryginału: Subkliniczna nadczynność tarczycy.
  Tytuł angielski: Subclinical hyperthyroidism.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Mazuruk Elżbieta, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.37-42, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Subclinical hyperthyroidism is defined as elevation of serum thyrotropin with normal levels of the peripheral thyroid hormones (fT3 and fT4). Rates between 0.2 p.c. and 2 p.c. have been reported in different groups, according to age and sex. The etiology is usually the same as that of overt hyperthyroidism. Potential risks of subclinical hyperthyroidism include progression to overt hyperthyroidism, cardiovascular effects (especially atrial fibrillation) and osteoporsis. It is not clear whether subclinical hyperthyroidism should be treated. Usually treatment is required in selected cases or in special circumstances.


  23/33

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka oftalmopatii w chorobie Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Risk factor of ophthalmopathy in Graves' disease.
  Autorzy: Myśliwiec Janusz, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.43-46, bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Graves' disease is thought to be caused by an autoimmune process of multifactorial origin. Genetic and environmental factors play an important role in the development of this disorder. Clinical evidence enables defining smoking and radioiodine treatment as the most important risk factors for development and exacerbation of Graves' ophthalmopathy. Current standards of giving up smoking programes recommend routine pharmacotherapy. According to current data radioiodine should not be excluded in patients iwht Graves' ophthalmopathy but needs preventive therapy with corticosteroids.


  24/33

  Tytuł oryginału: Thyrotropin receptor antibodies detected by the human recombinant TBII assay - a surrogate marker for autoimmune activity in Graves' ophthalmopathy?
  Autorzy: Myśliwiec Janusz, Krętowski Adam, Stępień Agnieszka, Mirończuk Katarzyna, Kinalska Ida
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.MT159-MT162, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Recently a new very sensitive and specific commercial method for detection of TSHR-Ab bas become available: TBII assay using human recombinant TSHR. The aim of this study was to assess the potential of this novel TBII assay as a guideline for immunosuppressive therapy in patients with Graves' ophthalmopathy (GO). Material/Methods: We detected serum TBII level in three groups of subjects: 17 patients with clinical symptoms of GO, 14 patients with Graves' disease without ophthalmopathy (Gd), and 13 healthy volunteers. Corticosteroid therapy consisted of intravenous infusions of methylprednisolone (MP) and subsequent treatment with oral prednisone (P). Serum samples were collected 24 hours before MP, 24 hours after MP, after 14 days of P treatment and after the end of corticosteroid therapy. Results: The levels of TBII were significantly increased in both GO and Gd individuals as compared to the controls (p 0.001 and p 0.01 respectively). There was also a signficant difference in serum TBII between GO and Gd patients (p 0.01). We observed elevated pretreatment TBII serum levels in corticosteroid-resistant individuals as compared to corticosteroid - responsive patients. Corticosteroids caused a signficiant decrease in TBII serum levels in GO patients. Conclusions: The lack of clinical improvement despite decreased TBII level in our study suggests that the humoral immune response is not crucial in the pathogenesis of early GO. However, measurement of TSHR-Ab by the novel h-TBII assay may have prognostic value in the treatment of patients with severe GO as a surrogate marker of autoimmune activity.


  25/33

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych objawów klinicznych i parametrów immunologicznej odpowiedzi humoralnej u nie otyłych dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą.
  Tytuł angielski: Clinical and immunological profile of newly diagnosed non obese adult patients with diabetes.
  Autorzy: Szelachowska Małgorzata, Szepietowska Barbara, Popławska Anna, Jakubczyk Danuta, Górska Maria, Kinalska Ida
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.885-887, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwa klasyfikacja cukrzycy w grupie wiekowej pomiędzy 25 a 55 rokiem życia szczególnie wśród nie otyłych pacjentów, może sprawiać trudności diagnostyczne. Celem pracy była ocena kliniczna badanej grupy, jak również charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych w zależności od obecności immunologicznych markerów występowania cukrzycy. Badania przeprowadzono u 31 nie otyłych pacjentów (średnie BMI 26 kg/mý), w wieku od 25 do 55 lat (średni wiek - 41,6 ń 11,1 lat), z cukrzycą trwającą średnio 11,4 ń 21,8 m-cy. U około 50 proc. badanych osób wykazano obecność markerów immunologicznej odpowiedzi humoralnej skierowanej przeciwko antygenom trzustkowym, co sugeruje wysoką częstość występowania autoimmunologicznej postaci cukrzycy w badanej grupie. Osoby z dodatnim mianem przeciwciał mają mniejszą rezerwę wydzielania endogennej insuliny. Dlatego też w celu właściwej klasyfikacji cukrzycy wskazanajest ocena funkcji wydzielniczej komórek B jak i miana przeciwciał antyGAD65.

  Streszczenie angielskie: It is well known that classification of diabetes in the group of patients aged 25-55 years, particularly not obese, is a difficult clinical problem. The aim of the study was to estimate clinical status of the investigated group and evaluate biochemical features based on positive titers of humoral immunological markers in the development of diabetes mellitus. We studied 31 non obese, newly diagnosed patients (means BMI 26 kg/mý), mean age - 41.6 ń 11.1 years, mean duration of diabetes mellitus was 11.4 ń 21.8 months. Nearly 50 p.c. of the patients aged 25-55 years showed presence of humoral immunological markers, which suggests high prevalence of autoimmunological diabetes. These patients have a lower reserve of endogen insulin secretion. The evaluation at both B-cell secretory capacity and markers of autoimmunity is recomended to provide a proper classification.


  26/33

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków - problem interdyscyplinarny - retrospektywna analiza etiologii ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation - still an important problem - retrospective etiology analysis, including thyroid diseases and hyperthyroidism.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Zonenberg Anna, Szelachowska Małgorzata, Mazuruk Elżbieta, Modzelewska Anna, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.285-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Migotanie przedsionków (AF) jest najpowszechniej występującym zaburzeniem rytmu. Pojawia się w przebieg wielu różnych chorób zarówno dotyczących serca jak też ogólnoustrojowych zaburzeń, a jego leczenie i profilaktyka powikłań jest poważnym problemem klinicznym. Celem pracy była analiza przyczyn oraz chorób współistnniejących z migotaniem przedsionków leczonych w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnątrznych AM w Białymstoku. Analizowano dokumentację medyczną 450 pacjentów, co stanowi 86 proc. osób hospitalizowanych z tym zaburzeniem rytmu serca w latach 1993-2001. Materiał badany stanowiły osoby w wieku od 22 do 98 lat, średnio: 67,6 ń 11,1 lat. W kolejnych latach zaobserwowano wzrost liczby pacjentów hispotalizowanych z AF z jednoczesnym, niewielkim obniżeniem się średniej wieku pacjentów, natomiast w podgrupie osób z chorobami tarczycy średnia wieku była niższa o 4,5 roku. Analizowano występowanie schorzeń u pacjentow z AF i tak: nadciśnienie tętnicze wykazano u 58,6 proc. badanych, chorobę niedokrwienną serca u 53,3 proc., wadę zastawkową serca u 17,3 proc. Choroby tarczycy stwierdzono u 45,5 proc. badanych, w tym 51 proc. osób posiadało jawną lub utajoną nadczynność tarczycy. Porównując ilość pacjentów z chorobą Graves-Basedowa i towarzyszącym migotaniem przedsionków stwierdzono znamienny wzrost hospitalizowanych z tych powodów po 1997 roku (0,8 p.c. vs. 4,6 p.c. 0,05). Obserwowano zmianę profilu chorób towarzyszących migotaniu przedsionków. Od 1997 roku, w kolejnych latach stwierdzono istotny wzrost zaburzeń funkcji tarczycy...

  Streszczenie angielskie: Atrial fibrillation is common arrythmia, resulting in increased cardiovascular morbidity and mortality. The incidence of AF increase with age. After the age of 65, AF concerns of 4 p.c. of population. We report the baseline characteristics of 450 patients, admitted to the Department of Endocrinology, Diabetology, and Internal Medicine with atrial as either the main or a co-existing cause of hospitalization in 1993-2001 years. That group stood for 86 p.c. of patients with this type of arrythmia at our Department. The mean of age of those patients was 67 ń 11.1 (from 22 to 98 with 41.3 p.c.) of males. We observed an increase in the number of patients with AF in subsequent years, especially in the elderly. Hypertension was present in 58.6 p.c. Coronary artery disease was present in 53.3, vulvular heart disease - 17.3 p.c. Thyroid disease was in 45.5 of patients and 51 p.c. of them presented with clinical or subclinical hyperthyroidism. In the subsequent years, the profile of co-existing disease changed. From 1997, we observed an increased number of patients with thryoid disease and hyperthyroidism. It could have been an effect of either iodine prophylaxis, started in Poland at the begining of 1997 or of widespread medical treatment, consisting in iodine administration. In the investigated group, thyroid disease and hyperthyroidism were important causes of AF, demomnstrating a rising tendency in consecutive years.


  27/33

  Tytuł oryginału: Pomiar aktywności antyportera sodowo-protonowego metodą optyczną w płytkach krwi u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Determination of plateled sodium activity - proton antiporter in type 2 diabetic patients using an optical swelling assay.
  Autorzy: Telejko Beata, Tomasiak Marian, Stelmach Halina, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.305-311, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy był pomiar aktywności antyportera Na+/H+ (NHE) metodą optyczną w płytkach krwi pacjentów z cukrzycą typu 2. Grupę badaną stanowiło 41 chorych na cukrzycę typu 2 (średni wiek 57 ń 6,5 lat) oraz u 27 osób zdrowych (średni wiek 54 ń 6,1 lata). Aktywność NHE mierzono w osoczu bogatopłytkowym i wyrażano jako stałą szybkości pęcznienia komórek w roztworze propionianu sodu o pH = 6,7. Wykazano, że aktywność płytkowego antyportera Na+/H+ byla istotnie wyższa u chorych na cukrzycę w porównaniu do grupy kontrolnej (k = 4,28 ń 0,68 x 10**-3/s vs 3,20 ń 0,61 x 10**-3/s, p 0,00001). Nie stwierdzono natomisat znamiennych różnic w aktywności NHE pomiędzy pacjentami bez powikłań (k = 4,31 ń 0,68 x 1**-3/s). oraz chorymi z nadciśnieniem (k = 4,28 ń 0,75 x 10**-3/s) oraz pomiędzy chorymi z normoalbuminurią (k = 4,28 ń 0,74 x 1**-3/s) i mikroalbuminurią (k = 4,37 ń 0,87 x 10**-3/s) lub białkomoczem (k = 4,07 ń 0,38 x 10**-3/s). Analiza regresji wieloczynnikowej wykazała, że jedynym czynnikiem wpływającym istotnie na aktywność NHE było: stężenie triglicerydów (á = 0,401, p = 0,027). Nasze badania sugerują że: 1) metoda optyczna pozwala na szybki i powtarzalny pomiar aktywności antyportera Na+/H+ w płtykach krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2; 2) wzmożona aktywność płytkowego antyportera sodowo-protonowego może przyczyniać się do wzrostu ryzyka zmian naczyniowych w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the estimation of platelet sodium - proton exchanger (NHE) activity, using an optical swelling assay in type 2 diabetic patiennts. The studied group consisted of forty-one (41) patients with type 2 diabetes (the mean age 57 ń 6.5 years) and twenty-seven (27) healthy subjects (the mean age 54 ń 6.1 years). The measurements were performed in platelet rich plasma andexpressed as the rate constant of swelling processes in propriate containing medium (pH = 6.7). We found that Na+/H+ exchange rate was significantly higher in diabetic patients, in comparison to that in the controls (4.28 ń 0.71 x 10**-3/s vs 3.20 ń 0.61 x 10**-3/s, p 0.0001). However, there were no significant differences in NHE activity between patients without complications (k =n 4.31 ń 0.68 x 10**-3/s) and the subjects with hypertension (k = 4.28 ń 0.74 x 1-**-3/s) and those with microalbuminuria (k = 4.37 ń 0.87 x 10**-3/s) or overt proteinuria (k = 4.07 ń 0.38 x 10**-3/s). The multiple regression analysis revealed that the only factor, significantly influencing NHE activity, was trigliceryde concentration (á = 0.401, p = 0.027). Our results suggest that: 1) optical swelling assay is a rapid and high reproductible test, allowing for the estimation of NHE activity in platelets of type 2 diabetics; 2) increased platelet Na+/H+ exchanger activity may enchance the risk of vascular damage in this group of patients.


  28/33

  Tytuł oryginału: Wpływ wprowadzenia obowiązkowego jodowania soli kuchennej na epidemiologię chorób tarczycy oceniany w populacji dziecięcej województwa podlaskiego.
  Tytuł angielski: Effects of the implemented kitchen salt iodisation programme on the epidemiology of thyroid diseases in the population of the schoolchildren in the Podlaski Voivodship.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Brzozowska Małgorzata, Krętowski Adam, Szelachowska Małgorzata, Borawski Jacek, Rybaczuk Mikołaj, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.313-323, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania epidemiologiczne przeprowadzone w regionie północno wschodnim Polski w latach 1983-1992 zakwalifikowały go do obszarów o umiarkowanym niedoborze jodu. Przyczyniło się do tego zaprzestanie w 1980 roku z przyczyn ekonomicznych obowiązkowego jodowanaia soli kuchennej w Polsce do którego powrócono ponownie w 1997 roku. Badania przeprowadzono w maju 1999 roku. Objęto nim grupę 739 dzieci (356 dziewczynek i 383 chłopców) w wieku 7-13 lat (średnia wieku - 10,24 ń 2,02, Me - 9,8) z losowo wybranych szkół podstawowych - 2 miejskich i 2 wiejskich. Podzielono ją na 4 podgrupy w zależności od wieku: dzieci poniżej 8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat. U wszystkich badanych wypełniono ankietę i przeprowadzono badanie przedmiotowe, które obejmowało pomiar masy ciała, wzrost, oraz palpacyjną ocenę gruczołu tarczowego. W każdym przypadku wykonano usg tarczycy. Oznaczono stężenie jodu w moczu metodą kataliczną Sanedell - Kolthoffa w losowo wybranych próbkach moczu oraz poziom hTSH, fT4 i przeciwciał przeciwtarczycowych w surowicy. W wykonanych badaniach powiększenie tarczycy obserwowano u 69 dzieci (9,34 proc.). Częściej występowało ono w grupie dzieci miejskich - 11 proc. niż wiejskich - 7,7 proc. U 1,76 proc. badanych stwierdzono wole guzkowe. Średnie stężenie jodu w moczu wynosiło 141,9 ń 43,7 ćg/l (Me - 135 ćg/l; min 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). Przeprowadzpone badanie epidemiologiczne wykazało stężeania jodu w moczu poniżej wartości referencyjnych u 14,34 proc. badanych (15,15 proc. ...

  Streszczenie angielskie: An epidemiological survey, which was carried out in the North-Eastern region of Poland in 1983-1992, revealed the presence of moderate goitre endemy. The observed deterioration of the endemic situation probably resulted from the cessation of obligatory iodination of kitchen salt in Poland in 1980, which was re-introduced in 1997. This investigation was carried out in May 1999. A group of 739 children (356 girls and 383 boys) aged between 7 and 13 years (mean - 10.24 ń 2.02, Me - 9.8) from 2 rural and 2 urban schools, were included into the study. The examined children were divided into four age groups: children under 8, aged 9-10 yrs, 11-12 yrs, over 13 yers. They filled in our questionnaires and reported for physical examination. Mesurements of body weight and height, together with estimations of thyroid size by palpation and by USG were performed in each case. Iodine concentration was determined with the cerium-arsenic method in randomly voided samples of urine. Serum TSH and FT4, as well as those of antimicrosomall autoantibodies (ATM) were also measured. In 10.29 of the examined children (69 out of 739 children), goitre was found, being more frequent in urban children (10.98 p.c.) than in the rural group (7.73 p.w.), while nodular goitre occurred in 1.76 p.c. of all goitre-affected children. The mean iodine concentration in urine was 141.90 ćg/l ń 43.71 (Me-135 ć.l; min - 54 ćg/l; max - 345 ćg/l). That epidemiological study indicated a low concentration of iodine ...


  29/33

  Tytuł oryginału: Wybrane zaburzenia immunopatologii cukrzycy.
  Tytuł angielski: Immunological disturbances in diabetes mellitus.
  Autorzy: Kinalska Ida, Szelachowska Małgorzata
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.343-355, bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 to choroba o podłożu autoimmunologicznym, występująca u osób genetycznie predysponowanych. Markerami genetycznymi ryzyka rozowoju tej choroby są allele HLA DQA1*0301-DQBI*0302, szczególnie u krewnych I stopnia osób chorych. Za wczesne markery immunologiczne uszkodzenia komórek beta uważa się autoprzeciwciała przeciwko antygenom trzustkowym: przeciwwyspowe (ICA), przeciwinsulinowe (IAA), przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD oraz przeciwko fosfatazie tyrozyny białkowej (IA-2). Stwierdzenie obecności autoprzeciwciał ułatwia również prawidłową klasyfikacje cukrzycy (typ 2 a LADA) oraz pośrednio umożliwia przewidywanie czasu włączenia insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 2.

  Streszczenie angielskie: Type 1 diabetes is a chronic autoimmune disorder in genetically susceptible individuals. The HLA DQA1*0301-DQB1*0302 alleles are genetic factors and rare associated with high risk of developing diabetes mellitus type 1, especially in first-degree relatives. Autoantibodies to pancreatic islet cell antigens: islet cell antibody - (ICA), insulin autoantibody - (IAA), anti-glutamic acid decarboxylase antibody - anti-GAD) and protein tyrosine phosphatase-2 antibody - (IA-2) are immunological predictive markers of type 1 diabetes. The observation of the presence of these autoantibodies is a useful predictor for the correct disease classification at its clinical onset (type 2 and LADA) and, indirectly, for the determination of the time point for insulin therapy application in patients with type 2 diabetes.


  30/33

  Tytuł oryginału: Zaburzenia metabolizmu witaminy C w cukrzycy.
  Autorzy: Kinalska I[da]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.287-291, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca stała sie problemem współczesnego świata. Wiele czynników wpłynęło na ten stan: styl życia, otyłość, brak aktywności fizycznej, starzenie się, infekcje. U 50 proc. chorych z cukrzycą typu 2 w momencie rozpoznania stwierdza się objawy powikłań naczyniowych. Dysfunkcja śródbłonka odgrywa ogromną rolę w rozwoju powikłań naczyniowych. Uważa się, że dobra kontrola cukrzycy opóźnia wystąpienie tych zmian. Liczne badania wykazują, że osoby chore na cukrzycę mają niższy poziom witaminy C w porównaniu do osób bez cukrzycy. Witamina C jest antyoksydantem, który zapobiega uszkodzeniom komórkowym wynikającym ze stresu oksydacyjnego. Poziom witaminy C w cukrzycy zależy od diety, absorpcji jelitowej, nerkowej reabsorbcji i wewnątrzkomórkowych regulacji. Insulina nasila pobór komórkowy witaminy C, zaś hiperglikemia hamuje. Niski poziom witaminy C w cukrzycy nasila stres oksydacyjny co wskazuje, że witamina C bierze udział w rozwoju cukrzycy i jej powikłań naczyniowych. Chorzy na cukrzycę powinni stosować dietę bogatą dietę bogatą w witaminę C. Konieczna jest także u tych pacjentów dodatkowa suplementacja witaminą C, najlepiej w postaci wolno uwalniającej się, w dawce 500 - 1000 mg/dobę.


  31/33

  Tytuł oryginału: Osteoporoza a cukrzyca.
  Tytuł angielski: Osteoporosis and diabetes mellitus.
  Autorzy: Zonenberg Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.221-229, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest chorobą, w której często, mimo stałego i intensywnego leczenia, dochodzi do rozwoju wielonarządowych przewlekłych powikłań. W wielu wcześniejszych publikacjach donoszono, że osteoporoza dotyczyć może 30 - 70 proc. chorych na cukrzycę i to niezależnie od wieku. Obecnie dzięki poprawie skuteczności leczenia hipoglikemizującego te odsetki są mniejsze. Obserwowano zmniejszenie BMD o co najmniej 10 proc. u około 50 proc. chorych z typem 1 cukrzycy w porównaniu z osobami zdrowymi. Osteopatię może pogłębiać ograniczenie wysiłku fizycznego w cukrzycy. Wysiłek w osteoporozie jest najsilniejszym stymulatorem osteogenezy, natomiast unieruchomienie powoduje wzrost prostaglandyn, czego efektem jest nasilenie resorpcji. W cukrzycy obserwuje się również pozytywny wpływ wysiłku fizycznego na wyrównanie metaboliczne cukrzycy. Podsumowując, osteopatia cukrzycowa jest wynikiem defektu komórkowego wywołanego samą cukrzycą (występowanie zmian kostnych w momencie ujawnienia cukrzycy), a także występowaniem wielotorowych zaburzeń metabolicznych towarzyszących chorobie: hipoinsulinemii i jej następstw, utrzymującej się hiperglikemii i glikozurii (wzmagającej utratę wapnia), niedoboru cynku, magnezu, ujemnego bilansu azotowego odpowiedzialnego za zmniejszenie matrycy kostnej, okresowo występującej kwasicy metabolicznej czy mikroangiopatii naczyń szpiku kostnego.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is a disease, which, despite continuous control and intensive treatment, induces a number of multi-organ and chronic complications. It was reported in many earlier publications that osteoporosis that osteoporosis could concern 30 - 70 p.c. diabetic patients, regardless of their age. At present, because of the improved efficacy of applied hypoglycaemising treatment, these percents are lower. A decrease in BMD by, at least, 10 p.c. was observed in ab. 50 p.c. of patients with type 1 diabetes mellitus, when compared with that in normal persons. Osteopathy may be enhanced by limited physical activity in diabetes. Physical effort in osteoporosis is the strongest stimulating factor for osteogenesis, while immobilization increases the level of prostaglandins, what results in the increased bone resorption. In diabetes mellitus, a positive effect of physical activity is also observed with regards to metabolic control of diabetic state. Summing up, diabetic osteopathy results from cellular defect, caused by diabetes itself (bone changes at the moment of diabetes diagnosis), as well as from the occurrence of multiple metabolic disorders, accompanying the disease: hypoinsulinemia and its effects, maintained hyperglycaemia and glycosuria (calcium loss increase), zinc deficiency, negative nitrogen balane, responsible for the decrease of bone matrix, transient metabolic acidosis or microangiopathy of bone marrow vessels.


  32/33

  Tytuł oryginału: Aktywność układu czynnika martwicy guzów (TNFalfa) u otyłych osób z prawidłową i upośledzoną tolerancją glukozy : praca doktorska
  Autorzy: Dzienis-Strączkowska Stella, Kinalska Ida (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 101 k. : il., tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  33/33

  Tytuł oryginału: Tiazolidinediony a insulinooporność.
  Tytuł angielski: Thiazolidinediones and insulin resistance.
  Autorzy: Modzelewska Anna, Szelachowska Małgorzata, Zonenberg Anna, Kinalska Ida
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.219-225, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tiazolidinediony są stosunkowo nową grupą leków przeciwcukrzycowych, które zwiększają wrażliwość na insulinę tkanek wątroby, komórek tłuszczowych i mięśni, a w efekcie poprawiają obwodowe zużycie glukozy. Głównym mechanizmem ich działania jest pobudzanie jądrowego receptora aktywowanego proliferatorem peroksysomów PPARgamma (agoniści PPARgamma). Receptor ten kontroluje różnicowanie adipocytów, magazynowanie tłuszczów i wrażliwość na insulinę. Tiazolidinediony wpływają na proliferację komórek i parametry gospodarki lipidowej, zwiększają beztłuszczową masę ciała, a zmniejszają całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie oraz ekspresję leptyny i czynnika nekrotyzującego guza (TNF-alfa, tumor nercosis factor).

  Streszczenie angielskie: Thiazolidenediones - insulin sensitisers - are a relatively new class of antidiabetic agents which enhance sensitivity to insulin in the liver, adipose tissue and muscles, resulting in improved insulin-mediated glucose disposal. They works through activation of the peroxisome proliferator - activated receptor g, a nuclear receptor that expression of several genes involved in metabolism. This receptor controls adipocyte differentiation, lipid storage and insulin sensitization. Thiazolidinediones have effects on cell proliferation and tumorigenesis. Gliatazones have influence on lipids parameters, increase lean body mass and decrease total body fat. They reduce expression of leptin and tumor necrosis factor.

  stosując format: