Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KILUK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna markerów nowotworowych: CEA, AFP, katepsyny D i prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka płuca i przełyku.
Tytuł angielski: Diagnostic value of cancer markers CEA, AFP, cathepsin D and cancer procoagulant (CP) in patients with lung and oesophagus cancer.
Autorzy: Szajda Sławomir Dariusz, Kiluk Marek, Wiśniewski Ryszard, Skrzydlewski Zdzisław
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie markerów nowotworowych CEA i AFP oraz aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych na raka płuca i przełyku w stopniu zaawansowania III a-b przed radioterapią oraz 6 tygodni i 2 miesiące po radioterapii. Wykonano również wstępne określenie aktywności CP w surowicy krwi badanych chorych przed leczeniem. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie CEA w przypadkach raka płuca i przełyku jest podwyższone przed i 6 tygodni po leczeniu i powraca do wartości prawidłowych 2 miesiące po radioterapii. Stężenie AFP i aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych z rakiem płuca i przełyku, zarówno przed radioterapią, jak i po radioterapii nie różnią się istotnie od wartości prawidłowych. W badanych przypadkach stwierdzono znaczną aktywność CP w surowicy krwi przed leczeniem. Z badanych markerów wartość diagnostyczną w przypadkach raka płuca i przełyku posiada oznaczanie stężenia CEA i aktywność CP.

  Streszczenie angielskie: Neoplastic markers used in oncological diagnosis are useful in detection and determination of clinical stages of cancer and radicalism of operative procedure and in monitoring of therapy. Until now it is little known about the possibility of using such markers as cathepsin D and cancer procoagulant in oncological diagnosis. The aim of the study was to measure and evaluate the clinical utility of the concentration of canceroembrionic antigen (CEA) and alpha-fetoprotein and activity of cathepsin D in serum of patients with lung and oesophagus cancer before radiotherapy, however 6 weeks and 2 months after the preliminary determination of cancer procoagulant activity was carried out. Examinations were carried out on serum obtained from 30 patients with lung planoepitheliale cancer and 16 patients with oesophagus planoepitheliale cancer in III a-b clinical stages (according to generally accepted classification - TNM) before radiotherapy, 6 weeks and 2 months after radiotherapy. Blood was taken from the elbow vein in the typical way and CEA, CFP, cathepsin D and procoagulant determination were determined in the obtained serum. CEA and AFP markers were determined by IMX Abbot analyzator. Activity of cathepsin D was determined by Folin-Ciocalteau method. Cancer procoagulant activity was examined by the coagulation method of Gordon and Benson. Results of the examination show that CEA concentration in cases of lung and oesophageal cancer was more than twice times higher before radiotherapy in comparison to control values...


  2/4

  Tytuł oryginału: Przydatność markerów nowotworowych CEA, CA 15-3 i CA 125 w diagnostyce płynów wysiękowych w jamie brzusznej.
  Tytuł angielski: Usefulness of CEA, CA 15-3 and CA 125 tumor markers analysis in the differential diagnostics of peritoneal effusion.
  Autorzy: Kiluk Marek S., Rółkowski Roland, Zawadzki Roman J., Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.298-301, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Różnicowanie pomiędzy nowotworowym i nienowotworowym wysiękiem ma znaczenie zarówno w diagnostyce, jak i w ustalaniu stopnia zaawansowania choroby oraz postępowania terapeutycznego i rokowania. W nieniejszej pracy oceniano markery nowotworowe CEA, CA15-3 i CA 125 w płynie uzyskanym z nakłucia jamy otrzewnowej i w surowicy u 37 chorych z rozpoznanym nowotworem złośliwym: rakiem piersi (13 chorych), rakiem jajnika (18 choreych) i rakiem jelita grubego (6 chorych) oraz u 20 chorych z nienowotworowym wysiękiem otrzewnowym. Badane markery oznaczano metodą elektrochemiluminescencyjną. Wyniki korelowano z badaniem cytologicznym, histologicznym oraz parametrami klinicznymi. Wstępne obserwacje wskazują, iż oznaczenie markerów nowotworowych CEA, CA 15-3 i CA 125 może stanowić cenne uzupełnienie badan stosowanych w diagnostyce różnicowej płynów wysiękowych w jamie brzusznej.


  3/4

  Tytuł oryginału: Kwas ursodeoksycholowy w leczeniu wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych.
  Tytuł angielski: UDCA therapy of intrahepatic cholestasis of pregnancy.
  Autorzy: Kiluk A., Romatowski J., Stasiewicz J[an]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.369-373, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono w zarysie patogenezę i aspekty kliniczne wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych oraz próby zastosowania kwasu ursodeoxycholowego w leczeniu tego schorzenia. Dotychczasowe badania potwierdzają, że wykazuje on znaczną skuteczność, a jego stosowanie jest bezpieczne zarówno dla matki jak i dla płodu.

  Streszczenie angielskie: Authors present pathogenic and clinic aspects of intrahepatic cholestasis of pregnancy and ursodeoxycholic acid in the treatment of this disease. The trials have been conducted till now show UDCA therapy as effective and safe for either mothers and babies.


  4/4

  Tytuł oryginału: Cyfra 21-1 i markery angioneogenezy w ocenie skuteczności leczenia chorych na miejscowo zaawansowaną postać płaskonabłonkowego raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Kiluk Andrzej, Nikliński Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Onkologiczny
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 197 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20548

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: