Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KILISZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Heparyny drobnocząsteczkowe i ich połączenie z lekami przeciwpłytkowymi w ostrych zespołach wieńcowych.
Tytuł angielski: Low molecular weight heparins in combination with antiplatelet drugs in acute coronary syndromes.
Autorzy: Kiliszek Marek, Piątkowski Radosław
Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.23-26, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the last few years a determined domination could be seen of low molecular weight heparins over unfractionated heparin in the treatment of acute coronary syndromes. Efficacy, safety, convenience of use and even cost-effectivness are well documented in big, randomized tirals. Careful risk assessment of the patients, based on the results of randomized trials allows optimum farmacotherapy. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors are known for a shorter period of time and are not as widely used as low molecular weight heaprins, mostly due to the costs of the therapy. This group of drugs was examined predominantly with unfractionated heparin, but available data let the experts accept its combination with low molecular weight heparins.


  2/2

  Tytuł oryginału: Postępy leczenia przeciwpłytkowego - stan po badaniu CURE i nowych standardach ACC/AHA.
  Autorzy: Piątkowski Radosław, Kiliszek Marek, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 2 s.78-86, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pojęcie ostrych zespołów wieńcowych (OZW) obejmuje szereg stanów klinicznych, w tym niestabilną chorobę wieńcową, zawał mięśnia sercowego bez załamka Q oraz pełnościenny zawał mięśnia sercowego z załamkiem Q. Wszystkie te stany kliniczne mają wspólną etiopatogenezę, u podstaw której leży pęknięcie blaszki miażdżycowej i powstanie skrzepliny wewnątrz światła tętnicy wieńcowej. Zrozumienie roli płytek krwi w patogenrzie ostrych zespołów wieńcowych wywołało wzrost zainteresowania lekami przeciwpłytkowym. W ostatnich latach opublikowano wyniki wielu badań klinicznych, w których wskazano, że zastosowanie leków przeciwpłytkowych w grupie chorych z OZW przynosi wymierne korzyści. Jednym z przełomowych badań ostatnich lat było badanie CURE, które ugruntowało pozycję klopidogrelu. Obecnie podstawę leczenia przeciwpłytkowego stanowią następujące leki: kwas acetylosalicylowy, klopidogrel i tiklopidyna oraz antagoniści receptora GP IIb/IIIa. W poniższym artykule dokonano przeglądu najważniejszych z dotychczasowych badań nad zastosowaniem leków przeciwpłytkowych u chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST, jak również przedstawiono aktualnie obowiązujące standardy leczenia przeciwpłytkowego w tej grupie chorych.

  stosując format: